Arkiv for: Infrastruktur

Snart parkerer byfolk bilen – med glede

– Vi kan ikke alle ha våre egne kjøretøyer. Vi ser heller for oss at du abonnerer på en tjeneste som gjør at det kommer en bil eller varebil og henter deg når du trenger det. Da blir du kjørt til et knutepunkt for videre transport, eller du blir kjørt fra dør til dør, spår daglig leder Trond Hovland i ITS Norge.

Stor kamp på leiemarkedet

Tanken om deling er ikke ny, og heller ikke ukjent… Les videre


NCC leverte årets tredje Circle K-stasjon i Vestfold

– Vi fulgte et særdeles stramt skjema for å kunne ferdigstille stasjonen på 14 uker, alt måtte gå på skinner. Vi var litt bekymret da det plutselige snøfallet som kom for noen uker siden, la en demper på det planlagte asfalteringsarbeidet. Heldigvis fikk vi løst utfordringen på en tilfredsstillende måte, uten at fremdriften fikk lide, sier Anders Johansen, prosjektleder i NCC.

I tråd med rammeavtalen ble entreprisen satt opp som en samspilsmodell, hvor NCC hadde… Les videre


Feministisk urbanisme

I 2014 presenterte fem ledende kvinnelige arkitekter i England sine visjoner innen arkitektur, urban planlegging og urbant landskap på arkitekturutstillingen Urbanistas i London. Utstillingen tok utgangspunkt i utvikling av britiske byer, som inkluderte post-industrielle distrikter og forsteder, offentlige parker, elvelandskap og steder med historisk, kulturell og arkeologisk betydning. Gjennom innovative, langsiktige prosesser arbeidet arkitektene med utviklingen av lokale, moderne, urbane behov i fremtidens byer. Utstillingen regnes som banebrytende, der bidragsyterne la stor vekt på… Les videre


Samferdselspolitisk vilje

Vi tok en prat med statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet for å høre mer om hvilke utfordringer regjeringen har vedrørende utbygging, vedlikehold, og planlegging av infrastruktur for samferdsel.

– I statsbudsjettet som nå skal legges frem prøver vi å løse utfordringer forbundet med å holde et stort trykk på investeringer i ny infrastruktur, samtidig som vi holder et tilsvarende trykk på vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur, innleder Aarset.

– Selv om vi greier å… Les videre


Ketil Solvik-Olsen: Etterslepets nemesis

Jeg trives godt med det jeg gjør. Det kan ta slutt i morgen, men det kan også bli ti år, filosoferer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon hjemmefra.

Det er blitt veldig sent på kvelden, etter diskusjoner om nye forsinkelser på jernbanen hos NRK. I det hele tatt er samferdsel og infrastruktur ikke bare noe 44-åringen siden 16. oktober 2013 har hatt et formelt ansvar for; det er også noe som i sin tur styrer… Les videre


Flytende hengebro med offshoreteknologi

Kryssing av Bjørnafjorden er en del av fergefri E39, et prosjekt som koster 150 milliarder kroner over 20 år. Siden de gjenstående fjordene langs den 1100 kilometer lange kyststrekningen E39 mellom Kristiansand og Trondheim enten er brede, dype eller begge deler, må Vegvesenet tenke nytt rundt disse brokonstruksjonene.

Kombinasjonen av vanndybder på opptil 550 meter og en totallengde på rundt fem kilometer gjør det umulig med konvensjonelle brotyper over Bjørnafjorden. Tre ulike prosjektteam jobber nå… Les videre


Bygger infrastruktur for elbiler

I mai 2015 la Enova frem rapporten “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” som skisserer en nasjonal strategi for ladestasjoner for elbiler. Samtidig jobber Norsk Elbilforening for å tilrettelegge for ladestasjoner til den stadig større flåten av elbiler.

– Utbyggingen av ladeinfrastruktur ligger etter i forhold til det gode elbilsalget. Samtidig som vi nærmer oss 70.000 elbiler i Norge blir det stadig trangere på ladeplassene. Ifølge den nasjonale ladedatabasen NOBIL er det per i… Les videre


Hver tredje krone investert i vindkraft kommer norsk næringsliv til gode

Rapporten «Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk» som nylig ble lagt fram av Norconsult og Agenda Kaupang, viser at hver tredje utbyggingskrone investert i nyere vindkraftverk gir verdiskaping i norske bedrifter og foretak. Nesten hele driftsbudsjettet skaper aktiviteter lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Rapporten er basert på en etterundersøkelse av fire vindkraftverk i Sør-Norge: De «nyeste» Midtfjellet og Ytre Vikna (satt i drift i perioden 2012-2013), og «de eldre» Smøla og Hitra (satt i drift i perioden 2002-2005)…. Les videre


Solbransjen skinner igjen

– Vi ser nå tegnene til en revitalisering av en bransje hvor det sa omtrent fullstendig stopp i 2008 grunnet finanskrise og prisfall i Kina. Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian… Les videre


Året vi ble avhengig av vindkraft

Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.

Vindkraften gir oftest størst produksjon på vinteren, som også er de periodene med høyest etterspørsel etter strøm. Slik utfyller dette hverandre bra, men vi vet jo aldri hvor mye det vil blåse.

Som NVE sjef Per Sanderud er sitert på i Montel etter Noveas konferanse, mener han vindkraft godt kan være en spisslast i systemet, men vi må ikke bli… Les videre


Otera kåret til beste leverandør til Skagerak Nett

– En fantastisk fin tilbakemelding å få fra en av våre største kunder. Forrige gang var vi best på HMS. Denne gangen kom vi best ut totalt! Både montører og prosjektledere har jobbet hardt det siste året for å vise hva vi er gode for. Vi kan fortsatt bli bedre, men det gjør godt å få bekreftet et høyt faglig nivå på denne måten, sier Charles Wilhelmsen, seksjonsleder for Elkraft Grenland i Otera.

Hvert år… Les videre


Legger 15 kilometer med strømkabel ut til oppdrettsanleggene

– Tiden er i ferd med å gå fra dieselaggregatene. Stadig flere norske oppdrettere er i gang med å elektrifisere anleggene sine, og erfaringene så langt er positive både for økonomien, arbeidsmiljøet og klimaet. Vi er glade for å kunne bidra til å sette Nordlaks Oppdretts høye ambisjoner ut i livet, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Enova bidrar med over 7 millioner kroner til prosjektet, noe som gjør det mulig for Nordlaks Oppdrett å… Les videre


Betongtavlen 2016 gikk til Statens vegvesen og Nasjonale turistveger

Nasjonale turistvegers spektakulære installasjon på Gaularfjellet fikk prisen fordi rasteplassen er så rik på opplevelser, skriver Norsk Betongforening i en pressemelding

Nasjonale turistveger

Utsikten er et punkt på Nasjonal turistveg Gaularfjellet og er tegnet av Code:arkitektkontor. Plattformen er bygget som et flak av betong og ligger på det høyeste punktet av stigningen som slynger seg fra Sognefjorden til Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger landskapsrommet mellom fjellene og byr både på ville fossestryk og idylliske… Les videre


Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt elektroarbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund.

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

– Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til… Les videre


– Først i Norge med elbuss i stor skala

– Dette prosjektet er et av prosjektene som skal bidra til å realisere Fylkestingets høye klimamål. Gjennom satsingen på elbuss blir vi den første regionen i Norge med elbuss i stor skala. Det innebærer alltid en risiko å gå foran. Det er derfor veldig viktig for oss at Enova støtter vår satsing på klima og miljø også i dette prosjektet, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Elektriske busser har null utslipp i drift,… Les videre


Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

Det er de fire enorme flomlysmastene rundt friidrettsbanen på Marienlyst som skal fjernes for å gi plass til fire felts sentrumsring på Strømsø.

Stadionmastene er 52 meter høye og veier 12 tonn. De ble montert i 1962 etter at friidrettsbanen og den tidligere skøytebanen ble åpnet i 1951.

To tas først

Byggeleder for utvidelsen av fv. 282, Thomas Holst i Statens vegvesen, regner med at de to lysmastene nærmest sentrumsgata blir fjernet alt i vinter. Det er… Les videre


Norconsult er tildelt Damkrona 2016 for dam Svartavatnet

Norconsult har bistått dameier i alle faser av prosjektet, fra vurdering av et eldre forprosjekt til gjennomføringen og ferdigstillelsen av prosjektet. Dammen, som sto ferdig i 2014, er utført i betong som en tung lamelldam med en maksimal høyde på 40 meter og en kronelengde på 105 meter. Den eies av Bergen kommune Vann- og avløpsetaten, og inngår i kommunens hovedvannforsyning.

Damkrona deles ut hvert år og er en hederspris for fremragende byggekunst i vassdrag…. Les videre


Overtredelsesgebyr til Nordkraft Magasin AS

– Selskapet har ikke sluppet den minstevassføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

I konsesjonen til å bygge Sildvik kraftverk er det krav om at det hele året skal slippes 100 liter i sekundet i Hunddalselven, som er en av sidegrenene… Les videre


Inviterer til workshop om ny E6

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom – Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

– Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta… Les videre


Alle krefter ble mobilisert

– Vi samlet nesten alt vi har av tropper for å bistå Agder Energi Nett i det massive ryddearbeidet. Mange montørlag fra Flekkefjord og Lyngdal reiste til Aust Agder og var der i flere døgn for å hjelpe til, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera.

Aksjonen som har fått navnet”Nedsnødd 2016″ varte i nesten fem døgn. På det meste var nærmere 10 000 husstander på Agder uten strøm.

– Vi startet med beredskap… Les videre