Arkiv for: Flyplass

Norwegian med solid resultatforbedring og rekordfulle fly

Fyllingsgraden i andre kvartal var 85 prosent, opp fem prosentpoeng sammenlignet med samme peiode i fjor. På langdistanserutene var fyllingsgraden enda høyere med 91 prosent. I andre kvartal fløy 324 000 passasjerer på Norwegians langsdistanseruter. Det er mer enn en fordobling fra fjoråret hvor passasjertallet var 139 000 dette kvartalet. Norwegian flyr nå 434 ruter i Europa, USA og Asia, hvorav 21 er langdistanseruter. Til sammen har Norwegian nå 28 langdistanseruter i salg og… Les videre


Avinor planlegger fremtidens flyplass

I løpet av et par tiår – kanskje før, vil «screening in motion» være å finne på lufthavnene.

-Produsenter av sikkerhetsutstyr har beveget seg fra å være rene produsenter av «hardware» til i mye større grad å tenke prosess og utstyr som skal gi god flyt gjennom sikkerhetskontrollen. De forsker nå tungt på teknologier som kan effektivisere sikkerhetskontrollen, og jeg tror at «screening i motion» blir det neste «store» innen sikkerhetskontroll av passasjerer, sier securityrådgiver… Les videre


To flyselskaper ønsker å drive regionale ruteflyginger i Sør-Norge

Disse selskapene har lagt i anbud:

  • Danish Air Transport AS (DAT)
  • Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe)

Anbudene har kommet inn etter utlysning av en åpen anbudskonkurranse 7. mai 2015 der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter i Sør-Norge for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020

De aktuelle flyrutene er:

  1. Røros – Oslo
  2. Førde – Oslo
  3. Sogndal – Oslo
  4. Sandane – Oslo
  5. Sogndal – Bergen
  6. Sandane – Bergen
  7. Førde – Bergen
  8. Ørsta-Volda – Bergen

Gjennom anbudskonkurransen… Les videre


Oslo lufthavn stenger rullebane

Vestre rullebane stenges

Oslo Lufthavn legger ny asfalt på vestre rullebane, et prosjekt som startet 11. april.

Hele prosjektet gjennomføres i tre etapper, hvor rullebanen har vært i bruk med forkortet bane i to av etappene.

– Det siste som gjenstår i prosjektet er asfalteringen av midtseksjonen, og da må vestre rullebane stenges helt for flytrafikk, forteller prosjektleder Runar Botten ved Oslo Lufthavn

– Dette betyr at vi får litt begrenset kapasitet på Oslo Lufthavn, men med… Les videre


Avinor investerer i ny tårnløsning for lufthavner

– Satsingen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene. Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø

Avinors har tidligere besluttet at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017.

Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne… Les videre


​Ønsker sammenslåing av Avinor og Oslo Lufthavn

Sammenslåingen vil være et ledd i den pågående prosessen med modernisering og effektivisering, hvor organiseringen av lufthavnvirksomheten også har blitt vurdert. Målet er formell beslutning i løpet av 4. kvartal, med gjennomføring fra og med 1. januar 2016.

Lønns- og arbeidsvilkår

Fusjonen har ikke som formål å endre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, men det vil bli gjort et arbeid for å harmonisere forskjeller i avtaleverkene mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS.

En sammenslåing vil ikke… Les videre


Ståhjuling har blitt et nyttig verktøy

Økt effektivitet

I fjor kjøpte Oslo Lufthavn inn en ståhjuling til seksjonen, da man hadde en hypotese om at effektiviteten kunne bedres betraktelig. I dag vet man svaret. Luftfartstilsynet har et krav om minimum 20 ID-inspeksjoner på et døgn. Etter at ståhjulingen ble tatt i bruk har Airport Patrol hatt opptil 100 ID-kontroller på et døgn, med et snitt på rundt 30. Den frigjør også tid til andre arbeidsoppgaver.

– Jeg synes det er en effektiv… Les videre


Ny støyforskrift for Oslo Lufthavn til høring

Luftfartstilsynet har i dag sendt ut på høring et utkast til ny forskrift om støyforebygging ved Oslo Lufthavn. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift i sin helhet. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger ved Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold og kapasitet ved flyplassen. Andre miljøhensyn, som utslipp av CO2, må også ivaretas. Det er et mål at støysituasjonen rundt flyplassen skal være så optimal som mulig…. Les videre


Svak oppgang i flytrafikken

Innlandstrafikken gikk ned med 1,4 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med litt over tre prosent. I sum ga dette en svak oppgang på 0,1 prosent i mai. Så langt i år har flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent.

Oslo Lufthavn var den eneste av Avinors større lufthavner som kunne vise til trafikkvekst i mai – på 2,7 prosent, mens Bergen lufthavn hadde en nedgang på 0,5 prosent, Stavanger lufthavn… Les videre


Klart for utbygging på Sola

Han peker på at det i dag er lav kapasitet både i ankomsthallene og i innsjekkingsområdet i terminalen.

– Dette har særlig vært krevende i chartersesongen, sier Lorentzen. Utbyggingen er en del av «Solaløftet», som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

– For… Les videre


Rapport: Avinor AS tilrår å oppretthalde drifta av lufthamnene

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at Avinor AS 20. mai la fram ein rapport om 17 lufthamner på kortbanenettet. Tilrådinga om å oppretthalde drifta ved desse lufthamnene gjeld fram til ny rapport blir lagt fram i 2019.

– Tilfreds med tilnærminga til Avinor

Samferdselsministeren meiner at det ikkje var naudsynt å uroe seg før rapporten blei presentert.

– Regjeringa har vore tydeleg på at vi vil ha eit godt transporttilbod over heile landet. Eg… Les videre


Klart for utbygging på Sola

Øker kapasiteten

 

Utbyggingen av Stavanger lufthavn Sola er en del av Solaløftet, som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen. Det er i dag lav kapasitet både i ankomsthallene og innsjekkingsområdet i terminalen.

– Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud. Dette har vært særlig krevende i chartersesongen, sier lufthavndirektør Leif… Les videre


Flyplass til en halv milliard

Flyplassområdet som er taksert utgjør 2 300 dekar, og er om lag halve arealet av det som utgjør flystasjonen i Bodø. Forsvaret skal bruke resten av flystasjonen fram mot år 2022 og operere F-16 ut fra Bodø i mange år, selv om Avinor overtar ansvaret for å drive selve flyplassen neste sommer.

Takseringen av flyplassområdet like ved Bodø sentrum er et ledd i arbeidet med å overføre driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret til… Les videre


Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg. Anbodsfristen for flyselskapa er 7. juli 2015. På tre flyruter med kommersielt potensial blir statleg regulering og kjøp oppheva. Samstundes leggast det til rette for auka konkurranse om dei rutene som staten framleis skal kjøpe.

På grunn av svake passasjertal kjem staten ikkje til å kjøpe flytransport på ruta Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette blei vedteke av Stortinget i samband med behandlinga… Les videre


Bygger fly med 3D-printer

– 3D-printing krever mye mindre råmateriale, gir store energibesparelser, og går dessuten mye raskere enn vanlig produksjon. Dette har vi stor tro på, sier prosjektleder Brede Vigdal i NTi.

Sparer materialer

Titan er metallet med høyest styrke i forhold til vekt, og anvendes derfor til å bygge lettere fly som forbruker mindre drivstoff. Dagens produksjon av titankomponenter er imidlertid energikrevende, og svært mye metall går til spille: I dag kjøpes fem ganger mer titan til flykomponenter… Les videre


Sverige først i verden med fjernstyrt flygeledelse

– Remote Tower Services er et utviklingsprosjekt som vi er svært stolte av. Som første aktør i verden har vi fått operativ godkjenning, og det er stor interesse hos kundene våre i Sverige og rundt om i verden. RTS er en viktig tjeneste og service å tilby for oss og våre partnere. Det gir oss et visst utviklingsforsprang og stor konkurransedyktighet, sier LFVs generaldirektør Olle Sundin.

– Vi ser stor interesse fra både små… Les videre


Svak oppgang på OSL i mars

Innlandstrafikken gikk ned med 2,6 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med 0,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Samlet ga dette en nedgang i trafikken på 1,5 prosent. I alt reiste 4 024 348 passasjer til og fra Avinors lufthavner i mars. Samtidig har passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,7 prosent i årets første tre måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Streiken har bidratt til trafikkbildet de første… Les videre


Norwegian med milliontap etter streik

Kampanjer vil ikke kompensere

Kansellerte flyvninger resulterte i et tap på 120 millioner kroner, mens regningen på oppvartning av strandede passasjerer kom på 110 millioner. Inntektsbortfallet i form av tapte bestillinger fremover er beregnet til 120 millioner kroner. Dermed kommer streikeregningen på om lag 350 millioner kroner.

– Dette er tap og inntektsbortfall vi må leve med, sier administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos i en pressemelding.

Antall passasjerer ble redusert med 4 prosent sammenlignet med mars… Les videre


Utvikling av droner ønskes velkommen av Europakommisjonen

Europakommisjonen har en klar ambisjon om å spille en aktiv rolle når det gjelder å regulere bruken av droneteknologi kommer det frem i Samferdselsnytt, et nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

– Droner er virkelige, de har kommet for å bli, og vi bør ikke være redde for å omfavne denne teknologien, uttalte transportkommisær Violeta Bulc under konferanse i Riga 5. mars, hvor det europeiske luftfartsmiljøet møttes for å stake ut en felles kurs for teknologiens videre utvikling.

Kommisjonen,… Les videre


Vestre rullebane får ny asfalt

Arbeidet vil pågå fra 11. april til tentativt 2. august. Den planlagte reasfalteringen omfatter hele rullebanen inklusive skuldre, og er på 180 000 kvadratmeter. Betongendefeltene på rullebanen, 300 meter i hver ende, omfattes ikke av arbeidene.

– På grunn av rullebanens alder og tilstand er vi nødt til å legge ny asfalt i år. Av hensyn til flysikkerheten og at rullebanen skal holde en kvalitet som er i henhold til gjeldende krav er det behov… Les videre