Arkiv for: Rådgivning

Avløp som fremtidig ressurs

Også her hjemme har VVS-bransjen en viktig oppgave i å bidra til utvikling av løsninger som gjør at vi kan utnytte avløpsvann på nytt

I dag lever ca. 20 prosent av jordens befolkning uten tilgang til rent vann.

-Vi kan ikke dele vårt drikkevann, men i et globalt perspektiv kan vi bidra med forskning og utvikling som reduserer bruken av verdifullt drikkevann til formål der vi kunne brukt vann av lavere kvalitet, sier administrerende direktør Tor… Les videre


Store besparelser å hente ved “NoDig”

Samlebegrepet «NoDig» dekker ledningsfornyelse der det skjer minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over en mannsalder. Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig og kompetansemessig, takket være engasjerte ledningseiere, entreprenører, produktleverandører, rådgivere og den skandinaviske «NoDig»-foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Mange fordeler med “NoDig”

– Det er store kostnader å spare, dessuten er det mer skånsomt for trafikk, innbyggere og virksomheter. Dessuten er det ofte miljømessige besparelser med kortere anleggstid og med kortere maskinbruk og mindre omfang av stengning av veier, framhever Hansen.

For… Les videre


Norsk stein med i canadisk forskningsprosjekt

Det canadiske universitet Laval University i Quebec har et pågående forskningsprosjekt hvor de tester basalter fra hele verden med tanke på alkalireaktivitet, en kjemisk reaksjon betongbransjen ikke vil ha.

Er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten

– Steinen fra Steinskogen er kjent på grunn av den lave alkalireaktiviteten, men jeg visste ikke at den var kjent i Canada. Jeg har nå sendt 80 kilo med basalt til Canada for å være sikker på at de… Les videre


Asplan Viak inngår rammeavtale med Statens vegvesen

Rammeavtalen som Asplan Viak vant inneholder fagområdene plan-, geo-, konstruksjons- og elektrofag.

Hovedleverandør i denne rammeavtalen

– Vi har lange tradisjoner for et godt samarbeid med Statens vegvesen og har tidligere hatt flere oppdrag i denne regionen. Det gleder oss at Asplan Viak er valgt ut som hovedleverandør i denne rammeavtalen, sier Dag Hveding, Avdelingsleder Samferdsel i Asplan Viak.

Avtalen gjelder for to år, med opsjon på ett + ett år, og har en veiledende verdi på 30… Les videre


Multiconsult vinner flere rammeavtaler for Statens vegvesen

– For Multiconsult er dette viktige avtaler for å kunne levere tjenester til en av våre største kunder. Vi er derfor svært stolte av at vi har nådd fram i skarp konkurranse med mange konkurrenter både for Statens vegvesen region Nord, Statens vegvesen region Midt og for Statens vegvesen i Oslo og Akershus, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for Samferdsel i Multiconsult.

Alle avtalene gjelder for to år med opsjon på forlengelse for ytterligere to… Les videre


Plastkassetter skal ta unna overvannet på Vålerenga stadion

– Under ekstrem nedbør vil en fotballbane ta opp mye vann på kort tid. Gressmatten kan ikke stå under vann, og det er viktig å ha et system for å drenere vannet ut i moderate mengder, forklarer prosjektleder Arne Gustav Hageland i Marthinsen & Duvholt.

Grunnvannivået opprettholdes

Alt overvann fra takflatene på stadion, fra fotballbanen og fra parkområdet rundt vil bli samlet opp og ført ned til anlegget som monteres under bakken foran det nye… Les videre


Enova utvider teknologisatsingen

– Vi har ennå ikke alle løsningene verden trenger for å oppnå de nødvendige utslippskuttene. Det er behov for en enda sterkere satsing for å hjelpe fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor utvider vi nå med flere virkemidler, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova da han la fram det nye støttetilbudet under Enovakonferansen.

Bringer flere nye teknologier ut i verden

Enova har så langt støttet teknologiprosjekter kun… Les videre


Krøll i kullprisen og høyere kraftpriser i Norden

Dette er en kraftkommentar fra Los Energy.

I februar i fjor innførte kinesiske myndigheter reguleringer på all innlands kullproduksjon, og med reguleringene forsvant også Asias kullprisrabatt. Som følge av kraftunderskudd, støvsugde kineserne verdensmarkedet for kull. Resultatet er at kullprisen har mer enn doblet seg det siste året.

Den kraftige prisøkningen har fått de kinesiske myndighetene til å trekke tilbake reguleringene og kullproduksjonen kjøres igjen for full maskin.

Samtidig, i Europa, sliter både tysk og fransk… Les videre


Enovakonferansen 2017 kommer snart

På en egen presseseanse med Enovas adm.dir. Nils Kristian Nakstad og olje- og energiminister Terje Søviknes lanserer Enova nye støttetilbud som skal bidra til å få fram mer norsk energi- og klimateknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. I tillegg åpner Enova ny utlysing om utbygging av landstrøm til skip.

Tema for årets konferanse er Den nye økonomien. I løpet av et par generasjoner må utslippene av klimagasser kraftig ned, samtidig som vi skal… Les videre


”Vannpølse” stoppet Nordsjøen

Et nytt produkt fikk sin generalprøve ved Vågen i Stavanger da vannet veltet inn over land. Den såkalte ”vannpølsa” ble lagt ut like før vannstanden krøp over bryggekanten, og holdt vannet unna butikker og restauranter som ellers hadde måttet slite med vannskader. Produktet er utviklet, patentert og produsert av Drammensfirmaet Protan, og forhandles av gründer-bedriften Brisk Safety i Tønsberg.

 Enkel løsning

– Det å stanse havet er en vanskelig og til tider umulig jobb, men det… Les videre


Bidrar i arbeidet om ny standard for anleggsarbeid

Pukkprodusenter må deklarere sine produkter i henhold til retningslinjer satt av Statens Vegvesen og Norges Vassdrags- og energidirektorat, i tillegg til felles europeiske standarder. Standardene inneholder krav om blant annet korngradering, kornform og mekaniske egenskaper, men ingen av standardene dekker masser hvor største steinstørrelse er over 90 millimeter. Det mener kvalitetssjef i Franzefoss, Knut Li, er en utfordring.

– I vegbygging og anleggsarbeid brukes ofte grovere materialer, og da faller standardene utenfor. Det betyr at… Les videre


Enklere regler for små el-kjøretøy

– Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter. Endringen betyr blant annet at små elektriske kjøretøy ikke lenger vil ha 16-års grense, og at man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet sender nå et forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy på høring. Forslaget går ut på å klassifisere slike kjøretøy som sykkel. I dag klassifiseres de som motorvogn. Det nye regelverket vil overta… Les videre


TrønderEnergi Nett effektiviserer dokumentasjonsflyt

Powel Elsmarts nyutviklede P0 app flytter dokumentasjonen ut i felt og effektiviserer i flere ledd. Appen er utviklet for å forenkle prosessen med å avrapportere arbeidsordrer for prekvalifiserte installatører. Ved å flytte registreringen ut i felt sparer både installatørene og nettselskapet tid og man får en mer effektiv dataflyt ved at informasjon nå blir lagt direkte inn i systemet. Første montørlag ut til å teste appen for TrønderEnergi Nett var prekvalifiserte Buvik Elektro.

Geir Bellingmo… Les videre


Krever bedre flyt i vann- og avløpssystemet

Klimaendringene er over oss i Norge, fastslår direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Nedbørsmengden øker, og eksisterende rørsystemer er ikke dimensjonert til å frakte bort dagens volum av avløps- og overvann. Vi trenger derfor et svært kostbart systemskifte.

– I 2013 fikk Norsk Vann utarbeidet en rapport som estimerer at vi trenger minst 200 milliarder kroner for å få akseptabel standard på våre eksisterende vann- og avløpssystemer. Skal vi også… Les videre


Forutsigbarhet er viktigst for fremtidens samferdsel

Schytz forteller at det er to viktige forhold som påvirker fremtidens samferdsel. De ene er kommunereformen, det andre er den såkalte regionsreform der det skal etableres fremtidige regionstrukturen, i hovedutvalgslederens tilfelle rundt Oslofjorden.
Kommunalministeren vil erstatte dagens 19 fylker med ti regioner, uten at kartet er tegnet , han har i stedet oppfordret fylkespolitikerne til selv å ta lederskap.

– Regionsreformen blir viktigst, som berører vei, bane og kommunikasjonsnettet direkte med inngrep i ansvarsforholdene mellom stat… Les videre


Bekymret over sikkerheten i norske tunneler

– Vi har hatt fire større branner i veitunnel på kort tid, fra 2011 til i dag, sier Gunnar D. Jenssen til Samferdsel & Infrastruktur.

Jenssen er forsker i SINTEF Teknologi og Samfunn, og har på oppdrag fra Statens havarikommisjon vært med på å intervjue både redningsmannskaper og trafikanter som opplevde den dramatiske brannen i et vogntog i den 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen 5. august 2013. Folk håndterte situasjonen på ulike måter.

– Men panikken sprer… Les videre


Nye muligheter med papirløst på anleggsplass

– Med årets konferanse ønsket vi å synliggjøre de menneskelige og praktiske sidene ved gjennomføringen av BIM, heller enn kun å fokusere på avansert kommunikasjon og kompleks teknologi. Hensikten var å vise at åpenBIM ikke bare kan brukes på de store prosjektene, at åpenBIM ikke nødvendigvis krever spesialistkompetanse eller kostbare dataverktøy, forteller daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge som åpnet konferansen med å snakke om strategier for helhetlig digitalisering av bygg-, anlegg- og… Les videre


Selvkjørende busser i rutetrafikk ?

I september skal den selvkjørende bussen EZ10 testes i Oslo og Kongsberg. Målet er at den skal settes inn i en 1,6 km lang pilotrute i Kongsberg.

– Smart City og intelligente transportløsninger handler om å gjøre byen mer attraktiv for næringsliv og privatpersoner. Vi søker etter løsninger som bidrar til dette gjennom bedre mobilitet, sier salgssjef Olav Madland i Acando AS.

Europeisk samarbeid

EZ10 er designet av EasyMile, et joint venture mellom kjøretøyprodusenten Ligier Group og… Les videre


Høyere ambisjoner etterlyses for støyskjerming

Veitrafikk utgjør vårt største støyproblem. WHO har beregnet at hvert 50. fatale hjerteattakk i Europa skyldes støy og Folkehelseinstituttet rapporterer at trafikkstøy koster tusenvis av friske leveår i Norge.

Foruten hjertekarsykdom er det dokumentert sammenheng med søvnforstyrrelser. Ifølge Norsk forening mot støy knyttes støyforurensning også til diabetes, overvekt og kognitive problemer hos barn. I Danmark antyder helseforskning økt kreftrisiko.

Støyforeningen mener Norge har for lave ambisjoner om reduksjon av trafikkstøy og at en god del… Les videre


Ingen «skal bare» på norske bygg- og anleggsplasser

Seks personer omkom i bygg- og anleggsnæringen i forbindelse med det Arbeidstilsynet kaller «arbeidsskadedødsfall», viser offentlig statistikk for 2015. Næringen er blant de dødeligste i norsk næringsliv, bak «transport og lagring» (9 dødsulykker), samt «jordbruk, skogbruk og fiske» (7). Videre er hver fjerde innrapporterte støyskade fra bygg- og anleggsarbeid, og 24 prosent av muskel- og skjelettlidelser i 2015 oppsto i samme næring.

– Det er alt for mange ulykker. Det er alt for mange skader… Les videre