Arkiv for: Flyplass

Brudd på arbeidsmiljøloven avdekket på Oslo Lufthavn

Kruse Smith er entreprenør for tak og fasader for «Pir Nord» i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn. De har gjennom sin danske underleverandør CSK Stålindustri fått innsyn i et brev som er rettet fra det polske firmaet Antidotum Spolka z o.o s. Brevet beskriver brudd på arbeidsmiljøloven som skal ha foregått hos Antidotum Norge, som er underleverandør til CSK Stålindustri.

Oslo Lufthavn har startet gransking av forholdet

Da Oslo Lufthavn som byggherre ble kjent med innholdet i… Les videre


Avinor legger ut brann- og redningstjenesten på anbud

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkurranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. Forbedringsarbeidet skal styrke Avinors konkurransekraft, og komme kundene og samfunnet til gode.

Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste… Les videre


Oslo Lufthavn mest punktlig i Europa

– Dette er vi selvsagt godt fornøyd med da vi vet at punktlighet verdsettes høyt av flypassasjerene, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

Dette er vi selvsagt godt fornøyd med

Oslo Lufthavn har også tidligere blitt kåret til den mest punktlige flyplassen i Europa, sist høsten 2013, da man var mest punktlig tre måneder på rad (August, september og oktober). At man oppnår en så god punktlighet, samtidig som man driver Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt, forklarer Hasaas med… Les videre


Avinor høster internasjonal anerkjennelse for miljøprosjekter

– Luftfartsbransjen spiller en vital rolle i verdensøkonomien ved å sørge for effektiv infrastruktur og tilrettelegging for handel. Vår industri har tatt en ledende rolle i klimaarbeidet, ved å definere felles rammer og mål for å redusere utslippene fra en samlet luftfart. «Aviation Climate Solutions” er en rapport som inneholder 100 gode eksempler fra ulike deler av bransjen over hele verden, inkludert Avinors fire tiltak. Prosjektene er viktige bidrag for å redusere vår klimapåvirkning,… Les videre


Verdien på Værnes satt til 256 millioner

Pris

Tingretten fastsette verdien til 256 millionar kroner ved sal, eventuelt 18 millionar kroner i årleg leigesum. Alle beløp er i 2010-kroner. Dette kjem av at det var då den nye avtalen mellom forsvarssektoren og Avinor tredde i kraft. Spørsmålet gjaldt verdien av rullebanen og ein del tilstøtande område på Værnes som i dag høyrer til forsvarssektoren. Til saman ca. 1 100 dekar.

Prinsipp

Fristen for å begjære overskjønn er nå passert og ingen av partane ønsket… Les videre


Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

I august annonserte Kongsberg Gruppen og Avinor Flysikring AS en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS.

Mandag 28. september ble planene og de teknologiske mulighetene presentert.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet møtet og fikk demonstrert løsningen.

– Fjernstyrte tårn er en viktig satsing som byr på store muligheter både for Avinor-konsernet og norsk luftfartsindustri. Teknologien legger til rette for sikker og… Les videre


Avinor kjører Cat på Flesland

Maskinene Avinor har signert på er den helt nye hjullasteren Cat 950M på 20 tonn. 950M er den minste av Cat’s mellomstore hjullastere. Nytt på 950M er at den er utstyrt med Cat’s unike spakstyring som gjør kjøring og håndtering av maskinene mye lettere enn ved bruk av ratt. Systemet har innbygget sikkerhet samt girskift og vendegir integrert i spaken som for øvrig følger maskinen sine bevegelser og gir fører en veldig god følelse… Les videre


Cochin er verdens første solcelledrevne flyplass

Mer enn 46 000 solcellepaneler har blitt lagt ut over en 45 måls overflate for å drifte Cochin internasjonale flyplass. Dette er Indias fjerde største flyplass i forhold til passasjertrafikk.

Myndigheter ved flyplassen forteller at den nå vil bli “absolutt energi nøytral”, og skal produsere overskuddsstrøm for å styrke statens strømnett.

Prosjektdesignerne forteller at anlegget på 12 megawatt skal supplere mellom 50 000 og 60 000 strømenheter hver dag.

Anlegget er bestilt av det tyske selskapet Bosch for… Les videre


SAS avslutter ruten mellom oljebyene Houston og Stavanger

– Oljeruten var et resultat av en konstruktiv og kreativ produktutvikling mellom SAS og våre kjernekunder i oljeindustrien. Vi har gjort et helhjertet forsøk det siste året ved å søke muligheter for dens fortsatte eksistens i markedet. Dessverre må vi konstatere at nedgangen i oljebransjen også påvirker oss, og dette forklarer hvorfor vi flytter flyet for å forsterke tilbudet mellom København og New York, hvor markedspotensialet er vesentlig bedre nå, sier konserndirektør for kommersiell… Les videre


AF Gruppen bygger ny helikopterbase på Sola

Avtalen omfatter bygging av nytt hangarbygg og administrasjonsbygg for 330 skvadronen på Sola. Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre og ny taxevei til nytt fuel-anlegg. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 107 ekskl. mva…. Les videre


Avinor etablerer simulatoranlegg på Fornebu

– Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes… Les videre


Statsministeren åpnet hydrogenstasjon ved Oslo Lufthavn

Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

– Etablering av hydrogenstasjonen på Oslo Lufthavn er første brikke i den… Les videre


Oppfordrer til varsomhet med droner

– Vi hatt flere tilfeller av droner som kunne utgjort en fare for flysikkerheten. Droner utgjør en betydelig fare, med potensiale for stor skade på flyene, og dermed også for passasjerene. Jeg vil oppfordre alle som tenker å fly en drone om å sette seg godt inn i regelverket, og alltid ta nødvendige sikkerhetshensyn, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Tillatelse nødvendig

Hvis du bruker dronen utelukkende på hobbybasis sport eller konkurranse, kan du følge samme… Les videre


Usikkert om Gimsøya er egnet som lufthavnlokasjon

I henhold til Nasjonal Transportplan har Avinor utredet Gimsøya som alternativ ny storflyplass i Lofoten.

Det har pågått innsamling av værdata i perioden oktober 2012- mai 2015. Meteorologisk institutt har utarbeidet to statusrapporter, og bekrefter nå at det foreligger tilstrekkelig med meteorologisk data for en god vurdering.

– Analyser fra innsamlet værdata viser at sterke sidevinder og generelt operativt ugunstige vindforhold vil påvirke regulariteten for flytrafikken ved Gimsøya. Spesielt om vinteren vil dette være et problem… Les videre


Moderat resultatvekst for Avinor første halvår

Konsernets driftsinntekter første halvår var 5117 millioner kroner sammenlignet med 5101 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernet hadde i årets seks første måneder et resultat etter skatt på 566 millioner kroner sammenlignet med 523 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014.Resultatet er styrket fra i fjor i hovedsak som følge av reduserte prosjektkostnader samt reduserte netto finanskostnader.

– Med begrenset vekst, er det viktig for Avinor å drive effektivt. Vi jobber målbevisst for… Les videre


Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab har blitt valgt ut som leverandør av kanalsystemet til det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Det nye terminalbygget på Flesland skal stå ferdig i 2017 og vil ha en kapasitet på 7,5 – 10 millioner passasjerer i året. Terminalarealet er på hele 63 000 kvadratmeter (dagens areal 22 000). Samlet areal blir 85 000 kvadratmeter.

«For oss lokalt i Bergen representerer avtalen Lindab har signert med GK Norges underentreprenør Andersen og Dingsør AS,… Les videre


Åpner for trafikk foran ny avgang- og ankomsthall

En av Norges lengste broer og etablering av egen park

Den nye broen, inklusive trafikkforplassen, er hele 450 meter lang og har tatt 16 måneder å bygge. Med forlengelsen blir dette en av Norges lengste broer. Prosjektet består for øvrig av forlengelse av veien foran ankomsthallen, etablering av ramper og anleggelse av et eget parkområde for besøkende. Anlegget, inkludert parken, skal stå ferdig høsten 2016.

Godt samarbeid mellom offentlige aktører

Arbeidene med ny bro har vært tett… Les videre


Avinor og KONGSBERG inngår avtale om verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Leveransen inneholder en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett kontrollsenter. Avinor har tidligere besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for opp til 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner. Avtalen mellom Avinor og KONGSBERG er den mest omfattende satsing på fjernstyrte tårn som noensinne er lansert innenfor internasjonal luftfart.

Fjernstyring av flyplasser

KONGSBERG anvender teknologi fra militære prosjekter og knytter… Les videre


Avinor innfører bruk av partikkeldetektor (ETD) i sikkerhetskontrollen

Gradvis innføring

På de største lufthavnene vil man fra 1. september undersøke en andel av håndbagasjen og en andel av passasjerene ved hjelp av detektorene, basert på et tilfeldig utvalg. Avinors 46 lufthavner har noe ulikt ETD-utstyr og dermed vil det være noe ulik implementeringsrekkefølge.

Erfaringer fra testperioder på Oslo lufthavn og tester fra utlandet tyder på at passasjerene foretrekker denne kontrollmetoden fremfor alternativer som f.eks. håndsøk.

Security-regelverket er i kontinuerlig utvikling, og endringene iverksettes for å… Les videre


Ny teknologi skal erstatte radaren

Forbedrer nøyaktighet og presisjon

Prosjektet NORWAM har en kostnadsramme på omkring 300 millioner kroner, og arbeidet med å fase ut de første radarene er allerede i gang.

-I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, opplyser direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

-Disse teknologiene forbedrer… Les videre