Arkiv for: Infrastruktur

Sikker drift av kritisk infrastruktur

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

– Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere… Les videre


Regjeringen lanserer retningslinjer for ny nasjonal transportplan

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har mottatt Samferdselsdepartementets retningslinjer for det videre arbeidet med NTP. Plangrunnlaget skal inneholde forslag til prioriteringer, og det vil være et viktig grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.

– Det er viktig at Nasjonal transportplan ser helhet, har lange perspektiver og vektlegger effektiv ressursbruk. Vi må sikre at vi vedlikeholder og forbedrer landets… Les videre


Fra visjonen til virkelighet på Forus

Området er en middels stor by i seg selv, men har manglet en overordnet plan. Nå ønsker politikere i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola å utvikle området til å bli et attraktivt område for både næringsvirksomhet og boligutbygging. Tanken om en visjon for Forus ble lansert på Forusmøtet i 2012. De første skissene ble presentert på Forusmøtet våren 2013, og på høsten samme år ble visjonen oversendt kommunene. Ordførere og politikere fra kommunene har nå startet et felles interkommunalt samarbeid for å lage en ny kommunedelplan for Forus.

Område… Les videre


Statkraft investerer 200 millioner i Lio kraftverk

Investeringsrammen for hele prosjektet er i underkant av 200 millioner kroner. Deler av prosjektet er planlagt i lengre tid, men igangsettes nå slik at flere jobber kan gjøres parallelt.

Øker effekten

Kraftverket har i dag ett aggregat med effekt på 40 MW, og årlig middelproduksjon er 225 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 11 250 husstander. Oppgraderingen vil øke installert effekt i kraftverket med 3 MW, til totalt 43 MW. Årsproduksjonen kan øke med inntil… Les videre


Fehmarn-prosjektet går videre

For to dager siden ble Fehmarn Bält-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland godkjent i det danske Folketinget. Vi har snakket Claus Baunkjær i Femern A/S, selskapet som planlegger prosjektet, for å høre om gangen videre for prosjektet.

– Det er tre ting som skal skje nå. Den ene er å forhandle ferdig med entreprenørene for å få en bedre pris. Vi trenger også en beslutning i EU for å vite hvor mye støtte vi får derfra. Til slutt trenger vi… Les videre


Danske Folketinget godkjenner Fehmarn Bält

Forbindelsen mellom Lolland i Danmark og Fehmarn i Tyskland blir totalt 19 km lang, inkludert 17,6 kilometer. Den er planlagt med 4-felts motorvei og to tunneler for jernbane.
Godkjenningen innebærer at to statlige selskaper blir tildelt retten til å bygge og drive forbindelsen. Prosjektet er også godkjent etter mange innsigelser på miljøkonsekvenser.

Megaprosjektet er beregnet til å koste 50 milliarder og skal ferdigstilles i 2024. Finansieringen er ennå ikke avklart, men tyske myndigheter er positivt innstilt. Når prosjektet blir fullført vil en togreise fra København til Hamburg… Les videre


Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling»… Les videre


Storsatsing på vedlikehold av vei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er mer ansvarlig å ta vare på eksisterende infrastruktur enn å klippe nye snorer.

– Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, broer og asfaltdekke, sier han i en pressemelding.

Satser på asfalt

Det er i år inngått kontrakter på legging av 1400 kilometer med ny asfalt på riksveier. Dette kommer med en prislapp på om lag 1,2 millioner. I tillegg til dette er det lagt opp til… Les videre


Mandag åpner det nye nødnettet i Nord-Trøndelag

Det skriver Adressa i en artikkel på sine nettsider.

Prosjektet er kjent under navnet Sampol, og er en del av den store utbyggingen av et felles avlyttingssikkert sambandsnett for alle nødetatene her i landet.

Foruten representanter fra ledelsen i politidistriktet, vil gjester fra Direktoratet for nødkommunikasjon, Motorola, Frequentis og VHF Communication samt representanter fra politiets samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten i Nord-Trøndelag være til stede under åpningen, som blant annet vil bli markert ved at… Les videre


Brevikbrua foran tidsskjema

Uventede utfordringer

Til tross for uventede utfordringer som resulterte i utsettelser i prosjektet er de nå godt foran tidsskjema.

– Vi har hatt en gjennomgang av status for fremdriften og kan nå fortelle at vi vil slutte arbeidet i løpet av uke 28, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen Trygve Stien i en pressemelding.

Rehabiliteringen av broen startet i Mars 2014. Før arbeidet ble satt i gang ble det vist til brudd i 42 av wiretrådene i… Les videre


Eltel Networks skal installere 630 000 AMS for Hafslund Nett

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere (AMS) til 1. januar 2019. I slutten av februar 2015 offentliggjorde Hafslund Nett at den finske leverandøren Aidon var valgt som leverandør av selskapets nye automatiske målerne. Nå er det klart at Eltel skal bytte ut den største andelen av strømmålerne – direktemålte strømmålere.

– Eltel Networks har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av… Les videre


ASKO setter opp vindmøller i Rogaland

Kraftverkene vil bli lokalisert i tilknytning til ASKO ROGALAND AS sitt distribusjonsanlegg som ligger ca. tre kilometer sør for Ålgård. Kraftverkene skal etter planen stå ferdig i 2017.

I mai 2014 fikk ASKO konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på å bygge og drive Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk med fem vindturbiner med en samlet kapasitet på ca. 60 GWH.

Vindkraftverkene vil representere et avgjørende skritt for å realisere ASKOs miljøambisjon. ASKO sin miljøambisjon, bærekraftig –… Les videre