Arkiv for: Infrastruktur

Notodden stasjon på UNECOs verdensarvliste

Norges åttende verdensarvsted

UNECOs Verdensarvliste er en mangfoldig samling av alt fra landskaper til bygninger og fenomener.

Fellesnevneren er at det er av særlig stor betydning at dette ikke går tapt for nye generasjoner.

Nå blir industrieventyret i Telemark Norges åttende verdensarvsted.

Samtidig er det et sjeldent eksempel på at industrihistorie får en så fornem plassering.

Norsk Hydros anlegg for sin en gang så banebrytende kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan – som var utgangspunktet for den grundige søknaden til… Les videre


Millionstøtte til grønn mobilitet på Furuset

Vant over 37 prosjekter

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen er stolt over å ha vunnet prisen. Nå skal de starte den nødvendige utviklingsprosessen av Trygve Lies plass.

– Det at Oslo kommune har blitt valgt ut i denne konkurransen, viser at den klimavennlige byutviklingen vi ønsker å få til på Furuset har stor gyldighet og overføringsverdi, sier Folke Fredriksen til FutureBuilt.

Nordic Innovation tildeler pris til seks prosjekter i Norden med ulike temaer. Det var i… Les videre


Droner skal overvåke strømnettet

Kraftselskap som målgruppe

Konseptet bygger på spesialkonstruerte droner i kombinasjon med skybasert programvare fra Powel utviklet på teknologiplattformene Microsoft Azure og Esri ArcGIS.

– For å sikre at vi kan tilby tjenester med høy kvalitet og reell nytteverdi har vi det siste året testet dronene våre på ulike tjenester vi tenker å tilby. Vi har erfart at det er nødvendig med god kunnskap på de fagområder man tilbyr sine tjenester, og vi ser derfor primært… Les videre


Ny bydel i Tromsø

På høy tid

Kommunens prosjektleder Jørn-Eirik Schjetne sier at det er et skrikende behov for nye vann og avløpsledninger i bydelen.

– Vi har problemer med at det er mye overvann på nettet, og det er lekkasjer. De gamle rørene fra 70-tallet ligger nå hulter til bulter, og det skal vi rydde opp i. Det handler om vannleveringssikkerhet for beboerne, sier Schjetne til I Tromsø.

Langvarig prosjekt

I dag startet kommunen med gravearbeidet i bebyggelsesområdet Lysaker, og i… Les videre


Effektiviserer bremseenergien på trikkenettet

Flere passasjerer, mindre strøm

Enova har tidligere støttet tilsvarende tiltak i T-banenettet, og nå står trikken for tur. Persontransporten i fremtidens byer vil være avhengig av kollektivløsninger som er effektive, også med tanke på energibruken. Med de nye kablene kan de stadig flere trikkepassasjerene reise enda mer energieffektivt enn før

Gjennom prosjektet reduseres energitapet med opp mot 30 prosent, hovedsakelig gjennom mer effektiv tilbakemating av bremseenergi. Enova støtter energitiltakene med 5,2 millioner kroner.

Oslo-trikkene har… Les videre


Krafttak skal sikre Sirdalshytter strøm for vinteren

Høyt tempo

Kraftlinjen på 22-kilovolt eies av selskapet Sira-Kvina, med Kristiansand-baserte Otera som utførende entreprenør. Hytteområdene i Sirdal har vært under kontinuerlig utvikling de siste tiårene, og behovet for økt strømtilførsel kommer i takt med denne utviklingen. Nå håper Otera å ferdigstille arbeidet før snøen kommer, og arbeidsforholdene blir langt vanskeligere.

– Arbeidet er planlagt å være ferdig i slutten av november. Vi har tidsfrist ved årsskiftet, men etter midten av november kan det være krevende… Les videre


Bygger ny likeretterstasjon på Ris

Stenger t-banen

Dette arbeidet har betydning for trafikkavviklingen, Det er nødvendig å stenge banen i dette området helgen 4. og 5.juli. Årsaken er at det må graves, støpes og legges ny kabelføring.

Det vil derfor bli kjørt erstatningsbuss mellom Majorstuen og Midtstuen, der det er omstigning til T-banen som vil betjene strekningen Midtstuen – Frognerseteren på vanlig måte.

Detaljert informasjon om opplegget for erstatningstilbudet finnes på Ruters hjemmeside. Sporveien anbefaler også bruk av Ruters reiseplanlegger.


Løyve til Moldalsknuten vindkraftverk

Vindkraftverket er planlagt nær planområdet for Tellenes vindkraftverk, som er gitt løyve av Olje- og energidepartementet. Dette prosjektet er for tida under detaljplanlegging.

I handsaminga av søknaden har NVE vurdert Moldalsknuten vindkraftverk som ein utviding av Tellenesprosjektet. Saman med Tellenes kan Moldalsknuten vindkraftverk gje om lag 600 GWh ny kraftproduksjon som kan vere et viktig bidrag til å oppfylle politiske mål om ny fornybar kraftproduksjon i Norge.

NVE legg vekt på at det er gode vindforhold… Les videre


Grethe Bergly ny styreleder i SFI Klima 2050

Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder. Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er godt fornøyd med sammensetningen.

– SINTEF er vertsinstitusjon for et nytt, stort forskningssenter innen klimatilpasning. Med 18 partnere; fra industrien, fra det offentlige og fra akademia, har vi et flott lag til å øke kunnskapen innen dette området som er av stor betydning for det norske samfunn. Nå har vi på plass et… Les videre


DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner og innsatspersonell vil være avhengig av, både i det daglige og under kritiske situasjoner og store hendelser.

– Nødnett er bygget robust med strenge krav til både oppetid og dekning. Likevel er det et behov for økt reservestrøm, både for basestasjoner og transmisjonsnettet i Nødnett. DNK har derfor besluttet å se nærmere på aktuelle tekniske løsninger som kan heve reservestrømberedskapen i Nødnett til et nivå som møter… Les videre


Japan satser på flytende solcelleanlegg

Siden landet er tett befolket og trenger areal til landbruk samtidig som mange allerede bruker hustak for solceller har nå ingeniører ved Kyocera utviklet solceller egnet for plassering på innsjøer.

Flytende solcelleanlegg gir økt effektivitet

Selskapet lanserte nylig et flytende solcelleanlegg som produserer 2.680 megawatt timer (MWh) pr. år, nok til å forsyne 820 husholdninger. Installasjonen består av 9.100 vanntette solcellemoduler plassert på toppen av plasttypen polyetylen.

Flytende solcelleanlegg gir flere fordeler. For det første unngår man å… Les videre


Otera og OPS inngår samarbeid om kompositt

Det er få leverandører av komposittmaster til det norske markedet, og per i dag ingen norske produsenter. Når Otera nå innleder samarbeid med OPS som en ny produsent av komposittmaster, vil det bidra til økt konkurranse som kan gi rimeligere produkter til markedet enn i dag.

Kreosot-forbud

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot, som er et lite miljøvennelig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har… Les videre


Trikkebyen Oslo skal realiseres

Bærekraftig hovedstad

Torsdag 18. juni fikk miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) overlevert rapporten «Trikkens rolle» fra Trikkeprogrammet, som er et samarbeid mellom Sporveien, Oslo Vognselskap, Bymiljøetaten og Ruter.

Overrekkelsen foregikk om bord på trikken, som kjørte fra sentrum mot Ring 2. Rapporten ble bestilt av byrådet i 2014.

– Min ambisjon er en bærekraftig hovedstad der mobilitetsløsningene er grønne, og folk ikke trenger å bruke bil i hverdagen,

– Vi trenger nye trikker og infrastrukturtiltak som… Les videre


Debatterte jernbanereformen

Spektersjefen slo fast at punktlighetsforstyrrelsene i jernbanetrafikken først og fremst er et resultat at tidligere tiders mangel på bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet.

Samtidig minnet hun om at det de siste årene har vært mye å glede seg over når det gjelder jernbanen. Bevilgningene til jernbaneformål over statsbudsjettet har økt fra 11,5 milliarder kroner i 2011 til 21 milliarder kroner i 2015.

NSB har i perioden utvidet tilbudet, kjøpt inn mange nye tog og hatt en… Les videre


Norsk satellitt med eksperimentell teknologi

Norsat-2 skal etter planen opp i fjerde kvartal 2016 og vil, i tillegg til å ha et avansert AIS-instrument, prøve ut en teknologi som kan bli en ny internasjonal standard for to-veis kommunikasjon og automatisk rapportering på havet.

Den nye standarden kalles VDES (VHS Data Exchange System) og er en videreføring av AIS (Automatic Identification System) som tilrettelegger for sømløs informasjonsoverføring mellom skip og land og land og skip.

Norsat-2 skal demonstrere teknologien og nytten… Les videre


Klart for milliardinvesteringer i Finmark

Det var et enstemmig kommunestyre som onsdag godkjente reguleringsplanen for Gamneset på en halvøy utenfor Kirkenes. Der skal selskapet Norterminal investere omkring 4 milliarder i en terminal for oljeomlasting.

Direktøren Jacob B. Stolt-Nielsen er glad for vedtaket.

– Det har gått nesten tre år siden vi kom til Kirkenes og annonserte visjonene om prosjektet. Dette vedtaket er meget viktig, også fordi vi er nødt til å gjøre ting som bare kan gjøres i sesongen. Vi må… Les videre


Etterlyser tydelige retningslinjer for klimatilpasning

– Klimatilpasning handler mye om vann, sier Asbjørn Lund, fylkesberedskapssjef hos fylkesmannen i Oppland.

Lund sitter og venter på vårflommen. Det er mye snø i fjellet som skal smelte, og hvis smeltinga sammenfaller med mye nedbør kan det gå riktig så ille. Slik som i 2013 da vannmassene braste gjennom Hedmark og Oppland og førte til skader for milliarder av kroner.

– Men foreløpig ser det ut til å gå greit i år, sier Lund.

I… Les videre


Skal flytte fjell på Campus Ås

 Gjenbruk av fjellet

Oppdraget med behandlingen av 180 000 kubikkmeter fjell og løsmasse gikk til entreprenørselskapet Råde Gravseservice AS. Avtalen har en verdi på omkring 76 millioner kroner. Kontrakten ble signert av byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg og prosjektleder Knut Marius Hvidsten i Råde Graveservice (bilde).

Arbeidet starter i august og vil ta et halvt år. Det meste av fjellet og løsmassen skal gjenbrukes på tomten, men det kan være nødvendig å fjernlagre masser… Les videre


Siemens forsterker sentralnettet på Sør-vestlandet

Bygger fire transformatorstasjoner

Avtalen inngår som et viktig ledd i prosjektet ”Vestre Korridor” til Statnett, som innebærer en oppgradering av spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV på sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda.

Statnett har beregnet totalkostnaden for prosjektet til mellom åtte og ti milliarder kroner. Siemens skal stå for oppgradering og nybygging av fire store transformatorstasjoner i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda.

– Vi er svært stolte over å være med på å bygge den… Les videre


NADAG skal sikre bygging på trygg grunn

Deler skjulte data

I dag finnes det store mengder data på denne informasjonen. Likevel er disse dataene vanskelig å få tak i og er ofte gjemt i arkivskap i forskjellige offentlige etater. Dette gjør at man heller bestiller nye grunnundersøkelser som kan koste fra noen hundre tusen til over en million.

Statsbygg skal bidra til Den nasjonale databasen for grunnundersøkelser, NADAG. Denne skal kartlegge og gjøre tilgjengelig terrenget under bakken slik at man… Les videre