Arkiv for: Infrastruktur

Første gang et så stort anlegg er bygget i Norge

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

– Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble… Les videre


Skal lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet

I over 10 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa. Sist på et større byutviklingsprosjekt i Romania, Cluj-Napoca, de to siste årene. Før det ledet han det EU-finansierte prosjektet CONNECTED – Things about future, cities and people, en kunnskapsdelingsplattform om byutvikling mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

Den 22. mai begynte han som markedsansvarlig og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor.

Tverrfaglig byinnovasjon

Nå vil Iversen bruke alt… Les videre


– Klimakvoter hindrer nødvendig CO2-fangst

Tre nye CO2-fangstprosjekter er under planlegging i Norge. Det skal fanges CO2 hos Yara, hos Norcem og ved Klemetsrudanlegget i Oslo. Statoil har nettopp søkt regjeringen om operatørskap på lagring. Videre åpnet Norwegian CCS Research Centre (NCCS) før jul. Det er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en industriledet innovasjonsplattform med mål om å få fortgang i fullskala CO2-fangst, transport og lagring.

– Vi skal få industrien og andre aktører til å ta i bruk… Les videre


Fortette eller verne?

– I Oslo og Akershus har vi ikke noe valg. Vi er nødt til å fortette langs eksisterende infrastruktur, hevder Jøran Kallmyr, Advokat og partner i Advokatfirma Ræder, tidligere Byråd for samferdsel og leder for byutviklingskomiteen i Oslo kommune.

For eksempel er Oslopakke 3 allerede underfinansiert på transport grunnet større befolkningsvekst enn forventet.

– Investeringene kommer ikke til å være tilstrekkelige med mindre vi utnytter arealet bedre.
Med bedre arealutnyttelse er potensialet stort, for eksempel ved å… Les videre


Reduserer vannverk driftskostnader med 30 prosent

ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader. Som en del av ABB Abilitys digitale konsept, kobler energistyringssystemet elektroinstallasjonene til dataskyen og gir kunder sanntidsinformasjon og historiske trender som forbedrer kraftsystemets totalytelse.

Digitaliserer anlegg for å redusere driftskostnader og energiforbruk

ABBs digitale enheter, utstyr og løsninger og digitalklare tjenester muliggjør et kvantesprang innen industriell… Les videre


Skal kapre det skandinaviske markedet

Fra 1. januar i år ble det besluttet at Aquateam COWI skal dedikere sin virksomhet til anvendt forskning og Forskning og utviklingsarbeid (FOU). COWI kjøpte selskapet Aquateam i 2013, og de ble da en del av COWIs sammensatte og tverrfaglige rådgivningsmiljø. Å rendyrke forskernes fagkompetanse er hovedårsaken til endringene på nyåret.

– Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet. Gjennom COWI kan vi… Les videre


Vokter Norges skjulte skatter

Under beina våre hviler et vannledningsnett som tilsvarer lengden av ekvator. Den lille og spredte befolkningen i et langstrakt land har gitt oss et ledningsnett på hele 44 000 kilometer. I tillegg kommer stikkledningene som strekker seg ca. 90 000 kilometer.

Noen som aldri helt hviler, er de som planlegger vedlikehold og videreutvikling av det delvis foreldete nettverket av vann- og avløpsrør i Norge. Tomas Bøhler Torsen og Sverre Olav Gjerløw leder Norges største rådgivermiljø… Les videre


Kan vi avstå fra mineralutvinning?

Dagens mineralstrategi slår fast viktigheten av mineralutvinning og -produksjon. Fremtidens produksjon skal gjøres stadig mer miljøvennlig. Gode geologiske kart og data er viktige for bedre ressursforvaltning og mer målrettet leteaktivitet. Det er behov for bedre forutsigbarhet og å korte tiden fra funn til drift.

Oppfølging av strategien varierer, ifølge Avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Han mener forutsigbarheten er bedre men at det har stoppet opp med andre ting som kartlegging.

– Jeg tror at vi godt… Les videre


SALT løste avløpsutfordringen i Oslo

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. Hele prosjektet er midlertidig og skal vare frem til 31.oktober neste år. Likevel spares det på lite når planene til initiativtakerne skal realiseres. Blant annet har de fått på plass et storkjøkken som tidligere var brukt på Sukkerbiten ved Sørenga i Oslo. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og… Les videre


Ny fordyrbar energi i Norden

Kronikk av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy.

Det er helt korrekt at investeringskostnadene for ny fornybar produksjon er på vei ned. Det er stor etterspørsel etter denne typen kraftproduksjon over hele verden, teknologien er relativt etablert – og bransjen er på vei over i masseproduksjon. Noen få steder i verden er nye sol og vindparker billigere enn kullkraft som allerede er i produksjon. På våre breddegrader er vi fremdeles et godt stykke unna.

Lav produksjonskostnad… Les videre


Styrker sin posisjon innen flomsikring

Multiconsult ble nylig tildelt kontrakt for kartlegging av flomfare og flomsikringstiltak i Melshornsida for Volda kommune samt kontrakt for tilstandsanalyse av flomvoller og pumpestasjoner på Østlandet for NVE. Prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige flomsikringsprosjekter i Norge som selskapet har vunnet i løpet av de siste årene.

– Vi har jobbet lenge og systematisk med å legge grunnlaget for å bli ledende på dette i Norge. Kontrakten viser at den solide innsatsen fra… Les videre


– Hjernen skal brukes til skapende tenkning, ikke pugging

Avtalen er å møte gründer og industrileder Erik Jølberg i TESS sitt hovedkvarter på Lierstranda like utenfor Drammen. Hos suksessbedriften som har gitt både Jølberg og selskapet en rekke priser, seinest i 2015 da han gikk til topps i kategorien handel under årets finale i den nasjonale konkurransen av ”Entrepreneur Of The Year”. Juryen mente at vekstskaperen gjennom ”sitt sterke personlige engasjement og strategiske beslutninger” hadde posisjonert virksomheten til en ledende aktør i sin… Les videre


Ny godsterminal kan bli gull

Bane NOR skal på sikt flytte godsterminalen på Nygårdstangen ved jernbanestasjonen i Bergen ut av byen. Ny lokalisering er tidligere utredet i friområdet Hordnesskogen i Rådal i sør, og Unneland i øst. Disse alternativene har møtt stor motstand og skapt mye støy.

Nå har Sweco Norge på oppdrag fra Osterøy kommune utredet muligheter for et alternativ med godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna, mellom Takvam og Romslo.

Betydelig billigere

Et forsiktig overslag viser at… Les videre


– Ingen har hatt noe igjen for å være innovative

Norsk kraftbransje er ikke tilstrekkelig på hugget når det gjelder investering i ny energi- og klimateknologi. Det mener programdirektør Øyvind Leistad i Enova. Utspillet baserer seg på Enovas markedsrapport, Markedsutviklingen 2016, hvor det kommer frem at investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, men at Norge ikke følger samme utvikling.

Ifølge rapporten ser man en positiv trend for forskning og utvikling på området i norsk næringsliv, mens kraftbransjen er der det investeres mest og… Les videre


Utvikler intelligent strømnett

Strømnettet har begrenset kapasitet, spesielt på vinteren. En av hensiktene med pilotprosjektet er å jevne ut belastningstoppene.

– Vi vil verifisere gjennom lokale tiltak som solceller, batterier og styring av forbruk at det er mulig å redusere eller utsette dyre investeringer i infrastruktur, sier Kjetil Storset, direktør smarte nettløsninger i Powel AS.

Sikkert i skyen

En fersk undersøkelse fra Energi Norge viser at det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. I… Les videre


Ny Markedssjef for Multiconsult

Som markedssjef for det nye forretningsområdet skal han lede og koordinere markeds- og salgsarbeidet på tvers av hele konsernet. I tillegg til stillingen som markedssjef får han en sentral rolle i Multiconsult sitt datterselskap Analyse og Strategi.

Mehammer startet i stillingen 1. april. Han vil jobbe tett med forretningsområdeleder for By & Samfunn, Bjørn Oscar Unander. Sammen skal de styrke Multiconsult-konsernets satsning på urbanisme og byutvikling.

– Med Bent Sverre får Multiconsult en markedssjef med dyptgående… Les videre


Digitalt verktøy for underjordiske tjenester

De norske VA-anleggene skal sørge for rent drikkevann og sikkert avløpssystem for den norske befolkningen. Men Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sine «State of the Nation»-rapporter fra 2010 og 2015 viser at situasjonen under bakken på langt nær er tilfredsstillende. Ifølge Tom Baade-Mathiesen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult, representerer norske vann- og avløpsanlegg enorme verdier.

– Men tilstanden er veldig dårlig, spesielt innen avløp. Og det er nødvendig med store oppgraderinger innenfor begge felt. Med den… Les videre


Kåret til verdens ledende vannselskap

Acciona, som i Norge deltar i byggingen av Follo-banen, jobber også med vannprosjekter over hele verden. I begrunnelsen for prisen trekkes spesilet Accions prosjekt i Manila på Fillipinene frem. Her skal selskapet designe, bygge og drifte et anlegg som skal sørge for trygt drikkevann til over seks millioner mennesker.

Over 14.000 bransjefolk fra hele verden

Acciona har i tillegg i løpet av 2016 vunnet kontrakten for det første store avsaltingsanlegget i Qatar som benytter seg av… Les videre


Smart samspill må til for å få smarte byer

– Gode byer skaper trafikk, men trafikk skaper ikke gode byer, sa vegdirektøren da han åpnet Dataforeningens konferanse om «Smartere byer» i Oslo denne uka.

Pådriver

– Statens vegvesen skal være en pådriver for smartere byer. Det påligger oss et stort ansvar, og vi er opptatt av å få til et godt samspill med andre aktører: Dette blir en utfordring som krever samarbeid både mellom myndigheter, private vare- og tjenesteleverandører og innbyggere. Det er viktig å… Les videre


Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

Devoll Hydropower Sh.A (DHP), et datterselskap av Statkraft AS, har forlenget Multiconsults kontrakt for oppfølging på byggeplassen i forbindelse med vannkraftprosjektet Devoll i Sør-Albania.

Et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft

Prosjektet består av vannkraftverkene Banjë og Moglicë. Ved Banjë begynte byggearbeidene i juni 2013 og anlegget ble satt i drift… Les videre