Arkiv for: Infrastruktur

ABB leverer styring til Hydros vannkraftverk

Kontrakten mellom ABB og Hydros heleide datterselskap Hydro Energi ble signert i tredje kvartal 2016. Avtalen betyr at Hydro får en moderne driftssentral på Rjukan med det aller siste av teknologi innen styring, overvåking og informasjonssikkerhet.

ABB skal levere både maskinvare og programvare, blant annet Network Manager versjon 9.0, et markedsledende styringssystem for driftssentraler. ABB skal også integrere tredjeparts programvare i det overordnede kontrollsystemet. Utstyret skal i hovedsak installeres i driftssentralen og i en reservesentral.

Prosjektet… Les videre


Voksne byer leker ikke med biler

Grønne strukturer i byen er bra, både for oss og for klima. Det har vi visst lenge, sier Anne Bertine Fagerheim, seksjonsleder for urbanisme hos rådgivningsselskapet Rambøll, og selverklært landskapsurbanist.

– Vi får bare flere og flere argumenter for grønne strukturer i bylandskapet. Hadde vi handlet som vi har kunnskap, ville vi trolig ikke hatt så mange av de problemene vi ser i store byer i dag, blant annet med lokalklima.

Fra askebeger til bylandskap

Er det… Les videre


– Unødvendig å gi dispensasjon til miljøfarlige tremaster

– Det er helt unødvendig å gi dispensasjon. Det finnes miljøvennlige alternativer.

Det sier Reidar Andersen, daglig leder i OPS Composite Solutions til magasinet Samferdsel & Infrastruktur. Selskapet har lang erfaring med leveranser av komposittprodukter til olje- og teknologibransjen.

Nå satser de også stort på fremtidens energimaster, og er dermed eneste norske produsent av et miljøvennlige alternativt til de tradisjonelle kreosotimpregnerte tremastene; master laget av komposittmateriale.

Norske kraftlinjer er består i all hovedsak av tremaster impregnert med… Les videre


Fjernvarme gjør ny fornybar kraftproduksjon mer lønnsom

Resultater fra forskningsprosjektet Flexelterm viser at mer såkalt fleksibel bruk av elkjeler til fjernvarmeproduksjon i Norden vil kunne øke markedsverdien for småkraft og vindkraft med 5-10 prosent i et normalår.

– Fleksibiliteten oppstår ved at fjernvarmen bruker elektrisitet i oppvarmingssystemet når kraftprisen er lav og for eksempel biobrensel når kraftprisen er høy, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Denne fleksibiliteten vil løfte kraftprisen når prisene ellers er lave om sommeren, mens den gir liten… Les videre


Rambøll vinner prestisjetunge landskapsarkitektur-priser

Prisene deles ut av The American Society of Landscape Architects (ASLA). Rambøll og Rambøll Studio Dreiseitl får en «Honor Awar» for parken Bishan Ang-Mo Kio i Singaprore, og en «Award of Excellence» for en plan for overvannshåndtering i København.

– Å motta priser for disse prosjektene viser at vi kan hjelpe klientene våre med holistiske prosjekter som kombinerer landskapsarkitektur, byutvikling og sterk teknisk vannkompetanse, sier Hanne Christensen, administrerende direktør for Rambøll Vann.

– Dette er… Les videre


Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Rehabiliteringen og utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Nordland er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Norconsult har hatt ansvar for flere fag i kraftverkprosjektet, som etter rehabiliteringen har fått økt sin totale årlige produksjon med ca. 200 GWh, til omtrent 2150 GWh. Det tilsvarer energibehovet til mer enn 100 000 norske husstander, og utgjør ca. 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Norconsult har vært engasjert siden 2007

Statkraft engasjerte Norconsult til gjennomføringen av… Les videre


Skanska bygger Nye Verma kraftverk

Nye Verma kraftverk blir et nytt vannkraftverk med stasjon i fjell som skal erstatte et eldre eksisterende kraftverk. Det nye kraftverket får en installert effekt på 22,5 MW, og når utbyggingen er ferdig vil anlegget bidra med en total energiproduksjon på 119 GWh. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 425 meter fra inntaksdammen til turbinene i den den nye kraftstasjonen.

– Vi har vært gjennom solide og gode forhandlinger med Skanska. Vi ser fram… Les videre


Norconsult på miljøoppdrag for Brakar i Drammen

Som første kollektivtransportselskap i Norge går Brakar i Drammen nå til anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. I januar 2016 engasjerte selskapet Norconsult til å bistå dem i prosessen. Norconsult utarbeidet blant annet en finansieringsplan som inkluderte søknad om investeringsstøtte fra Enova. Dette resulterte i en Enova-støtte på hele 10 millioner kroner til prosjektet.

Norconsult planla og gjennomførte dialogkonferanse

I tillegg til å utarbeide en finansieringsplan, har Norconsult vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en… Les videre


Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Sør-Afrika er et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. For å gjøre det må landet utnytte nyeste teknologi best mulig, og det er der WindSim kan bidra. Firmaet leverer programvare som simulerer detaljert og nøyaktig hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område. På bakgrunn av det kan de som bygger vindmølleparker plassere vindmøllene langt mer nøyaktig enn tidligere og få betydelig høyere… Les videre


Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

– Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket, sier Naparstek.

– Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det… Les videre


Sykkelhotell på Lillestrøm klart til bruk

Det er Akershus fylkeskommune som har finansiert hotellet, mens Jernbaneverket har stilt tomt til disposisjon og skal stå for driften. I sykkelhotellet kan vanlige sykler og el-sykler stå tørt og trygt mens eierne er på jobb eller ute og reiser.

De som ønsker å stå her sender en SMS med stasjonsnavnet (Lillestrøm1) til 2300 og får et telefonnummer de kan ringe for at døra inn til sykkelparkeringen skal åpne seg. Ordningen koster 50 kr for… Les videre


Skal samarbeide om kraftforbindelser for havvind

ABB vil konsentrere seg om sin velprøvde høyspennings likestrømsteknologi (HVDC), mens Aibel tar et nøkkelferdig EPC-ansvar (engineering, procurement, construction) for design, konstruksjon, installasjon og igangkjøring av offshoreplattformene. Samarbeidet vil kombinere kjernekompetansen til de to selskapene og levere de aller beste løsningene i markedet. Partnerne vil samarbeide om design, ingeniørarbeid og optimalisering av kraftforbindelser for havvind.

– Vi er stolte over å etablere dette samarbeidet med Aibel, som gjør at vi vil kunne utnytte de enorme… Les videre


Bygger intelligent nett

Agder Energi, Microsoft og Powel AS annonserte 6. oktober 2016 på Nordic Edge Expo at de samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.

Prosjektet anvender intelligent teknologi for å skape en banebrytende smartnett løsning, som skal forberede nettet på økt integrering av fornybar energi og vårt økte energiforbruk. Microsofts intelligente nettskyplattform Azure, PowerBI og Azure IoT Hub, i kombinasjon med ekspertise fra… Les videre


Teleplanbyen på Lysaker kan bli en energi- og klimavennlig bydel

I serien 6 kjappe om grønn områdeutvikling snakker Enova med noen av de som har fått støtte til slike prosjekter. Hva er det de ønsker å oppnå og hvorfor? Jørn Longem er eier av og adm. direktør i Teleplan Eiendom som ønsker å utvikle Teleplanbyen på Lysaker til å bli en energi- og klimavennlig bydel.

Hva er det dere ønsker å få til på Lysaker?

– Å utvikle en fremtidsrettet og klimavennlig bydel. En bydel med sterkt redusert bilbruk,… Les videre


Bergen får hydrogenstasjoner

– For å bidra til reduksjon av klimagassutslipp har Uno-X Hydrogen som ambisjon å bygge 20 hydrogenstasjoner innen 2020, og vi er svært takknemlige for at Enova nå har godkjent vår søknad om støtte til å bygge to stasjoner i bergensområdet, sier Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen AS, joint venture-selskapet som eies av Uno-X, NEL og Praxair.

Planen er at fyllestasjonene kommer på Danmarks plass i Bergen og i Åsane. Uno-X tar sikte… Les videre


Norge taper stadig terreng på ny teknologi

– De andre nordiske landene skårer bedre enn oss på internasjonale rangeringer som måler innovasjon. Energi- og klimateknologi utgjør bare 3 prosent av eksporten vår. Selv om ikke investeringsnivået har falt, taper vi terreng, ettersom landene rundt oss øker takten, oppsummerer programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Kraftbransjen investerer mest, men forsker minst

Samtidig som norsk kraftbransje har investert tungt i produksjonsanlegg og kraftnett de siste årene, investerer den lite i forskning og utvikling (FoU) sammenlignet med… Les videre


Strømnettet er klar for elbilene

– For å redusere utslippene fra veitrafikk, er det nødvendig med langt flere nullutslippsbiler på veiene enn vi har i dag. Elbiler er både energieffektive og klimavennlige, og i 2030 kan halvparten av person- og varebilen gå på strøm. Beregninger NVE har gjort, viser at strømnettet vil klare å levere strøm til å lade 1,5 millioner elbiler, som Nasjonal Transportplan har som ambisjon, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Det antas at for å… Les videre


Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

– Eierne har gjort en kommersiell beslutning om å realisere gode prosjekter som har vært utviklet over tid. Dette er en ønsket satsing som norske myndigheter har lagt til rette for, sier Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind og Statkraft.

Lokale leverandører

Utbyggingen inkluderer Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden samt Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de samlet produsere gjennomsnittlig 3,4 TWh fornybar… Les videre


Grønnere mobilitet i Bærum

– Vi skal utvikle nye løsninger, som er smarte og attraktive slik at våre innbyggere ønsker å ta de i bruk sier programmanager Unni Larsen i SmartCity Bærum.

Fremtidsrettet parkeringsløsning

Oslo-regionen er blant Europas raskest voksende, og et naturlig satsingsområde er grønn mobilitet. Med SCB som pådriver har Q-Free og EasyPark utviklet en teknologi som i sanntid gir oversikt over ledige parkeringsplasser.

– Parkingsplanlegging har i stor grad vært basert på synsing. I fjor plasserte kommunen… Les videre


Mer grønn gass endrer drivstoffmarkedet

Enovas direktør Nils Kristian Nakstad hadde gleden av å presentere nyheten da statsminister Erna Solberg tirsdag kveld offisielt åpnet biogassanlegget på Rygg i Tønsberg kommune.

I Vestfold og Telemark kjører allerede 75 busser på biogass fra Den Magiske Fabrikken. Utvidelsen av anlegget gjør at enda flere busser får mulighet til å gå fra fossilt til fornybart drivstoff. Støtten fra Enova kommer på toppen av de 44,5 millioner kronene som Enova allerede har investert i etableringen… Les videre