Arkiv for: Uncategorized

«Vegvesenets unike kunnskap og kompetanse må ikke smuldre bort»

Den beste medisinen mot den uroen mange nå kjenner, er at alle involverte parter i tiden fremover jobber sammen for å sikre at vegfaglig kunnskap og kompetanse blir tatt vare på og videreført slik at de som bruker vegene våre ikke rammes.

Mer enn 50 år med sams vegadminstrasjon

La oss for all del unngå situasjoner der vi som bilister opplever at regelverk blir tolket vidt forskjellig når vi krysser grensen mellom to av fremtidens fylker…. Les videre


Reduserer risiko med riktig entrepriseform

Byggherren står ovenfor et bredt utvalg av entrepriseformer og benytter seg i økende grad av advokatbistand i kontraktarbeidet. Alf Johan Knag i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange bistår byggherrer i dette arbeidet.

Kartlegger rammebetingelser

Knag jobber med kartlegging av rammebetingelser i byggeprosjekter for å avdekke hvilken entrepriseform som er best egnet.

– For det første må man danne seg et godt bilde av hva som skal bygges, hvilken byggetid man har tilgjengelig, hvordan budsjettrammene er, og i hvilken grad… Les videre