Arkiv for: Havn

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

I Kristiansand møtes europaveiene E39 og E18 samt bilferge fra Danmark. Nest etter Oslo, er Kristiansand Norges viktigste transportknutepunkt til resten av Europa, og Kristiansand Havn ligger midt i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). I forbindelse med overordnet byutvikling for Kristiansand by og utvidelse av E39, skal havneområdet gjennomgå en forvandling.

– Norconsult har vunnet nesten samtlige fag på rammeavtaler som Kristiansand Havn har utlyst for de neste tre årene. En slik anerkjennelse av Norconsults kompetanse… Les videre


Monstad kai bygges av Stjern entreprenør AS

Kontrakten for å bygge dypvannskai ved Østre Strandaunskjæret på Monstad er tildelt Stjern Entreprenør AS etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Arbeidet med kaien vil starte i slutten av mars og ferdigstilles mot slutten av året.

Havneområdet blir mottakssted for mer enn 200 vindturbiner

Vindmøllene som skal reises i vindparkene på Fosen fraktes med skip fra Danmark. Kaien på Monstad er nødvendig for å ta imot turbinkomponenter til vindparkene på Roan, Storheia, Kvendalsfjellet og Harbaksfjellet. Dette er… Les videre


Vil starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Kirkenes

Arbeidet er en oppfølging av regjeringens beslutning fra desember om å anbefale at en eventuell ny havn i Kirkenes lokaliseres til Høybukta vest.

– Dette er et prosjekt som har nasjonal og internasjonal betydning. Derfor er det naturlig at staten bidrar med tilrettelegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.

Omfattende planarbeid

De to statlige etatene tilbyr derfor å ta ansvaret for reguleringsplanarbeidet, og vil også dekke kostnader etter nærmere avtale. Planarbeidet inkluderer… Les videre


Enova ønsker landstrøm i flere havner

– Landstrøm er et viktig satsingsområde for Enova når lavutslippssamfunnet skal bygges. 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger til kai. Flere av anleggene vi støttet i fjor er allerede i drift og i gang med å kutte utslipp, og vi gleder oss til å være med på å realisere enda flere landstrøm-prosjekter også i år, sa markedsdirektør Audhild Kvam i Enova under Enovakonferansen.

Mest landstrøm igjen for pengene

Enovas støtte til landstrømanlegg… Les videre


Samler Europa for historisk beredskapsøvelse

Det skjer i Skagerrak, med utgangspunkt i Langesund, til høsten.

– Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden, sier prosjektleder i Kystverket, Stig Wahlstrøm.

Tester internasjonal beredskap

Øvelsen er støttet av EU, og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017. Sist uke var Kystverkets prosjektleder Stig Wahlstrøm i Brussel med en delegasjon som avspark for øvelsen. Der var også representanter for Telemark IUA (Interkommunale… Les videre


Selvgående skip vil øke sikkerheten

Seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth ved Sintef Marintek mener utvikling av autonome skip vil gi store muligheter for verft, utstyrsindustri og redere.

– På lavkost-operasjoner vil autonome skip neppe bli konkurransedyktige i nær fremtid. Men Norge er i en særstilling når det gjelder muligheter for industriell satsing på mer avanserte løsninger innen dette området, sier han.

Revolusjonerer skipsfarten

I oktober etableres NFAS – Norsk Forum for Autonome Skip. NFAS skal bli en sentral møteplass der interesserte kan utveksle… Les videre


Forventer ny gjennomgang av havneavgiftene

– Det har gått prestisje i saken fra Kystverkets side og det er helt uakseptabelt, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, leder for medlemsorganisasjonen til havnene i Norge.

Anløpsavgiftene har vært vurdert på nytt flere ganger av et eksternt og anerkjent firma. De støtter opp om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS beregninger og nå må samferdselsministeren gå inn i saken.

– Jeg stoler på at Ketil Solvik- Olsen får riktige opplysninger og tar en ny og uhildet… Les videre


Norges mest effektive havn

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor.– Dette gjør Drammen Havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er… Les videre


Den fargerike havna

Siste tilvekst i så måte er en 11 meter høy og 60 meter bred vegg bestående av 20 containere som til sammen utgjør et 700 kvadratmeter graffitidekorert lerret rett ved det nye jernbanesporet og innkjørselen til containerhavna på Holmen.

Det er hovedsakelig benyttet utrangerte containere, men to av containerne er nye og skal benyttes som lager. Bak kunstverket står graffitikunstner Eric Ness Christiansen fra Drammen og illustratøren Mikael Noguchi.

GODT SYNLIG

Temaet er tømmerfløting, og veggen… Les videre


Stor interesse for PILOT-E

Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene. I tillegg representerer miljøvennlig skipsfart et stort internasjonalt marked. Her har norske forskningsmiljøer høy kompetanse og den norske maritime næringen en sterk posisjon – og dermed gode muligheter for å ta posisjoner.

– Vi forventer en stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene. Derfor har vi jobbet aktivt for å mobilisere næringen slik at de skal kunne møte etterspørselen, sier Trond Moengen, prosjektleder… Les videre


– Gledelig at Castbergfeltet bygges ut

Han peker på at det nå er viktig å forsterke arbeidet med å lete og å finne tilstrekkelige ressurser i området slik at også landterminalen på Veidneset blir en del av utbyggingen.

– Utbyggingen til 50-60 milliarder kroner vil komme på et tidspunkt hvor arbeidet med første fase av Sverdrup går mot slutten. Det er viktig at Statoil nå velger en modell for utbyggingen av Castbergfeltet som evner å utnytte og utvikle norsk leverandørindustri. Dette… Les videre


Nye millioner til grønn skipsfart

– En viktig grunn til norsk suksess innen de blå næringene har vært vår evne og vilje til å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi håper å se mange gode prosjektsøknader med utgangspunkt i den nye ordningen, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Den nyopprettede støtteordningen vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelse om å redusere skadelige klimagassutslipp med minst 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet… Les videre


Millioner til energigjerrige ferger på Sunnmøre

– At vi nå kan være med på å elektrifisere fergesamband hvor fergene har en liggetid ned mot fattige fem minutter, viser hvor raskt ladeteknologien går framover. Dette kan åpne for å elektrifisere langt flere fergesamband enn hva som har vært mulig før, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Mer miljøvennlig fergedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i dag ut fergesambandene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven, med oppstart i henholdsvis 2019 og 2020. Enovas bidrag til prosjektet er… Les videre


Nå merkes sjøveien til Oslo på nytt

Del to av farledsprosjektet Innseiling Oslo er i gang. Del en, utdypningsprosjektet ble fullført i våres. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene også må endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, starter nå og er planlagt fullført i løpet av våren 2017.

Farledsprosjektet Innseiling Oslo legger bedre til rette for sikker og effektiv seilas av… Les videre


Bedre klima ved hjelp av landstrøm

Studien viser at landstrøm vil redusere utslippene av NOx tilsvarende utslipp fra 58 prosent av den norske personbilparken. Dette vil koste om lag 1, 5 milliarder norske kroner på landsiden (pluss anleggsbidrag knyttet til forsterkning av nettet). I tillegg viser studien at investeringen for både gods- og cruiseskip kan hentes inn gjennom store besparelser på redusert drivstofforbruk, servicekostnader og NOx-avgifter.

Denne studien tar utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, analyserer mulighetene for… Les videre


Rambøll får drittjobb på Svalbard

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går kloakken fra de vel 2000 innbyggerne i Longejerbyen urenset rett ut i vannet.

Det blir tatt prøver av sjøbunnen hvert fjerde år for å overvåke situasjonen, men disse prøvene har vært ujevne i kvalitet. Nå har Rambøll Miljø og Helse fått i oppdrag å dokumentere effekten av utslippene, mens Rambøll Water skal se på mulige løsninger for å utbedre sitasjonen…. Les videre


Vegvesenets arbeid for miljøvennlig ferjer blir lagt merke til i EU

Metodikken for å utvikle verdens første batteridrevne ferje i et ordinært samband, er også lagt merke til i en ekspertgruppe på offentlige anskaffelser i OECD. Ekspertgruppen mener at anskaffelsen er et godt virkemiddel for å redusere CO2-utslipp.

– Det er en stor anerkjennelse til norske teknologimiljøer, rederiet og til Statens vegvesen at EU og OECD trekker fram vårt arbeid for miljøvennlige ferjer. Mange mener at «Ampere» er det mest håndgripelige eksemplet på det grønne skiftet vi er… Les videre


Kystreisen 2016 er i gang

Etter å ha blitt satt i land av losdirektør Erik Freberg Blom, fikk statsråd Ketil Solvik-Olsen og hans følge en grundig innføring i en oljevernaksjons ulike stadier.

I dag kastet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen loss fra Oslo havn og dro med sideportskipet Lysvik Seaways til Moss og videre derfra til Horten, Strømstad og Sandefjord. I morgen starter dagen med et losoppdrag gjennom Brevikstrømmen i Telemark, før ferden går videre til Brevik sjøtrafikksentral og videre nedover Sørlandskysten.

Her… Les videre


Åpnet Norges største landstrømanlegg for skip

Transocean Barents ble riggen koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.

Averøy Industripark, like ved Kristiansund, er en naturlig del av olje- og gassclusteret i Midt-Norge og har siden oppstarten i 2013 blant annet satset bevisst mot riggmarkedet. Den siste tiden har bedriften servet flere rigger, både ved kai og i fjorden utenfor.

Koblet på

I dag slo riggen Transocean Barents av… Les videre


Satser på strandrydding

Som en del av et stadig større aktivitetsprogram på Norskekysten, kan barn delta på strandryddinger fra april 2017. I tillegg vil Hurtigrutens ekspedisjonsteam og gjester plukke søppel.

Strender langs den unike og vakre norskekysten fylles hver vinter med plastavfall. Pattedyr og fugler setter seg fast i garn og tauverk, og påføres skader etter å ha spist plastbiter. Hurtigruten og Hold Norge Rent ønsker å gjøre sitt for å redusere miljøproblemet.

– Havforurensingen opptar både Hurtigruten og… Les videre