Arkiv for: Infrastruktur

Hydro og TOOLS inngår ny avtale

– Det stilles store krav til Hydro som leverandør av aluminiumsprodukter på det internasjonale markedet. Det gjør at vi også må stille store krav til våre leverandører. Vi har stor tro på at TOOLS vil kunne bidra positivt til å gjøre Hydro enda bedre, sier kategorimanager Edmund Kammen i Hydro.

Leveringsomfanget fra TOOLS til Hydro innbefatter et stort produktspekter innen varegrupper som håndverktøy, elverktøy, innredning og verkstedutstyr, transmisjoner, kule- og rullelager, skruer, bolter og… Les videre


Erna Solberg åpner Enovakonferansen

26. og 27. januar har Enova og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad gleden av å invitere til femte utgave av Enovakonferansen. “Det grønne gullet”. Nakstad mener konferansen er mer aktuell enn noen gang.

– På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte klimagassutslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. All verdiskaping er avhengig av energi, og framtidens verdiskaping må tuftes på energi som er ren. Da må vi sørge for at vi har rikelig tilgang… Les videre


Embriq inngår avtale på leveranse av Quant

Etter gjennomgått anbudsprosess inngikk Embriq rammeavtale i juli 2015 med Värmek på leveranse av Overordnet måleverdisystem til Värmeks 144 medlemsbedrifter, og basert på denne rammeavtalen har Embriq nå avtalt leveranse av Quant Sentralsystem til Jämtkraft. Quant vil håndtere datainnsamling og validering av data samt drift fra målere og kommunikasjon fra samtlige digitale strømmålere hos Jämtkraft.

Effektivisering

Quant Sentralsystem vil gi Jämtkraft en sentral løsning for fremtidig effektiv drift av alle prosesser tilknyttet smarte målere, samt… Les videre


Pumpeteknikk AS får distribusjonsansvar for IVAC PV500

Vakuumenheten IVAC PV500 kan flytte tørre masser som grus, stein, slam, fiskefôr etc. opptil 2km fra området pumpen står plassert. IVAC PV500 er en solid konstruksjon som egner seg godt til masseflytting fra tunell, gruve og anlegg.

Vakuum-enhet IVAC PV500 kan være en verdifull ressurs og problemløser til mange oppgaver i bygg og anleggsbransjen. Den leverer opptil 60m3 pr time, krever minimalt med vedlikehold og ikke minst kan operere kontinuerlig (24-7).

IVAC PV500 har fordelen av ingen… Les videre


Nordisk samarbeid viktig for samferdselssatsing

– Regjeringen utvikler transportsystemet med storstilt opprustning og nye investeringer i infrastrukturen. I den forbindelse er godt samarbeid med våre naboland viktig. Grensekryssende infrastruktur krever langsiktig planlegging og samarbeid, men vil hjelpe oss til å nå større mål enn om vi jobber på egenhånd, sier samferdselsministeren.

E8 kan bli en teststrekning

På dagsorden sto blant annet investeringer i infrastruktur, finansieringsmodeller, samarbeid i Nordområdene/Arktis og mulige norsk-finske samarbeidsprosjekter om ITS (intelligente transportsystemer).

Begge land kan tjene på et… Les videre


Slik skal Enova få landstrøm i havn

– 7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Mange havner ligger i byer og bynære strøk, og landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy. Vår ambisjon er å gjøre den maritime næringen grønn, og som et ledd i det vil vi bidra til bygging av landstrømanlegg langs norskekysten, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Høna og egget

Det er… Les videre


Sognekraft satser på kabelrør fra Wavin

Prosjektleder Jomar Leirdal i Sognekraft AS innså at det både ville bli vanskelig og kostbart å få lagt forsyningskablene til Storehaugen langt nok ned i bakken. Kabelrør med høy ringstivhet fra Wavin løste problemet.

Normal leggedybde er 60 cm

Kabelgrøfter som graves ut her i landet skal være i samsvar med REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) eller DNPs (Den Norske Plastrørgruppen) bestemmelser.

– For kabelrør med ringstivhet på SN8 kreves det en leggedybde på 60 cm, forteller… Les videre


Powel: enda bedre polsk – norsk samarbeid

En avdeling som har nydt godt av polsk kompetanse er avdelingen for user experience, og samarbeid på tvers av landegrensene har vist seg å ha mange fordeler.

Tilgang til høyt kvalifisert teknisk personale og en fordelaktighet beliggenhet både i forhold til europeiske kunder og hovedkontoret i Trondheim var noen av grunnene til at den polske byen ble valgt som Powels første dedikerte kontor for programvareutvikling.

Det har vært utfordrende og hektisk siden oppstarten og vi er… Les videre


Stor nedgang i bemanningsbransjen

Nedgangen i norsk økonomi slår tungt inn i bemanningsbransjen. Særlig hardt rammet er bygg og merkantile fag, viser bemanningsbransjens statistikk for 3. kvartal.

– Vi har ikke sett kraftigere nedgang i bransjen siden finanskrisen i 2009, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien.

Vestlandet blør mest

I Rogaland falt aktiviteten i bransjen med 30,5%, mens nedgangen i Hordaland var på 20,4%. Også på Sørlandet var det kraftig tilbakegang. Nedgangen er tett koblet med oppsigelsene i oljebransjen og… Les videre


Powel bidrar med sin vannkraftkunnskap i Himalayafjellene

Norge har stått i fremste rekke når det gjelder utvikling av vannkraft og har tilegnet seg ekspertise gjennom det siste århundret. Som et resultat av dette er norske eksperter ofte involvert i internasjonale vannkraftprosjekter.

Powel har vært en markedsleder i Norden over lang tid. Av og til får vi muligheten til å dele vår kunnskap og ekspertise med land som er helt i begynnerfasen av sine vannkrafteventyr.

Et land med et stort vannkraftpotensiale er lille Bhutan,… Les videre


Styrket strategisk satsning fra Powel

Hans ansvarsområder i Powel vil omfatte strategiutvikling, forskning og utvikling, og «lange penger» til Powel.

Nysetvold studerte i sin tid kybernetikk, eller styring av tekniske systemer i bevegelse. Denne tankegangen om at bevegelse skaper utvikling har han tatt med seg gjennom et arbeidsliv som også har omfattet bygging av en ny Freia sjokoladefabrikk, et stint på SINTEF og 17 år innen finanssektoren. Etter åtte år i Enova er han klar for nye utfordringer i Powel.

En… Les videre


Rejlers kjøper Embriq

Embriq omsetter årlig for 240 millioner kroner og har i dag 120 ansatte. Med denne overtagelsen vil Rejlers få en samlet årlig omsetning på ca. 550 millioner kroner og telle nær 400 ansatte i Norge. Embriq leverer IT-driftstjenester til kunder i hele Norden og har i dag Norges største fagmiljø innen utvikling og levering av neste generasjons strømnett, kalt Smart Grid.

Digitalisering av fysisk infrastruktur

– Rejlers har en visjon om å være det smarteste… Les videre


Skanska Norge leverer stabile resultater for 3. kvartal

Økende ordrereserve for både bygg og anlegg

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, hadde en omsetning på 8,5 milliarder og et driftsresultat på 250 millioner kroner per 3. kvartal 2015.Tilsvarende resultat for samme periode i 2014 var 251 millioner kroner. Selv om volumet har gått noe ned, holder resultatet seg på samme nivå. Resultatmarginen på 2,9% er tilfredsstillende, men fortsatt noe etter våre langsiktige ambisjoner.

Selskapet inngikk flere store kontrakter i løpet av 3. kvartal… Les videre


Multiconsult posisjonerer seg for vekst i mineralindustrien

I 2007 ble det eksportert mineralske produkter for over seks milliarder kroner fra Norge, ifølge NGU og Bergvesenets mineralstatistikk. Majoriteten av eksporten er av industrimineraler og kull. I tillegg kommer naturstein, pukk, grus og metaller. Mineralsektoren i Norge består av 745 bedrifter med til sammen 4800 ansatte som produserte for over 10 milliarder i 2007.

– Vi er tidlig ute og vil posisjonere oss for fremtidig vekst innen bergverksdrift i Norge. Bergverk i form av… Les videre


Veidekke kjøper Tore Løkke AS

– Veidekke ønsker å vokse i anleggsmarkedet, og kjøpet vil styrke vår konkurransekraft innenfor samferdsel og kraftutbygging, sier distriktsleder Stein Bjøru i Veidekke Entreprenør.

Anleggsentreprenør Tore Løkke AS har 78 ansatte, en omsetning på 200 millioner kroner (2014) og oppdrag over hele landet.

– Tore Løkke AS er en solid og veldrevet entreprenør. De har levert gode resultater i lang tid, og har drevet i 48 år uten tap. Selskapet har god kompetanse på drift… Les videre


Inspecta: teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

20 års erfaring har gitt Inspecta innsikt i ulike problemstillinger innenfor området. En av de mest vesentlige konsekvensene har vært avbrutt produksjon etter befaring, der anlegg ikke kan godkjennes.

– I bransjen ser vi eksempler på leverandører som installerer utstyret før det er foretatt både en design-review og oppstillingskontroll utført av en tredjepart. Vi har sett nedgravde tanker hvor det kan være meget kostbart å utbedre mangler eller feil. Med andre ord, prosessen er… Les videre


Hva med ei solcellebru?

Vi har hørt om Power House – bygg med et positivt energiforbruk når hele levetiden tas i betraktning. Nå lanseres Power Road: Gjennom hele livsløpet – fra veier og bruer bygges og til de rives- bør konstruksjonene produsere mer energi enn de forbruker.

Forbruket av energi i produksjonen må for det første ned. I tillegg kan infrastrukturen selv produsere energi. Det kan monteres solcellepanel på bruer, vindmøller kan bli integrert i konstruksjoner, og man kan… Les videre


Sporveien nominert to ganger til Kollektivtrafikkprisen 2015

Cato Hellesjø står i spissen for Sporveiens viktige strategiprogram «Best 2015» som er et sentralt ledd i arbeidet med Sporveiens samfunnsoppdrag «mer kollektivtrafikk for pengene». Gjennom Best 2015 har Sporveien effektivisert virksomheten med mer enn 400 millioner kroner i årlig effekt.

Strategiarbeidet som fokuserer på områdene profesjonalisering, industrialisering og effektivisering avsluttes ved utgangen av 2015. Deretter går Sporveien inn i en ny strategiperiode frem mot 2020 basert på resultatene som er skapt gjennom Best… Les videre


Vekst i fysisk sikring av infrastruktur

– Vi har nettopp inngått en avtale med ATG Access, som er verdens største leverandør av sikringsutstyr. Avtalen gjør at vi nå kan monterer deres utstyr her i Norge. Dette gjelder alt av kjøretøysperrer, pullerter, wedger, samt blomsterkasser og sittebenker som er kjøretøysikret, sier Rune Garberg i KF Entreprenør AS.

– Vi leverer komplette løsninger for togstasjoner, flyplasser og bygg. Dette kan være gjerder, bommer, og kjøretøysperrer, fortsetter han.

Kartlegger behovet

Gode sikkerhetsløsninger krever en helhetlig tilnærming. Sikkerhetsanalyser og planlegging… Les videre


Statkraft velger Inspecta

Ved Statkrafts anlegg på Smøla gjennomgår alle de 68 vindmøllene årlige kontroller. For de ansatte ved vindmølleparken er sikkerhet og grundige rapporter nøkkelen til en trygg jobbhverdag.

– Vi som ferdes i området og som til stadighet jobber i vindmøllene er avhengig av person- og løfteutstyret vårt. Dette er en del av vårt daglige arbeid, som i tillegg omfatter både stiger, heis og ikke minst kranutstyr, sier vedlikeholdsleder PGMVS i Statkraft, Andreas Rokstad.

Vi er avhengig av… Les videre