Arkiv for: Vei

Implenia signerer nytt rekordstort tunnelprosjekt utenfor Bergen

Ferdigstillelse av arbeidet er planlagt til februar 2021. Alle hovedarbeider skal fullføres innen 2018, og tunnelene vil bli åpnet i juni 2020.

Skal bygge 1.7 mil med vei Bergen

Strekningen er på totalt 17 240 meter og skal gå mellom Os og Fana i Bergen. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,5 milliarder kroner og skal korte ned reisetiden mellom Bergen og Halhjemfra fra 40 til 20 minutter.

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal ble etablert for å bygge ny hovedveg mellom… Les videre


Fikk øynene opp for norsk brudesign

Multiconsult har i samarbeid med NTNU, Skanska, Degree of Freedom, WSP og Devotek utviklet et nytt flytebrukonsept, Kjedet flytebru. Konseptet ble presentert under brukonferansen til «The Institution of Civil Engineers» (ICE) i London, til stor begeistring fra tilskuerne.

Stor interesse for kjedet flytebru

Under konferansen holdt Birger Opgård fra Multiconsult et foredrag om selskapets fjordkryssingssatsing, som inkluderer det ny utviklede konseptet kjedet flytebru.

– Foredraget skapte både engasjement og stor interesse. I etterkant av foredraget var det… Les videre


Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken

I 2015 fortsetter arbeidet med støyskjerming langs E6 i Okstadbakken. Det betyr at 350 personer som bor på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka får redusert støy.  I fjor ble det bygd nye støyskjermer nederst i Okstadbakken. – I år skal 900 meter røde, gamle skjermer byttes ut med nye skjermer som gir vesentlig bedre støyisolering, sier  prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Innsnevring på E6

Nordgående E6 blir snevret inn, og fartsgrensen blir 70 km i timen… Les videre


Mafiavirksomhet bak norske veiprosjekter

Nettavisen avslører i dag hvordan østeuropeiske underleverandører operer som mafiaorganisasjoner i norske veiprosjekter.

– Skogen av underleverandører fra Polen, Slovenia, Litauen og andre østeuropeiske land, styres i mange tilfeller nemlig av lokal mafia, sier en sentralt plassert kilde hos en av landets største entreprenører til Nettavisen.

Det å bygge vei i Norge er ekstremt bemanningskrevende. Normalt utgjør arbeidskostnaden rundt 40 prosent av et prosjekt.

Det at de ikke er villige til å… Les videre


Sykkel-legende etterlyser tydelig sykkelpolitikk

I følge Transportøkonomiske Institutt bruker 4 prosent av nordmenn sykkel til daglige reiser. Tilsvarende tall i Danmark og Nederland er henholdsvis 17 og 31 prosent. Vi har snakket med en levende sykkel-legende for å finne ut hvilke forhold som bestemmer utbredelsen av sykkel som transportmiddel.

Lidenskapelig opptatt av sykkel

Jan Erik Gustavsen var trener for Dag Otto Lauritzen da han i 1984 for første gang stilte som proff i Sykkel VM i Barcelona. Gustavsen sluttet med… Les videre


Derfor kollapset Skjeggestadbrua

Mandag 2. februar i år sank den 14 år gamle Skjeggestadbrua på E18 ned på midten som resultat av et kvikkleireskred. Det var totalt tre ras som ble utløst og som dro med seg en av pillarene. Broen ble senere sprengt for å tillate utbedring av grunnen og gjenbygging av broen. Arbeidene etter brokollapsen er ennå ikke fullført og har foreløpig kostet et sted mellom 30 og 40 millioner kroner.

Etter skredhendelsen satte NVE ned en ekspertgruppe sammen… Les videre


Ekspert innen elbillading til Schneider Electric

Engebretsen har bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, hvor han har innehatt ulike roller – både tekniske og kommersielle. Han har blant annet jobbet som tekniker og prosjektleder for AV-utstyrsleverandøren Nortelco System-Teknikk, nå en del av YIT Building Systems (Caverion).

De siste seks årene har han jobbet med elbil-ladeinfrastruktur som produkt-og prosjektsjef hos Proxll AS. Her var han ansvarlig for å bygge opp forretningsområdene ladestasjoner for elbil og AutoPass veiprising. Engebretsen er medlem i NEK-komiteen… Les videre


Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Elektriske biler selger fortsatt relativt dårlig i bedriftsmarkedet, enten det dreier seg om personbiler eller varebiler. Bransjen forventer at ESAs beslutning om å godkjenne MVA-fritak for leasing av elbiler vil kunne bidra til økt bruk av elbiler som firmabil og i offentlig sektor.

I takt med økt salg av elbiler øker behovet for ladepunkter både langs veier, i boliger og i næringsbygg. Totalt finnes det over 6000 ladepunkter for elbiler, men bare 100 av disse… Les videre


Analyserer offentlig transport i London med Big Data

Infrastrukturen blir brukt av millioner reisende hver dag og er en integrert del av hverdagen for majoriteten av byens innbyggere. Ved hjelp av billetteringsystem, sensorer, lyssignaler, og markedsundersøkelser optimaliserer TfL trafikken og informasjon ut til reisende.

– London vokser i et fenomenalt tempo. Befolkningen i dag er på 8.6 millioner og er forventet å vokse til 10 millioner i løpet av kort tid, sier Lauren Sager-Weinstein, leder for analyseavdelingen hos TfL, i et intervju med… Les videre


Rv. 83 sør for Harstad sikrere for MC

Som en av de aller første strekningene i Nord-Norge er det gjennomført en rekke tiltak på rv. 83 sør for Harstad, for å gjøre det ekstra trygt for de som kjører motorsykkel.

Motorsykkelføreren sitter utsatt til, og når uhellet er ute er det ofte terreng og objekter langs vegen som utgjør en trussel mot føreren. Statens vegvesen har en nasjonal plan for å bedre trafikksikkerheten på vegene våre, og i den planen er det bestemt… Les videre


Veidekke overtar svensk entreprenør

Uppsala, som ligger 70 kilometer nord for Stockholm, er et meget interessant marked for Veidekke, og overtagelsen innebærer en ønsket utvikling av byggevirksomheten for Veidekke Bygg Stockholm. Samtidig får Veidekke Bostad nå mulighet til å overta en attraktiv og ferdig regulert boligeiendom på 13.000 m 2 med planlagt salgsstart til høsten.

– Gjennom overtagelsen av REKABs virksomhet forsterker vi vår tilstedeværelse og kompetanse i Uppsala-området. Overtagelsen er i tråd med Veidekkes strategi… Les videre


Kompetanse sikret E6 kontrakt for NCC

Det nye flyplasskrysset skal håndtere trafikkøkningen som forventes når den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen åpner i 2017.

Kontrakten er sikret ved å dokumentere solid kompetanse og ved å tilby løsninger kunden har vært opptatt av. I tillegg til pris teller gjennomføringsevne og dokumentert kvalitet 35 prosent.

– Vår ambisjon er å være den foretrukne partneren for fremtidige veiprosjekter. Derfor er vi svært fornøyd med å bli tildelt en veikontrakt hvor vår pris var noe… Les videre


Enova skal redusere rekkeviddeangsten

Aktualiserer elbil 

Transportsektoren står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge. Om sektoren skal være tilnærmet utslippsfri i 2050, kan det knapt selges fossilbiler etter 2030.

­- Da må nullutslippsbilene erstatte bensin- og dieselbilene, og der blir en effektiv struktur av ladere et viktig grep. Med denne satsingen tar vi knekken på rekkeviddeangsten, og gjøre elbil mer aktuell som husholdningens eneste bil, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

Prioriterer transportkorridorene

Ladestrategien ble overlevert regjeringen ved Olje- og… Les videre


Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord

Bare to entreprenører, NCC og Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), meldte seg på konkurransen, men sistnevnte ble ikke prekvalifisert.

– Vi sitter igjen med én entreprenør og i realiteten ingen konkurranse. Dette betyr at vi må gjennomføre prekvalifiseringen på nytt, sier prosjektleder Bård Nyland.

De to entreprenørene som meldte seg på konkurransen, kan også være med når prosjektet lyses ut for andre gang.

Møter bransjen i neste uke

Før gjennomføring av ny runde, skal Statens vegvesen møte entreprenørbransjen,… Les videre


4D BIM for broer

– Generelt handler BIM om koblinger mellom ulike applikasjoner som snakker med hverandre. Når man jobber med konstruksjon av broer stilles det andre krav til informasjon sammenlignet med BIM for bygninger, innleder Vanja Samec, direktør for BrIM hos Bentely Systems.

– Vi begynner med enorme mengder data som lagres i databaser. Databasene oppdateres fortløpende og mater informasjon inn i modellene. Utfordringene ved brobygging er behovet for nøyaktig innretting til vei eller jernbane. Vi opplever ofte… Les videre


Vei & Anleggsmessen 2015

Elektrisk minidumper

– Vi har vår faste nyhet som er Brendon Powerwasher, dette er en av våre bestselgere. Den er produsert med tanke på rørspyling, og maskinrengjøring, sier Inge Dalseth i Limaco.

– En annen nyhet er en elektrisk drevet minidumper. Vi har i tillegg markedets største mobile vifter fra Bison products, sier Dalseth.

– Fredag har vært veldig bra og vi har hatt mange interesserte på vår stand, sier han.

Prototype fra Bell Equipment

Nasta var representert… Les videre


Fehmarn-prosjektet går videre

For to dager siden ble Fehmarn Bält-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland godkjent i det danske Folketinget. Vi har snakket Claus Baunkjær i Femern A/S, selskapet som planlegger prosjektet, for å høre om gangen videre for prosjektet.

– Det er tre ting som skal skje nå. Den ene er å forhandle ferdig med entreprenørene for å få en bedre pris. Vi trenger også en beslutning i EU for å vite hvor mye støtte vi får derfra. Til slutt trenger vi… Les videre


Over 300 tunneler får Nødnett

Nærmest dobbelt så mange tunneler som tidligere får bedre nødkommunikasjon med Nødnett. Dette betyr en betydelig økning i tunnelberedskapen i hele landet.

Sterk vekst på Vestlandet og Nord-Norge

Antallet veitunneler som er bygget eller planlegges med Nødnett er nå 301, mot kun 154 som opprinnelig skulle få nytt nødsamband. Det tilsvarer en økning på 95 prosent på landsbasis, nærmest en dobling fra den opprinnelige avtalen om nye nødsamband på norske riks- og fylkesveier.

Det er særlig Vestlandet, Midt- og… Les videre


Restaurerer Røros-gater med OPI-kanaler

OPI-kanaler i 200 år

Røros Elektrisitetsverk besluttet å legge kablene sine i en OPI-kanal hvor kabelkanalene støpes inn i betong. Ved bruk av OPI-kanaler vil det ikke være nødvendig å grave dersom kabler skal skiftes ut. De eksisterende kablene kan dras ut før nye trekkes inn. De har også lang levetid. I følge Lars Solbjørg i Oslo Presstoff Industri kan OPI-kanalen i Røros holde i minst 200 år.

– En everkskabel lagt rett i bakken varer… Les videre


Hva vi kan lære av OSSA kontraktsbrudd

OSSA møtte utfordringer i Norge

Prosjektleder i Statens vegvesen, Gudmund Løvli, sier de ved årsskifte begynte å få en dårlig følelse av fremdriften på E6 Langslett-Sørkjosen. Den spanske entreprenøren OSSA hadde kommet sent i gang med prosjektet etter tidskrevende dokumentprosesser.

– Det tok tid å få tak i de nødvendige godkjenningene i Norge og konvertere dokumenter fra spansk til norsk. Dette var mer tidskrevende enn OSSA hadde forutsett, sier Løvli til Samferdsel og Infrastruktur.

Det finnes… Les videre