Arkiv for: IT

Lanserer app for enklere registrering av vann-nettet

Water Collector er en lavterskel registreringsløsning for vannbransjen. Den gjør det enkelt å registrere nye data i felt, eller å registrere tilstand på et allerede registrert objekt.

Den web-baserte løsningen gjør at de som er inne på kontoret ser det samme som de er ute i felt. Data ligger i skyen og kan sees og oppdateres fra stasjonær PC på kontoret og smarttelefon eller nettbrett ute i felt. Alle har tilgang til samme informasjon, og… Les videre


SmartDok på plass i Oslo

Selskapet fortsetter å ansatte dyktige mennesker for å serve kundene i bygg- og anleggsbransjen. Denne uken er de to nyansatte Preben Nygaard og Anders Josefsson på plass i lokalene på Lysaker, som blir et nytt og viktig kapittel for SmartDok.

– Vi er svært glade for å være på plass i Oslo. Vi har per i dag mange kunder på Østlandet som vi ønsker å komme tettere på og følge opp enda bedre, sier daglig… Les videre


Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune

I den vedtatte kommuneplanen 2011-2022 har Ski kommunen satset på sykkel og har arbeidet for å øke sykkelandelen. Men det er fortsatt lav sykkelandel i Ski kommune, og det er lite tilrettelagt for sykling. Det er ikke etablert et overordnet sammenhengende sykkelvegnett pr dags dato.

Webbasert løsning «Pedaltråkk»

Ett av grepene Ski kommune har gjort, sammen med Ås kommune, er å utvikle en webbasert løsning sammen med Geodata («Pedaltråkk») hvor publikum kan registrere inn ønsker, en… Les videre


Ny kontrakt- og målebrevsløsning fra Powel

Produktet er unikt for det norske markedet og et svært viktig fremskritt for bransjen.

Tilpasset hverdagen til entreprenører

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med kunder av Powel for å sikre at resultatet støtter entreprenørene i deres prosesser og svarer på dagens utfordringer. Dette har ført til en løsning som er tilpasset behovet til de ulike rollene i prosjektet, med fokus på effektivitet, enkelhet og god tilgang til postbeskrivelser og historisk registrert dokumentasjon.

– Dette er… Les videre


Nye veier velger EVRY

Deloitte har vært rådgiver for Nye Veier i forbindelse med anskaffelse av IT-funksjonalitet og tjenester for Nye Veier AS. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering der strategisk forretningsforståelse for Nye Veiers behov veide tungt.

– Som ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av Norges viktigste hovedveier, har vi behov for moderne og fleksible IT-tjenester. EVRY ble valgt som strategisk samarbeidspartner fordi selskapet forstår og oppfyller våre behov på en særdeles god måte. Samarbeidet… Les videre


ITS – Smart trafikkstyring med RFID

Intelligente lagersystemer har lenge vært viktig for styring av komplekse produksjons- og logistikkprosesser. Nå ønsker flere selskaper å overføre denne teknologien til intelligente transportsystemer (ITS).

APX systems har siden tidlig 90-tallet utviklet industrielle systemløsninger innen sporing og logistikk basert på strekkoder, EDI, GPS og RFID. Selskapet leverer systemløsninger basert på egenutviklede programvarepakker integrert mot andre ERP-systemer eller mot andre maskiner, som PLS-er eller ulike former for roboter.

Selskapet har opplevd en årlig omsetningsvekst på rundt… Les videre


Tester ITS-baserte trafikkmeldinger i Finland

Nå ønsker Finnish Meteorological Institute (FMI) og EU-prosjektet CoMoSeF (Cooperative Mobility Services of the Future) å utvikle et system for å utveksle informasjon om kjøreforhold direkte mellom kjøretøy. Kommunikasjon mellom bil og vei, eller bil og bil, kalles V2I (kjøretøy til infrastruktur) og V2V (kjøretøy til kjøretøy). Slik kommunikasjon er samlet under begrepet V2X.

Bakgrunnen for prosjektet er ønsket om å bygge infrastruktur for sanntidsutveksling av vær- og kjøreforhold direkte fra kjøretøy til kjøretøy. Slike… Les videre


Powel skaper historie med virtuell konsernsamling

– Dette er en mer miljøvennlig måte å samles på, og vi sparer både tid og penger samtidig som vi får utnyttet teknologi på en ny og innovativ måte. For oss er dette et helt nytt konsept, og vi er både spente og nysgjerrige på hvordan det vil fungere, sa HR Manager Kari-Anne Vik-Mo før samlingen.

Hovedkontoret i Trondheim har desidert flest ansatte, og de ansatte herfra ble fraktet med buss til Storsalen på Studentersamfundet… Les videre


Elsmart kvalitetsapp lansert

Elsmart Kvalitet er kvalitetsmodulen i Powel Elsmart portføljen. Det er en selvstendig løsning som kan integreres mot de ulike Elsmart applikasjonene etter behov. I Kvalitetsmodulen setter man opp sjekklister og gjennomfører kontroller på en effektiv og systematisk måte. Det er denne desktopløsningen som nå har fått en tilhørende app.

Kvalitetsappen effektiviserer prosessene med sjekklister og inspeksjon, og gjør at inspeksjon i felt kan utføres både enklere og raskere. Når appen er lastet ned kan du… Les videre


Stort potensiale for bedre trafikkstyring

Trafikkstyring ved hjelp av ITS (Intelligente transportsystemer) har som formål å effektivisere trafikken slik at problemene forbundet med trafikk reduseres. ITS åpner for flere trafikktekniske tiltak som dynamiske signalregulering, tilfartskontroll, envegsreguleringer og endringer i fartsgrensen.

Hensikten er å maksimere effektiviteten av trafikkavviklingen og på den måten bidra til reduksjon av køer, miljøforbedringer, økt trafikksikkerhet og reduserte reisetider. Effektiv bruk og deling av innhentet trafikkdata kan gi bedre beslutningsgrunnlag for både transportører og bilister.

For å utnytte potensialet… Les videre


GIS og BIM med økende behov for utveksling av data

Allerede i 2013 sendte miljøverndepartementet ut høringsnotatet “Krav til stedfesting av ledninger og andre installasjoner i grunnen, relatert til nye SOSI Ledning 4.5. Høringsnotatet legger opp til at alt nytt som prosjekteres og bygges nå, skal registreres sammen med det som oppdages gjennom kabelpåvisning før graving og i byggefasen.

Erling Onstein har jobbet med spesifikasjoner og kvalitetssikring av geografiske data i flere år og var sentral da den første versjonen av SOSI-kontroll ble utviklet tidlig på 1990-tallet. SOSI-kontroll… Les videre


Små grep gir stor effekt for jernbanen

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

– Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur. “You… Les videre


Stort behov for IKT-kompetanse

Statnett alene har i dag rundt 150 årsverk innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og et budsjett på over 400 millioner kroner.

– IKT er en aktivitet som er voksende og som stadig blir viktigere for å kunne utnytte det systemet vi har enda bedre og for å kunne skape enda litt bedre markeder, har konsernsjef i Statnett Auke Lont uttalt. Han beskriver nå Statnett som en IKT-bedrift, fremfor en systemoperatør.

Med utrulling av AMS i full… Les videre


Ny mobil løsning med nettinformasjon til montørene

Informasjonen kan deles med alle dem som arbeider med det elektriske nettet, enten de er interne montører, eksterne entreprenører eller tjenestetilbydere på kontor eller i felt. Med iAM Viewer 3.0 får alle tilgang til en rekke avanserte funksjoner som tidligere ikke har vært tilgjengelig i felt.

Presis og oppdatert dokumentasjon

Den nye løsningen iAM Viewer 3.0 tilbyr både en enkel oversikt og detaljert informasjon om hele nettet, helt ned på egenskapsnivå til enkeltkomponenter som for… Les videre


Sikker drift av industrielle anlegg

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

– Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere… Les videre


Ascella blir SmartDok AS

– Å rendyrke selskap og produkt som en merkevare gjør også den påbegynte internasjonaliseringen av SmartDok mye enklere. Vi ønsker med navnebytte å signalisere at SmartDok er vårt eneste fokus fremover, sier Steffen Nerdal som er både markedssjef i Norge og daglig leder i Sverige.

Gründer og CEO Bjørn Tore Hagberg skriver i en pressemelding : – I vårt møte med omverdenen har vi erfart at SmartDok er langt bedre kjent enn bedriften bak produktet…. Les videre


Ny IoT-avdeling kartlegger lademønstre for elbil

Avdelingen har fått navnet “The Internet of Things (IoT) & Customer Innovation development” og sørger for at SAPs beste ressurser på området jobber i samme avdeling.

– Vi har svært gode forutsetninger for å gå i spissen for nyskapning innen tingenes internett og bli ledende på dette området. Vår brede kundebase, nyskapning sammen med kunder og partnere og bransjekunnskap setter oss i en posisjon hvor vi kan bygge videre på eksisterende ekspertise for å levere… Les videre


Lanserer ny drone for kartlegging og inspeksjon

– Vi har lansert eXom, et quadkopter som gir muligheter for både kartlegging og inspeksjon av blant annet anleggsområder. Dronen brukes til å generere 3D-terreng, punktskyer, og kart basert på ortofoto, innleder Patrick Johannessen i Blinken AS.

Bruksområdene for slike droner er mange. Ved hjelp av ulike kamera kan operatøren innhente store mengder data som tidligere måtte innhentes på andre måter.

– Dronen er utstyrt med gyrostabilisert kamera, videokamera, eller termisk kamera som gjør at man kan se temperaturforskjeller og varmetap…. Les videre


Augemented Reality for bedre flomsikkerhet

Gründerjakten 2015 ga fire bedrifter mulighet til å utfordre 110 engasjerte NTNU-studenter med interessante og utfordrende caser. Foruten Powel deltok Orkla, Canon og Finn.no. Arrangementet er åpent for alle studenter på NTNU, men er spesielt populært blant de ulike sivilingeniørlinjene.

Flom og fremtid

– Start NTNU ønsket en spennende, utfordrende og ikke minst artig case, forteller HR konsulent i Powel, Katrine Kavli Sivertzen. Samtidig var det viktig for oss at studentene fikk et innblikk i… Les videre


Bluebeam eXtreme Conference Stockholm

Fokus på samarbeid og innovasjon

Innovatører innen bransjene arkitektur, ingeniør og bygg og anlegg møttes sist i World Trade Center  i Stockholm til 2015-utgaven av Bluebeam eXtreme Conference Stockholm. Bluebeam Software – den ledende utvikleren av PDF-baserte merknads- og samarbeidsløsninger for teknisk industri – var vertskap for arrangementet og lot innovatører innen teknologi lære, bygge nettverk og se for seg mulighetene med forbedret prosjektkommunikasjon.

Konferansen bød på over et dusin presentasjoner, både Bluebeam-ledede og av andre… Les videre