Arkiv for: Infrastruktur

Vil nå flere brukere gjennom ny geoportal

Det skjer gjennom utviklingen av en ny geoportal.

Fra før av er over 600 statlige etater, kommuner og fylkeskommuner samt noen andre aktører involvert i samarbeidet Norge digitalt, med utveksling av geografisk informasjon på geonorge.no som en viktig oppgave.

Nå er Norge digitalt sitt arbeid med en ny, utvidet og forbedret geoportal godt i gang, under ledelse av Kartverket. Parallelt med dette jobber Samordningsgruppen for geografisk informasjon, som er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene… Les videre


Grønt lys for Åseralprosjektene

– I tillegg til økt effekttilgang og produksjon i regionen består prosjektet av flere risikodempende tiltak, sier konserndirektør Jan Tønnessen i Agder Energi Vannkraft.

Åseralprosjektene består av følgende fem delprosjekter: Nytt aggregat i Skjerka kraftverk, ny dam Langevatn, ny overføringstunell fra Langevatn til Nåvatn og to nye kraftstasjoner.

Nytt aggregat i Skjerka kraftstasjon

Da Skjerka ble bygd på 90-tallet ble det lagt til rette for et nytt aggregat, og i løpet av 2017 vil arbeidet med det… Les videre


Byggeprosjekter kan gå i grus

– Organisasjonen er veldig hardt presset. Hvis vi ikke greier å få bukt med denne køen, risikerer vi at store infrastrukturprosjekter kan bli forsinket. Det kan få store konsekvenser, forteller direktør i Direktoratet for mineralforvaltning, Randi Skirstad Grini.

– Byggeråstoff er noe samfunnet har stort behov for, og som vi tar ut i et veldig stort volum. Det har lenge vært litt underprioritert. Pukk og grus utgjør en stor del av bergverknæringen, og det er… Les videre


Lyset er den fjerde dimensjonen i arkitekturen

– Lys er den tredje dimensjonen i arkitekturen, forteller lysdesigner Kristin Bredal i Zenisk.

Zenisk ble nominert til Lysprisen 2016 for utarbeidelsen av belysning for Bankplassen i Oslo, Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand, lysplan for Smelteverkstomta i Odda og innendørsprosjektet Løren T-banestasjon.

Nylig ferdigstilte rådgiverne lysplan for Kanalen og Nidelva i Trondheim, og har i tillegg detaljprosjektert to områder langs Nidelva. I november startet test av belysning for områdene i Trondheim.

– Hva er god lysbruk?

–… Les videre


Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Nå er gjenbruksprosjektet fullført og NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk er satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.

– Det er et stort behov i markedet her i Orkanger og den økte kapasiteten det nye knuseverket tilfører er kjærkommen. NCCs egne selskaper og underleverandører, samt lokale entreprenører og aktører i betongmarkedet i distriktet vil dra… Les videre


Skal snu opp-ned på det europeiske energimarkedet

I sommer ble det klart at Smart Innovation Østfold sammen med NTNU, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og syv andre europeiske aktører har landet det som er det største, norskledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noen sinne. Den totale tildelingen til INVADE er på 125 millioner kroner, hvorav 68 millioner går til de norske partene.

– Det er veldig moro. Jeg tror dette prosjektet vil ha veldig mye å si for det europeiske kraftsystemet, sier… Les videre


Grønt miljøansvar i byutviklingen

Byråden og hennes byrådssekretær i Miljøpartiet de grønne er forsinket ut av møterommet, like ved kontoret hennes i 10 etasje i Oslo rådhus. Neste møtegruppe står utenfor med gyldige krav på rommet. Det hoper seg opp. I et par minutter fikk jeg til noen kjappe glimt av de historiske fotografiene til Anders Beer Wilse, som besmykker veggene til denne åletrange gangen i vestre tårn. Det er fredag ettermiddag, nøyaktig en uke etter at Marcussen… Les videre


Historisk bymiljøavtale for Oslo og Akershus

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen underskrev avtaleforslaget onsdag. Avtalen – som gjelder for årene 2017-23 – skal nå videre til politisk behandling.

Tidligere har bare Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune – for Trondheim by – inngått en slik avtale.

Alternativer til privatbil

– Prosjektene og tiltakene i avtalen skal bidra til at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling og gåing. De skal også sikre bedre framkommelighet totalt sett. Det skal spesielt tilrettelegges… Les videre


Råsterk og miljøvennlig

– I oktober sparkes produksjonen i gang. I november skal vi levere de første 8800K, sier konsernsjef Timo Huttunen i Lännen MCE Group.

Allsidig og ergonomisk

Lännen 8800K er en svært allsidig anleggsmaskin som kan grave, kutte stolpe og brøyte snø. Den kan utstyres med en 22 tonn/meter kran med en maks rekkevidde 28 m, og en lift med rekkevidde 19 m.

– Dette er en multimaskin som kan drive alt tilgjengelig utstyr, som for eksempel… Les videre


Nytt renseanlegg gir renere fjorder

Under åpningen sa ordfører Marte Mjøs Persen ifølge Bergens Tidende at det nye anlegget oppfyller alle krav til moderne rensing, og er bygget for å tåle både befolkningsvekst og miljøforandringer. Anlegget ligger under bakken, rett vest for Bergen lufthavn Flesland. Det har en kapasitet på over 150 000 innbyggere, og skal dekke bydelene Fana og Ytrebygda.

Omfattende oppdrag

Arne Sørås, Swecos prosjektleder, forteller om et spennende oppdrag, hvor en lang rekke fag har bidratt.

– Dette… Les videre


Vannkraften skattes i hjel

Vannkraften skattlegges tyngre enn noen annen næring i Norge. Produsentene betaler i dag selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og grunnrenteskatt. Sistnevnte er en særskatt etablert for å tilbakeføre såkalt superprofitt fra naturressurser til fellesskapet. Men i dagens kraftmarked er det ikke lett å få øye på noen superprofitt. De siste årene er kraftprisen halvert og to av tre kroner har forsvunnet fra kraftselskapenes bunnlinje.

Et sentralt problem med grunnrenteskatten er at det ikke gis fradrag for… Les videre


Gjennomførte rekordstøp på Rosten

Tirsdag 10. januar klokken 23.00 ankom det første lasset med betong. I tre og et halvt døgn gikk lastebilene i skytteltrafikk mellom Betong Østs produksjonsanlegg på Sandbumoen og Vinstra til dammen på Rosten, der Skanska er hovedentreprenør og Eidsiva Vannkraft er byggherre. Betongstøpen har pågått døgnet rundt, og alle involverte har jobbet på spreng for å fullføre jobben.

– Betong Øst er stolte av å få være med på dette prosjektet og norgeshistoriens største landbaserte… Les videre


Water Valley vil bli verdensledende på vannkraft

TESS er på nytt sentral i oppstarten av ny næringsklynge, og interessen er stor. Under stiftelsesmøtet i februar i år fikk interesseorganisasjonen 28 medlemmer. Initiativtagerne er TESS-gründeren Erik Jølberg og Albert Kr. Hæhre. Modellen er næringsklyngen Subsea Valley, innen olje- og gassmarkedet.

– Vi er godt fornøyd med oppslutningen omkring initiativet vårt. Da vi starter hadde vi som mål å få 40 medlemmer. I dag har vi 46. Det viser at det er et behov… Les videre


Installering av fiberoptisk nett i vindparker

Linjepartner AS sammen med Grunnpartner AS vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. De vant frem med en ny type masteteknologi basert på komposittmaterialer og en fundamenteringsløsning hvor sprenging unngås og som gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod i deres nye fabrikk på Tau i Rogaland. Installering av fiberoptisk nett i de to vindparkene inngår også i kontrakten som nå er signert.

10 km med tilkoblingsledninger

Totalt skal… Les videre


Redusert vanntap og riktige prioriteringer

Godt Vann Drammensregionen (GVD), et samarbeidsprosjekt bestående av ni kommuner og et interkommunalt vannverk, er en aktør som jobber målrettet med å gjøre noe med vanntapet i sin region. Bakgrunnen for GVD sitt fokus på lekkasjereduserende tiltak var at de så et kraftig stigende vannforbruk i tiårene før 2000. Forbruksstigningen var såpass dramatisk at beregninger viste forbruket vil overstige kildekapasiteten innen 2035. Vanntap utgjorde en høy andel av forbruket og de bestemte… Les videre


Skal bygge Nordens største vann- og avløpsselskap

Selskapet kjøper ISS Kloak- & Industriservice, med en omsetning på over 200 mill. DKK. Det er et betydelig tilskudd til konsernet, som i 2016 omsatte 530 mill. NOK. Norva24 er bygget opp av 9 norske solide selskaper, alle med lang erfaring i sine lokalmarkeder.

– Vår visjon er å bli Nordens ledende leverandør innen vårt fagfelt. Det skal vi bli ved hjelp av solid fagkunnskap, lokal tilstedeværelse og unik kundeservice, sier administrerende direktør, Jon Nesje.

ISS… Les videre


– Må ikke gamble med norsk anleggskompetanse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener at i en tid med svakere økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet kan offentlige innkjøp være et svært effektivt virkemiddel – og langt billigere enn kostbare tiltakspakker. Bransjeorganisasjonen mener potensialet i offentlige innkjøp bør utnyttes best mulig ved en god miks av store, mellomstore og små kontrakter. Foreningen mener at dette ikke handler om å gi fordeler til norske entreprenører, men å sørge for at en stor andel… Les videre


– Store fordeler i at én aktør ser helheten

Det mener advokat Jørgen Aardalsbakke i advokatfirmaet Grette DA, som har satt seg godt inn i ulike former for offentlig-privat samarbeid i samferdselsprosjekter.

I løpet av det første tiåret på 2000-tallet ble tre norske veiutbyggingsprosjekter gjennomført som OPS-prøveprosjekter; alle delfinansiert med bompenger. E39 mellom Klett og Bårdshaug i Sør-Trøndelag åpnet i juni 2005. Året etter åpnet E39 Lyngdal-Flekkefjord og i 2009 åpnet E18 Grimstad – Kristiansand. Strekningene driftes av de respektive OPS-selskapene i 25 år… Les videre


Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system… Les videre


Jernbanereform med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på… Les videre