Arkiv for: Vei

Skal asfaltere landemerke i Finnmark

HAK Entreprenør med Ole Heggeli og Ole Johan Aas i spissen, har fått en solid posisjon i bygg- og anleggsmarkedet i Troms og Finnmark med deltakelse i en rekke store prosjekter som byggingen av Bøkfjord bru på E105 i Sør-Varanger og nå Tana bru på E6. Sistnevnte blir største bru i Øst-Finnmark, og et signalbygg for hele området.

– Vi er imponert over hvordan HAK Entreprenør har bygget seg opp i Troms og Finnmark, med… Les videre


Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Norconsult skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset – Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt en hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden. Det er snart ti år siden et oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egenregi.

– Vi er… Les videre


Åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge

– Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Utvikling og sammenkobling av førerstøttesystemer bidrar allerede i dag til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Det er viktig at vi har et lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, men samtidig ivaretar både trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter

Regjeringen sender nå på høring… Les videre


Helt avhengig av snøskredvarslingen

NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Dette er en abonnementstjeneste som dekker hele landet og er åpen for alle.

Strynefjellet fryktelig rasutsatt

– Vi er helt avhengig av skredvarslingen for å ivareta vår egen og trafikantenes sikkerhet, forteller Vidar Sanden, som er prosjektansvarlig for driftskontrakter hos entreprenøren Mesta.

Mesta har vintervedlikeholdet på riksvei 15 over Strynefjellet. Mellom to lange tunneler på høyfjellet krysser veien Grasdalen, og… Les videre


Skal legge 22 000 tonn asfalt midt på vinteren

At asfaltfabrikker går i vintermånedene er en sjeldenhet, og faktisk er det første gang i historien at Lemminkäinen Norges avdeling i Tromsø skal produsere asfalt i februar og mars, hvor snøen og kuldegradene stort sett dominerer veinettet. Byggingen av tunnelen på E6 gjennom Nordnesfjellet i Troms fylke, levert av det sveitsiske entreprenørselskapet Marti, gjør det imidlertid mulig.

– Vinterasfalteringen er en god løsning for å sikre at de øvrige byggeaktivitetene kan gjennomføres i riktig rekkefølge…. Les videre


Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Prosjektet er en del av det omfattende rehabiliteringsprogrammet for riksveitunneler hvor målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, samt tilfredstilling av kravene i Trafikkforskriftene.

– Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Vi ønsker å være en markant aktør i dette markedet i årene som kommer, og har allerede en rekke lignende pågående prosjekter i porteføljen, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

Det er… Les videre


Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Det er 1,9 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag, som var på 16,4 milliarder kroner. Usikkerheten i anslaget har også gått ned, fra 25 prosent til 10 prosent.

– Usikkerheten går ned fordi planene har blitt mer detaljerte. Vi vet mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger nå. Kostnadsanslaget er gjort på grunnlag av reguleringsplanen som allerede er vedtatt i Midsund og Vestnes og som kommunestyret i Molde skal behandle nå i desember, sier regionvegsjef… Les videre


Siste storkontrakt signert på Kongsberg

Det var trioen Metrostav AS, Bertelsen og Garpestad AS og HAG Anlegg AS som skrev under kontrakten på å bygge delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda.

Start tidlig 2017.

Alt neste uke er byggherren Statens vegvesen Region sør og entreprenørene i gang med første samhandlingsmøte før planlagt oppstart på veganlegget tidlig i 2017.

Strekningen Trollerudemoen-Saggrenda er på nesten 5 kilometer og inkluderer blant annet to tunneler og ei stor bru over Kobberbergselva i Saggrenda.

643 mill eks moms

Delstrekningen er tredje og siste… Les videre


Inviterer til workshop om ny E6

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom – Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

– Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta… Les videre


Skanner elvebunnen for optimal linje

Den jobben gjorde firmaet Scan Survey for få dager siden. To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land med måleinstrument sørget for at det ble peilet riktig og målt eksakte dybder. Jobben var unnagjort på ganske få timer.

Utslippsledning

– Vi gjorde målinger for å sikre en optimal trase for ny utslippsledning som skal legges i forbindelse med arbeidene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Statens vegvesen hadde… Les videre


Ser nytt lys i enden av tunnelen

– Det ble en skikkelig solskinnshistorie. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, både fra installatør Caverion og sluttkunden Statens vegvesen, forteller sales manager outdoor Bjørn Rune Steinsland hos Philips Lighting etter at belysningsprosjektet i Sørnestunnelen utenfor Ålesund nylig ble avsluttet.

Tunnelen har fått moderne belysning med LED-teknologi, som gir sikker og komfortabel ferdsel for trafikantene. God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt og enklere oppfatning av trafikkbildet, konkluder Philips. Men her er det gode nyheter… Les videre


E39 Rogfast-prosjektet setter verdensrekorder

E39 Rogfast-prosjektet kommer til å sette flere verdensrekorder, blant annet som verdens lengste undersjøiske biltunnel og verdens dypeste firefelts veitunnel. Prosjektet har vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt.

Rogfast-prosjektet går i hovedsak ut på å bygge en 27 kilometer lang to-løps tunnel under Boknafjorden, som skal erstatte dagens ferjesamband mellom Mortavika i Rennesøy til Arsvågen i Vestre Bokn. Tunnelen vil gå fra Harestad i Randaberg nord for Stavanger til Laupland i Bokn. Det er… Les videre


NCC vinner milliardkontrakt på Færøyene

Verdien på den først tunnelen er ca 1,5 milliarder SEK. Den andre tunnelen er betinget av en opsjon og verdien på denne er ca 1,2 milliarder SEK.

– Vi har lang erfaring med bygging av tunneler i NCC, med spisskompetanse i vår norske virksomhet. Det er gledelig å kunne tilby kunden et totalkonsept som gir dem trygghet for gjennomføringen, sier Svante Hagman, direktør for forretningsområdet NCC Infrastructure.

Kontrakten omfatter to tunneler med en lengde på henholdsvis… Les videre


Vegvesenet mer populær blant erfarne ingeniører enn noensinne

Universum er en av aktørene som måler hvor attraktive arbeidsgivere er for både studenter og yrkesaktive, og to ganger i året slippes tallene fra undersøkelsene blant henholdsvis studenter og yrkesaktive. I år har 2 490 yrkesaktive erfarne ingeniører innenfor teknologi og naturvitenskap rangert Statens vegvesen som den femte mest attraktive arbeidsgiver i Norge.

Årets studentundersøkelse plasserte Statens vegvesen på en hyggelig niendeplass.

Inntrykket av Vegvesenet er endret

– De siste årene har det blitt en kraftig økning av… Les videre


Klart for neste fase av prosjekt “Førerløse kjøretøy”

I oktober 2015 ble det besluttet å starte en førkommersiell anskaffelsesprosess. Bakgrunnen for dette er at det er behov for en forsknings- og utviklingsfase for å skape et attraktivt produkt. Nå har Avinor konkludert, og YETI er valgt som samarbeidspartner i dette prosjektet.

YETI er et selskap med store industriaktører bak: Semcon Devotek AS og Øveraasen AS.

– Dette er selskap som jobber i et globalt marked. De leverte et godt og spennende tilbud. Vi ser… Les videre


Gjennomslag i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika

I går var det en stor dag for prosjektet i Sandvika, gjennomslagssalven fra løp A i nordgående tunnel skulle fyres av. Dette er en stor milepæl for involverte i prosjektet. Byggherre Statens vegvesen hadde invitert flere involverte parter til salven som gikk av kl 11.30, mandag 31. oktober.

Æresalven

Det var Søren Bekkhus fra NCC som fikk det ærefulle oppdraget av å fyre gjennomslagssalven. Bekkhus har vært ansatt i NCC i 25 år, og har hele… Les videre


Vil ha klimagodtgjørelse i trafikken

Kjøregodtgjørelse er kompensasjonen man mottar når man bruker egen bil i jobb. Den baserer seg på satser som settes av staten. I stedet for å kun se på bensin og dieselavgifter bør politikerne også se på disse satsene for å til en mer effektiv og miljøvennlig bilpark. Derfor lanserer Autogear tre forslag for å få til et grønt skifte på norske veier:

1. Innfør Klimagodtgjørelse ved å gi høyere kjøregodtgjørelse for biler med lavere CO2-utslipp…. Les videre


11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør undertegnes i slutten av november. Arbeidene starter etter at kontrakt er inngått.

Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på omlegging av Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om er for å legge til rette for at tyngre anleggsutstyr kan komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Byggestart før jul

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens… Les videre


Det er fortsatt sjåføren som styrer

Stadig flere biler blir levert med avanserte førerstøttesystemer. Noen sjåfører stoler for mye på disse systemene og forårsaker ulykker.

– Både i Norge og i utlandet har det vært ulykker der det er grunn til å tro at sjåføren har stolt for mye på førerstøttesystemene. Vi advarer mot feil bruk av slike systemer, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Førerstøttesystemer er ikke lik selvkjørende

Moderne førerstøttesystemer kan under visse forutsetninger hjelpe sjåføren å holde jevn fart, holde… Les videre


Oppfordrer alle til å ta fagprøven

– Fagbrevet er en anerkjennelse, for deg selv og jobben du gjør. Det har en verdi. Jeg kan si til meg selv at nå er jeg asfaltør. Dette faget kan jeg faktisk, sier Tom Erik.

Før fagprøven var Tom Erik nervøs, og tenkte mye på hva prøven ville innebære, og hvordan det skulle gå.

– Jeg gruet meg mest til det teoretiske, og også litt til det å bli observert av en sensor på den praktiske… Les videre