Arkiv for: Infrastruktur

Skal prosjektere tre små kraftverk

Sweco skal ha ansvar for alle byggtekniske fag, og oppdraget innebærer forprosjekt, utarbeiding av anbudsgrunnlag og detaljprosjektering.

Realiserer produksjon av fornybar energi

– For oss er dette et spennende og viktig oppdrag, hvor vi får bidra til å realisere produksjon av fornybar energi. Vi har lang erfaring med prosjektering av denne typen kraftverk, samtidig som det bestandig kreves skreddersøm for det enkelte prosjekt, sier Sigurd Løvfall, gruppeleder Vannkraft i Sweco.

Sweco har hatt oppdrag for Miljøkraft Nordland… Les videre


Blågrønn seier for Rambøll

-Blågrønne strukturer, og levende byer, er noe av kjernen i det Rambøll ønsker å være kjent for. I tilbudet til Stavanger kommune toppet vi laget og tilbød noen av våre beste, og mest erfarende, lokale og internasjonale ressurser. En blågrønn visjonsplan for Forus vil påvirke området og hele regionen. Vi gleder oss veldig til å jobbe med dette spennende oppdraget, forteller oppdragsansvarlig, Anne Merethe Skogland.

Bærekraftig og fremtidsrettet byplanlegging

Samfunnsrådgiveren Rambøll er en pådriver for nye… Les videre


Styrker seg innen energi og kraftoverføring

− Med kjøpet av ARA Engineering tilfører vi Norconsult solid kompetanse på høyspenningsteknikk. Vi gleder oss til å få ARAs medarbeidere med på laget, slik at vi i fellesskap kan bygge opp sterke kompetansemiljøer innen høyspenningsteknikk i Norconsult i Skandinavia og internasjonalt. Dette vil komme våre kunder til gode i form av et enda sterkere, tverrfaglig tjenestetilbud, sier Egil Gossé, konserndirektør for Skandinavia i Norconsult.

Et solid miljø innen kraftoverføringstjenester

ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk,… Les videre


Skal sikre Oslos framtidige vannforsyning

Oslo kommune etablerer ny vannforsyning for å sikre tilstrekkelig drikkevann til innbyggerne dersom dagens system skulle svikte. Multiconsult er tildelt kontrakten med forprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet. I tildelingskriteriene for kontrakten har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vektlagt kompetanse og oppdragsforståelse høyt.

– Kontrakten er en viktig milepæl for oss og anerkjenner den solide fagkompetansen Multiconsult besitter innen vann og miljø i Norge. Vi ser fram til arbeidet med forprosjektet og de… Les videre


Rejlers markerer 75 år som rådgivende konsulenter

Rejlers ble grunnlagt i 1942 av ingeniøren Gunnar Rejler. Virksomheten ble etablert i Växjö, Sverige og omfattet innledningsvis oppdrag innenfor strømdistribusjon på lokalt og regionalt nivå. På 1950-tallet vokste selskapet spesielt innen industriell sektor og hadde åpnet flere kontorer i Sør-Sverige.

Tidlig ute i den begynnende datautviklingen

På midten av 1960-tallet var Rejlers representert med 11 enheter; fra Gävle i nord til Lund i sør. Byggeboomen i privatmarkedet beredet grunn for et nytt marked; el-installasjon i… Les videre


Staten har en vei å gå med jordvern

Kronikk av Kristine Lien Skog, Stipendiat jordvern og arealplanlegging, NMBU.

Det er kommunene med størst befolkningsvekst som har bygget ned matjorda mest. Her befinner også mye av den verdifulle matjorda seg. Sentralt beliggende kommuner har omtrent halvparten av de resterende landbruksarealene våre. En tredel av matjorda finnes rundt tettstedene i disse kommunene, og deres evne til å skåne matjord i framtidig arealplanlegging er avgjørende. Den jobben kan de ikke gjøre alene.

Infrastruktur har nemlig avgjørende betydning… Les videre


Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

– Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet vårt, og viser at vi er blant de fremste i verden på miljøutredninger av vannkraft, sier Gro Dyrnes, seksjonsleder for naturressurser i Multiconsult.

Kraftverket Middle Yeywa er planlagt på Myitnge-elva i Shan-staten, omtrent 80 km øst for Mandalay i Myanmar. Foreløpige beregninger viser at kraftverket kan få en kapasitet på 690 MW, som tilsvarer omtrent 15 prosent av all installert kraftproduksjon i landet.

Tekniske miljøløsninger

SN Power utreder ulike utbyggingsalternativer… Les videre


Lanserer ny støtteordning for elbillading

– 70 prosent av boligene i Oslo er i borettslag og sameier. Skal vi lykkes å redusere utslippene fra trafikken er vi avhengig av at borettslagene bygger ut ladepunkter for elbil i høyt tempo, sier Heidi Sørensen, leder for Klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo har vedtatt en av verdens mest ambisiøse klimastrategier. Transport står for to tredjedeler av utslippene i Oslo, og det er på dette området de kraftigste virkemidlene kommer.

Utbygging av ladeinfrastruktur er avgjørende… Les videre


Digitaliserte fagordbok på fritiden

Ordboken, som ble utgitt for første gang i 1968, inneholder rundt 2000 nøkkelord innen temaer som fyllingsdammer, betongdammer, mekanisk utstyr, hydrologi, geologi og anleggsdrift. Oppslagene finnes både på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk.

– I den digitale utgaven valgte jeg å utelate de italienske og portugisiske ordene, da disse i mindre grad er aktuelle som arbeidsspråk. Boken finnes i papirutgave på de fleste kontorer hvor damingeniører jobber, men jeg syntes det var… Les videre


Data om klimahendelser må systematiseres

– I prosjektet Klima 2050 har vi nylig gitt ut en rapport som gjennomgår ulike tilnærminger for innsamling og analyse av data, og vurderer utnyttelsesnivå og tilgjengelighet til data mot behov, sier seniorforsker Nathalie Labonnote ved SINTEF Byggforsk.

Studien viser at data er spredt rundt hos en heterogen gruppe av aktører som har ulik motivasjon, ulike behov og ulike nivåer av databehandling.

– På generell basis kan vi si at ulike aktørers behov ikke har blitt… Les videre


Kitemill tar strømproduksjonen til værs

Det Vosse-baserte selskapet som ble grunnlagt i 2008, jobber med en ny måte å produsere vindkraft på, med betydelig lavere kostnader og materialbruk enn konvensjonelle vindturbiner. Konseptet består av vinsj, line og kite. Og ikke minst: Et avansert styringssystem. Kiten som lages av et lett, solid komposittmateriale, genererer strøm ved å fly i en sirkel.

– Den sveiper et stort areal, og overfører energien ved å dra ut en line, forteller daglig leder og med-gründer… Les videre


Verdens største flytende testanlegg for solenergi

Lite landareal har kraftig begrenset Singapores bruk av solkraft. Flytende solcelleanlegg kan være et godt alternativ for øystaten, som er omgitt av vann. Slike paneler kan dessuten være elleve prosent mer effektive enn tilsvarende plassert på dyrebare landområder. ABB leverer viktige elektrokomponenter til et flytende testanlegg med en kapasitet på 1 megawatt. Størrelsen tilsvarer halvannen fotballbane. Energien som genereres, mates inn i kraftnettet og gir elektrisitet for opptil 250 husholdninger.

– Vi er stolte over… Les videre


Etablerer ny infrastruktur for Helse Vest

Helse Vest har inngått en avtale med IBM og SAP til en verdi av 350 millioner kroner. Avtalen innebærer leveranse og innføring av et omfattende økonomi- og logistikksystem, samt forvaltning, drift og vedlikehold av løsningen.

Inntil 10 år fremover

Helse Vest er det nest største regionale helseforetaket i Norge, og har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helseregionen har et pasientgrunnlag på cirka 1 million mennesker, og mer enn 28… Les videre


Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Anlegget er knyttet til Accionas test-vindpark Barasoain i Navarra i Nord-Spania, men løsningen skal også benyttes for selskapets kommersielle vindparker. Systemet går i all enkelhet ut på å installere store batterier med kapasitet til å jevne ut forskjellene mellom tilbud fra vindkraftanlegget og etterspørsel fra markedet.

Fra fossile elektrisitetskilder til fornybare

Europa er i ferd med å gjennomgå en storstilt omlegging fra fossile elektrisitetskilder til fornybare, men hverken vind eller sol kan tilpasses forbruk på samme… Les videre


Første gang et så stort anlegg er bygget i Norge

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

– Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble… Les videre


Skal lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet

I over 10 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa. Sist på et større byutviklingsprosjekt i Romania, Cluj-Napoca, de to siste årene. Før det ledet han det EU-finansierte prosjektet CONNECTED – Things about future, cities and people, en kunnskapsdelingsplattform om byutvikling mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

Den 22. mai begynte han som markedsansvarlig og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor.

Tverrfaglig byinnovasjon

Nå vil Iversen bruke alt… Les videre


– Klimakvoter hindrer nødvendig CO2-fangst

Tre nye CO2-fangstprosjekter er under planlegging i Norge. Det skal fanges CO2 hos Yara, hos Norcem og ved Klemetsrudanlegget i Oslo. Statoil har nettopp søkt regjeringen om operatørskap på lagring. Videre åpnet Norwegian CCS Research Centre (NCCS) før jul. Det er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en industriledet innovasjonsplattform med mål om å få fortgang i fullskala CO2-fangst, transport og lagring.

– Vi skal få industrien og andre aktører til å ta i bruk… Les videre


Fortette eller verne?

– I Oslo og Akershus har vi ikke noe valg. Vi er nødt til å fortette langs eksisterende infrastruktur, hevder Jøran Kallmyr, Advokat og partner i Advokatfirma Ræder, tidligere Byråd for samferdsel og leder for byutviklingskomiteen i Oslo kommune.

For eksempel er Oslopakke 3 allerede underfinansiert på transport grunnet større befolkningsvekst enn forventet.

– Investeringene kommer ikke til å være tilstrekkelige med mindre vi utnytter arealet bedre.
Med bedre arealutnyttelse er potensialet stort, for eksempel ved å… Les videre


Reduserer vannverk driftskostnader med 30 prosent

ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader. Som en del av ABB Abilitys digitale konsept, kobler energistyringssystemet elektroinstallasjonene til dataskyen og gir kunder sanntidsinformasjon og historiske trender som forbedrer kraftsystemets totalytelse.

Digitaliserer anlegg for å redusere driftskostnader og energiforbruk

ABBs digitale enheter, utstyr og løsninger og digitalklare tjenester muliggjør et kvantesprang innen industriell… Les videre


Skal kapre det skandinaviske markedet

Fra 1. januar i år ble det besluttet at Aquateam COWI skal dedikere sin virksomhet til anvendt forskning og Forskning og utviklingsarbeid (FOU). COWI kjøpte selskapet Aquateam i 2013, og de ble da en del av COWIs sammensatte og tverrfaglige rådgivningsmiljø. Å rendyrke forskernes fagkompetanse er hovedårsaken til endringene på nyåret.

– Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet. Gjennom COWI kan vi… Les videre