Arkiv for: Vei

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Norsk fjellsprengningsmuseum viser hvordan vi har bidratt til å bygge landet med industri, kraftverk, vei og jernbane. Inne 240 meter inn i det rå fjellet ved ligger ved Hunderfossen ligger Norsk fjellsprengningsmuseum (NFSM). Et museum som viser glimt av den autentiske og dramatiske fjellsprengningshistorien. Her kan besøkende bli med på en spennende reise gjennom norsk fjellsprengningshistorie, tunnelvandring gjennom lys, lyd og bilde i fjellet der det drypper fra taket. Museets hovedattraksjon er en 240… Les videre


Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

– Det siste året har vi jobbet med å lage en OPS-modell som er tilpasset våre betingelser. Dette er nybrottsarbeid innenfor denne kontraktsformen, forteller Sandvin som er avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen gjennomfører tre store OPS-prosjekt til en samlet kostnad av om lag 20 milliarder kr. Først ut er rv.3/rv. 25 Løten –Elverum, der forhandlinger for tiden pågår med de tre finalistene.

Vegvesenets OPS-modell

OPS-modellen tar hensyn til at Statens vegvesen en byggherre med god kunnskap om… Les videre


Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco.

Kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best… Les videre


En grønnere grevling i tunnelen

– Jeg har drevet i tunneler i mer enn 20 år, og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er fremtiden, sier Omdal om et nytt isolasjonsmateriale laget av Polyurea og Foamglass.

Scanmatic Elektro AS installerer blant annet elektroanlegg og styring i norske tunneler, og de har benyttet det norskutviklede produktet Foamrox i brannsikre skaprammer. Omdal ser et stort potensiale i det nye materialet.

– Alt utstyr som står i slike miljøer vil ruste, med… Les videre


Gjør seg klar for ny brøytesesong i Finnmark

De nye kontraktene trådte i kraft 1. september, og gjelder fem år framover. Den samlede verdien er 346 millioner kroner.

Fem entreprenører – seks kontrakter

I Altaområdet er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand.

NCC Norge har ansvaret for Alta, Mesta Drift AS for Langfjord, Anlegg Nord AS har Masi, Kautomaskin AS skal drifte Kautokeino, mens Roy Yngve Thomassen AS har Loppa og Hasvik.

Område             Firma      … Les videre


Mer enn “bare en bro”

Broen, som er ca 2,7 km lang og 210 meter høy, er Storbritannias høyeste og verdens lengste skråstagbru med tre tårn. Broen blir umiddelbart en av Skottlands viktigste transportforbindelser.

Queensferry Crossing kommer til å avlaste den eksisterende broen Forth Road Bridge som opprinnelig ble konstruert for 11 millioner biler per år, men som nå har en over dobbelt så stor belastning årlig (24 millioner).

Innovativ design

Det visuelt dominerende elementet ved Queensferry Crossing erbroens innovative kabeldesign…. Les videre


Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

– Våre åpne standarder forandrer næringen på alle plan. På årets konferanse så vi nærmere på hvordan man med både enkle og avanserte midler kan forenkle og effektivisere en rekke prosesser, systemer og arbeidsflyt, forteller Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge. Skinnarland synes det var gode foredrag og bra engasjement blant de 150 oppmøte på årets konferanse.

– Det er spennende å se at det skjer så mye ute i næringen. Nå er det… Les videre


Folk er lei av dårlige veier

– Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har… Les videre


Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

– Vi ser lys i tunnelen i arbeidet med bompengereformen. Forberedelsene er allerede godt i gang, men for at vi skal få full effekt av arbeidet er vi avhengig av at alle fem selskaper har signert avtalene sine med staten. Det regner vi med vil skje i løpet av høsten, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Det var de to bompengeselskapene Fjellinjen og Vegamot, som er lokalisert henholdsvis… Les videre


Veiforfall helt i det blå

Kronikk av Trond Johannesen, Administrerende direktør i MEF.

Politikere har en tendens til å prioritere nyinvesteringer fremfor vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Tendensen er ikke særnorsk. Eksempelvis står både Tyskland og USA overfor tilsvarende utfordringer. Solberg-regjeringen fortjener skryt for å ha løftet vedlikehold på prioriteringslisten, og for første gang på lang tid er forfallet på riksveinettet redusert. Når det gjelder fylkesveiene synes imidlertid framtidsutsiktene å være helt i det blå.

I etatsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 anslår… Les videre


Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I august sendte Samferdselsdepartementet en bestilling til Statens Vegvesen og Nye Veier AS for å se på mulighetene for å redusere kostnadene tilknyttet utbyggingen av… Les videre


Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Det er montert ny høyspentlinje fra Storvikhøyda til Fløytvika. Like ved E69 i Fløytvika er byggearbeidet for ny transformatorstasjon påbegynt. Denne stasjonen skal etter hvert gi strøm både til Skarvbergtunnelen og til eksisterende rassikringstunnel i Ytre Sorvik, nord for Fløytvika. Montering av jordkabel langs E69 pågår nå, både i nordlig og sørlig retning. I tillegg skal det monteres ny fiberlinje for datakommunikasjon fra Smørfjord til Skarvbergtunnellens sørside. Dette arbeidet pågår også nå.

Det er Repvåg… Les videre


Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden.

I tillegg til møter med kommuner, næringsliv og andre interessenter, er konsulentfirmaet Menon Economics engasjert til å se nærmere på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for tilbudene innen helse, utdanning og lufthavner i Lofoten og Vesterålen.

Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte med den politiske ledelsen i berørte kommuner og Nordland fylkeskommune, for å informere om utredningsarbeidet så… Les videre


Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Det er Skanska Norge AS som skal bygge den største kontrakten på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm: 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova.

Kontraktsummen er på 360 millioner kroner.

– I denne kontrakten inngår bygging av 5,4 km ny veg, to tunneler og to bruer. Vi ser frem til å samarbeide med Skanska Norge AS, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Et stort og viktig vegprosjekt

Regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt, Berit Brendskag… Les videre


NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Avtalen innebærer at NCC fra 1. september overtar de to asfaltfabrikkene, de ansatte ved fabrikkene og inngår en langsiktig leverings- og leieavtale i de to Franzefoss-anleggene. I avtalen ligger også retten til å etablere asfaltfabrikk på Steinskogen i Bærum når fabrikken i Sandvika skal avvikles i 2019.

– Vi er svært godt fornøyd med å kunne ta over disse to asfaltfabrikkene. Nå skal vi videreutvikle de to fabrikkene i NCC og ta vel imot våre… Les videre


Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Det er en energibesparende investering som gir lettere vedlikeholdt og mange nye muligheter. Styringssystemene til LED opereres med en luminenssensor ved portalen som justerer lysstyrken inne i tunnelen så overgangen utenifra blir så god som muliG. I tillegg vil systemet kunne endre farge på belysningen for å hindre søvnighet, telle antall passerte biler og varsle fartsoverskridelse med røde lys. Det er til og med mulig å benytte det til lokale wi-fi nettverk som igjen… Les videre


Godt ut i skandinavisk sammenligning

Dette er blant konklusjonene i en sammenligning av kostnader og produktivitet knyttet til bygging av åtte motorvegstrekninger i Norge, Danmark og Sverige. Sammenligningene er gjennomført som et samarbeid mellom vegdirektoratene i de tre landene.

Prosjektspesifikke forhold viktigere enn land

En av konklusjonene i sammenligningen er at det er større kostnadsforskjeller mellom prosjektene enn det er forskjeller mellom landene. De prosjektspesifikke kostnadsforskjellene stammer fra naturgitte forhold som topografi, terreng- og grunnforhold og klima, samt prosjektenes formål og… Les videre


Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

Mandag 4. september er dagen Tromsøs trafikanter har ventet lenge på. Da er to års arbeid nesten ferdig, og du kan kjøre begge løpene i Tromsøysundtunnelen på E8.

Begge er nå lysere og har friskere luft, men framfor alt er tunnelen betydelig sikrere enn da arbeidet startet for to år siden. Med bollefest og tunnelvandring vil Statens vegvesen takke tålmodige trafikanter, og vise fram de mange små og store hemmelighetene i tunnelen.

– Unikt løp i… Les videre


Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Der forutsetningene er like, er kostnadene om lag de samme.

Vegdirektoratet i Norge, Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige har analysert kostnader og produktivitet i vegbyggingen. Resultatene er presentert i denne rapporten.

I en sammenligningen av åtte motorveiprosjekter har Skaberud – Kolomoen på ny E6 i Hedmark de nest laveste kostnadene regnet pr. meter motorveg. Det dyreste er et dansk motorvegprosjekt.

– Mange kan ha dannet seg en oppfatning av at norsk vegbygging… Les videre


Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Ikke minst vil den doble tunnelen gjennom Forbordsfjellet gi et betydelig masseoverskudd som Nye Veier ønsker å anvende best mulig. At Avinor har behov for slike masser for å videreutvikle flyplassen i tråd med sine overordnede planer, er derfor en vinn-vinn-situasjon for de to største samferdselsprosjektene i Midt-Norge.

 Kan bidra til å framskynde E6

Meningen er å benytte steinmassene i fylling på Langøra sør, men først må tiltaket godkjennes av Stjørdal kommune gjennom kommunedelplanen for dette… Les videre