Arkiv for: IT

Intelligent trafikkstyring av kollektivtrafikken

Selskapets løsning for sanntidsovervåkning er nå implementert i Oulu, en av Finlands mest folkerike byer. Løsningen kan blant annet overstyre trafikklys slik at busser som er forsinket får prioritert grønt lys. I tillegg får reisende nøyaktig status på alle kjøretøys geografiske posisjon og viser forventet ankomst mer nøyaktig enn dagens system. Selskapet håper løsningen vil gjøre det lettere å planlegge reisen og dermed bidra til å gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt.

– Rundt 2005- 2007 begynte… Les videre


Q-Free utvider kontrakt i Australia

Kontrakten på US$ 2.6 millioner gjelder for tre år, med mulig forlengelse på 2 år, og er en forlengelse av eksisterende kontrakt. Broen passeres av 150 000 biler per dag.

– Vi har hatt kontrakten med Roads and Maritime Services (RMS) siden 1999. Det er snakk om service og maintnance av veikant system og bak system, forteller Silje Troseth i Q-Free.

– Kontrakten innebærer vedlikehold av komponentene i veikanten samt monotirering av veikant og baksystem, avslutter hun.


Fjorden skal kjøle ned filene dine

Under tirsdagens lanseringsarrangement i Oslo fikk et syttitalls fremmøtte høre om planene for gruven. På et samlet areal på 120 000 kvadratmeter, med opptil 18 meter takhøyde, bygges nå det som blir Europas kanskje største datasenter.

– Lefdal Mine Datacenter er strålende eksempel på høy energieffektivitet og -innovasjon. Vi er takknemlige for å være en del av dette prosjektet, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova under markeringen.

Kjøling med fjordvann

Serverparker avgir mye varme, og har… Les videre


NGI-ekspertise bak norsk katastrofefilm

– Jeg ble positivt overrasket og imponert over at de ønsket å gjøre flodbølgescenene så realistiske som mulig, forteller Carl B. Harbitz, teknisk ekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) i NGIs nyhetsbrev.

Harbitz er også professor II ved avdeling for bølgemekanikk ved Matematisk Institutt på Universitetet i Oslo. Han ble kontakt av filmskaperne våren 2014. De ønsket å lære om hvordan flodbølger skapes og oppfører seg i en trang fjord.

Handlingen i Bølgen er lagt til Geiranger,… Les videre


Tester ny transport-teknologi med Virtual Reality

Senteret tillater designere og ingeniører å teste nye transportløsninger som kan forbedre transportinfrastrukturen i England.

Laboratoriet inneholder en tredemølle utviklet av det svenske selskapet Omnifinity og VR-teknologi utviklet av det britiske selskapet Virtual Viewing. Tredemøllen tillater forsøkspersoner å bevege seg fysisk i en virtuell verden. Hensikten er å kunne teste hvordan gående reagerer på førerløse biler, eller andre innovative transportløsninger uten å måtte investere i fysisk infrastruktur.

– Vi ser et stort potensiale for… Les videre


Powel utvikler framtidens IT-løsninger for vann- og avløpssektoren

Powel leverer i dag IT-løsninger til VA-etatene i 300 norske kommuner. Vann er verdens viktigste næringsmiddel, og Powel har fokus på hvordan ny teknologi kan bidra til enda bedre støtte i denne sektorens viktige arbeid. I den sammenheng er det etablert et prosjekt med fokus på framtidens IT-løsninger for å sikre rent vann og effektiv drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur.

Til dette prosjektet har Innovasjon Norge tildelt Powel 15 millioner kroner. Dette er blant… Les videre


Bygger ekte Sim City for urbane eksperimenter

Nå ønsker selskapet Pegasus Global Holdings å bygge en middels stor amerikansk by i delstaten New Mexico for å eksperimentere med ny teknologi i det fysiske byrom.

Prosjektet som er ledet av Center for Innovation, Testing and Evaluation (CITE) vil koste opp mot en milliard dollar over en femårsperiode. Byen skal brukes til å simulere aktiviteten til 35.000 innbyggere på nesten 40 kvadratkilometer og vil inneholde et bysenter, drabantbyer, og et industrielt område… Les videre


Sikker drift av kritisk infrastruktur

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

– Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere… Les videre


EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

EVRY skal i samarbeid med APX systems utvikle et nytt logistikksystem for Jernbaneverkets 120 lagre over hele landet. Løsningen vil gi papirløs administrasjon av Jernbaneverkets totale lagerhold med komponenter til en samlet verdi av om lag 500 millioner kroner.

Med papirløst lagerhold oppnår Jernbaneverket blant annet bedre ressursutnyttelse, riktigere lagerhold, raskere leveranser og reduserte logistikk-kostnader. Jernbaneverkets lagerpersonell vil med den nye løsningen benytte håndholdte enheter med strekkodelesere og nettbrett i stedet for papirbaserte plukklister, noe… Les videre


ITS og ny teknologi for samferdsel

Så kom jernbanen og viste seg langt mer effektiv på mange områder, og vi begynte å bygge ut tusenvis av kilometer med jernbanespor. I dag er mye av jernbanen passè, og vi har lagt vår elsk på bilismen som den foretrukne form for transport.

Mer asfalt er ikke svaret

Derfor ruller vi nå ut asfalt som svar på dette. Selvfølgelig må det en del asfalt til for å sørge for en akseptabel veistandard, men asfalt er… Les videre


BIM for samferdselprosjekter

Adi Hadzic jobber til daglig som teknisk seniorkonsulent hos EDR & Medeso. Jobben innebærer å finne innovative løsninger med BIM-verktøy for å effektivisere prosjektering og bygging av infrastruktur. Vi tok en prat med Hadzic for å høre om hans erfaringer og visjoner for BIM-verktøy innen armering og betong.

Tung bakgrunn innen BIM

– Jeg jobber med konstruksjon og detaljering for infrastruktur-prosjekter. Jeg jobber også som rådgiver for kunder som bruker Tekla Structures i samferdselsprosjekter. Tidligere… Les videre


Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Statssekretæren viser til at Luftfartstilsynet nå har sendt på høring et utkast til en nasjonal forskrift om luftfartøy uten fører om bord.

Internasjonalt samarbeid

Prinsipper for utvikling og fastsetting av regelverk for droner i luftfarten var også emne for en nylig  europeisk  konferanse i Riga i Latvia, arrangert av det latviske formannskapet i Rådet for den europeiske union.

– Konferansen samlet representanter for myndigheter, tilbydere… Les videre


ITS og smart infrastruktur krever smartere sikkerhet

Selskapet peker blant annet på behovet for å sikre ITS-løsninger mot kyberangrep, ta hensyn til personvern, og ikke minst bygge pålitelige og robuste løsninger. Vi tok en prat med teknologisjef Knut Evensen i Q-Free for å høre hvordan de jobber med ITS og hvilke tanker de gjør seg rundt sikkerhet.

Fra bomveier til avansert trafikkstyring

– ITS er et veldig bredt felt. Vi har jobbet med ITS siden begynnelsen og sett utviklingen hele veien. Frem… Les videre


Slik skal de hjelpe industrien med autonome systemer

Såkalte autonome systemer og roboter er i vinden. Skipsfart, olje- og energibransje, fiskeri og havbruk og offshore fornybar energi – alle etterspør selvgående systemer. Autonomi trenges i sikkerhetskritiske operasjoner på dypt vann, og i arktiske strøk, i kartlegging og overvåking av kystområdene, og med tanke på sikker maritim transport.

Likevel er autonome systemer i liten grad tatt i bruk i industrien. Hvorfor?

– Grunnene kan være mange. Det kan skyldes dårlig design, mangel på effektiv koordinering… Les videre


Spår 90 millioner reisende nordmenn innen 2050

Behov for økt kapasitet

I en pressemelding fra Avinor meldes det en forventet befolkning på 6 millioner i 2050 og en vekst i BNP på omkring 2 prosent hvert år. Frem mot 2050 forventes det en årlig vekst i flytrafikken på omkring 1,7 prosent. Dette vil innebære en vekst på 40 millioner, som tilsvarer 90 millioner reisende i 2050.

-Fram mot 2050 vil vi nærme oss en fordobling av antall flypassasjerer på våre lufthavner, og dette… Les videre


Nødnett fikk to TETRA awards-priser

TETRA awards deles ut hvert år, og er et samarbeid mellom TETRA and Critical Communications Association og fagmagasinet TETRA Today. TETRA awards deles ut som en anerkjennelse på spesielt god bruk av TETRA-teknologien.

Leverandøren Motorola hadde meldt Nødnett på i konkurransen. Motorola har en turnkey-kontrakt for å bygge og drifte Nødnett frem til 2026. Den norske staten eier Nødnett, og Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) er satt til å håndtere eierskapet på vegne av Justisdepartementet.

Nødnett med… Les videre


Vekst i bruk av droner og multikoptere

Droner har lenge vært brukt til kartlegging av vei- og jernbaneprosjekter, men ubemannede fly kan også brukes til oppgaver innen landbruksplanlegging, feilsøking på kraftlinjer, landoppmåling, telling av trær og søk i skredområder. Reduserte kostnader, mer detaljert datagrunnlag, og redusert risiko for arbeidere er noen av mange fordeler ved bruk av droner.

Vekst i bruk av droner i flere bransjer

Selskapet Norgeodesi har levert avansert løsninger for slike oppgaver siden 2012 og opplever økt etterspørsel etter… Les videre


Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer…. Les videre


Behov for flere og mer effektive signalanlegg for jernbane

Beregninger viser at for hvert år frem mot 2027 forventes togtrafikken bare på Østlandet å øke med 3,7 prosent. I statsbudsjettet for 2015 beregnes etterslepet årene 2014-2027 til 17,3 milliarder kroner. I tillegg kommer behovet for fornyelse, et beløp som er beregnet til totalt 47,6 milliarder kroner. Totalt er behovet på over 64 milliarder, som gir et samlet behov på fem milliarder årlig.

70 % av dagens norske signalanlegg er eldre reléanlegg som er kostbare… Les videre


Hurtig skyprosjektering i sanntid

BIM-brukere fra flere ulike samferdselsaktører ble satt sammen i en faggruppering som i løpet av få timer hurtigprosjekterte en rundt 20 km lang E39-strekning på Haugalandet. Prosjektet dekket mer spesifikt et område som strakte seg mellom et kryss på Førde og en avkjøring
ved Haugesund.

– Dette brukermøtet i regi Vianova Systems samlet infrastruktureksperter fra både konsulentbransjen og Statens vegvesen. Gjennom BIM-modellen kunne vi jobbe simultant og redusere antallet tidkrevende filutvekslinger og utelukke mulige feilversjoner. For øvrig er det en misforståelse at man må helt ned… Les videre