Arkiv for: Infrastruktur

– Vi er veldig prisgitt, de store offentlige byggherrene

Ifølge Henning Fjeldheim, rådgiver på klima, energi og materialer i Skanska, er nettopp de gode erfaringene med BREEAM et insentiv til å kaste seg over det internasjonale, frivillige og markedsdrevne miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som tar for seg infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL ble lansert i Storbritannia i 2004, og eies nå av Building Research Establishment (BRE) som også eier BREEAM. Sertifiseringsordningen blir foreløpig ikke administrert fra Norge, men det jobbes fra flere hold for at dette også… Les videre


Prosjekterer Nordens største vindpark

Storheia vindpark på Fosen-halvøya i Trøndelag er en del av det energiprosjektet til Fosen Vind, og skal bestå av 80 nye vindturbiner levert av danske Vestas. Rambølls tverrfaglige gruppe står for detaljprosjektering av Storheia-utbyggingen, med fag som elkraft, veg og geoteknikk, i tillegg til landskap og miljø.

Erfaring fra onshore vindprosjekter

– Vi har jobbet langsiktig for å sikre oss en posisjon i vindkraftutbyggingen på Fosen. Denne kontrakten viser at vi har lyktes, sier Arne Fredrik… Les videre


Bygger Østerbø kraftverk for 350 millioner kroner

Skanskas kunde er SFE Produksjon som gjennomfører prosjektet i samarbeid med BKK Produksjon.

Kontrakten omfatter driving og sikring av ca. 7,1 km tunnel; boring av fire sjakter; utsprengning av kraftstasjon i fjell, samt betongarbeider i kraftstasjon, portal og i flere inntak oppe i fjellet. Flere av arbeidstedene er veiløse og vil kun ha adkomst med helikopter.

Stor lagringskapasitet og veldig god reguleringsevne

Østerbø kraftverk skal bygges 600 meter inne i fjellet ved Østerbø. Lenger oppe i fjellet… Les videre


Rør kan bli kostnadssluk

Hellevik arbeider ved Swecos bergenskontor. Der har VVS-gruppen gjennomført en rekke prosjekter for borettslag som ønsker tilstandsrapporter, løsningsforslag, byggeledelse og annen profesjonell bistand til utbedring av røropplegg.

– På 1960 og 70-tallet var det byggeboom for blokkleiligheter, og de store borettslagene ble etablert da. Gjennom årenes løp har byggene fått nye fasader, heiser og altaner, men de tekniske anleggene – byggenes blodårer – er det ikke gjort noe med. For mange borettslag over hele landet… Les videre


Ny belønningsavtale med Grenland

Samferdselsdepartementet tilbyr Grenland ny avtale innenfor Belønningsordningen for perioden 2017-2020 på til sammen 250,2 millioner kroner.

Bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet i den nye belønningsavtalen med Grenland er at veksten i persontransporten fortsatt skal tas av kollektivtransport, sykling og gange.

Belønningsmidler fra staten

Staten bidrar med… Les videre


Sitt andre papirløse vannkraftprosjekt

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk som bygges av Eidsiva Vannkraft AS, og skal gi strøm til over 15.000 husstander. Prosjektet tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen dam. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet.

For Norconsult er dette det første papirløse vannkraftprosjektet etter den profilerte Vamma-utbyggingen i Østfold, og erfaringene derfra kommer godt med. Fullskala BIM innebærer endringer for alle involverte aktører, etter som man må forholde… Les videre


17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012

Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,1 øre/kWh i 2016. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 630 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,5 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige

Strømkundene… Les videre


Smart og bedre med Smart City-teknologi

Kronikk av Stig Helmer Østebø, Salgssjef, Siemens Financial Services (SFS) Norge.

Smarte kontrollsystemer og bedre energieffektivitet med ‘Smart City’ teknologi

Samtidig står vi i økende grad ovenfor utfordringer knyttet til urbanisering, miljø og samfunn. Blant disse finner vi blant annet utfordringer knyttet til demografiske endringer, matsikkerhet, grønne transportløsninger og energieffektivitet.

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering fremheves ofte som en løsning for å hanskes med dagens samfunnsutfordringer. Dette har gitt opphav til konseptet om såkalte… Les videre


VR kan gi sikrere, billigere og bedre veier

Både entreprenør, byggherre og rådgivende ingeniører delte sine erfaringer med bruk av VR på Nova Session – en møtearena for unge topptalenter og tankeledende selskaper. Det er det fjerde Nova-arrangementet som COWI, Statens Vegvesen og NCC arrangerer sammen innen infrastruktursegmentet.

Kan øke trafikksikkerheten

De unge talentene fikk ta del i erfaringer og fordeler ved bruken av VR i NCCs Dome of Visions i Århus i Danmark, Statens vegvesens nye forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet i Vestfold… Les videre


Reparerer bruer og høyspentmaster

Vedlikeholdet kan være en utfordring da det må utføres på til tider uveisomme lokasjoner.

– Nedslitt galvanisering kan bygges opp igjen på stedet til ønsket tykkelse og med fornyet levetid, sier Thor Smette, daglig leder Zinga Norway AS.

Utsatte konstruksjoner

For å sette opp strukturer som bruer, ledningsmaster og telekommunikasjonstårn er vi avhengig av å bruke jern og stål. Det er et anvendelig materiale, men alle metaller brytes ned over tid.

Med det vi kaller zinganisering kan du… Les videre


100 år med Brødrene Dahl

I dag leverer Brødrene Dahl utstyr til blant annet VVS, Vann- og miljøteknikk (VMT), brannsikring, samferdsel, vannkraft, havbruk, olje og gass og skipsindustri.

– Helt siden starten har vår viktigste jobb vært å gjøre hverdagen enklere for dem som monterer vann og avløp rundt i private hjem og næringsbygg over hele landet. Rørleggeren skal slippe å bekymre seg for tilgang til små og store deler, og konsentrere seg om å gjøre jobben effektivt der ute,… Les videre


Overgang fra fossil til fornybar energi

Biodrivstoff vil øke på grunn av økt innblandingskrav fra januar 2017. Nå skal 7 prosent av alt solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I tillegg kan det bli økt bruk av biodrivstoff i kysttransport, fiskebåter og i fly. Totalt anslår NVE at bruken av biodrivstoff vil doble seg fra 1,7 TWh i 2015 til rundt 3,5 TWh i 2020.

Nedgang i bruk av fyringsolje, bensin og diesel

Strømforbruket er antatt å øke i alle næringer og… Les videre


Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

– Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig fond, faller på sin egen urimelighet, når man vet at statlig eide selskaper som Statkraft, Statoil og Norfund allerede sitter med langt større eierandeler i denne typen prosjekter enn det er tenkelig at SPU vil ta, sier Holm.

Anbefalt en åpning for unotert infrastruktur

Ekspertene i Norges Bank har i 11 år anbefalt en åpning for unotert infrastruktur med begrunnelse i at… Les videre


Stor tro på norsk vind

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i interesse- og bransjeorganisasjonen NORWEA, mener at det er én viktig grunn til at Norge bør satse på vindparker:

– Det er rett og slett fordi vi har verdens beste vindressurser.

Teoretiske beregninger viser at det norske tekniske potensialet for vindkraft på land er tre ganger større enn vannkraft, mens potensialet til havs er over fire ganger den årlige produksjonen av olje og gass til sammen. Aasheim mener at årsakene til at… Les videre


Skifte eller utbedre avløpsrørene?

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En ny rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer… Les videre


Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet – “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

En viktig milepæl

– Rejlers har vært gjennom… Les videre


Norsk silisium-produksjon på høygir

Det sier Erik Marstein som både leder Norges største forskningssenter på solenergi, Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, og er forskningsleder ved Avdeling for Solenergi på Institutt for Energiteknikk, IFE, på Kjeller.

Selv om han mener solenergi alt i alt er en veldig ren måte å lage strøm på, er det viktig stadig å videreutvikle produksjon av solcellepaneler i en mer energieffektiv og miljøvennlig retning.

– Vi bygger vanvittig mye av det, og skal bygge… Les videre


Undersjøisk gigantprosjekt nærmer seg oppstart

Før Statens vegvesen kan lyse ut de første anbudene på den 27 km lange, undersjøiske tunnelen på E39, skal prosjektet godkjennes av Stortinget.

– Vi kan ikke si akkurat når prosjektet kan starte opp. Men det blir i 2017. Nå jobber vi med å få ferdigstilt konkurransegrunnlaget så det er klart til prosjektet kan legges ut på anbud, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal, som har vært prosjektleder både for Rennfast og Ryfast,… Les videre


Klimatilpasning krever samarbeid

I Klima 2050 (senter for forskningsdrevet innovasjon), jobbes det med mer enn bare tekniske løsninger for klimatilpasning. SINTEF Byggforsk har nå ferdigstilt en rapport for å gi en bred og tverrfaglig oversikt over samfunnsmessige drivere og barrierer.

– Ofte blir det slik at hvert fagfelt arbeider med sin egen faglige vinkling på klimatilpasning. Vi prøver å belyse sammenhengene mellom barrierer og drivere på ulike samfunnsnivå og på tvers av fagområder, sier seniorforsker Åshild Hauge ved… Les videre


Skal bli verdensledende på tunnelsikkerhet

– Det står neppe øverst på ønskelisten for en brannsjef å sende sine folk inn i en brennende tunnel der de ikke vet hva som brenner, hvor det brenner eller hva slags situasjon de befinner seg i når de ankommer. Vi ønsker å redusere risikoen brann- og redningsmannskaper utsetter seg for, samt gjøre det mulig for dem å gjøre en innsats der de ellers ikke kunne gjort det, forteller daglig leder i KVS Technologies,… Les videre