Arkiv for: Infrastruktur

Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Under møtet på Sortland vil representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen være til stede. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen skal utarbeide en KVU

– Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter… Les videre


Vekst i bruk av åpenBIM for infrastruktur

Rooth har i tillegg vært en sentral pådriver for å få ISO-standardisert buildingSMART standardene for IDM og IFC. Ikke overraskende gikk årets «buildingSMART-Pris» til Øyvind Rooth for hans innsats innen fagfeltet gjennom mange år.

Jobber for europeisk BIM-standard

Det finnes foreløpig ingen overordnet plan for europeisk BIM-standardisering. Det er derimot en sterkt økende interesse for BIM i Europa. På bakgrunn av denne interessen har Standard Norge i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ for å… Les videre


Utviklet intelligente strømmaster

7Sense Technologies AS har utviklet elektronikk, programvare og radiokommunikasjon til strømmastenes sensorenheter. Broentech Solutions AS har laget software som kjører på 7Senses maskinvare. Sensorenhetene sender data til Broentechs database i nettskyen.

Sensorene overvåker tilstand på master og strekk og melder selv fra om grenseverdier overskrides. Det kan være om masten heller, om det er strøm i linene, om temperatur og luftfuktighet. Luftfuktighet går på ising av linene. Teknologien kan også tilpasses andre parametere som overspenning… Les videre


Ny møteplass for samfunnstema og trender

Programmet, som har en halv dags varighet, er fullspekket med spennende foredragsholdere. Tema for årets samfunnskonferanse er «Et mer effektivt Norge», hvor nye samhandlingsformer, digitalisering og endringsprosesser står på agendaen. Publikum får blant annet et innblikk i noen av de mest fremtidsrettede prosjektene som gjennomføres i Norge i dag, presentert av nøkkelpersoner i prosjektene.

Norges mest fremtidsrettede prosjekter

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil presenteres av prosjektdirektør fra Bane NOR, Morten Klokkersveen. Digibygg vil presenteres av prosjektdirektør… Les videre


NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

– NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.

Etablering av fundament/kvalitetsfylling og etablering av drenering

Oppdraget består av å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige… Les videre


Bredere, nærmere og lengre

Det mener Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI. Han har nylig bistått Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vestfold med å utarbeide en veileder for håndtering av overvann. Seks kommuner i Vestfold meldte seg på etter initiativ fra fylkeskommunen. Veilederen skal styrke kommunenes beslutningsgrunnlag i møtet med fremtidens klimautfordringer og skal gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet.

Bredere: Tverrfaglighet er essensielt for å lykkes

En større tverrfaglig… Les videre


Invitasjon for innlevering til Be Inspired-Utmerkelsen 2017

Bentley Systems, Incorporated, en ledende global leverandør av omfattende programvareløsninger for forbedringer av infrastruktur, kunngjør i dag invitasjon for innlevering til Be Inspired-utmerkelsene 2017 Utmerkelsene, som bedømmes av en uavhengig jury bestående av eksperter i bransjen, belønner infrastrukturprosjekter som viser BIM-fremskritt som forbedrer prosjektleveranse og/eller ytelsen til driftsmidler. Frist for innlevering er 1. mai 2017.

Brukere inviteres til å sende inn sine prosjekter til Be Inspired

Be Inspired-utmerkelsene er en integrert del av Bentleys Year in… Les videre


100% elektrisk opplevelse av mobilitet

I Frankrike har STIF (Syndicat des Transport d’Ile de France) besluttet å lansere to studier, hvorav den ene er med RATP. Aptis vil gjennomgå testkjøringer i Paris og i Île-de-France-regionen i løpet av andre halvdel av 2017.

Aptis unike og nyskapende design, basert på løsninger overført fra trikk, inkorporerer lavt gulv tilgjengelighet og 360° utsikt. To eller tre store doble dører gir enkel på-og-av passasjerstrømmer og jevn tilgang for rullestoler og barnevogner.

Operatørene vil ha nytte… Les videre


Kostnad: 730 millioner. Samfunnsnytte: 2 milliarder

Finnfast-prosjektet har skapt ny vekst for øyene utenfor Stavanger. I en uavhengig evaluering får prosjektet toppscore på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Mens prosjektet kostet 730 millioner, regnes nytten til 2079 millioner kroner etter seks års drift.

Fraflytting ble tilflytting

Det er syv år siden Finnøy, Rennesøy og Talgje ble landfast. Forbindelsen reduserte reisetiden til Stavanger fra 70 til 35 minutter.

Nå er det mulig å konkludere om de mer langsiktige effektene av prosjektet. Før tunnelen kom var Finnøy en… Les videre


Fornyer tilstedeværelsen i Lesotho med ny kontrakt

Lesotho Highlands Development Authority har engasjert Multiconsult UK og Multiconsult Norge, i et prosjektsamarbeid med EDF (Frankrike) og GIBB (Sør-Afrika), til å utarbeide mulighetsstudiene i forbindelse med andre fase av Lesotho Highlands Water Project.

Ett landemerke

Kontrakten ble tildelt senhøsten 2016 og undertegnet i januar 2017. Studien skal ta høyde for alle tekniske, økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser for et planlagt pumpekraftverk og flere tiltenkte vannkraftverk. Studien skal gjennomføres fra konseptutredning til gjennomførbarhetsstudie.

– Vi er veldig… Les videre


Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Iterio AB er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres Fagspesialister arbeider i alle faser av geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter.

En felles fremtid inn mot det svenske markedet

– Vi er overbevist om at Multiconsult blir en trygg og god industriell eier. De er et av de sterkeste selskapene i sin bransje, med en lang og… Les videre


Biovac overtar ingeniørfirma Tison Titlestad AS i Bergen

Tison Titlestad har i mer enn 20 år vært en betydelig leverandør i avløpsmarkedet på Vestlandet. Igjennom en kompetansedrevet organisasjon har de opparbeidet en sterk posisjon i sine markeder, og har en betydelig kundeportefølje.

Bredere satsing i Vestlandsregionen

– Biovac har alltid hatt lokal forankring som en av sine bærebjelker, og oppkjøpet er en del av en strategi om enda sterkere lokal tilstedeværelse nå som selskapet også etablerer seg i nye markeder, forteller administrerende direktør for… Les videre


Tre selskaper samler seg under felles profil

Entreprenørselskapene, som alle er en del av Ringeriks-Kraft konsernet, er klare for å ta steget videre i utviklingen for å skape en sterkere virksomhet for fremtiden. I februar bytter selskapene navn til Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS og Nettservice Ringerike AS, og får samtidig en helt ny profil.

Skal bli lettere for kunder

Tidligere har det vært lite som har knyttet de tre selskapene sammen, bortsett fra eierskapet. Selv om det blir en felles… Les videre


Bedre og raskere prosjektering

Steinar G. Rasmussen (33) er Swecos representant i arbeidsgruppen. Han er ingeniør og tok mastergrad i Vegteknikk ved NTNU i 2016, med masteroppgaven «ICE (Integrated Concurrent Engineering) i samferdselsprosjekter». Det gir god bakgrunn for deltagelse i FoU-prosjektet, som har fått navnet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter».

– Målet er å redusere kalendertiden for prosjekteringen. Vi kan for eksempel bruke 500 arbeidstimer i løpet av to-tre måneder, i stedet for den samme arbeidstiden over et halvt år,… Les videre


Nexans er med i Europas største vindkraftprosjekt

Roan vindpark er en av seks vindparker som inngår i Fosen Vind DAs utbygging av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Når hele prosjektet er ferdig, vil disse vindparkene med 278 vindturbiner produsere fornybar strøm tilsvarende behovet til 170 000 norske husstander.

Roan vindpark med sine 71 vindturbiner skal etter planen stå ferdig i 2018 som den første i rekken av de seks vindparkene.

Leveransen starter i april

Linka AS er ansvarlig for å utføre de… Les videre


Nye kabeltunnel på plass i Oslofjorden

Fire nye muffestasjoner skal forbinde nye og sterkere sjøkabler over indre Oslofjord, og siden høsten 2015 bygger NCC både stasjoner og tilhørende infrastruktur i strandsonen på begge sider av fjorden i Hurum og Vestby.

I februar kom siste kulvertelement for kabelkanalene på plass på sjøbunnen på Brenntangen i Hurum, og dermed er en viktig milepæl nådd i prosjektet som NCC utfører på oppdrag for Statnett SF.

– For NCC er det en milepæl når alle ni… Les videre


Slik kan Lysaker bli

De to kommunene og Statens vegvesen gikk i 2016 sammen om å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan Lysaker både kan bli et attraktivt byområde og et godt kollektivknutepunkt. Studien viser at dette er mulig, og at Lysaker kan bli det nye store kollektivknutepunktet i vest med urbane kvaliteter og åpne linjer ut mot Lysakerelva og fjorden.

Enklere for kollektivreisende

Det «nye» Lysaker skal gjøre det enkelt å reise kollektivt, med langt bedre forbindelser mellom tog, bane… Les videre


Leca kan bidra til å redusere flom og oversvømmelser

Oddvar Hyrve, Senior Project Manager i Leca Norge AS sier at grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer.

– Dette gir god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder, sier han.

De store byene vokser og blir tettere bebygget, det blir færre og mindre åpne og grønne plasser, noe… Les videre


Første skuddsalve ved færøyiske milliardprosjekt

Hele 2,6 MDKK har Færøyene lagt på bordet for to undersjøiske tunneler på 11,2 og 10,5 kilometer og er Færøyenes største infrastrukturinvestering noensinne. For enkelte vil reisetiden frem og tilbake til hovedstaden Torshavn bli kortet ned med opp til 1,5 time.

– Dette tunnelprosjektet er stort for lokalsamfunnet og stort for Færøyene som helhet og kommer til å endre hverdagen til vi som bor her på en positiv måte. Vi har sett frem til… Les videre


Veidekke bygger Nordens største vindkraft

– Vi er stolte over å ha blitt valgt og glad for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt, dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene. Byggingen av vindparker er viktige og fremtidsrettede oppdrag, og vi gleder oss stort over å ta del i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke.

Nordens største vindpark… Les videre