Arkiv for: Vei

Krevende kamp mot tunnelvann

Vann med ekstreme styrker og mengder flommer inni fjellet i Seljord. Med til tider 85 bars vanntrykk og 2-3000 liter i minuttet, har arbeidet i stuffen – det innerste punktet i tunneldrivingen – til tider vært en fuktig og uberegnelig affære, konstaterer prosjektleder Thorfinn Haugo i NCC.

– Det omfanget med vann vi har opplevd i tunnelen her er det vel knapt noen tunneldrivere som har opplevd i Norge tidligere, så dette var det nok… Les videre


Skanska rehabiliterer tunneler i Oslo

Prosjektet gjennomføres som enhetspriskontrakt, starter opp sommeren 2017 og skal være ferdigstilt før sommeren 2019. Hovedtyngden av arbeidene som skal utføres er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann fra tunnelene. I tillegg skal det bygges nye tekniske bygg, oppgradering av rømningsveier, legges nytt asfalt slitelag samt skifte ut alt av skilter.

Har satt seg godt inn i prosjektet

– Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Prosjektets… Les videre


Elektrisk fremtid for tunge kjøretøyer på norske veier

Frem mot år 2050 er det ventet at tungtrafikktransporten på norske veier øker med 65 prosent. Samtidig skal Norge bli karbonnøytralt.

– Det er vanskelig å nå klimamålene uten å inkludere tungtransporten, påpeker seniorrådgiver Tom E. Nørbech ved seksjons for trafikkplanlegging i Statens vegvesen.

E39

Sammen med Sintef, NTNU, Universitetet i Stavanger, Lyse, Volvo, Siemens, Iris, Miles Ahead, NHO Logistikk og Transport og Infratek har Statens vegvesen satt i gang teknologievalueringsprosjektet Elektrisk infrastruktur for godstransport (ELinGO) som tar for… Les videre


Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Rv.3/rv.25 Løten-Elverum er ett av tre prosjekter som organiseres som OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anbudsinvitasjonen ble lagt på Doffin rett før påske.

– Det spesielle med OPS er at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år, forteller Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder hun.

Videoen under gir en innføring i prosjektet.

Kontrakt på rundt 4… Les videre


Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel

– Dette vil bidra til å knytte næringsliv og befolkning tettere sammen på Vestlandet, og er det første ferjeavløsningsprosjektet i vår ambisjon om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et… Les videre


Krevende kamp mot tunnelvann i Seljord

Vann med ekstreme styrker og mengder flommer inni fjellet i Seljord. Med til tider 85 bars vanntrykk og 2-3000 liter i minuttet, har arbeidet i stuffen – det innerste punktet i tunneldrivingen – til tider vært en fuktig og uberegnelig affære, konstaterer prosjektleder Thorfinn Haugo i NCC.

– Det omfanget med vann vi har opplevd i tunnelen her er det vel knapt noen tunneldrivere som har opplevd i Norge tidligere, så dette var det nok… Les videre


Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

Kongevegen over Filefjell går fra det trange, dramatiske fjordlandskapet i Lærdal i Sogn, over høyfjellet på Filefjell og ned til Vang i Oppland. Den 10 mil lange strekningen er en del av Den Bergenske kongeveg og sto først ferdig i 1793 som den første kjøreveien mellom øst og vest.

Statens vegvesen, i samarbeid med en rekke lokale aktører, tok i 2009 initiativet til å restaurere veistrekningen som en kulturhistorisk vandrevei. Det gode resultatet førte til… Les videre


Det store gjennombruddet for vei og bane

De årlige bevilgningene til investeringer i vei og jernbane blir om lag tredoblet i løpet av bare ti år.

Hele satsingen har en total ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Investeringene blir på rundt lag 550 milliarder. I mange tiår manglet politikerne viljen til å satse på veier og jernbane. Bedriftene fant seg ikke i det. Nå opplever vi et gjennombrudd vi lenge har arbeidet hardt for. Det er gledelig at mange prosjekter som… Les videre


Stort potensial for grønnere asfaltproduksjon

Asfaltproduksjon er energikrevende. For å blande steinmaterialer og bitumen, kreves det høy temperatur for å fjerne vanninnhold og gjøre blandingen bearbeidbar. Dette krever en kraftig brenner.

Flere tiltak kan gi grønnere asfaltproduksjon. Tak over steinlagre reduserer fuktinnhold og dermed energibehovet i produksjonen. Asfalt kan gjenvinnes 100 %. Med LTA—lavtemperaturasfalt—kan energibehovet reduseres opp til 30 %. Grønnere transportløsninger bør også vurderes.

– Vi kan vinne mye på å gjenbruke mer. Det viktigste som holder igjen er konservatisme… Les videre


– Vi må bli bedre på tunnelbranner

– Norge ligger bakpå når det gjelder planer eller systemer for hvordan kommunens brann- og redningstjenester skal dimensjonere seg, øve og trene når det gjelder tunnelsikkerhet. Noen hevder at selvredningsprinsippet er det viktigste, men det kan ikke stå på egne ben. Jeg har ingen tro på at vi noen gang kommer dit at vi kan stole på at alle på egenhånd kommer seg ut av en tunnel der det brenner.

– Vi har hatt mange… Les videre


Fem vil bygge fortau

Fylkesveg 6 Hagebyvegen er en veg med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge et fortau langs denne strekningen vil det bli tryggere for gående og syklende i området, og det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien.

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og bortsett fra kollektivsatsingen er dette det største fylkeskommunale prosjektet… Les videre


900 km ny asfalt på vegene i Region øst

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen… Les videre


Etablerer asfaltfabrikk i Tromsø

NCC har nylig vunnet en asfaltkontrakt med Statens vegvesen og skal denne sesongen legge asfalt til en verdi på om lag 19 millioner kroner i Tromsø.

– Vi har stor tro på markedet i Tromsø og legger opp til å gjennomføre kontrakten med Statens vegvesen og er i dialog med andre aktuelle kunder om andre asfaltoppdrag, sier asfaltdirektør Joar Caspersen i NCC Industry.

Interessant marked

Caspersen mener markedet i Troms er meget interessant med en rekke store… Les videre


Seks av åtte asfaltkontrakter i vest

Med de seks kontraktene på plass har NCC et godt grunnlag for en god asfaltsesong på Vestlandet. Kontraktene gir stabilitet og muligheter i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

De siste årene har vært relativt magre for NCC på Vestlandet og anbudsåpningen 21. mars gir derfor gode muligheter i markedet og høy aktivitet for NCC.

– Vi er meget godt fornøyd med denne anbudsrunden og det er veldig gøy at vi lykkes så godt som… Les videre


Skjeggestadtunnelen rehabiliteres

Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble skrevet under av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland. Arbeidene i og ved tunnelen starter etter påske. I starten foregår arbeidene utenfor tunnelen med å sette opp tekniske bygg.

Prosjektet starter til høsten

I midten av august 2017 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Det betyr at i om lag fem uker i byggeperioden… Les videre


Ny leder for anlegg i Veidekke

Øivind Larsen er fra Hjartdal i Telemark, er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra University of Colorado, Boulder USA. Han begynte i Veidekke som EDB-koordinator i 1988 før han ble anleggsleder, kvalitetssikringssjef, IT-sjef, økonomisjef, prosjektdirektør og konserndirektør i 2000. I 2001 ble han banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank, og han ble styreleder for Eika Gruppen AS i 2012. I 2016 vendte Larsen tilbake til Veidekke og stillingen som… Les videre


Styringssystem for veibelysning som sparer strøm

Det finnes flere løsninger for å redusere strømforbruket langs norske veier. En av disse løsningene er Comlight, et styringssystem for belysning som dimmes når det ikke er trafikanter på veien.

Samferdsel og Infrastruktur dekket denne teknologien tidligere, og har nå tatt opp tråden med Siri Skøien, grunnlegger og administrerende direktør i Comlight. Hun forteller at de klør seg i hodet over tregheten i å ta i bruk innovativ teknologi i Norge.

Nordmenn er for skeptiske

Comlight har… Les videre


Lemminkäinen med storkontrakter i nord

– Leonhard Nilsen og Sønner AS er en svært viktig og kompetent entreprenør i regionen. Vi er glade for at de har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser fram til et godt samarbeid med LNS, forteller Kenneth Tangen, avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.

Kan kjøre E6

I prosjektet «E6 Alta vest» skal Statens Vegvesen oppgradere dagens E6 til stamveistandard. Strekningen Storsandnes-Langnesbukt er én av seks delstrekninger. Her skal noe vei oppgraderes, og det skal… Les videre


Signerte sin åttende kontrakt med bybanen

– Bybanen Utbygging har igjen valgt NCC noe som vi er utrolig stolte over. Vi har gang på gang vist at vi klarer å gjennomføre store kompliserte prosjekter for kunden, og selv om dette er et av de mindre prosjektene, så betyr ikke det at det er mindre komplisert av den grunn, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC.

500 000 kubikkmeter med steinmasser

Oppdraget NCC nå har fått i denne forbindelsen består av å fylle ut… Les videre


Vil stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift

– Vi må få i gang skiftet fra avgiftsfri rød diesel til biodrivstoff eller elektrisk drift. Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene, sier Karl Sigurd Fredriksen.

Han leder prosjektet Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK) i Statens vegvesen.

Tilgangen på «avansert biodiesel»

Den viktigste problemstillingen i dag er tilgangen på «avansert biodiesel» som ikke kommer til fortrengsel for produksjon av mat, eller fører til storstilt skogsdrift som tapper skogens C02-lagre.

– Den… Les videre