Arkiv for: Infrastruktur

Water Valley vil bli verdensledende på vannkraft

TESS er på nytt sentral i oppstarten av ny næringsklynge, og interessen er stor. Under stiftelsesmøtet i februar i år fikk interesseorganisasjonen 28 medlemmer. Initiativtagerne er TESS-gründeren Erik Jølberg og Albert Kr. Hæhre. Modellen er næringsklyngen Subsea Valley, innen olje- og gassmarkedet.

– Vi er godt fornøyd med oppslutningen omkring initiativet vårt. Da vi starter hadde vi som mål å få 40 medlemmer. I dag har vi 46. Det viser at det er et behov… Les videre


Installering av fiberoptisk nett i vindparker

Linjepartner AS sammen med Grunnpartner AS vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. De vant frem med en ny type masteteknologi basert på komposittmaterialer og en fundamenteringsløsning hvor sprenging unngås og som gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod i deres nye fabrikk på Tau i Rogaland. Installering av fiberoptisk nett i de to vindparkene inngår også i kontrakten som nå er signert.

10 km med tilkoblingsledninger

Totalt skal… Les videre


Redusert vanntap og riktige prioriteringer

Godt Vann Drammensregionen (GVD), et samarbeidsprosjekt bestående av ni kommuner og et interkommunalt vannverk, er en aktør som jobber målrettet med å gjøre noe med vanntapet i sin region. Bakgrunnen for GVD sitt fokus på lekkasjereduserende tiltak var at de så et kraftig stigende vannforbruk i tiårene før 2000. Forbruksstigningen var såpass dramatisk at beregninger viste forbruket vil overstige kildekapasiteten innen 2035. Vanntap utgjorde en høy andel av forbruket og de bestemte… Les videre


Skal bygge Nordens største vann- og avløpsselskap

Selskapet kjøper ISS Kloak- & Industriservice, med en omsetning på over 200 mill. DKK. Det er et betydelig tilskudd til konsernet, som i 2016 omsatte 530 mill. NOK. Norva24 er bygget opp av 9 norske solide selskaper, alle med lang erfaring i sine lokalmarkeder.

– Vår visjon er å bli Nordens ledende leverandør innen vårt fagfelt. Det skal vi bli ved hjelp av solid fagkunnskap, lokal tilstedeværelse og unik kundeservice, sier administrerende direktør, Jon Nesje.

ISS… Les videre


– Må ikke gamble med norsk anleggskompetanse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener at i en tid med svakere økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet kan offentlige innkjøp være et svært effektivt virkemiddel – og langt billigere enn kostbare tiltakspakker. Bransjeorganisasjonen mener potensialet i offentlige innkjøp bør utnyttes best mulig ved en god miks av store, mellomstore og små kontrakter. Foreningen mener at dette ikke handler om å gi fordeler til norske entreprenører, men å sørge for at en stor andel… Les videre


– Store fordeler i at én aktør ser helheten

Det mener advokat Jørgen Aardalsbakke i advokatfirmaet Grette DA, som har satt seg godt inn i ulike former for offentlig-privat samarbeid i samferdselsprosjekter.

I løpet av det første tiåret på 2000-tallet ble tre norske veiutbyggingsprosjekter gjennomført som OPS-prøveprosjekter; alle delfinansiert med bompenger. E39 mellom Klett og Bårdshaug i Sør-Trøndelag åpnet i juni 2005. Året etter åpnet E39 Lyngdal-Flekkefjord og i 2009 åpnet E18 Grimstad – Kristiansand. Strekningene driftes av de respektive OPS-selskapene i 25 år… Les videre


Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system… Les videre


Jernbanereform med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på… Les videre


Snart parkerer byfolk bilen – med glede

– Vi kan ikke alle ha våre egne kjøretøyer. Vi ser heller for oss at du abonnerer på en tjeneste som gjør at det kommer en bil eller varebil og henter deg når du trenger det. Da blir du kjørt til et knutepunkt for videre transport, eller du blir kjørt fra dør til dør, spår daglig leder Trond Hovland i ITS Norge.

Stor kamp på leiemarkedet

Tanken om deling er ikke ny, og heller ikke ukjent… Les videre


NCC leverte årets tredje Circle K-stasjon i Vestfold

– Vi fulgte et særdeles stramt skjema for å kunne ferdigstille stasjonen på 14 uker, alt måtte gå på skinner. Vi var litt bekymret da det plutselige snøfallet som kom for noen uker siden, la en demper på det planlagte asfalteringsarbeidet. Heldigvis fikk vi løst utfordringen på en tilfredsstillende måte, uten at fremdriften fikk lide, sier Anders Johansen, prosjektleder i NCC.

I tråd med rammeavtalen ble entreprisen satt opp som en samspilsmodell, hvor NCC hadde… Les videre


Feministisk urbanisme

I 2014 presenterte fem ledende kvinnelige arkitekter i England sine visjoner innen arkitektur, urban planlegging og urbant landskap på arkitekturutstillingen Urbanistas i London. Utstillingen tok utgangspunkt i utvikling av britiske byer, som inkluderte post-industrielle distrikter og forsteder, offentlige parker, elvelandskap og steder med historisk, kulturell og arkeologisk betydning. Gjennom innovative, langsiktige prosesser arbeidet arkitektene med utviklingen av lokale, moderne, urbane behov i fremtidens byer. Utstillingen regnes som banebrytende, der bidragsyterne la stor vekt på… Les videre


Samferdselspolitisk vilje

Vi tok en prat med statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet for å høre mer om hvilke utfordringer regjeringen har vedrørende utbygging, vedlikehold, og planlegging av infrastruktur for samferdsel.

– I statsbudsjettet som nå skal legges frem prøver vi å løse utfordringer forbundet med å holde et stort trykk på investeringer i ny infrastruktur, samtidig som vi holder et tilsvarende trykk på vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur, innleder Aarset.

– Selv om vi greier å… Les videre


Ketil Solvik-Olsen: Etterslepets nemesis

Jeg trives godt med det jeg gjør. Det kan ta slutt i morgen, men det kan også bli ti år, filosoferer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon hjemmefra.

Det er blitt veldig sent på kvelden, etter diskusjoner om nye forsinkelser på jernbanen hos NRK. I det hele tatt er samferdsel og infrastruktur ikke bare noe 44-åringen siden 16. oktober 2013 har hatt et formelt ansvar for; det er også noe som i sin tur styrer… Les videre


Flytende hengebro med offshoreteknologi

Kryssing av Bjørnafjorden er en del av fergefri E39, et prosjekt som koster 150 milliarder kroner over 20 år. Siden de gjenstående fjordene langs den 1100 kilometer lange kyststrekningen E39 mellom Kristiansand og Trondheim enten er brede, dype eller begge deler, må Vegvesenet tenke nytt rundt disse brokonstruksjonene.

Kombinasjonen av vanndybder på opptil 550 meter og en totallengde på rundt fem kilometer gjør det umulig med konvensjonelle brotyper over Bjørnafjorden. Tre ulike prosjektteam jobber nå… Les videre


Bygger infrastruktur for elbiler

I mai 2015 la Enova frem rapporten “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” som skisserer en nasjonal strategi for ladestasjoner for elbiler. Samtidig jobber Norsk Elbilforening for å tilrettelegge for ladestasjoner til den stadig større flåten av elbiler.

– Utbyggingen av ladeinfrastruktur ligger etter i forhold til det gode elbilsalget. Samtidig som vi nærmer oss 70.000 elbiler i Norge blir det stadig trangere på ladeplassene. Ifølge den nasjonale ladedatabasen NOBIL er det per i… Les videre


Hver tredje krone investert i vindkraft kommer norsk næringsliv til gode

Rapporten «Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk» som nylig ble lagt fram av Norconsult og Agenda Kaupang, viser at hver tredje utbyggingskrone investert i nyere vindkraftverk gir verdiskaping i norske bedrifter og foretak. Nesten hele driftsbudsjettet skaper aktiviteter lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Rapporten er basert på en etterundersøkelse av fire vindkraftverk i Sør-Norge: De «nyeste» Midtfjellet og Ytre Vikna (satt i drift i perioden 2012-2013), og «de eldre» Smøla og Hitra (satt i drift i perioden 2002-2005)…. Les videre


Solbransjen skinner igjen

– Vi ser nå tegnene til en revitalisering av en bransje hvor det sa omtrent fullstendig stopp i 2008 grunnet finanskrise og prisfall i Kina. Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian… Les videre


Året vi ble avhengig av vindkraft

Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.

Vindkraften gir oftest størst produksjon på vinteren, som også er de periodene med høyest etterspørsel etter strøm. Slik utfyller dette hverandre bra, men vi vet jo aldri hvor mye det vil blåse.

Som NVE sjef Per Sanderud er sitert på i Montel etter Noveas konferanse, mener han vindkraft godt kan være en spisslast i systemet, men vi må ikke bli… Les videre


Otera kåret til beste leverandør til Skagerak Nett

– En fantastisk fin tilbakemelding å få fra en av våre største kunder. Forrige gang var vi best på HMS. Denne gangen kom vi best ut totalt! Både montører og prosjektledere har jobbet hardt det siste året for å vise hva vi er gode for. Vi kan fortsatt bli bedre, men det gjør godt å få bekreftet et høyt faglig nivå på denne måten, sier Charles Wilhelmsen, seksjonsleder for Elkraft Grenland i Otera.

Hvert år… Les videre


Legger 15 kilometer med strømkabel ut til oppdrettsanleggene

– Tiden er i ferd med å gå fra dieselaggregatene. Stadig flere norske oppdrettere er i gang med å elektrifisere anleggene sine, og erfaringene så langt er positive både for økonomien, arbeidsmiljøet og klimaet. Vi er glade for å kunne bidra til å sette Nordlaks Oppdretts høye ambisjoner ut i livet, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Enova bidrar med over 7 millioner kroner til prosjektet, noe som gjør det mulig for Nordlaks Oppdrett å… Les videre