Arkiv for: Infrastruktur

Skal bygge Hitra 2 vindpark

Kontrakten på infrastruktur i Hitra 2 vindpark er tildelt PEAB etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Verdien på oppdraget ligger i området 150 – 200 millioner kroner. Anleggsarbeidene tar til i november i år. Når arbeidet er ferdigstilt mot slutten av 2018, vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner våren 2019.

Eies og drives av Statkraft

Infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter 26 turbinfundamenter med oppstillingsplasser, inntil 12 km nye internveier, intern kabling samt nye… Les videre


Renser morgendagens vann

For rensing av drikkevann

Dette er en produktserie for rensing av drikkevann. Filtralite Pure benyttes som filter i store anlegg for rensing av drikkevann. Her hjemme benyttes Filtralite Pure blant annet i Oset renseanlegg som leverer 90% av drikkevannet i Oslo.  I tillegg er Filtralite Pure i bruk i London, Tsjekkia, Israel, Australia, India, Frankrike, Canada og Hong Kong, for å ha nevnt noen.

For rensing av avløpsvann

Filtralite Clean er et filtermateriale med unik porøsitet som… Les videre


Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

Kronikk av Cecilie Daae, direktør i DSB. 

Klimaendringene forverrer problemer som fattigdom, migrasjon, sosiale spenninger, konflikter, miljøødeleggelser, ineffektivt lederskap og svake politiske institusjoner. EUs utenriksministre pekte nylig på at klimaendringene også har stor innvirkning på sikkerhetspolitikk og internasjonal handel og samarbeid.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har med støtte fra Utenriksdepartement i flere år samarbeidet med Cuba og andre land i Karibia for å styrke myndighetenes kapasitet til å vurdere og forebygge risiko for naturkatastrofer. Dette… Les videre


Nominert til internasjonal BIM-pris

– AEC Excellence Awards henger svært høyt i bransjen, og nåløyet for å nomineres som en av finalistene er veldig trangt. Derfor er det kjempegøy at vi får denne anerkjennelsen, det viser at det vi holder på med innen bruk av spillteknologi i prosjekt er banebrytende, sier Thomas Angeltveit, BIM-koordinator fra Norconsult.

Bruker spillteknologi til signalbefaring på jernbane

Norconsult har hatt komplett ansvar for detalj- og byggeplan for nytt tunnelløp mellom Arna og Fløen i Bergen…. Les videre


Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Mikrogridanlegget er bygget på Sandbakken miljøstasjon, som med sine 1200 m2 solcellepaneler og 4 vindmøller blir til en grønn energicelle med mulighet til å produsere, konsumere og distribuere sin egen strøm. I fremtiden er det tenkt at flere grønne celler kan legges ved siden av hverandre og sammen utgjøre et smartgrid.

Administrerende direktør i Schneider Electric Dagfinn Ringås, brukte anledningen til å understreke viktigheten av the Internet of Things (IoT).

– For å løse miljøutfordringene og… Les videre


Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Norge har unike muligheter for å tilfredsstille kravene fra et voksende internasjonal marked for storskala datasentre, it-vertstjenester og internasjonale sky-tjenester. Adgangen til strømforsyning og annen nødvendig infrastruktur er rangert blant de beste i verden.

– Vår ambisjon er å tilby Europas største, sikreste, grønneste og mest kostnadseffektive datasenterløsning, sier markedsdirektør Mats Andersson i Lefdal Mine Datacenter.

Utnytter bergrommet

Gruven består i dag av seks nivåer delt inn i 75 kammer. Fra inngangen gir den 1300 meter… Les videre


Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

– Prosjektets ambisjon er skape verdens mest miljøvennlige og effektive magnesiumproduksjon på Herøya, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

– Med infrastrukturen i den gamle magnesiumfabrikken som grunnmur, og banebrytende ny klimateknologi som metode, er målet å bygge verdens eneste CO2-frie produksjonsanlegg for magnesium, understreker han.

Viktig for det grønne skiftet

Produksjonen baserer seg på kjente norske naturressurser; olivin og elektrisk kraft. Begge produktene er viktige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Samtidig som magnesium blir… Les videre


Energilagring med naturlige «batterier»

Samtidig som det gjøres stadig nye fremskritt på batterifronten, jobber forskere fra flere europeiske land med å se på andre muligheter for å lagre fornybar energi. Det skjer blant annet i et EU- prosjekt ved navn RICAS 2020 hvor SINTEF er en av deltakerne.

– Hvis vi skal klare å stanse bruken av fossil energi, må vi ha mulighet til å lagre fornybar energi, påpeker Giovanni Perillo, som er materialforsker i SINTEF og prosjektleder for… Les videre


Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Kronikk av Cecilie Daae, direktør i DSB.

Alvorlige skogbranner, hetebølger, flommer og skred har tatt liv og forårsaket enorme skader. Også i Norge ser vi en økning i ekstremvær, og mer vil komme på grunn av klimaendringene. Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene – det vil lønne seg.

Flommen i Sogn og Fjordane i juli berørte en hel bygd. Nedbørrekorder og flom på Vestlandet ga vann i kjellere og… Les videre


Skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Avtalen ble signert 1. september, og forprosjektet gjelder nytt prosesstrinn for fjerning av farge i råvannet på det eksisterende Holsfjordanlegget. Anlegget skal hovedsakelig være et fjellanlegg, og ved ferdigstilling vil anlegget gi bedre vannkvalitet til innbyggerne i Asker og Bærum. Forprosjektet bygger videre på det allerede gjennomførte skisseprosjektet «Holsfjordanlegget, utvidet vannbehandling – Forberedende arbeider for fargefjerning», også dette gjennomført av Norconsult.

– Etter en anskaffelsesprosess hvor vi mottok gode tilbud fra flere av Norges største rådgiverfirmaer,… Les videre


Norges første byvekstavtale signert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signerte avtalen på vegne av staten sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune signerte fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og byråd Anna Elisa Tryti.

– Byene våre vokser og vi har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp i årene fremover. Da må staten og kommunen samarbeide om å planlegge hvor vi bor, hvor vi jobber og hvordan vi skal reise, så dette både blir enkelt og… Les videre


Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Hvordan skal fremtidens by se ut, hva skal den inneholde, og hvem skal bo der? Dette var utgangspunktet for konseptstudien for Kjeller, som 12 masterstudenter har jobbet med gjennom sommeren. Målet har vært å vise hvordan området kan se ut etter at Forsvaret avvikler sin drift på flyplassen i 2023. Fredag presenterte de sin sluttrapport for oppdragsgiver Aspelin Ramm Eiendom og politisk ledelse i Skedsmo kommune.

– I dette prosjektet har vi hatt en unik… Les videre


Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

– Nettselskapene må investere store beløp for å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Batterier kan brukes til å utjevne de såkalte effekttoppene i strømnettet. Det kan bidra til å begrense behovet for nye nettinvesteringer, slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den nye NVE-rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet», som ble lansert under Arendalsuka, viser… Les videre


NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Kommunens nye hovedrenseanlegg (OHARA) skal bygges i fjell, og prosjektet omfatter bygningsmessige arbeider og vannsikring for renseanlegget i fjellhall og tunneller, VA-ledning i tunneller, ferdigstilling av kjørebaner i tunneller og ferdistilling av veier og plasser inkl VA-anlegg i dagen. Kontrakten omfatter også tekniske fag med VVS og ventilasjon.

Starter i september

– Dette er et betydelig prosjekt for å oss, og som vi er svært fornøyd med å kunne gå i gang med. Vi avslutter… Les videre


Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om utarbeide et forslag til forvaltningsregime for vei- og jernbanesektorens infrastruktur som kan benyttes til fremføring av ekomnett. Departementet… Les videre


Fortsatt behov for norsk gass i Europa

– Tyskland er inne i et grønt skifte. Det er besluttet å avvikle kjernekraft innen 2022, og det går mot stenging av kullkraftverkene. Når man fjerner noen energikilder, må man importere mer av andre, sier Friedbert Pflüger.

– Det er politisk konsensus om at gass er en passende partner for fornybar energi, før denne blir stor nok. Man trenger stabil energiforsyning, og Norge regnes som en av mest pålitelige leverandørene, sier Franz Thönnes.

Trenger stabilt… Les videre


Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

– Kontrakten har en verdi på ca 70 millioner kroner og er en viktig kontrakt for Bravida, kommenterer regionsdirektør i Oslo Tore S. Hansen.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides og kapasiteten skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra ca. 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Samler egen kompetanse i østlandsområdet

Bravida har i dette prosjektet valgt å samle egen kompetanse i østlandsområdet for denne typen prosjekt ved å gjøre dette anlegget som… Les videre


Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

I juni satte NCC i gang arbeidene med de to prosjektene som har en samlet verdi på vel 140 millioner kroner, og som begge etter planen skal være ferdigstilt i oktober 2018.

– Dette er prosjekter av middels størrelse, som likevel er viktige for å befeste vår posisjon og sikre sysselsetting gjennom høst- og vintersesongen, forteller Svein-Arne Sivertsen som er NCCs distriktssjef i Nord-Norge.

I Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland skal NCC fullføre byggingen av… Les videre


Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Det ble noe skade i regionalnettet, men mest i distribusjonsnettet, inkludert en del i lavspenningsnettet. Trefall på kraftledninger var den største årsaken til at mange mistet strømmen.

– Det er NVEs generelle inntrykk at de 67 enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som ble berørt, hadde god reparasjonsberedskap og informasjonsberedskap under uværet Urd, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

I den nye NVE-rapporten Erfaringer fra ekstremværet Urd , kommer det fram at de totale kostnadene på grunn av… Les videre


Visjonær mobilitet i Berlin

Mobilitetssystemer i fremtiden vil sannsynligvis være svært forskjellige fra hva som finnes i de fleste deler av verden i dag. Sentrale trender som elektrifisering, mobilitetsdeling og autonomi vil sannsynligvis komme sammen og skape drastiske endringer i mobiliteten de neste 10 til 15 årene.

Offentlig Elektromobilitet

Økende urbanisering og veksten av “megacities” med over ti millioner mennesker gir nye rammer for endring. Storbyene trenger nye trafikkonsept, samtidig som bærekraftige klimastrategier krever et skifte til ikke-fossile drivstofftyper.

Selv om… Les videre