Arkiv for: Infrastruktur

17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012

Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,1 øre/kWh i 2016. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 630 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,5 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige

Strømkundene… Les videre


Smart og bedre med Smart City-teknologi

Kronikk av Stig Helmer Østebø, Salgssjef, Siemens Financial Services (SFS) Norge.

Smarte kontrollsystemer og bedre energieffektivitet med ‘Smart City’ teknologi

Samtidig står vi i økende grad ovenfor utfordringer knyttet til urbanisering, miljø og samfunn. Blant disse finner vi blant annet utfordringer knyttet til demografiske endringer, matsikkerhet, grønne transportløsninger og energieffektivitet.

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering fremheves ofte som en løsning for å hanskes med dagens samfunnsutfordringer. Dette har gitt opphav til konseptet om såkalte… Les videre


VR kan gi sikrere, billigere og bedre veier

Både entreprenør, byggherre og rådgivende ingeniører delte sine erfaringer med bruk av VR på Nova Session – en møtearena for unge topptalenter og tankeledende selskaper. Det er det fjerde Nova-arrangementet som COWI, Statens Vegvesen og NCC arrangerer sammen innen infrastruktursegmentet.

Kan øke trafikksikkerheten

De unge talentene fikk ta del i erfaringer og fordeler ved bruken av VR i NCCs Dome of Visions i Århus i Danmark, Statens vegvesens nye forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet i Vestfold… Les videre


Reparerer bruer og høyspentmaster

Vedlikeholdet kan være en utfordring da det må utføres på til tider uveisomme lokasjoner.

– Nedslitt galvanisering kan bygges opp igjen på stedet til ønsket tykkelse og med fornyet levetid, sier Thor Smette, daglig leder Zinga Norway AS.

Utsatte konstruksjoner

For å sette opp strukturer som bruer, ledningsmaster og telekommunikasjonstårn er vi avhengig av å bruke jern og stål. Det er et anvendelig materiale, men alle metaller brytes ned over tid.

Med det vi kaller zinganisering kan du… Les videre


100 år med Brødrene Dahl

I dag leverer Brødrene Dahl utstyr til blant annet VVS, Vann- og miljøteknikk (VMT), brannsikring, samferdsel, vannkraft, havbruk, olje og gass og skipsindustri.

– Helt siden starten har vår viktigste jobb vært å gjøre hverdagen enklere for dem som monterer vann og avløp rundt i private hjem og næringsbygg over hele landet. Rørleggeren skal slippe å bekymre seg for tilgang til små og store deler, og konsentrere seg om å gjøre jobben effektivt der ute,… Les videre


Overgang fra fossil til fornybar energi

Biodrivstoff vil øke på grunn av økt innblandingskrav fra januar 2017. Nå skal 7 prosent av alt solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I tillegg kan det bli økt bruk av biodrivstoff i kysttransport, fiskebåter og i fly. Totalt anslår NVE at bruken av biodrivstoff vil doble seg fra 1,7 TWh i 2015 til rundt 3,5 TWh i 2020.

Nedgang i bruk av fyringsolje, bensin og diesel

Strømforbruket er antatt å øke i alle næringer og… Les videre


Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

– Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig fond, faller på sin egen urimelighet, når man vet at statlig eide selskaper som Statkraft, Statoil og Norfund allerede sitter med langt større eierandeler i denne typen prosjekter enn det er tenkelig at SPU vil ta, sier Holm.

Anbefalt en åpning for unotert infrastruktur

Ekspertene i Norges Bank har i 11 år anbefalt en åpning for unotert infrastruktur med begrunnelse i at… Les videre


Stor tro på norsk vind

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i interesse- og bransjeorganisasjonen NORWEA, mener at det er én viktig grunn til at Norge bør satse på vindparker:

– Det er rett og slett fordi vi har verdens beste vindressurser.

Teoretiske beregninger viser at det norske tekniske potensialet for vindkraft på land er tre ganger større enn vannkraft, mens potensialet til havs er over fire ganger den årlige produksjonen av olje og gass til sammen. Aasheim mener at årsakene til at… Les videre


Skifte eller utbedre avløpsrørene?

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En ny rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer… Les videre


Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet – “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

En viktig milepæl

– Rejlers har vært gjennom… Les videre


Norsk silisium-produksjon på høygir

Det sier Erik Marstein som både leder Norges største forskningssenter på solenergi, Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, og er forskningsleder ved Avdeling for Solenergi på Institutt for Energiteknikk, IFE, på Kjeller.

Selv om han mener solenergi alt i alt er en veldig ren måte å lage strøm på, er det viktig stadig å videreutvikle produksjon av solcellepaneler i en mer energieffektiv og miljøvennlig retning.

– Vi bygger vanvittig mye av det, og skal bygge… Les videre


Undersjøisk gigantprosjekt nærmer seg oppstart

Før Statens vegvesen kan lyse ut de første anbudene på den 27 km lange, undersjøiske tunnelen på E39, skal prosjektet godkjennes av Stortinget.

– Vi kan ikke si akkurat når prosjektet kan starte opp. Men det blir i 2017. Nå jobber vi med å få ferdigstilt konkurransegrunnlaget så det er klart til prosjektet kan legges ut på anbud, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal, som har vært prosjektleder både for Rennfast og Ryfast,… Les videre


Klimatilpasning krever samarbeid

I Klima 2050 (senter for forskningsdrevet innovasjon), jobbes det med mer enn bare tekniske løsninger for klimatilpasning. SINTEF Byggforsk har nå ferdigstilt en rapport for å gi en bred og tverrfaglig oversikt over samfunnsmessige drivere og barrierer.

– Ofte blir det slik at hvert fagfelt arbeider med sin egen faglige vinkling på klimatilpasning. Vi prøver å belyse sammenhengene mellom barrierer og drivere på ulike samfunnsnivå og på tvers av fagområder, sier seniorforsker Åshild Hauge ved… Les videre


Skal bli verdensledende på tunnelsikkerhet

– Det står neppe øverst på ønskelisten for en brannsjef å sende sine folk inn i en brennende tunnel der de ikke vet hva som brenner, hvor det brenner eller hva slags situasjon de befinner seg i når de ankommer. Vi ønsker å redusere risikoen brann- og redningsmannskaper utsetter seg for, samt gjøre det mulig for dem å gjøre en innsats der de ellers ikke kunne gjort det, forteller daglig leder i KVS Technologies,… Les videre


Sweco prosjekterer kraftverk for Krutåga kraft

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Det er ekstra gøy å skulle arbeide tett sammen med en oppdragsgiver som vi kjenner godt, og som vi har jobbet med tidligere på en rekke prosjekter. Sweco gjennomførte også konsesjonssøknaden for Krutåga kraftverk, og har derfor allerede god kjennskap til dette prosjektet, sier Heidi Theresa Ose, tilbudsleder og påtroppende prosjektleder i Sweco.

Kraftverket skal bygges i fjell

Sweco vil involvere… Les videre


NRC vant storkontrakt

– Dette er et viktig prosjekt. Kontaktledningsanlegget på strekningen Moi-Egersund er snart 70 år gammelt, og er absolutt modent for utskiftning, sier konserndirektør i Infrastrukturdivisjonen, Vibeke Aarnes.

– Med autotrafosystem installert blir strekningen mer robust, så dette er bra å få på plass.

Fornying av kontakledningsanlegg (KL) med autotrafo (AT) gir økt installert effekt i banestrømforsyningen. Det betyr at lengre og tyngre godstog kan trafikkere strekningen vest for Kristiansand. Fornyelsen av KL-anlegget gjør det også mindre… Les videre


Solid detektivarbeid ga svaret på gåten

Vanndamp med ulik trykk og temperatur brukes i mange prosesser innen metallindustrien. Komplekse rørsystem, som kan være flere hundre meter lange, leder dampen fra kjelen til ulike deler av produksjonen der det er nødvendig.

Kostbar lekkasje

Lekkasje utgjør en stor sikkerhetsrisiko, og kan føre til kostbar nedetid. Derfor legges det stor vekt på overvåkings- og kontrollsystemer, for å oppdage uønskede trykksvingninger eller andre avvik og eventuelle begynnende feil før de medfører alvorlige skader.

I blant inntreffer uhell,… Les videre


Utfordringene er regionale og koster flesk

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet:

– Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli.

Oslo og Akershus

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region,… Les videre


Nye kabelstiger for tunneler

De velkjente Wibe kabelstigene, et komplett system av toppkvalitet for forlegging av kraft-, data- og kontrollkabler, har nå blitt ytterligere forbedret med fokus på monteringsvennlighet, bæreevne, sikkerhet og levetid i krevende omgivelser. Resultatet av utviklingen er det nye Wibe KHZSP 85 kabelstigesystemet, som er produsert i materialer som passer for tunneler og andre tøffe miljøer. Wibe KHZSP 85 yter utmerket mekanisk motstand og tillater høy arbeidsbelastning.

Komplett utvalg – Rask og lett montasje

Det er et… Les videre


Bedre oversikt over skredfare i Vindafjord

NVE overleverte kartene tirsdag 21. mars 2017.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Kjellesvik, Vaka, Kåta, Berge, Øvrehagen – Hamre, Ilsvåg, Hålandsbekken – Strand og Søndenå – Urdabø. Det er til sammen 10 bolighus som ligger innenfor faresonen 1/1000.

Kommunen får raskt oversikt

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Vindafjord. Vi ser at steinsprang er den skredtypen som utgjør fare for bebyggelsen, forteller Anne Cathrine Sverdrup,… Les videre