Arkiv for: Vei

Historisk byvekstavtale signert

– Jeg takker alle for at vi i dag signerer en historisk byvekstavtale. Dere har bidratt til gode løsninger, selv om alle utfordringer ikke er løst, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til ordførerne på Nord-Jæren.

– Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet, poengterte vegdirektøren.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på… Les videre


Solide bidrag på World Tunnel Congress i Bergen

Kronprins Haakon sto for den høytidelige åpningen av tunnelkonferansen World Tunnel Congress (WTC), som gikk av stabelen i Grieghallen i Bergen 12. til 14. juni. I sin tale snakket han om hvor viktig tunneler og bergrom er for Norge. Under åpningsseremonien holdt også Øyvind Engelstad, markedssjef for energi i Norconsult, et humoristisk innlegg om norsk tunnelbransje med tittel «Norway seen from the inside – Perspectives on the innovative way of developing underground space in… Les videre


Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart

– Regjeringens forslag til  Nasjonal  Transportplan er en historisk god satsing med en bruttoramme over 12 år på rundt tusen milliarder kroner.  Men altfor mange av prosjektene blir realisert først i siste halvdel av perioden, sier Langeland.

NHO mener at en halvering av planleggingstiden og større investeringer de seks første årene betyr at store prosjekter som Hordfast, deler av E134 og E6 nord for Lillehammer raskere blir ferdig.

Flere satsninger tidlig

– NHO hadde forventninger til at… Les videre


Store endringer på gang i bompengeverden

– Vår oppgave er å tilrettelegge for at vi lykkes med å gjennomføre disse endringene. Det krever at vi får til et godt samarbeid mellom alle aktørene i bompengesektoren, sa Jane Bordal, leder i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, da hun nylig åpnet årets bompengekonferanse.

Deltakere fra så vel Samferdselsdepartementet som fylkeskommuner, bompengeselskaper og Statens vegvesen var samlet for å diskutere fremtiden i bompenge-Norge.

Behov for stålkontroll

Nye EU-regler for hvordan personopplysninger skal håndteres trer i kraft… Les videre


Kineserne melder seg på i konkurransen om de store kontraktene

Regjeringen har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard.

– Når vi utbedrer strekningene på land og erstatter ferjestrekninger med broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet. Det vil gjøre E39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med framlegging av NTP i april… Les videre


Reguleringsplan for 45 km vei med ti tunneler og to bruer på 2,5 år

EU’s tunnelforskrift med større krav til sikkerhet og utrustning førte til at Vegvesenet i stedet for å utbedre de 16 tunnelene på strekningen Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune, valgte å bygge nytt. Da departementet ga sin tilslutning startet kappløpet for å komme med i NTP 2018-29. I beste fall kunne de satt spaden i jorda i løpet av 2018.

Slik gikk det ikke.

16 tunneler trenger avløsning

Forskriften har ført… Les videre


Tilbudsåpning på den største kontrakten

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da klokka nærmet seg 12.00 i dag. Da var det frist for entreprenører å levere tilbud på å bygge delprosjektet Strømnes-Sprova. Det er den største entreprisen som noen gang er lyst ut i fylket.

En milepæl
Ettersom mange velger å møte opp personlig og levere tilbudet, vet ikke Statens vegvesen hvor mange interessenter det er før det… Les videre


Rambøll gir gass på Veg

– Vi har et av landets beste vegmiljøer og nå har vi styrket laget ytterligere, sier direktør for Samferdsel & Byutvikling, Hilde Nordskogen.

– Som kompetansebedrift og samfunnsrådgiver ønsker vi å kjennetegnes av å ha dyktige medarbeidere og tydelig lederskap. Vi stiller høye krav og gir medarbeiderne mulighet til å utvikle seg for å skape sterke fagmiljøer, godt tverrfaglig samarbeid og solid prosjektgjennomføring. Det er spesielt gøy når vi får uttelling for vår kompetanse gjennom… Les videre


Feiring Bruk etablerer seg i Vestfold

Når det første spadetaket tas for det nye pukkverket ved Taranrød om noen få uker, er det en lang prosess som ligger bak. Initiativet til masseuttaket kom blant annet fra Jørn Furuhaug i Tønsberg-baserte NAF Invest, som de siste 5-6 årene har jobbet med å få alle nødvendige reguleringer og avtaler på plass. Det nye anlegget skal etter planen være i drift allerede i år, men først skal det bygges vei og infrastruktur inn… Les videre


Skjebnetime for rassikring

Beregninger fra Statens vegvesen viser at det vil koste over 47 milliarder kroner å rassikre de registrerte fareområdene med høy og middels prioritet. I hoveddokumentet for Nasjonal transportplan som ble lagt frem i slutten av februar i fjor, ble det i høyeste ramme foreslått å dekke inn 23 milliarder i perioden 2018-2029, ifølge Nasjonal rassikringsgruppe. Gruppen mener at det betyr at det vil ta ytterligere 25 år før vegnettet er sikret, basert på dagens… Les videre


Ny E18 tar hensyn til sjelden øyenstikker

Det 6,6 km lange strekket, er den siste parsellen i opprustingen av E18 fra Akershus grense gjennom Østfold til Riksgrensen. I tillegg til at man på spektakulært vis vil ønske velkommen til Norge, var det mange andre føringer for prosjektet.

– Det er litt trang forbi Ørje, men vi hadde ingen gode alternativer. Derfor ble den nye veien lagt omtrent der den går i dag. Ørje blir det eneste tettstedet som E18 går igjennom, forteller… Les videre


Bøkfjordbrua montert – se ingeniørkunsten!

I helga ble den 120 meter lange stålbuen løftet på plass på brufestene ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. Dermed har Sør-Varanger og E105 mot Russland fått sitt nye landemerke.

Brua åpnes for trafikk i september.

Transportert fra Tyskland

Brudelene er satt sammen i havnebyen Wilhelmshaven til en ferdig bue, og 28. april startet slepet nordover. På grunn av værforholdene måtte slepebåten «MTS Vanquish» søke ly på innsiden av Lofoten noen dager, og transporten… Les videre


Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

– Prosjektet Ferjefri E39 har utviklet en animasjon som skal bidra til at folk får et raskt overblikk over hva vi jobber med for tiden, sier en stolt prosjektleder, Kjersti Kvalheim Dunham.

– Animasjonen gir og et innblikk i hvor krevende det er å finne gode løsninger når syv ferjesamband skal erstattes med bruer. I tillegg skal vegstandarden jevnt over bli bedre langs hele den 1100 kilometer lange strekningen, men vi er godt i gang,… Les videre


«Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken

Syv grupperinger har meldt sin interesse for OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum. Det er mer enn ti år siden sist gang et vegprosjekt ble lagt ut som et vegutbyggingsprosjekt i offentlig privat samarbeid, forkortet OPS.

Internasjonale og norske aktører

– Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

I flere av grupperingene er det bygd samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap.

Prosjektformen… Les videre


Bygger betonglokk over motorvei

Rundt 9000 kubikk med betong går med til støpingen av den 230 meter lange betongkulverten, som blir 32 meter bred og vil ha to løp med til sammen fire kjørebaner. Under anleggsperioden vil 40 NCC-personell være i arbeide med betongkulverten.

-Vi er glade for å komme i gang med jobben. Før vi starter opp med selve betongarbeidene skal det graves og sprenges for omkjøringsveg, og diverse infrastruktur må legges om, sier distriktssjef Henning Simonsen i… Les videre


Flere tiltak iverksettes i Oslofjordtunnelen

Flere tiltak skal vurderes før åpning. Tunnelen åpner tidligst i uke 22.

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet og Region øst har hatt flere møter med omkringliggende fylkeskommuner, kommuner og andre berørte interessenter.

– Tiltakene som vi nå iverksetter og vurderer, er et resultat av god dialog og godt samarbeid sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst.

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor, og kjører ned i tunnelen… Les videre


Vil ha sammenhengende E18-utbygging

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Velger bort kompromiss

Mandag sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren.

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er… Les videre


Prisdryss for Kongevegen

Det var kjent at den restaurerte Kongevegen over Filefjell var en av prisvinnerne av EU-kommisjonen og Europa Nostra sin kulturminnepris for 2017. Prisene ble delt ut mandag i finske Turku.

Hederspris

Men overraskelsen var stor da vegprosjektet også var plukket ut til å vinne en av de prestisjetunge Grand Prix-hedersprisene også. I tillegg ble Kongsvegen nummer to i den stor Publikumpris-avstemningen.

– Dette er en stor fjær i hatten for alle som har stått bak restaureringen… Les videre


Økt sikkerhet med mobile fartsdumper

En mobil fartshump er en flyttbar løsning som legges over veibanen for å begrense hastigheten på kjøretøyer som passerer vegarbeidsområder. I samarbeid med Statens vegvesen tester NCC nå ut dette som et nytt forebyggende tiltak under vegarbeider.

– ­­Vi ønsker ta i bruk disse for å øke sikkerheten til våre medarbeidere som jobber langs veiene, sier HMS-sjef Anders Sørsdal Nyhus i NCC Infra Services.

I 2016 registrerte NCC Infra Services seks hendelser med kritisk risikopotensiale for… Les videre


Får tilbake formen etter jordskjelv

Ved å kombinere metallstenger som husker og bøybar betongkompositt, tar en ny SR99 avkjøringsrampe form i Seattle. Det blir den første broen i verden som er bygget for å svinge med sterke jordskjelv – og for å kommer tilbake til sin opprinnelige form.

Pilotprosjekt

Piloten er et resultat av en studie finansiert av Washington Department of Transportation (WSDOT), gjennom et stipend fra Federal Highway Administration (FHWA) sitt program på innovativ broforskning og distribusjon (IBRD).

– Potensielt er… Les videre