Arkiv for: Infrastruktur

Betongtavlen 2016 gikk til Statens vegvesen og Nasjonale turistveger

Nasjonale turistvegers spektakulære installasjon på Gaularfjellet fikk prisen fordi rasteplassen er så rik på opplevelser, skriver Norsk Betongforening i en pressemelding

Nasjonale turistveger

Utsikten er et punkt på Nasjonal turistveg Gaularfjellet og er tegnet av Code:arkitektkontor. Plattformen er bygget som et flak av betong og ligger på det høyeste punktet av stigningen som slynger seg fra Sognefjorden til Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger landskapsrommet mellom fjellene og byr både på ville fossestryk og idylliske… Les videre


Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt elektroarbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund.

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

– Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til… Les videre


– Først i Norge med elbuss i stor skala

– Dette prosjektet er et av prosjektene som skal bidra til å realisere Fylkestingets høye klimamål. Gjennom satsingen på elbuss blir vi den første regionen i Norge med elbuss i stor skala. Det innebærer alltid en risiko å gå foran. Det er derfor veldig viktig for oss at Enova støtter vår satsing på klima og miljø også i dette prosjektet, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Elektriske busser har null utslipp i drift,… Les videre


Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

Det er de fire enorme flomlysmastene rundt friidrettsbanen på Marienlyst som skal fjernes for å gi plass til fire felts sentrumsring på Strømsø.

Stadionmastene er 52 meter høye og veier 12 tonn. De ble montert i 1962 etter at friidrettsbanen og den tidligere skøytebanen ble åpnet i 1951.

To tas først

Byggeleder for utvidelsen av fv. 282, Thomas Holst i Statens vegvesen, regner med at de to lysmastene nærmest sentrumsgata blir fjernet alt i vinter. Det er… Les videre


Norconsult er tildelt Damkrona 2016 for dam Svartavatnet

Norconsult har bistått dameier i alle faser av prosjektet, fra vurdering av et eldre forprosjekt til gjennomføringen og ferdigstillelsen av prosjektet. Dammen, som sto ferdig i 2014, er utført i betong som en tung lamelldam med en maksimal høyde på 40 meter og en kronelengde på 105 meter. Den eies av Bergen kommune Vann- og avløpsetaten, og inngår i kommunens hovedvannforsyning.

Damkrona deles ut hvert år og er en hederspris for fremragende byggekunst i vassdrag…. Les videre


Overtredelsesgebyr til Nordkraft Magasin AS

– Selskapet har ikke sluppet den minstevassføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

I konsesjonen til å bygge Sildvik kraftverk er det krav om at det hele året skal slippes 100 liter i sekundet i Hunddalselven, som er en av sidegrenene… Les videre


Inviterer til workshop om ny E6

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom – Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

– Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta… Les videre


Alle krefter ble mobilisert

– Vi samlet nesten alt vi har av tropper for å bistå Agder Energi Nett i det massive ryddearbeidet. Mange montørlag fra Flekkefjord og Lyngdal reiste til Aust Agder og var der i flere døgn for å hjelpe til, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera.

Aksjonen som har fått navnet”Nedsnødd 2016″ varte i nesten fem døgn. På det meste var nærmere 10 000 husstander på Agder uten strøm.

– Vi startet med beredskap… Les videre


Leverer høyspentanlegg og transformatorer til Fosen Vind

Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.

Kontrakten på transformatorleveransen er tildelt det slovenske selskapet Kolektor Etra d.o.o. Den første av transformatorene skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Samtidig er ABB AS tildelt oppdraget med å… Les videre


Leverer kabler til Norges største landbaserte vindpark

Vindparken vil bestå av 50 vindturbiner, med forventet årsproduksjon som vil tilsvare strømforbruket til ca. 25 000 husstander. Allerede før vindparken står ferdig har Google inngått en 12-årig avtale om å kjøpe vindkraften fra parken.  Kablene fra Nexans skal frakte grønn kraft til nettet slik at Googles europeiske datasentre kan driftes med fornybar energi.

For blant annet det landbaserte vindkraftmarkedet, har Nexans Norway utviklet en ny generasjon smarte kabelløsninger som integrerer både kraftkabel, fiberkabel og jordtråd… Les videre


Historisk vannkraft-samarbeid mellom Norge og Finland

– Vi skal få mer strøm ut hver dråpe vann og redusere driftskostnadene, sier administrerende direktør Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm AS.

SV Vattenfall har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i de tre kraftverkene Svartdalen, Imsland og Fosstveit som har en årlig eierjustert produksjon på ca 30 gigawatt timer (GWh). I det nye felleseide selskapet BoS Vattenkraft legger Bekk og Strøm inn sine 12 småkraftverk i… Les videre


Rambøll Vann Norges største driftsassistanse

Kontrakten med Hedmark er en omfattende og langsiktig jobb, med mulig forlengelse opp til åtte år. Dette er den andre store kontrakten Rambøll Vann har vunnet på kort tid. I fjor vant selskapet en avtale med driftsassistansen i Follo-området.

– Vi er svært fornøyde med denne utviklingen, som skyldes at vi har hatt et høy fokus på utvikling og effektivisering av driftsassistansen de siste årene, sier direktør Turid P. Ødegaard i Rambøll Vann.

– Samtidig har vi… Les videre


ABB leverer styring til Hydros vannkraftverk

Kontrakten mellom ABB og Hydros heleide datterselskap Hydro Energi ble signert i tredje kvartal 2016. Avtalen betyr at Hydro får en moderne driftssentral på Rjukan med det aller siste av teknologi innen styring, overvåking og informasjonssikkerhet.

ABB skal levere både maskinvare og programvare, blant annet Network Manager versjon 9.0, et markedsledende styringssystem for driftssentraler. ABB skal også integrere tredjeparts programvare i det overordnede kontrollsystemet. Utstyret skal i hovedsak installeres i driftssentralen og i en reservesentral.

Prosjektet… Les videre


Voksne byer leker ikke med biler

Grønne strukturer i byen er bra, både for oss og for klima. Det har vi visst lenge, sier Anne Bertine Fagerheim, seksjonsleder for urbanisme hos rådgivningsselskapet Rambøll, og selverklært landskapsurbanist.

– Vi får bare flere og flere argumenter for grønne strukturer i bylandskapet. Hadde vi handlet som vi har kunnskap, ville vi trolig ikke hatt så mange av de problemene vi ser i store byer i dag, blant annet med lokalklima.

Fra askebeger til bylandskap

Er det… Les videre


– Unødvendig å gi dispensasjon til miljøfarlige tremaster

– Det er helt unødvendig å gi dispensasjon. Det finnes miljøvennlige alternativer.

Det sier Reidar Andersen, daglig leder i OPS Composite Solutions til magasinet Samferdsel & Infrastruktur. Selskapet har lang erfaring med leveranser av komposittprodukter til olje- og teknologibransjen.

Nå satser de også stort på fremtidens energimaster, og er dermed eneste norske produsent av et miljøvennlige alternativt til de tradisjonelle kreosotimpregnerte tremastene; master laget av komposittmateriale.

Norske kraftlinjer er består i all hovedsak av tremaster impregnert med… Les videre


Fjernvarme gjør ny fornybar kraftproduksjon mer lønnsom

Resultater fra forskningsprosjektet Flexelterm viser at mer såkalt fleksibel bruk av elkjeler til fjernvarmeproduksjon i Norden vil kunne øke markedsverdien for småkraft og vindkraft med 5-10 prosent i et normalår.

– Fleksibiliteten oppstår ved at fjernvarmen bruker elektrisitet i oppvarmingssystemet når kraftprisen er lav og for eksempel biobrensel når kraftprisen er høy, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Denne fleksibiliteten vil løfte kraftprisen når prisene ellers er lave om sommeren, mens den gir liten… Les videre


Rambøll vinner prestisjetunge landskapsarkitektur-priser

Prisene deles ut av The American Society of Landscape Architects (ASLA). Rambøll og Rambøll Studio Dreiseitl får en «Honor Awar» for parken Bishan Ang-Mo Kio i Singaprore, og en «Award of Excellence» for en plan for overvannshåndtering i København.

– Å motta priser for disse prosjektene viser at vi kan hjelpe klientene våre med holistiske prosjekter som kombinerer landskapsarkitektur, byutvikling og sterk teknisk vannkompetanse, sier Hanne Christensen, administrerende direktør for Rambøll Vann.

– Dette er… Les videre


Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Rehabiliteringen og utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Nordland er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Norconsult har hatt ansvar for flere fag i kraftverkprosjektet, som etter rehabiliteringen har fått økt sin totale årlige produksjon med ca. 200 GWh, til omtrent 2150 GWh. Det tilsvarer energibehovet til mer enn 100 000 norske husstander, og utgjør ca. 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Norconsult har vært engasjert siden 2007

Statkraft engasjerte Norconsult til gjennomføringen av… Les videre


Skanska bygger Nye Verma kraftverk

Nye Verma kraftverk blir et nytt vannkraftverk med stasjon i fjell som skal erstatte et eldre eksisterende kraftverk. Det nye kraftverket får en installert effekt på 22,5 MW, og når utbyggingen er ferdig vil anlegget bidra med en total energiproduksjon på 119 GWh. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 425 meter fra inntaksdammen til turbinene i den den nye kraftstasjonen.

– Vi har vært gjennom solide og gode forhandlinger med Skanska. Vi ser fram… Les videre


Norconsult på miljøoppdrag for Brakar i Drammen

Som første kollektivtransportselskap i Norge går Brakar i Drammen nå til anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. I januar 2016 engasjerte selskapet Norconsult til å bistå dem i prosessen. Norconsult utarbeidet blant annet en finansieringsplan som inkluderte søknad om investeringsstøtte fra Enova. Dette resulterte i en Enova-støtte på hele 10 millioner kroner til prosjektet.

Norconsult planla og gjennomførte dialogkonferanse

I tillegg til å utarbeide en finansieringsplan, har Norconsult vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en… Les videre