Arkiv for: Infrastruktur

Digitaliserte fagordbok på fritiden

Ordboken, som ble utgitt for første gang i 1968, inneholder rundt 2000 nøkkelord innen temaer som fyllingsdammer, betongdammer, mekanisk utstyr, hydrologi, geologi og anleggsdrift. Oppslagene finnes både på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk.

– I den digitale utgaven valgte jeg å utelate de italienske og portugisiske ordene, da disse i mindre grad er aktuelle som arbeidsspråk. Boken finnes i papirutgave på de fleste kontorer hvor damingeniører jobber, men jeg syntes det var… Les videre


Data om klimahendelser må systematiseres

– I prosjektet Klima 2050 har vi nylig gitt ut en rapport som gjennomgår ulike tilnærminger for innsamling og analyse av data, og vurderer utnyttelsesnivå og tilgjengelighet til data mot behov, sier seniorforsker Nathalie Labonnote ved SINTEF Byggforsk.

Studien viser at data er spredt rundt hos en heterogen gruppe av aktører som har ulik motivasjon, ulike behov og ulike nivåer av databehandling.

– På generell basis kan vi si at ulike aktørers behov ikke har blitt… Les videre


Kitemill tar strømproduksjonen til værs

Det Vosse-baserte selskapet som ble grunnlagt i 2008, jobber med en ny måte å produsere vindkraft på, med betydelig lavere kostnader og materialbruk enn konvensjonelle vindturbiner. Konseptet består av vinsj, line og kite. Og ikke minst: Et avansert styringssystem. Kiten som lages av et lett, solid komposittmateriale, genererer strøm ved å fly i en sirkel.

– Den sveiper et stort areal, og overfører energien ved å dra ut en line, forteller daglig leder og med-gründer… Les videre


Verdens største flytende testanlegg for solenergi

Lite landareal har kraftig begrenset Singapores bruk av solkraft. Flytende solcelleanlegg kan være et godt alternativ for øystaten, som er omgitt av vann. Slike paneler kan dessuten være elleve prosent mer effektive enn tilsvarende plassert på dyrebare landområder. ABB leverer viktige elektrokomponenter til et flytende testanlegg med en kapasitet på 1 megawatt. Størrelsen tilsvarer halvannen fotballbane. Energien som genereres, mates inn i kraftnettet og gir elektrisitet for opptil 250 husholdninger.

– Vi er stolte over… Les videre


Etablerer ny infrastruktur for Helse Vest

Helse Vest har inngått en avtale med IBM og SAP til en verdi av 350 millioner kroner. Avtalen innebærer leveranse og innføring av et omfattende økonomi- og logistikksystem, samt forvaltning, drift og vedlikehold av løsningen.

Inntil 10 år fremover

Helse Vest er det nest største regionale helseforetaket i Norge, og har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helseregionen har et pasientgrunnlag på cirka 1 million mennesker, og mer enn 28… Les videre


Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Anlegget er knyttet til Accionas test-vindpark Barasoain i Navarra i Nord-Spania, men løsningen skal også benyttes for selskapets kommersielle vindparker. Systemet går i all enkelhet ut på å installere store batterier med kapasitet til å jevne ut forskjellene mellom tilbud fra vindkraftanlegget og etterspørsel fra markedet.

Fra fossile elektrisitetskilder til fornybare

Europa er i ferd med å gjennomgå en storstilt omlegging fra fossile elektrisitetskilder til fornybare, men hverken vind eller sol kan tilpasses forbruk på samme… Les videre


Første gang et så stort anlegg er bygget i Norge

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

– Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble… Les videre


Skal lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet

I over 10 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa. Sist på et større byutviklingsprosjekt i Romania, Cluj-Napoca, de to siste årene. Før det ledet han det EU-finansierte prosjektet CONNECTED – Things about future, cities and people, en kunnskapsdelingsplattform om byutvikling mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

Den 22. mai begynte han som markedsansvarlig og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor.

Tverrfaglig byinnovasjon

Nå vil Iversen bruke alt… Les videre


– Klimakvoter hindrer nødvendig CO2-fangst

Tre nye CO2-fangstprosjekter er under planlegging i Norge. Det skal fanges CO2 hos Yara, hos Norcem og ved Klemetsrudanlegget i Oslo. Statoil har nettopp søkt regjeringen om operatørskap på lagring. Videre åpnet Norwegian CCS Research Centre (NCCS) før jul. Det er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en industriledet innovasjonsplattform med mål om å få fortgang i fullskala CO2-fangst, transport og lagring.

– Vi skal få industrien og andre aktører til å ta i bruk… Les videre


Fortette eller verne?

– I Oslo og Akershus har vi ikke noe valg. Vi er nødt til å fortette langs eksisterende infrastruktur, hevder Jøran Kallmyr, Advokat og partner i Advokatfirma Ræder, tidligere Byråd for samferdsel og leder for byutviklingskomiteen i Oslo kommune.

For eksempel er Oslopakke 3 allerede underfinansiert på transport grunnet større befolkningsvekst enn forventet.

– Investeringene kommer ikke til å være tilstrekkelige med mindre vi utnytter arealet bedre.
Med bedre arealutnyttelse er potensialet stort, for eksempel ved å… Les videre


Reduserer vannverk driftskostnader med 30 prosent

ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader. Som en del av ABB Abilitys digitale konsept, kobler energistyringssystemet elektroinstallasjonene til dataskyen og gir kunder sanntidsinformasjon og historiske trender som forbedrer kraftsystemets totalytelse.

Digitaliserer anlegg for å redusere driftskostnader og energiforbruk

ABBs digitale enheter, utstyr og løsninger og digitalklare tjenester muliggjør et kvantesprang innen industriell… Les videre


Skal kapre det skandinaviske markedet

Fra 1. januar i år ble det besluttet at Aquateam COWI skal dedikere sin virksomhet til anvendt forskning og Forskning og utviklingsarbeid (FOU). COWI kjøpte selskapet Aquateam i 2013, og de ble da en del av COWIs sammensatte og tverrfaglige rådgivningsmiljø. Å rendyrke forskernes fagkompetanse er hovedårsaken til endringene på nyåret.

– Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet. Gjennom COWI kan vi… Les videre


Vokter Norges skjulte skatter

Under beina våre hviler et vannledningsnett som tilsvarer lengden av ekvator. Den lille og spredte befolkningen i et langstrakt land har gitt oss et ledningsnett på hele 44 000 kilometer. I tillegg kommer stikkledningene som strekker seg ca. 90 000 kilometer.

Noen som aldri helt hviler, er de som planlegger vedlikehold og videreutvikling av det delvis foreldete nettverket av vann- og avløpsrør i Norge. Tomas Bøhler Torsen og Sverre Olav Gjerløw leder Norges største rådgivermiljø… Les videre


Kan vi avstå fra mineralutvinning?

Dagens mineralstrategi slår fast viktigheten av mineralutvinning og -produksjon. Fremtidens produksjon skal gjøres stadig mer miljøvennlig. Gode geologiske kart og data er viktige for bedre ressursforvaltning og mer målrettet leteaktivitet. Det er behov for bedre forutsigbarhet og å korte tiden fra funn til drift.

Oppfølging av strategien varierer, ifølge Avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Han mener forutsigbarheten er bedre men at det har stoppet opp med andre ting som kartlegging.

– Jeg tror at vi godt… Les videre


SALT løste avløpsutfordringen i Oslo

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. Hele prosjektet er midlertidig og skal vare frem til 31.oktober neste år. Likevel spares det på lite når planene til initiativtakerne skal realiseres. Blant annet har de fått på plass et storkjøkken som tidligere var brukt på Sukkerbiten ved Sørenga i Oslo. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og… Les videre


Ny fordyrbar energi i Norden

Kronikk av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy.

Det er helt korrekt at investeringskostnadene for ny fornybar produksjon er på vei ned. Det er stor etterspørsel etter denne typen kraftproduksjon over hele verden, teknologien er relativt etablert – og bransjen er på vei over i masseproduksjon. Noen få steder i verden er nye sol og vindparker billigere enn kullkraft som allerede er i produksjon. På våre breddegrader er vi fremdeles et godt stykke unna.

Lav produksjonskostnad… Les videre


Styrker sin posisjon innen flomsikring

Multiconsult ble nylig tildelt kontrakt for kartlegging av flomfare og flomsikringstiltak i Melshornsida for Volda kommune samt kontrakt for tilstandsanalyse av flomvoller og pumpestasjoner på Østlandet for NVE. Prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige flomsikringsprosjekter i Norge som selskapet har vunnet i løpet av de siste årene.

– Vi har jobbet lenge og systematisk med å legge grunnlaget for å bli ledende på dette i Norge. Kontrakten viser at den solide innsatsen fra… Les videre


– Hjernen skal brukes til skapende tenkning, ikke pugging

Avtalen er å møte gründer og industrileder Erik Jølberg i TESS sitt hovedkvarter på Lierstranda like utenfor Drammen. Hos suksessbedriften som har gitt både Jølberg og selskapet en rekke priser, seinest i 2015 da han gikk til topps i kategorien handel under årets finale i den nasjonale konkurransen av ”Entrepreneur Of The Year”. Juryen mente at vekstskaperen gjennom ”sitt sterke personlige engasjement og strategiske beslutninger” hadde posisjonert virksomheten til en ledende aktør i sin… Les videre


Ny godsterminal kan bli gull

Bane NOR skal på sikt flytte godsterminalen på Nygårdstangen ved jernbanestasjonen i Bergen ut av byen. Ny lokalisering er tidligere utredet i friområdet Hordnesskogen i Rådal i sør, og Unneland i øst. Disse alternativene har møtt stor motstand og skapt mye støy.

Nå har Sweco Norge på oppdrag fra Osterøy kommune utredet muligheter for et alternativ med godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna, mellom Takvam og Romslo.

Betydelig billigere

Et forsiktig overslag viser at… Les videre


– Ingen har hatt noe igjen for å være innovative

Norsk kraftbransje er ikke tilstrekkelig på hugget når det gjelder investering i ny energi- og klimateknologi. Det mener programdirektør Øyvind Leistad i Enova. Utspillet baserer seg på Enovas markedsrapport, Markedsutviklingen 2016, hvor det kommer frem at investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, men at Norge ikke følger samme utvikling.

Ifølge rapporten ser man en positiv trend for forskning og utvikling på området i norsk næringsliv, mens kraftbransjen er der det investeres mest og… Les videre