Arkiv for: Vei

Krevende vinter på vegene i Finnmark

– Vi er vant til at noen vintre er tøffere enn andre. Det spesielle denne vinteren er at det har vært unormalt store mengder snø og ekstra lange perioder med utfordrende værforhold over absolutt hele fylket, sier Kurt Mørk Eriksen, som er prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark. Årets siste brøyting foregikk på Båtsfjordfjellet 5. juni.

Flerdoblet stengninger

Tallene fra vegtrafikksentralen bekrefter at det har vært unormalt mange stengte veger i vinter…. Les videre


Bygger ny E6 ved hjelp av Gemini-løsninger

E6 Sør skal bygges om fra tofelts til firefelts vei. Miljøpakken Trondheim finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab Anlegg ble tildelt hovedentreprisen etter konkurranse med flere andre entreprenører. Den rekordstore kontrakten er verdt 1,16 milliarder kroner og er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt noen gang har inngått.

Per Selnæs fra Peab Anlegg AS er stikningssjef for prosjektet og forteller om hva slags nytteverdi de har av Gemini-løsninger på dette krevende prosjektet…. Les videre


Hundesnuter gir tryggere vegarbeid

Fire hundeførere og tre søkshunder har vært på jobb for Statens vegvesen E16 Bagn- Bjørgo. Innsatsen er et resultat av et samarbeid mellom Vegvesenet og Forsvarets forskningsinstitutt.

Fra Klosbøle til Bjørgo vil ny E16 følge gammel E16 på deler av strekningen. Det ble sprengt bort en del berg da europavegen ble bygd på midten av 1970-tallet. Med nye krav til frostsikring må det fjernes mer berg for å komme djupt nok ned når den nye… Les videre


Ministeren fikk økologisk kompensasjon

Statsråden med politisk ledelse inviterte Statens vegvesen for å høre hvordan en kan kompensere for ødelagt natur.

-Det var veldig stas å legge fram rapporten der, og ministeren hadde mange gode spørsmål.

Det sier Karianne Thøger Haaverstad, som sammen med Astrid Skrindo og Gyda Grendstad med flere var invitert til Solvik Olsen.

Slik er loven

Naturmangfoldloven sier at hvis det gis dispensasjon til å gjøre inngrep i verneområder (de mest verdifulle naturområdene våre), så kan miljømyndighetene kreve at… Les videre


Fikk fem av seks rammeavtaler på Ferjefri E39

– Dette er viktige avtaler for å kunne levere tjenester til en av våre største kunder. Vi er derfor svært stolte av at vi har nådd fram i skarp konkurranse med mange konkurrenter, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for Samferdsel i Multiconsult.

Prosjektet går ut på å gjøre strekningen fra Kristiansand til Trondheim ferjefri. Det tar i dag 21 timer å kjøre denne strekningen. Uten de syv fergesambandene på strekningen, og med bedre veier mellom… Les videre


Styrker store veiprosjekter

Vi må samtidig styrke arbeidet med kostnadskontroll for å sikre at vi får mest mulig infrastruktur igjen for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen opprette en ekspertgruppe som skal kvalitetssikre kostnadsstyringen i store prosjekter. Ekspertgruppen skal blant annet kunne settes inn for å se nærmere på veiprosjekter som har hatt betydelige kostnadsøkninger i tidlige utrednings- og planleggingsfaser.

Formålet med ekspertgruppen

Noe av formålet med ekspertgruppen skal være å komme med… Les videre


Historisk byvekstavtale signert

– Jeg takker alle for at vi i dag signerer en historisk byvekstavtale. Dere har bidratt til gode løsninger, selv om alle utfordringer ikke er løst, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til ordførerne på Nord-Jæren.

– Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet, poengterte vegdirektøren.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på… Les videre


Solide bidrag på World Tunnel Congress i Bergen

Kronprins Haakon sto for den høytidelige åpningen av tunnelkonferansen World Tunnel Congress (WTC), som gikk av stabelen i Grieghallen i Bergen 12. til 14. juni. I sin tale snakket han om hvor viktig tunneler og bergrom er for Norge. Under åpningsseremonien holdt også Øyvind Engelstad, markedssjef for energi i Norconsult, et humoristisk innlegg om norsk tunnelbransje med tittel «Norway seen from the inside – Perspectives on the innovative way of developing underground space in… Les videre


Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart

– Regjeringens forslag til  Nasjonal  Transportplan er en historisk god satsing med en bruttoramme over 12 år på rundt tusen milliarder kroner.  Men altfor mange av prosjektene blir realisert først i siste halvdel av perioden, sier Langeland.

NHO mener at en halvering av planleggingstiden og større investeringer de seks første årene betyr at store prosjekter som Hordfast, deler av E134 og E6 nord for Lillehammer raskere blir ferdig.

Flere satsninger tidlig

– NHO hadde forventninger til at… Les videre


Store endringer på gang i bompengeverden

– Vår oppgave er å tilrettelegge for at vi lykkes med å gjennomføre disse endringene. Det krever at vi får til et godt samarbeid mellom alle aktørene i bompengesektoren, sa Jane Bordal, leder i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, da hun nylig åpnet årets bompengekonferanse.

Deltakere fra så vel Samferdselsdepartementet som fylkeskommuner, bompengeselskaper og Statens vegvesen var samlet for å diskutere fremtiden i bompenge-Norge.

Behov for stålkontroll

Nye EU-regler for hvordan personopplysninger skal håndteres trer i kraft… Les videre


Kineserne melder seg på i konkurransen om de store kontraktene

Regjeringen har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard.

– Når vi utbedrer strekningene på land og erstatter ferjestrekninger med broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet. Det vil gjøre E39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med framlegging av NTP i april… Les videre


Reguleringsplan for 45 km vei med ti tunneler og to bruer på 2,5 år

EU’s tunnelforskrift med større krav til sikkerhet og utrustning førte til at Vegvesenet i stedet for å utbedre de 16 tunnelene på strekningen Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune, valgte å bygge nytt. Da departementet ga sin tilslutning startet kappløpet for å komme med i NTP 2018-29. I beste fall kunne de satt spaden i jorda i løpet av 2018.

Slik gikk det ikke.

16 tunneler trenger avløsning

Forskriften har ført… Les videre


Tilbudsåpning på den største kontrakten

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da klokka nærmet seg 12.00 i dag. Da var det frist for entreprenører å levere tilbud på å bygge delprosjektet Strømnes-Sprova. Det er den største entreprisen som noen gang er lyst ut i fylket.

En milepæl
Ettersom mange velger å møte opp personlig og levere tilbudet, vet ikke Statens vegvesen hvor mange interessenter det er før det… Les videre


Rambøll gir gass på Veg

– Vi har et av landets beste vegmiljøer og nå har vi styrket laget ytterligere, sier direktør for Samferdsel & Byutvikling, Hilde Nordskogen.

– Som kompetansebedrift og samfunnsrådgiver ønsker vi å kjennetegnes av å ha dyktige medarbeidere og tydelig lederskap. Vi stiller høye krav og gir medarbeiderne mulighet til å utvikle seg for å skape sterke fagmiljøer, godt tverrfaglig samarbeid og solid prosjektgjennomføring. Det er spesielt gøy når vi får uttelling for vår kompetanse gjennom… Les videre


Feiring Bruk etablerer seg i Vestfold

Når det første spadetaket tas for det nye pukkverket ved Taranrød om noen få uker, er det en lang prosess som ligger bak. Initiativet til masseuttaket kom blant annet fra Jørn Furuhaug i Tønsberg-baserte NAF Invest, som de siste 5-6 årene har jobbet med å få alle nødvendige reguleringer og avtaler på plass. Det nye anlegget skal etter planen være i drift allerede i år, men først skal det bygges vei og infrastruktur inn… Les videre


Skjebnetime for rassikring

Beregninger fra Statens vegvesen viser at det vil koste over 47 milliarder kroner å rassikre de registrerte fareområdene med høy og middels prioritet. I hoveddokumentet for Nasjonal transportplan som ble lagt frem i slutten av februar i fjor, ble det i høyeste ramme foreslått å dekke inn 23 milliarder i perioden 2018-2029, ifølge Nasjonal rassikringsgruppe. Gruppen mener at det betyr at det vil ta ytterligere 25 år før vegnettet er sikret, basert på dagens… Les videre


Ny E18 tar hensyn til sjelden øyenstikker

Det 6,6 km lange strekket, er den siste parsellen i opprustingen av E18 fra Akershus grense gjennom Østfold til Riksgrensen. I tillegg til at man på spektakulært vis vil ønske velkommen til Norge, var det mange andre føringer for prosjektet.

– Det er litt trang forbi Ørje, men vi hadde ingen gode alternativer. Derfor ble den nye veien lagt omtrent der den går i dag. Ørje blir det eneste tettstedet som E18 går igjennom, forteller… Les videre


Bøkfjordbrua montert – se ingeniørkunsten!

I helga ble den 120 meter lange stålbuen løftet på plass på brufestene ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. Dermed har Sør-Varanger og E105 mot Russland fått sitt nye landemerke.

Brua åpnes for trafikk i september.

Transportert fra Tyskland

Brudelene er satt sammen i havnebyen Wilhelmshaven til en ferdig bue, og 28. april startet slepet nordover. På grunn av værforholdene måtte slepebåten «MTS Vanquish» søke ly på innsiden av Lofoten noen dager, og transporten… Les videre


Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

– Prosjektet Ferjefri E39 har utviklet en animasjon som skal bidra til at folk får et raskt overblikk over hva vi jobber med for tiden, sier en stolt prosjektleder, Kjersti Kvalheim Dunham.

– Animasjonen gir og et innblikk i hvor krevende det er å finne gode løsninger når syv ferjesamband skal erstattes med bruer. I tillegg skal vegstandarden jevnt over bli bedre langs hele den 1100 kilometer lange strekningen, men vi er godt i gang,… Les videre


«Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken

Syv grupperinger har meldt sin interesse for OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum. Det er mer enn ti år siden sist gang et vegprosjekt ble lagt ut som et vegutbyggingsprosjekt i offentlig privat samarbeid, forkortet OPS.

Internasjonale og norske aktører

– Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

I flere av grupperingene er det bygd samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap.

Prosjektformen… Les videre