Arkiv for: IT

Sweco satser på tidlig faseoppdrag med suksess

– Det er i tidlig fase man setter agendaen. Tradisjonelt sett har vi arbeidet mye med detalj- og byggeplaner, da er mye av konseptet løst og rammene lagt. Det er spennende å se at prosjektene våre realiseres, men når vi kommer tidligere inn, får vi være med på å forme byen på en annen måte. Kommer vi inn på et senere punkt i arbeidet, er forutsetningene i mye større grad gitt. Oppdrag i tidlig fase er helt klart noen av de mest… Les videre


Lean, ekstremprosjektering og statlige flaskehalser

Bård Karlsen i EY (Ernst & Young) har jobbet på begge sider av bordet med forbedringsarbeid og kjenner godt til problemet med at det tar for lang tid med byggetillatelser. Karlsen har jobbet med Lean-prosesser i flere store virksomheter fra industri til sykehus, media, bank, offentlige etater og forvaltning. Vi har snakket med Karlsen for å forstå mer om Lean-metodikken.

Fortell om hvordan du anvender Lean i prosjekter?

– Lean handler om å endre måten man tenker om forbedring og effektivisering. I de fleste… Les videre


Tilrettelegger for morgendagens kraftmarked

– Elhub er en IKT-løsning som skal utføre oppgaver for aktørene i kraftmarkedet. Det er i utgangspunktet oppgaver som i dag utføres av nettselskapene i Norge og omfatter lagring og behandling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes av nettselskap og kraftleverandører til avregning og fakturering av kraftleveranse og nettleie. Det omfatter også administrasjon av leverandørskifter og anleggsovertagelse, sier seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Karl Magnus Ellinggard.

Formålet med Elhub er blant annet å bidra til å effektivisere utførelsen av monopoloppgaver, informasjonsutveksling og databehandling. Det skal kort… Les videre


Kraftfull utrulling av smarte målere

Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat har satt fristen for utrulling av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) til 1. januar 2019.

Det betyr at smart strømmåling vil etableres som markedsstandard i årene fremover. Ringeriks-Kraft Nett inngikk i mars 2012 en «turn key» avtale med Kamstrup om leveranse av et komplett AMS-system. Installasjonsselskapet vårt, Ringeriks-Kraft Service, vant anbudet som systemleverandøren Kamstrup lyste ut i forbindelse med monteringsarbeidet. Ringeriks-Kraft ble dermed det første nettselskap i landet som innførte AMS med målere levert av den danske oppdragsgiveren Kamstrup.

De nye… Les videre


Nye tanker om sanntidssystemer for kollektivtrafikken

Kollektivt har bransjen klart å levere det meste av funksjonalitet som kreves for en vellykket drift av kollektivtransporten. Dette inkluderer løsninger for planlegging, billettering, sanntidsinformasjon, kontroll og rapportering. Det er likevel et urealisert potensiale i å gjøre produktene mye enklere og bedre tilgjengelige for alle.

Thomas Bach Petersen, Product Manager hos FARA, forteller: «Vi gjorde en analyse av produktene på markedet, både våre egne og konkurrentenes, og innså at de alle var svært komplekse når det… Les videre