Arkiv for: Flyplass

Nordic tegner ny flyplass i Mo i Rana

Flyplassen på Helgelandskysten vil føre til bedre vilkår for både bosetning, næringslivsutvikling og ikke minst turisme i regionen. Forprosjektet skal være ferdig i oktober 2015, og vil danne grunnlaget for videre beslutninger om utbygging.

«Dette er en unik mulighet til å skape en flyplass der stedsegen arkitektur sammen med bærekraftige og teknologisk nyskapende løsninger viser vei for fremtidens lufthavnutvikling. Dette er et spennende prosjekt å utvide vår flyplass-portefølje med», sier partner i Nordic, Eskild… Les videre


Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer…. Les videre


Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

I rapporten som er overlevert Avinor anbefales det at en ny helikopterbase for oljenæringen legges til Berlevåg.

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst-Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil… Les videre


Flyparkering – avansert puslespill med tidspress

De sitter 80 meter over bakken i kontrolltårnet, men er nok ikke like kjent som flygelederne i etasjen over. Likevel krever jobben like mye konsentrasjon, kreativitet og evne til problemløsning for å holde oversikten over mylderet på bakken.

Denne gjengen går på jobb for å holde styr på flyene som skal parkere eller taues ut fra gate. Det er et stort puslespill hvor brikkene hele tiden endrer på seg. Sent innkommende eller avreisende fly gjør… Les videre


Stor interesse for ny og uavhengig flyplass ved Arendal

På Gullknapp i Froland kommune, har det vært en liten flystripe helt siden 1984. Da ble det kjøpt inn arealer for å skape en lufthavn. Rullebanen på 500 meter kunne snart tas i bruk, og siden da har Blakstad videregående skole benyttet Gullknapp som øvingsområde og bidratt sterkt til at rullebanen stadig har blitt lengre. Skolen har også bidratt med å lage vei inn til lufthavnen.

– Det er anleggslinjen ved skolen som har gjennomført den praktiske delen av skolegangen på og i tilknytning… Les videre