Arkiv for: Infrastruktur

Skifte eller utbedre avløpsrørene?

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En ny rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer… Les videre


Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet – “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

En viktig milepæl

– Rejlers har vært gjennom… Les videre


Norsk silisium-produksjon på høygir

Det sier Erik Marstein som både leder Norges største forskningssenter på solenergi, Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, og er forskningsleder ved Avdeling for Solenergi på Institutt for Energiteknikk, IFE, på Kjeller.

Selv om han mener solenergi alt i alt er en veldig ren måte å lage strøm på, er det viktig stadig å videreutvikle produksjon av solcellepaneler i en mer energieffektiv og miljøvennlig retning.

– Vi bygger vanvittig mye av det, og skal bygge… Les videre


Undersjøisk gigantprosjekt nærmer seg oppstart

Før Statens vegvesen kan lyse ut de første anbudene på den 27 km lange, undersjøiske tunnelen på E39, skal prosjektet godkjennes av Stortinget.

– Vi kan ikke si akkurat når prosjektet kan starte opp. Men det blir i 2017. Nå jobber vi med å få ferdigstilt konkurransegrunnlaget så det er klart til prosjektet kan legges ut på anbud, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal, som har vært prosjektleder både for Rennfast og Ryfast,… Les videre


Klimatilpasning krever samarbeid

I Klima 2050 (senter for forskningsdrevet innovasjon), jobbes det med mer enn bare tekniske løsninger for klimatilpasning. SINTEF Byggforsk har nå ferdigstilt en rapport for å gi en bred og tverrfaglig oversikt over samfunnsmessige drivere og barrierer.

– Ofte blir det slik at hvert fagfelt arbeider med sin egen faglige vinkling på klimatilpasning. Vi prøver å belyse sammenhengene mellom barrierer og drivere på ulike samfunnsnivå og på tvers av fagområder, sier seniorforsker Åshild Hauge ved… Les videre


Skal bli verdensledende på tunnelsikkerhet

– Det står neppe øverst på ønskelisten for en brannsjef å sende sine folk inn i en brennende tunnel der de ikke vet hva som brenner, hvor det brenner eller hva slags situasjon de befinner seg i når de ankommer. Vi ønsker å redusere risikoen brann- og redningsmannskaper utsetter seg for, samt gjøre det mulig for dem å gjøre en innsats der de ellers ikke kunne gjort det, forteller daglig leder i KVS Technologies,… Les videre


Sweco prosjekterer kraftverk for Krutåga kraft

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Det er ekstra gøy å skulle arbeide tett sammen med en oppdragsgiver som vi kjenner godt, og som vi har jobbet med tidligere på en rekke prosjekter. Sweco gjennomførte også konsesjonssøknaden for Krutåga kraftverk, og har derfor allerede god kjennskap til dette prosjektet, sier Heidi Theresa Ose, tilbudsleder og påtroppende prosjektleder i Sweco.

Kraftverket skal bygges i fjell

Sweco vil involvere… Les videre


NRC vant storkontrakt

– Dette er et viktig prosjekt. Kontaktledningsanlegget på strekningen Moi-Egersund er snart 70 år gammelt, og er absolutt modent for utskiftning, sier konserndirektør i Infrastrukturdivisjonen, Vibeke Aarnes.

– Med autotrafosystem installert blir strekningen mer robust, så dette er bra å få på plass.

Fornying av kontakledningsanlegg (KL) med autotrafo (AT) gir økt installert effekt i banestrømforsyningen. Det betyr at lengre og tyngre godstog kan trafikkere strekningen vest for Kristiansand. Fornyelsen av KL-anlegget gjør det også mindre… Les videre


Solid detektivarbeid ga svaret på gåten

Vanndamp med ulik trykk og temperatur brukes i mange prosesser innen metallindustrien. Komplekse rørsystem, som kan være flere hundre meter lange, leder dampen fra kjelen til ulike deler av produksjonen der det er nødvendig.

Kostbar lekkasje

Lekkasje utgjør en stor sikkerhetsrisiko, og kan føre til kostbar nedetid. Derfor legges det stor vekt på overvåkings- og kontrollsystemer, for å oppdage uønskede trykksvingninger eller andre avvik og eventuelle begynnende feil før de medfører alvorlige skader.

I blant inntreffer uhell,… Les videre


Utfordringene er regionale og koster flesk

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet:

– Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli.

Oslo og Akershus

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region,… Les videre


Nye kabelstiger for tunneler

De velkjente Wibe kabelstigene, et komplett system av toppkvalitet for forlegging av kraft-, data- og kontrollkabler, har nå blitt ytterligere forbedret med fokus på monteringsvennlighet, bæreevne, sikkerhet og levetid i krevende omgivelser. Resultatet av utviklingen er det nye Wibe KHZSP 85 kabelstigesystemet, som er produsert i materialer som passer for tunneler og andre tøffe miljøer. Wibe KHZSP 85 yter utmerket mekanisk motstand og tillater høy arbeidsbelastning.

Komplett utvalg – Rask og lett montasje

Det er et… Les videre


Bedre oversikt over skredfare i Vindafjord

NVE overleverte kartene tirsdag 21. mars 2017.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Kjellesvik, Vaka, Kåta, Berge, Øvrehagen – Hamre, Ilsvåg, Hålandsbekken – Strand og Søndenå – Urdabø. Det er til sammen 10 bolighus som ligger innenfor faresonen 1/1000.

Kommunen får raskt oversikt

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Vindafjord. Vi ser at steinsprang er den skredtypen som utgjør fare for bebyggelsen, forteller Anne Cathrine Sverdrup,… Les videre


Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Under møtet på Sortland vil representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen være til stede. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen skal utarbeide en KVU

– Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter… Les videre


Vekst i bruk av åpenBIM for infrastruktur

Rooth har i tillegg vært en sentral pådriver for å få ISO-standardisert buildingSMART standardene for IDM og IFC. Ikke overraskende gikk årets «buildingSMART-Pris» til Øyvind Rooth for hans innsats innen fagfeltet gjennom mange år.

Jobber for europeisk BIM-standard

Det finnes foreløpig ingen overordnet plan for europeisk BIM-standardisering. Det er derimot en sterkt økende interesse for BIM i Europa. På bakgrunn av denne interessen har Standard Norge i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ for å… Les videre


Utviklet intelligente strømmaster

7Sense Technologies AS har utviklet elektronikk, programvare og radiokommunikasjon til strømmastenes sensorenheter. Broentech Solutions AS har laget software som kjører på 7Senses maskinvare. Sensorenhetene sender data til Broentechs database i nettskyen.

Sensorene overvåker tilstand på master og strekk og melder selv fra om grenseverdier overskrides. Det kan være om masten heller, om det er strøm i linene, om temperatur og luftfuktighet. Luftfuktighet går på ising av linene. Teknologien kan også tilpasses andre parametere som overspenning… Les videre


Ny møteplass for samfunnstema og trender

Programmet, som har en halv dags varighet, er fullspekket med spennende foredragsholdere. Tema for årets samfunnskonferanse er «Et mer effektivt Norge», hvor nye samhandlingsformer, digitalisering og endringsprosesser står på agendaen. Publikum får blant annet et innblikk i noen av de mest fremtidsrettede prosjektene som gjennomføres i Norge i dag, presentert av nøkkelpersoner i prosjektene.

Norges mest fremtidsrettede prosjekter

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil presenteres av prosjektdirektør fra Bane NOR, Morten Klokkersveen. Digibygg vil presenteres av prosjektdirektør… Les videre


NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

– NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.

Etablering av fundament/kvalitetsfylling og etablering av drenering

Oppdraget består av å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige… Les videre


Bredere, nærmere og lengre

Det mener Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI. Han har nylig bistått Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vestfold med å utarbeide en veileder for håndtering av overvann. Seks kommuner i Vestfold meldte seg på etter initiativ fra fylkeskommunen. Veilederen skal styrke kommunenes beslutningsgrunnlag i møtet med fremtidens klimautfordringer og skal gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet.

Bredere: Tverrfaglighet er essensielt for å lykkes

En større tverrfaglig… Les videre


Invitasjon for innlevering til Be Inspired-Utmerkelsen 2017

Bentley Systems, Incorporated, en ledende global leverandør av omfattende programvareløsninger for forbedringer av infrastruktur, kunngjør i dag invitasjon for innlevering til Be Inspired-utmerkelsene 2017 Utmerkelsene, som bedømmes av en uavhengig jury bestående av eksperter i bransjen, belønner infrastrukturprosjekter som viser BIM-fremskritt som forbedrer prosjektleveranse og/eller ytelsen til driftsmidler. Frist for innlevering er 1. mai 2017.

Brukere inviteres til å sende inn sine prosjekter til Be Inspired

Be Inspired-utmerkelsene er en integrert del av Bentleys Year in… Les videre


100% elektrisk opplevelse av mobilitet

I Frankrike har STIF (Syndicat des Transport d’Ile de France) besluttet å lansere to studier, hvorav den ene er med RATP. Aptis vil gjennomgå testkjøringer i Paris og i Île-de-France-regionen i løpet av andre halvdel av 2017.

Aptis unike og nyskapende design, basert på løsninger overført fra trikk, inkorporerer lavt gulv tilgjengelighet og 360° utsikt. To eller tre store doble dører gir enkel på-og-av passasjerstrømmer og jevn tilgang for rullestoler og barnevogner.

Operatørene vil ha nytte… Les videre