Arkiv for: Infrastruktur

Datasentre: Norge kan bli verdens grønne hukommelse

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Runa Haug Khoury i Bellona.

Det nordiske kraftoverskuddet øker. Frem mot 2020 vil 28,4 TWh ny fornybar kraft introduseres gjennom det norsk-svenske sertifikatmarkedet. For å utløse klimaeffekten og ny verdiskapning, må denne kraften tas hensiktsmessig i bruk. Derfor må norsk fornybarpolitikk de neste tiår handle om å skape markeder. Kraftoverskuddet må bli selve motoren i det norske grønne skiftet.

Lav oljepris har utløst en berettiget omstillingsdebatt i Norge. Vi må… Les videre


Sikrer infrastruktur til nødnett i tunneler

Saken er skrevet av Tina Kjensli Dyrseth/DNK.

− Flere tunneler har allerede tilgjengelig infrastruktur. Utfordringene og de største kostnadene knytter seg til tunneler der denne infrastrukturen er manglende eller må oppgraderes, forteller sjefingeniør i Vegdirektoratet Dag Vidar Torget.

Testing og bedre teknologi senker kostnadene

Ventilasjon, strøm, strålekabler, fiber, antennemaster og teknisk rom er noe av det som må være tilgjengelig før Nødnettutstyret kan monteres. Torget anslår at jobben knyttet direkte til Nødnettutbyggingen utgjør mellom 300 og 500… Les videre


ESA godkjenner Enovas transportsatsing

Enova lanserte tidligere i september tilbudene som skal gi en grønnere transportsektor. Ett av de seks støtteprogrammene, Støtte til infrastruktur for alternative drivstoff, forutsatte notifisering fra ESA. Denne godkjenningen er nå på plass.

– Vi har hatt en god dialog med ESA. Beslutningen i ESA gir Enovas transportsatsing den bredden vi har ønsket, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Landstrømanlegg i norske havner

Programmet vil bidra til en elektrifisering av transportsektoren både til lands og… Les videre


Lyse Elnett får 15 mill. fra Enova til framtidens strømnett

-Det er veldig kjekt at vi med støtte fra Enova kan gå i gang med å bygge framtidens strømnett i vår region. Vi får muligheten til å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer «intelligent» fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Det er første gang smartgrid-teknologi… Les videre


Monumentbygging på bekostning av vedlikehold

NYBYGG KONTRA VEDLIKEHOLD: Å drifte og vedlikeholde det som er bygget vises ikke på samme måte som noe nytt, og det gir mindre status og oppmerksomhet. Dette mønsteret går igjen for blant annet veger, jernbane, sykehus og skoler. På sykehus er det så ille at det har vært en oppfatning at man må bygge noe nytt for å få nytt utstyr.

Det skriver Nils Olsson som er professor i prosjektledelse ved NTNU i et innlegg… Les videre


Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraft

Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig. REDWIN (REDucing cost in offshore WINd by integrated structural and geotechnical design) er et nytt FoU-prosjekt som skal utvikle bedre metoder for mer optimal design og rimeligere vindkraft til havs.

Vindturbiner til havs konstrueres på ulike måter avhengig av vindforhold, bølgehøyder, havstrømmer, vanndybder og grunnforhold. Det er tidskrevende å anlegge en hel vindpark med store variasjoner og et stort antall vindturbiner. For å optimalisere… Les videre


ABB leverer strømkabelen til Johan Sverdrup

Kontrakten med Statoil er verdt rundt 720 millioner kroner og omfatter produksjon og legging av en høyspennings strømkabel med en kapasitet på 100 megawatt fra landanlegget ved Kårstø og ut til Johan Sverdrup-feltet.

Johan Sverdrup-feltet ligger om lag 155 kilometer vest for Stavanger og antas å være et av de største oljefeltene på norsk sokkel. Når feltet er i full drift, estimeres en dagsproduksjon på 550 000-650 000 fat olje per dag, og det… Les videre


Ekstremværet «Petra» gjelder for Østafjells

Langvarig nedbør, og dessuten store nedbørmengder i løpet av torsdag 17.09.2015. Det ventes likevel lite nedbør i nordlige deler av Hedmark og Oppland. Onsdag vil det komme regnbyger, lokalt opp i 15-35 mm på 24 timer.

Fra natt til torsdag kommer et nytt lavtrykk via sørlige del av England inn i Nordsjøen. Det er ventet lokalt 30-70 mm nedbør på 24 timer i områdene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Akershus, sørlige deler… Les videre


Nye dokumenter avdekker flere cyberangrep mot DOE

Dokumentene som ble skaffet til veie gjennom Freedom of Information Act (FOIA) viser logger registrert av Joint Cybersecurity Coordination Center. Dokumentene beskriver et økende antall forsøk på datainnbrudd mot interne datanettverk som inneholder store mengder sensitive informasjon om landets strømnett, atomvåpenlagre, og forskningssentre.

Totalt har DOE vært utsatt for 1131 forsøk på datainnbrudd, hvorav 159 har vært vellykket over fireårsperioden. Majoriteten av de vellykkede datainnbruddene har vært rettet mot DOE’s Office of Science, som administrerer… Les videre


Otera med kontrakt om byggingen av 132 kV kraftlinje

Kontrakten for bygging av den nye kraftlinjen er i prisklassen 30-35 millioner. Otera vant kontrakten med Sognekraft i konkurranse med fem andre entreprenører.

– Vi kjenner Otera fra tidligere prosjekter, og har hatt godt samarbeid og fin dialog hele tiden, så herfra er det bare gode skussmål, sier prosjektleder Stian Skåsheim i Sognekraft.

Krevende terreng gir helikopterbruk

Arbeidet med den ca. 13 km lange kraftlinjen begynner oktober 2015 og vil etter planen avsluttes 1. september 2017…. Les videre


Vannledningsbrudd – en sikkerhetsrisiko

I samarbeid med Rådgivende ingeniørers Forening, RIF, har COWI vurdert tilstanden til norske vannforsyningsanlegg. Samlet sett har de fått en tilstandskarakter 3.

– Dette er langt under akseptabel standard, mener Divisjonsdirektør for Vann i COWI, Egil Bøckmann.

Dårlig kvalitet på ledningsnettet

Kommunalt eide vannverk forsyner 4,3 millioner av landets befolkning med vann. Vannet som leveres er hygienisk trygt, men vannbehandlingen er derimot mangelfull flere steder.

I RIF-rapporten kommer det frem at mange kommuner har problemer med lekkasjer som… Les videre


Elkem Solar-satsing kan gi 80 nye arbeidsplasser på Herøya

Elkem Solar er enig med konkursboet etter REC om å overta deler av REC-fabrikken på Herøya for å starte ny solproduksjon, og annonserte i dag at selskapet vil gjenåpne fabrikken.

– Dette er grønn omstilling i praksis. Vi starter opp igjen industriproduksjon i tomme lokaler, utvikler ny fornybar-teknologi og skaper 70-80 nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Elkem Solar Inge Grubben-Strømnes. Satsingen vil også gi et titall indirekte arbeidsplasser, med rom for videre vekst.

– Satsingen… Les videre


Utlyser tre doktorgrader i nedbør

SFI-et Klima 2050 er i full gang, og lyser nå ut de tre første PhD-stillingene innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. PhD-kandidatene vil være sentrale i arbeidet med Klima 2050 sitt hovedmål om å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

Gjennom tett samarbeid med forskningssenterets partnere vil PhD-kandidatene bidra til nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur…. Les videre


Skal installere 2,5 millioner smarte strømmålere

I løpet av året vil alle nettselskapene ha inngått avtaler om kjøp og installasjon av smarte strømmålere hos sin kunder. Et fåtall nettselskap har startet arbeidet med å skifte ut gamle strømmålere, mens de aller fleste strømkundene vil få ny måler i perioden 2016-18. I alt skal om lag 2,5 millioner strømmålere skiftes ut.

Innføringen av smarte målere, eller AMS, har ifølge nettselskapenes innrapportering til NVE i 1.kvartal 2015 en anslått samlet investeringskostnad på ti… Les videre


Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Oslo kommune og Statens vegvesen vil bygge eller ruste opp 8 mil med sykkelveier de neste ti årene. Planen har en foreløpig pris på 4,3 milliarder kroner, melder NRK.

Hovedgrepet i planen er å sørge for at sykkelveinettet blir sammenhengende og tilgjengelig, slik at en større andel av befolkningen får glede og nytte av sykkelveinettet. Kart og befaringer, GIS-analyser og over 1800 innspill fra byens innbyggere er brukt for å finne de mest… Les videre


Fossilfrie norske byar 2025

Artikkelen er skrevet av Helene Frimannslund og publisert med tillatelse fra Energi og Klima.

I desember i år møtes verdens nasjonar i Paris med håp om å få på plass ei bindande klimaavtale. Uavhengig av ein avtale, ser ein at den grøne omstillinga allereie skyt fart «nedanfrå og opp», med utspring i ambisiøse verksemder, byar og regionar.

Storbyane vil være særleg viktige aktørar for å få til dei naudsynte reduksjonane av klimagass. Kan visjonar om… Les videre


Fremtidsforsker: – Tenk minst 30 år fremover

Les hele saken på NRK.

Norges største byer og kommuner jobber på spreng for å legge til rette for den kraftige befolkningsøkningen som er ventet over de neste 25 årene, skriver NRK.

Boliger, kollektivtransport, miljø og infrastruktur er stort sett hovedingrediensene, og Øverland etterlyser mer kreativitet når fremtidens storbyer skal planlegges.

– En utfordring er at man er for forsiktig med å tenke langsiktig nok. Jeg tror grunnen er at man er redd for at… Les videre


Londons nye kloakkanlegg blir billigere enn antatt

Uttalelsen kommer seks uker etter at Thames Water Utilities Ltd., englands største vann-selskap, valgte Bazalgette som foretrukket selskap for eierskap, finansiering, og bygging av prosjektet med en prislapp på over 50 milliarder, i følge Bloomberg.

Kloakkanlegget er på 25 kilometer og skal håndtere overvannsproblematikken i det eksisterende anlegget som ble bygget i 1858. Årlig slippes 39 millioner tonn med kloakk og annet forurenset vann ut i Thames. Anlegget skal bygges for å redusere disse utslippene… Les videre


Powel styrker VA-kompetansen ytterligere

Seniorforsker Jon Røstum fra SINTEF og rådgiver i Sweco Frøydis Sjøvold har begge takket ja til nye stillinger innen kommunalteknisk infrastruktur hos Powel. Røstum som sjefsstrateg og Sjøvold som solution manager.

Begge har stor fagkompetanse og lang erfaring, blant annet til sammen nesten 30 års erfaring innen vannforskning ved SINTEF. Ansettelsene vil ytterligere befeste vår posisjon i vannbransjen og komme våre kunder til gode i form av økt fagkompetanse knyttet til våre løsninger og tjenester.

Både… Les videre


Forslag om ny lov for intelligente transportsystemer

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om “Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m., ITS-loven”.

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Bestemmelsene i den nye loven skal gi hjemler for å fastsette forskrifter og krav som sikrer at ITS-applikasjoner, -tjenester og -systemer skal fungere samordnet og sammenhengende, både nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området, sier samferdselsministeren.

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren,… Les videre