Arkiv for: Vei

Ny rammeavtale mellom Skanska og Halden kommune

Volum og mengder er ikke fastlagt i avtalen da dette avhenger av politiske beslutninger som vil tas hvert enkelt år fremover.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Halden kommune over mange år og er både stolt og ydmyk over at de har valgt å inngå en rammeavtale med oss. Det viser at vi er konkurransedyktige på pris og at vi evner å levere det våre kunder etterspør, forteller Andreas Westander, distriktssjef i… Les videre


Veidekke ASA rehabiliterer Høyangertunnelen

Markedet for rehabilitering av vegtunneler er knallhardt, i dette tilfellet med hele 10 tilbydere

Tunnelen er 7,5 kilometer lang og går mellom Høyanger og Balestrand kommuner. Arbeidene Veidekke skal utføre omfatter blant annet grunnarbeider, sprengning av nye bergrom, omfattende sikringsarbeider med ny vann- og frostsikring og elektroinstallasjoner. Tunnelen vil være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men med kolonnekjøring tilpasset rutegående trafikk.

– Dette er et viktig prosjekt for oss. Markedet for rehabilitering… Les videre


Tunnelutbedring E18 Fosskollen i Lier

Arbeidene med Fosskolltunnelen er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler. I hele landet skal 200 tunneler utbedres i løpet av kommende femårs-periode. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres fram til 2020.

-Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker. Det er stilt krav om at riksveg-tunneler skal oppfylle krav i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019. Disse blir ivaretatt i tunnelutbedringene som… Les videre


Statens vegvesen: Rekordstor aktivitet på vegene

Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget

Vegdirektøren mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.

– Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på vegene, gir god fremkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Aksnes.

Over 30 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksvegformål på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder. I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

3,15… Les videre


MEF: Tydelig veisatsing i statsbudsjettet for 2016

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål i statsbudsjettet for 2016. Veisektoren er vinneren på samferdselsområdet. Bevilgningene til veiformål økes i 2016 med 8,8 prosent, til 31,5 milliarder kroner samlet. Budsjettforslaget for jernbaneformål innebærer imidlertid en reduksjon på om lag 200 millioner kroner sammenlignet med 2015.

– Forslaget til neste års statsbudsjett innebærer en tydelig satsing på vei. Det er særlig positivt å registrere at vedlikeholdsetterslepet for riksveiene vil bli redusert med… Les videre


Ingrid Dahl Hovland blir toppsjef for Nye Veier AS

Ingrid Dahl Hovland har tidligere ledet boligdivisjonen i Selvaag Gruppen og før dette ledet en landsdekkende enhet i Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester innen vei- og tunnelbygging. Starten av karrieren var som prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens Vegvesen. Dahl Hovland har solid lederfaring og erfaring fra prosjekt- og porteføljeledelse, industrivirksomhet, samt erfaring med risikohåndtering knyttet til veibygging og andre typer anleggsvirksomhet. Hun har også vært styremedlem i selskaper som er relevante for topplederrollen… Les videre


Mineralteknikk AS lanserer Rockster mobile slagknusere

For bare få år siden ble store mengder asfalt og betong liggende på tipp uten at noen så verdien i gjenbruk av dette. I dag blir spesielt asfalt nedknust og siktet og har på nytt fått en verdi. En stor del av den resirkulerte asfalten blir tilsatt i produksjon av ny asfalt, mens egne fraksjoner som f.eks. 0-22mm kan benyttes som toppdekke på grusveier, gårdsplasser med mer da det har svært gode bindende egenskaper,… Les videre


AF Gruppen innstilt til rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i og utenfor tunnel, fjellsikring, vann- og frostsikring, tekniske bygg og elektroarbeider.

Arbeidet starter i oktober 2015 med forventet ferdigstillelse januar 2017. Kontrakten er en hovedentreprise og verdien er estimert til MNOK 157 ekskl. mva.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering, og ser frem til et godt… Les videre


Fyller Sør-Norge med hurtigladere

– Vi prioriterer i første rekke veier som har mye trafikk og et potensial for mange elbiler, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Tett mellom stasjonene

– Vi stiller krav om minimum to lademuligheter per femte mil. Dette sikrer et grunnleggende ladetilbud som gjør at du kan bruke elbilen også på langturer. Da trenger du ikke lenger en annen bil enn elbilen, sier Kvam.

Alle skal kunne lade ved stasjonene, som vil være kompatible med alle… Les videre


Sikrer infrastruktur til nødnett i tunneler

Saken er skrevet av Tina Kjensli Dyrseth/DNK.

− Flere tunneler har allerede tilgjengelig infrastruktur. Utfordringene og de største kostnadene knytter seg til tunneler der denne infrastrukturen er manglende eller må oppgraderes, forteller sjefingeniør i Vegdirektoratet Dag Vidar Torget.

Testing og bedre teknologi senker kostnadene

Ventilasjon, strøm, strålekabler, fiber, antennemaster og teknisk rom er noe av det som må være tilgjengelig før Nødnettutstyret kan monteres. Torget anslår at jobben knyttet direkte til Nødnettutbyggingen utgjør mellom 300 og 500… Les videre


Skanska rehabiliterer Granfosstunnelen i Oslo

Granfosstunnelen ble åpnet i 1992 og ble opprinnelig bygget av Skanska. Det er blant annet nye krav til sikkerhet som gjør at tunnelen nå må gjennom en fullstendig rehabilitering. Rehabiliteringsarbeidene vil gjennomføres i ett tunnelløp om gangen slik at trafikken blir minst mulig berørt.

Kontrakten innbefatter også bygging av et betonglokk over dagsonen mellom nordre og sørlige løp. Betonglokket vil forbinde østre og vestre del av Granfosstunnelen til to lange parallelle tunneler og bidra til… Les videre


NHO vil ha 65 milliarder i året til samferdsel

Flere stamveier og bedre jernbane over hele landet må til, mener NHO. Likeså er det nødvendig å doble kapasiteten for kollektivtransport i byene.

– En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet, skriver NHO i en rapport som legges fram torsdag.

Vil øke ambisjonene

Selv om bevilgningene har økt de siste årene, er nivået fortsatt lavt etter flere… Les videre


Rapport anbefaler tunnel mellom Moss og Horten

Ifølge avisen anbefales det også at planene om et nytt løp i Oslofjordtunnelen legges bort. Vurderingen er gjort av de uavhengige analyseselskapene Atkins og Oslo Economics.

Konklusjonen er at en tunnel mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold gir størst nåverdi og er en god løsning for finansiering med bompenger.

Å utvide dagens ferjetilbud er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på kort sikt, ifølge rapporten. Men dersom riksvei 19 som i dag går gjennom Moss,… Les videre


Formidabel vekst innen veibelysning med LED

Stort marked for LED-basert veibelysning

I forbindelse med “International Year of Light and Light-based Technologies” i regi av FN arrangerte den amerikanske ambassaden i Oslo i samarbeid med EnergyOptimal et møte for bransjen i Norge. EnergyOptimal har opplevd en formidabel vekst de siste årene og har installert mange tusen LED armaturer i Norge.

– Vi har hatt stor suksess med LED-basert veibelysning. Veibelysning er et av de første områdene hvor markedet har tatt til seg teknologien…. Les videre


Nå starter arbeidet med Oslo-standarden for sykkel

– Oslo-standarden er viktig for å nå målet vårt om at Oslo skal bli en sykkelby for alle, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

I anledning oppstarten av dette arbeidet inviterer Oslo kommune til et åpent fagmøte om sykkel på Litteraturhuset tirsdag 25. august kl. 08.30-13.00.

Til det åpne møtet kommer blant annet Rune Gjøs (sykkeldirektør i Oslo), Tobias Nordström (Spacescape, Sverige), Erik Jørgen Jølsgaard (Statens vegvesen Region midt), Michael Sørensen (TØI),… Les videre


Implenia signerer infrastrukturprosjekt i Sverige

Implenia har signert et større infrastrukturprosjekt i Sverige. Omkjøringsveien “E4 Förbifart Stockholm” skaper en ny nord-sør forbindelse i utkanten av hovedstaden. Av fire konkurrenter skal Implenia håndtere den første konstruksjonsdelen, parsellen FSE 403. Kontrakten ble signert i dag med byggherren Trafikverket. Kontrakten, som omfatter gjennomføring av prosjektet i tillegg til noe av planleggingen, er verdt ca. SEK 2,1 milliarder.

Dette er det første prosjektet Implenia har blitt tildelt i Sverige takket være oppkjøpet av Bilfinger… Les videre


Nedleggelsen av trikkestopp – et paradoks?

Skal øke fremkommeligheten

Ruter samarbeider med Bymiljøetaten for å bedre fremkommeligheten til kollektivtransporten i dagens infrastruktur. Dette skal redusere forsinkelser og gi en mer effektiv og pålitelig reise innenfor Ring 3.

– I vurdering av hvilke holdeplasser som skal legges ned er det sett på mange ulike faktorer, som for eksempel antall på- og avstigende, infrastrukturplaner, overgangsmuligheter, samt drifts- og miljømessige kostnader, forteller Ruters kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen til Samferdsel og Infrastruktur.

Likevel kan man… Les videre


Forelenger Sentervegen og sykkelnettet i Trondheim

Sentervegen er forlenget med 550 meter og er knyttet sammen med John Aas veg. – Det blir en viktig veg som vil avlaste både John Aas veg og Tonstadkrysset, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. I Vestre Rosten er det bygd ei bru over Sentervegen slik at det er planfri kryssing.

Sentervegen gir tilgang til nytt næringsareal. Kommunen er i gang med salget av tomter, og noen er solgt. – Vi regner med at det blir utbygging… Les videre


Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Målet for saken er å undersøke i hvilken grad tilsynspart gjennomfører og tar i bruk risikoanalyser i samsvar med krav.

Vegtilsynet ønsker å undersøke om Statens vegvesen, Region øst gjennomfører risikoanalyser ifølge krav, om de vurderer risiko likt i sammenliknbare tunneler, og om regionen bruker risikoanalysene når beslutninger om sikkerhet skal tas.

Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet Statens havarikommisjons rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen i 2011, der SHT i tilrådningen ber Statens vegvesen om å:… Les videre


Multiconsult vinner kontrakt på E-39

Multiconsult vil være ansvarlig for prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for elektro, regulering, overvåkning (SRO), radio-redning og kommunikasjon, i tillegg til oppfølging under byggetiden. De fleste delene av oppdraget er planlagt ferdig innen utgangen av 2018.

– Vi er glade for å ha blitt valgt til et så viktig prosjekt, hvor Multiconsult kan bidra til effektiv trafikkavvikling og god tilgjengelighet. I tillegg skal vi se på forbedret veg- og tunellsikkerhet i regionen. Kontrakten reflekterer vår… Les videre