Arkiv for: Infrastruktur

Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Det ble noe skade i regionalnettet, men mest i distribusjonsnettet, inkludert en del i lavspenningsnettet. Trefall på kraftledninger var den største årsaken til at mange mistet strømmen.

– Det er NVEs generelle inntrykk at de 67 enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som ble berørt, hadde god reparasjonsberedskap og informasjonsberedskap under uværet Urd, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

I den nye NVE-rapporten Erfaringer fra ekstremværet Urd , kommer det fram at de totale kostnadene på grunn av… Les videre


Visjonær mobilitet i Berlin

Mobilitetssystemer i fremtiden vil sannsynligvis være svært forskjellige fra hva som finnes i de fleste deler av verden i dag. Sentrale trender som elektrifisering, mobilitetsdeling og autonomi vil sannsynligvis komme sammen og skape drastiske endringer i mobiliteten de neste 10 til 15 årene.

Offentlig Elektromobilitet

Økende urbanisering og veksten av “megacities” med over ti millioner mennesker gir nye rammer for endring. Storbyene trenger nye trafikkonsept, samtidig som bærekraftige klimastrategier krever et skifte til ikke-fossile drivstofftyper.

Selv om… Les videre


Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

MEF gjennomfører medlemsundersøkelsen to ganger i året. Den siste undersøkelsen ble foretatt i juni og 843 bedrifter deltok.

– Medlemsundersøkelsen viser at det er sterk optimisme i norsk anleggsbransje om dagen. Eksempelvis gir 18 prosent av svarbedriftene tilbakemelding om at oppdragsmengden er såpass god at de vurderer å ansette flere, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

Myndigheter og offentlige byggherrer har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står… Les videre


Leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

I det gamle bygget til Vinmonopolet på Hasle, hvor fremstilling av akevitt og andre ferdigvarer tidligere var hovedbeskjeftigelse, skal det nå bygges 223 nye leiligheter. Første etasje skal bestå av ca 8.000 m2 handel, mens de øvrige 4 etasjene vil bestå av boliger. Alle leilighetene vil ha vannbåren gulvvarme. Prosjektet består av nybygg og rehabilitering, da det gamle bygget til Vinmonopolet er vernet.

60 millioner kroner

Kontrakten omfatter prosjektering og installasjon av alle rørtekniske installasjoner og… Les videre


Kontrakter for 50 millioner på én uke

– Sånn som det ser ut nå, vil vi være i produksjon på alle tre prosjektene i løpet av høsten eller vinteren. Det betyr mye for å sikre stabile og trygge arbeidsplasser i tiden fremover, sier Kvalvåg.

Campus Ås

De tre oppdragene er alle lokalisert i Østfold og Follo. På Statsbyggs prestisjeprosjekt Campus Ås (NMBU) fikk avdelingen jobben med å installere rørteknisk anlegg i det nye veterinærbygget som skal være innflyttingsklart i 2020.

Ove Skår AS

I Varnaveien i… Les videre


Smarte nett blir enda smartere

ABB i Norge og Skagerak Nett skal sammen bidra til ytterligere digitalisering av distribusjonsnettet. Sammen med Norges nest største nettselskap vil ABB bidra til et styrket kraftnett og en mer pålitelig og stabil kraftforsyning.

Målet til pilotprosjektet er å demonstrere at det autonome, eller selvkjørende, kraftnettet kan redusere konsekvensene av strømbrudd med såkalt FLISR-teknologi, det vil si rask feillokalisering og skadeavgrensning, samt funksjonalitet som gjenoppretter strømforsyningen så fort som mulig. Ved å raskere lokalisere og… Les videre


Signerte EU-erklæring om 5G-samarbeid

Vi ønsker derfor å utnytte mulighetene som den nye 5G-teknologien gir. Men for å realisere potensialet i den nye 5G-teknologien, er landene i Europa nødt til samarbeide, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

Sammen med representanter fra de 28 EU-landene signerte statssekretær Jóhannesson 5G-erklæringen på et uformelt ministermøte i Tallinn i Estland 18. juli. Norge signerte erklæringen som eneste ikke-medlem av EU.

Legger forholdene til rette i Norge

På møtet i Tallin orienterte Jóhannesson om hvordan regjeringen legger forholdene… Les videre


Nordmenn kan betale mer for drikkevannet sitt

Som omtalt av NRK 26. juli, viser en fersk rapport fra Norsk Vann at det må investeres 280 milliarder kroner i å oppgradere vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for 64 prosent av investeringsbehovet, da det er nødvendig å øke dagens fornyelsestakt med om lag 50 prosent. Anleggene må også bygges ut for å takle befolkningsveksten, klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet.

– Vi har… Les videre


Blir ny samarbeidspartner for Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway er en sykkelkonkurranse som foregår på viktig infrastruktur i noen av de mest spektakulære omgivelsene Norge kan by på. Rittet følges med stor interesse både i Norge og internasjonalt og blir kringkastet til over 180 land.

– Veibygging, asfaltering og veivedlikehold er blant våre sentrale kompetanseområder, og landeveissykling er en av få idretter som utøves på ‘våre produkter’. Samarbeidet med Arctic Race vil gi oss en anledning til å vise frem… Les videre


I gang med infrastruktur E16 Storetjern-Kanada

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jevnaker kommune, Glitre energi Nett AS og Telenor hvor Jevnaker kommune er prosjektleder.

Prosjektet er en synergieffekt av utbyggingen av ny E16 og omlegging av vann/avløp og høyspent i den forbindelse. I tillegg har Jevnaker kommune i forkant utarbeidet en saneringsplan for private avløpsanlegg i et sårbart område i østre Jevnaker, Storetjern. Behovene ble sett under ett og gir et unikt samarbeidsprosjekt som både kommer innbyggere i området… Les videre


275 MNK til sikringstiltak mot flom, skred og miljøtiltak

Den samlede kostnaden til alle tiltakene er på 275 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 % av kostnaden. Om lag 36 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål. NVEs årsrapport om sikrings- og miljøtiltak i 2016 omtaler 41 av de 87 tiltakene som er utført.

Årsrapport for utførte tiltak 2016

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av… Les videre


Stort sjøvannsprosjekt i Bergen

BKK Varme skal levere fjernkjøling til blant annet Media City Bergen og andre bygg på Nygårdstangen, mens Universitetet i Bergen skal benytte sjøvannet til marin forskning på Marineholmen og energiformål i egne bygg. Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt, da det kun kreves 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50-70 kWh kjøling.

Byggeledelse av inntaksledningen og fordelingsledningene

Under en stor operasjon i mai ble inntaksledningen på hele 2,2 kilometer slept fra Sotra og senket… Les videre


Skal prosjektere tre små kraftverk

Sweco skal ha ansvar for alle byggtekniske fag, og oppdraget innebærer forprosjekt, utarbeiding av anbudsgrunnlag og detaljprosjektering.

Realiserer produksjon av fornybar energi

– For oss er dette et spennende og viktig oppdrag, hvor vi får bidra til å realisere produksjon av fornybar energi. Vi har lang erfaring med prosjektering av denne typen kraftverk, samtidig som det bestandig kreves skreddersøm for det enkelte prosjekt, sier Sigurd Løvfall, gruppeleder Vannkraft i Sweco.

Sweco har hatt oppdrag for Miljøkraft Nordland… Les videre


Blågrønn seier for Rambøll

-Blågrønne strukturer, og levende byer, er noe av kjernen i det Rambøll ønsker å være kjent for. I tilbudet til Stavanger kommune toppet vi laget og tilbød noen av våre beste, og mest erfarende, lokale og internasjonale ressurser. En blågrønn visjonsplan for Forus vil påvirke området og hele regionen. Vi gleder oss veldig til å jobbe med dette spennende oppdraget, forteller oppdragsansvarlig, Anne Merethe Skogland.

Bærekraftig og fremtidsrettet byplanlegging

Samfunnsrådgiveren Rambøll er en pådriver for nye… Les videre


Styrker seg innen energi og kraftoverføring

− Med kjøpet av ARA Engineering tilfører vi Norconsult solid kompetanse på høyspenningsteknikk. Vi gleder oss til å få ARAs medarbeidere med på laget, slik at vi i fellesskap kan bygge opp sterke kompetansemiljøer innen høyspenningsteknikk i Norconsult i Skandinavia og internasjonalt. Dette vil komme våre kunder til gode i form av et enda sterkere, tverrfaglig tjenestetilbud, sier Egil Gossé, konserndirektør for Skandinavia i Norconsult.

Et solid miljø innen kraftoverføringstjenester

ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk,… Les videre


Skal sikre Oslos framtidige vannforsyning

Oslo kommune etablerer ny vannforsyning for å sikre tilstrekkelig drikkevann til innbyggerne dersom dagens system skulle svikte. Multiconsult er tildelt kontrakten med forprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet. I tildelingskriteriene for kontrakten har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vektlagt kompetanse og oppdragsforståelse høyt.

– Kontrakten er en viktig milepæl for oss og anerkjenner den solide fagkompetansen Multiconsult besitter innen vann og miljø i Norge. Vi ser fram til arbeidet med forprosjektet og de… Les videre


Rejlers markerer 75 år som rådgivende konsulenter

Rejlers ble grunnlagt i 1942 av ingeniøren Gunnar Rejler. Virksomheten ble etablert i Växjö, Sverige og omfattet innledningsvis oppdrag innenfor strømdistribusjon på lokalt og regionalt nivå. På 1950-tallet vokste selskapet spesielt innen industriell sektor og hadde åpnet flere kontorer i Sør-Sverige.

Tidlig ute i den begynnende datautviklingen

På midten av 1960-tallet var Rejlers representert med 11 enheter; fra Gävle i nord til Lund i sør. Byggeboomen i privatmarkedet beredet grunn for et nytt marked; el-installasjon i… Les videre


Staten har en vei å gå med jordvern

Kronikk av Kristine Lien Skog, Stipendiat jordvern og arealplanlegging, NMBU.

Det er kommunene med størst befolkningsvekst som har bygget ned matjorda mest. Her befinner også mye av den verdifulle matjorda seg. Sentralt beliggende kommuner har omtrent halvparten av de resterende landbruksarealene våre. En tredel av matjorda finnes rundt tettstedene i disse kommunene, og deres evne til å skåne matjord i framtidig arealplanlegging er avgjørende. Den jobben kan de ikke gjøre alene.

Infrastruktur har nemlig avgjørende betydning… Les videre


Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

– Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet vårt, og viser at vi er blant de fremste i verden på miljøutredninger av vannkraft, sier Gro Dyrnes, seksjonsleder for naturressurser i Multiconsult.

Kraftverket Middle Yeywa er planlagt på Myitnge-elva i Shan-staten, omtrent 80 km øst for Mandalay i Myanmar. Foreløpige beregninger viser at kraftverket kan få en kapasitet på 690 MW, som tilsvarer omtrent 15 prosent av all installert kraftproduksjon i landet.

Tekniske miljøløsninger

SN Power utreder ulike utbyggingsalternativer… Les videre


Lanserer ny støtteordning for elbillading

– 70 prosent av boligene i Oslo er i borettslag og sameier. Skal vi lykkes å redusere utslippene fra trafikken er vi avhengig av at borettslagene bygger ut ladepunkter for elbil i høyt tempo, sier Heidi Sørensen, leder for Klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo har vedtatt en av verdens mest ambisiøse klimastrategier. Transport står for to tredjedeler av utslippene i Oslo, og det er på dette området de kraftigste virkemidlene kommer.

Utbygging av ladeinfrastruktur er avgjørende… Les videre