Arkiv for: Infrastruktur

Ketil Solvik-Olsen: Etterslepets nemesis

Jeg trives godt med det jeg gjør. Det kan ta slutt i morgen, men det kan også bli ti år, filosoferer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon hjemmefra.

Det er blitt veldig sent på kvelden, etter diskusjoner om nye forsinkelser på jernbanen hos NRK. I det hele tatt er samferdsel og infrastruktur ikke bare noe 44-åringen siden 16. oktober 2013 har hatt et formelt ansvar for; det er også noe som i sin tur styrer… Les videre


Flytende hengebro med offshoreteknologi

Kryssing av Bjørnafjorden er en del av fergefri E39, et prosjekt som koster 150 milliarder kroner over 20 år. Siden de gjenstående fjordene langs den 1100 kilometer lange kyststrekningen E39 mellom Kristiansand og Trondheim enten er brede, dype eller begge deler, må Vegvesenet tenke nytt rundt disse brokonstruksjonene.

Kombinasjonen av vanndybder på opptil 550 meter og en totallengde på rundt fem kilometer gjør det umulig med konvensjonelle brotyper over Bjørnafjorden. Tre ulike prosjektteam jobber nå… Les videre


Bygger infrastruktur for elbiler

I mai 2015 la Enova frem rapporten “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” som skisserer en nasjonal strategi for ladestasjoner for elbiler. Samtidig jobber Norsk Elbilforening for å tilrettelegge for ladestasjoner til den stadig større flåten av elbiler.

– Utbyggingen av ladeinfrastruktur ligger etter i forhold til det gode elbilsalget. Samtidig som vi nærmer oss 70.000 elbiler i Norge blir det stadig trangere på ladeplassene. Ifølge den nasjonale ladedatabasen NOBIL er det per i… Les videre


Hver tredje krone investert i vindkraft kommer norsk næringsliv til gode

Rapporten «Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk» som nylig ble lagt fram av Norconsult og Agenda Kaupang, viser at hver tredje utbyggingskrone investert i nyere vindkraftverk gir verdiskaping i norske bedrifter og foretak. Nesten hele driftsbudsjettet skaper aktiviteter lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Rapporten er basert på en etterundersøkelse av fire vindkraftverk i Sør-Norge: De «nyeste» Midtfjellet og Ytre Vikna (satt i drift i perioden 2012-2013), og «de eldre» Smøla og Hitra (satt i drift i perioden 2002-2005)…. Les videre


Solbransjen skinner igjen

– Vi ser nå tegnene til en revitalisering av en bransje hvor det sa omtrent fullstendig stopp i 2008 grunnet finanskrise og prisfall i Kina. Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian… Les videre


Året vi ble avhengig av vindkraft

Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.

Vindkraften gir oftest størst produksjon på vinteren, som også er de periodene med høyest etterspørsel etter strøm. Slik utfyller dette hverandre bra, men vi vet jo aldri hvor mye det vil blåse.

Som NVE sjef Per Sanderud er sitert på i Montel etter Noveas konferanse, mener han vindkraft godt kan være en spisslast i systemet, men vi må ikke bli… Les videre


Otera kåret til beste leverandør til Skagerak Nett

– En fantastisk fin tilbakemelding å få fra en av våre største kunder. Forrige gang var vi best på HMS. Denne gangen kom vi best ut totalt! Både montører og prosjektledere har jobbet hardt det siste året for å vise hva vi er gode for. Vi kan fortsatt bli bedre, men det gjør godt å få bekreftet et høyt faglig nivå på denne måten, sier Charles Wilhelmsen, seksjonsleder for Elkraft Grenland i Otera.

Hvert år… Les videre


Legger 15 kilometer med strømkabel ut til oppdrettsanleggene

– Tiden er i ferd med å gå fra dieselaggregatene. Stadig flere norske oppdrettere er i gang med å elektrifisere anleggene sine, og erfaringene så langt er positive både for økonomien, arbeidsmiljøet og klimaet. Vi er glade for å kunne bidra til å sette Nordlaks Oppdretts høye ambisjoner ut i livet, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Enova bidrar med over 7 millioner kroner til prosjektet, noe som gjør det mulig for Nordlaks Oppdrett å… Les videre


Betongtavlen 2016 gikk til Statens vegvesen og Nasjonale turistveger

Nasjonale turistvegers spektakulære installasjon på Gaularfjellet fikk prisen fordi rasteplassen er så rik på opplevelser, skriver Norsk Betongforening i en pressemelding

Nasjonale turistveger

Utsikten er et punkt på Nasjonal turistveg Gaularfjellet og er tegnet av Code:arkitektkontor. Plattformen er bygget som et flak av betong og ligger på det høyeste punktet av stigningen som slynger seg fra Sognefjorden til Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger landskapsrommet mellom fjellene og byr både på ville fossestryk og idylliske… Les videre


Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt elektroarbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund.

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

– Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til… Les videre


– Først i Norge med elbuss i stor skala

– Dette prosjektet er et av prosjektene som skal bidra til å realisere Fylkestingets høye klimamål. Gjennom satsingen på elbuss blir vi den første regionen i Norge med elbuss i stor skala. Det innebærer alltid en risiko å gå foran. Det er derfor veldig viktig for oss at Enova støtter vår satsing på klima og miljø også i dette prosjektet, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Elektriske busser har null utslipp i drift,… Les videre


Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

Det er de fire enorme flomlysmastene rundt friidrettsbanen på Marienlyst som skal fjernes for å gi plass til fire felts sentrumsring på Strømsø.

Stadionmastene er 52 meter høye og veier 12 tonn. De ble montert i 1962 etter at friidrettsbanen og den tidligere skøytebanen ble åpnet i 1951.

To tas først

Byggeleder for utvidelsen av fv. 282, Thomas Holst i Statens vegvesen, regner med at de to lysmastene nærmest sentrumsgata blir fjernet alt i vinter. Det er… Les videre


Norconsult er tildelt Damkrona 2016 for dam Svartavatnet

Norconsult har bistått dameier i alle faser av prosjektet, fra vurdering av et eldre forprosjekt til gjennomføringen og ferdigstillelsen av prosjektet. Dammen, som sto ferdig i 2014, er utført i betong som en tung lamelldam med en maksimal høyde på 40 meter og en kronelengde på 105 meter. Den eies av Bergen kommune Vann- og avløpsetaten, og inngår i kommunens hovedvannforsyning.

Damkrona deles ut hvert år og er en hederspris for fremragende byggekunst i vassdrag…. Les videre


Overtredelsesgebyr til Nordkraft Magasin AS

– Selskapet har ikke sluppet den minstevassføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

I konsesjonen til å bygge Sildvik kraftverk er det krav om at det hele året skal slippes 100 liter i sekundet i Hunddalselven, som er en av sidegrenene… Les videre


Inviterer til workshop om ny E6

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom – Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

– Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta… Les videre


Alle krefter ble mobilisert

– Vi samlet nesten alt vi har av tropper for å bistå Agder Energi Nett i det massive ryddearbeidet. Mange montørlag fra Flekkefjord og Lyngdal reiste til Aust Agder og var der i flere døgn for å hjelpe til, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera.

Aksjonen som har fått navnet”Nedsnødd 2016″ varte i nesten fem døgn. På det meste var nærmere 10 000 husstander på Agder uten strøm.

– Vi startet med beredskap… Les videre


Leverer høyspentanlegg og transformatorer til Fosen Vind

Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.

Kontrakten på transformatorleveransen er tildelt det slovenske selskapet Kolektor Etra d.o.o. Den første av transformatorene skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Samtidig er ABB AS tildelt oppdraget med å… Les videre


Leverer kabler til Norges største landbaserte vindpark

Vindparken vil bestå av 50 vindturbiner, med forventet årsproduksjon som vil tilsvare strømforbruket til ca. 25 000 husstander. Allerede før vindparken står ferdig har Google inngått en 12-årig avtale om å kjøpe vindkraften fra parken.  Kablene fra Nexans skal frakte grønn kraft til nettet slik at Googles europeiske datasentre kan driftes med fornybar energi.

For blant annet det landbaserte vindkraftmarkedet, har Nexans Norway utviklet en ny generasjon smarte kabelløsninger som integrerer både kraftkabel, fiberkabel og jordtråd… Les videre


Historisk vannkraft-samarbeid mellom Norge og Finland

– Vi skal få mer strøm ut hver dråpe vann og redusere driftskostnadene, sier administrerende direktør Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm AS.

SV Vattenfall har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i de tre kraftverkene Svartdalen, Imsland og Fosstveit som har en årlig eierjustert produksjon på ca 30 gigawatt timer (GWh). I det nye felleseide selskapet BoS Vattenkraft legger Bekk og Strøm inn sine 12 småkraftverk i… Les videre


Rambøll Vann Norges største driftsassistanse

Kontrakten med Hedmark er en omfattende og langsiktig jobb, med mulig forlengelse opp til åtte år. Dette er den andre store kontrakten Rambøll Vann har vunnet på kort tid. I fjor vant selskapet en avtale med driftsassistansen i Follo-området.

– Vi er svært fornøyde med denne utviklingen, som skyldes at vi har hatt et høy fokus på utvikling og effektivisering av driftsassistansen de siste årene, sier direktør Turid P. Ødegaard i Rambøll Vann.

– Samtidig har vi… Les videre