Arkiv for: Infrastruktur

Norconsult på miljøoppdrag for Brakar i Drammen

Som første kollektivtransportselskap i Norge går Brakar i Drammen nå til anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. I januar 2016 engasjerte selskapet Norconsult til å bistå dem i prosessen. Norconsult utarbeidet blant annet en finansieringsplan som inkluderte søknad om investeringsstøtte fra Enova. Dette resulterte i en Enova-støtte på hele 10 millioner kroner til prosjektet.

Norconsult planla og gjennomførte dialogkonferanse

I tillegg til å utarbeide en finansieringsplan, har Norconsult vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en… Les videre


Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Sør-Afrika er et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. For å gjøre det må landet utnytte nyeste teknologi best mulig, og det er der WindSim kan bidra. Firmaet leverer programvare som simulerer detaljert og nøyaktig hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område. På bakgrunn av det kan de som bygger vindmølleparker plassere vindmøllene langt mer nøyaktig enn tidligere og få betydelig høyere… Les videre


Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

– Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket, sier Naparstek.

– Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det… Les videre


Sykkelhotell på Lillestrøm klart til bruk

Det er Akershus fylkeskommune som har finansiert hotellet, mens Jernbaneverket har stilt tomt til disposisjon og skal stå for driften. I sykkelhotellet kan vanlige sykler og el-sykler stå tørt og trygt mens eierne er på jobb eller ute og reiser.

De som ønsker å stå her sender en SMS med stasjonsnavnet (Lillestrøm1) til 2300 og får et telefonnummer de kan ringe for at døra inn til sykkelparkeringen skal åpne seg. Ordningen koster 50 kr for… Les videre


Skal samarbeide om kraftforbindelser for havvind

ABB vil konsentrere seg om sin velprøvde høyspennings likestrømsteknologi (HVDC), mens Aibel tar et nøkkelferdig EPC-ansvar (engineering, procurement, construction) for design, konstruksjon, installasjon og igangkjøring av offshoreplattformene. Samarbeidet vil kombinere kjernekompetansen til de to selskapene og levere de aller beste løsningene i markedet. Partnerne vil samarbeide om design, ingeniørarbeid og optimalisering av kraftforbindelser for havvind.

– Vi er stolte over å etablere dette samarbeidet med Aibel, som gjør at vi vil kunne utnytte de enorme… Les videre


Bygger intelligent nett

Agder Energi, Microsoft og Powel AS annonserte 6. oktober 2016 på Nordic Edge Expo at de samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.

Prosjektet anvender intelligent teknologi for å skape en banebrytende smartnett løsning, som skal forberede nettet på økt integrering av fornybar energi og vårt økte energiforbruk. Microsofts intelligente nettskyplattform Azure, PowerBI og Azure IoT Hub, i kombinasjon med ekspertise fra… Les videre


Teleplanbyen på Lysaker kan bli en energi- og klimavennlig bydel

I serien 6 kjappe om grønn områdeutvikling snakker Enova med noen av de som har fått støtte til slike prosjekter. Hva er det de ønsker å oppnå og hvorfor? Jørn Longem er eier av og adm. direktør i Teleplan Eiendom som ønsker å utvikle Teleplanbyen på Lysaker til å bli en energi- og klimavennlig bydel.

Hva er det dere ønsker å få til på Lysaker?

– Å utvikle en fremtidsrettet og klimavennlig bydel. En bydel med sterkt redusert bilbruk,… Les videre


Bergen får hydrogenstasjoner

– For å bidra til reduksjon av klimagassutslipp har Uno-X Hydrogen som ambisjon å bygge 20 hydrogenstasjoner innen 2020, og vi er svært takknemlige for at Enova nå har godkjent vår søknad om støtte til å bygge to stasjoner i bergensområdet, sier Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen AS, joint venture-selskapet som eies av Uno-X, NEL og Praxair.

Planen er at fyllestasjonene kommer på Danmarks plass i Bergen og i Åsane. Uno-X tar sikte… Les videre


Norge taper stadig terreng på ny teknologi

– De andre nordiske landene skårer bedre enn oss på internasjonale rangeringer som måler innovasjon. Energi- og klimateknologi utgjør bare 3 prosent av eksporten vår. Selv om ikke investeringsnivået har falt, taper vi terreng, ettersom landene rundt oss øker takten, oppsummerer programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Kraftbransjen investerer mest, men forsker minst

Samtidig som norsk kraftbransje har investert tungt i produksjonsanlegg og kraftnett de siste årene, investerer den lite i forskning og utvikling (FoU) sammenlignet med… Les videre


Strømnettet er klar for elbilene

– For å redusere utslippene fra veitrafikk, er det nødvendig med langt flere nullutslippsbiler på veiene enn vi har i dag. Elbiler er både energieffektive og klimavennlige, og i 2030 kan halvparten av person- og varebilen gå på strøm. Beregninger NVE har gjort, viser at strømnettet vil klare å levere strøm til å lade 1,5 millioner elbiler, som Nasjonal Transportplan har som ambisjon, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Det antas at for å… Les videre


Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

– Eierne har gjort en kommersiell beslutning om å realisere gode prosjekter som har vært utviklet over tid. Dette er en ønsket satsing som norske myndigheter har lagt til rette for, sier Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind og Statkraft.

Lokale leverandører

Utbyggingen inkluderer Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden samt Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de samlet produsere gjennomsnittlig 3,4 TWh fornybar… Les videre


Grønnere mobilitet i Bærum

– Vi skal utvikle nye løsninger, som er smarte og attraktive slik at våre innbyggere ønsker å ta de i bruk sier programmanager Unni Larsen i SmartCity Bærum.

Fremtidsrettet parkeringsløsning

Oslo-regionen er blant Europas raskest voksende, og et naturlig satsingsområde er grønn mobilitet. Med SCB som pådriver har Q-Free og EasyPark utviklet en teknologi som i sanntid gir oversikt over ledige parkeringsplasser.

– Parkingsplanlegging har i stor grad vært basert på synsing. I fjor plasserte kommunen… Les videre


Mer grønn gass endrer drivstoffmarkedet

Enovas direktør Nils Kristian Nakstad hadde gleden av å presentere nyheten da statsminister Erna Solberg tirsdag kveld offisielt åpnet biogassanlegget på Rygg i Tønsberg kommune.

I Vestfold og Telemark kjører allerede 75 busser på biogass fra Den Magiske Fabrikken. Utvidelsen av anlegget gjør at enda flere busser får mulighet til å gå fra fossilt til fornybart drivstoff. Støtten fra Enova kommer på toppen av de 44,5 millioner kronene som Enova allerede har investert i etableringen… Les videre


Lemminkäinen kjøper Artic Pukk & Grus

– Vi håper at oppkjøpet vil sikre god og stabil råvareforsyning for pukk og grus, samt tilslag for asfalt og betong i dette området i mange år fremover, sier Jan Øyri, administrerende direktør i Lemminkäinen Norge AS.

Kjøpet innebærer at Lemminkäinen Norge overtar alle eiendeler, rettigheter og ansatte i selskapet. Vi har fullført forhandlinger med Lyngen kommune om justering av grunneierkontrakt tilpasset ny reguleringsplan for området som nå er godkjent i Lyngen kommune

– Vi håper… Les videre


Norges største vannkraftprosjekt kommer

Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.

– Nedre Otta er et prosjekt Eidefoss og Opplandskraft har jobbet lenge med, og i dag er vi glade og stolte over at regionen kan ta del i en slik stor og viktig utbygging. Utbyggingen setter regionen vår på kartet, og vil gi store ringvirkninger for lokalt næringsliv,… Les videre


Peab tildelt nytt anleggsoppdrag i Nord-Trøndelag

Oppdragsgiver er Statens vegvesen, og Peab Anlegg er valgt som totalentreprenør.

Kontrakten omfatter bygging av 80 meter lang jernbanekulvert og bygging av én kilometer ny E6. I prosjektet inngår også omlegging av lokalvei og bygging av skogsvei og støyvoll.

− Vi setter stor pris på å bli tildelt oppdraget. Ny jernbaneundergang og omlegging av vei på Vintermyr vil bidra til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet. Det er en type prosjekt som passer veldig godt for Peab… Les videre


Stavanger blir en smartere by

– Vårt mål er å finne praktiske løsninger som gjør byene intelligente og bærekraftige og levelige i fremtiden. Første steg på veien er å implementere banebrytende konsepter for bærekraftig energi, mobilitet og informasjonsteknologi i de tre utvalgte byene, forklarer Alanus von Radecki, prosjektleder i Fraunhofer IAO.

Fra Stavanger deltar kommunen, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommunen, clusteret Greater Stavanger og Lyse-konsernet. Kommunen har valgt ut to byakser, nord-sør (Paradis – Hillevåg) og øst-vest (Forus) som testområder… Les videre


Norges største byutviklingsprosjekt siden Bjørvika

– Dokken er helt avgjørende for utvikling av sjøfronten vår. Bare den kan gi oss Byfjorden tilbake. Situasjonen i dag er at de fleste barnefamilier flytter ut fra byen etter at første barn er født. Det skyldes i stor grad mangelen på barnehageplasser i sentrum, for dårlig adgang til grøntarealer og for mye biltrafikk. Visjon Dokken ble utarbeidet som et innspill til kommuneplanens arealdel i Bergen. OBOS, EGD, Asplan Viak og MAD arkitekter fullfinansierte… Les videre


Fremtidens byutvikling tar utgangspunkt i mennesket

– Det bor flest mennesker i byene, og byene blir større. Derfor er det svært viktig at vi utvikler bysamfunn på en måte som tilpasser seg de utfordringene som det moderne samfunnet og byene i dag står overfor. Vi må legge til rette for de store globale utfordringene verden står overfor i dag. Men mest av alt, handler dette om å utvikle urbane steder og rom som tilfredsstiller menneskene som bor i byene, sier… Les videre


Rambøll med nye rammeavtaler for Statnett

Rambøll har fått tildelt rammeavtaler for aktivitetsansvarlig innen henholdsvis Bygg, Elektro, Kontrollanlegg, HVDC/FACTS, Modellering/DAK og prosjektledelse stasjon.

Rammeavtalene gjelder innleie av personalressurser til Statnett, i forbindelse med rehabilitering, oppgradering og nyetablering av Statnetts transformatorstasjoner. Kontrakten går over to år, med opsjon på ett pluss ett år til.

-Det er utrolig hyggelig vi får klart beste score i fem av tilbudene. Vi får full uttelling for vår tverrfaglige organisasjon og i tilbudene klarer vi å vist… Les videre