Arkiv for: Flyplass

Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

I august annonserte Kongsberg Gruppen og Avinor Flysikring AS en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS.

Mandag 28. september ble planene og de teknologiske mulighetene presentert.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet møtet og fikk demonstrert løsningen.

– Fjernstyrte tårn er en viktig satsing som byr på store muligheter både for Avinor-konsernet og norsk luftfartsindustri. Teknologien legger til rette for sikker og… Les videre


Avinor kjører Cat på Flesland

Maskinene Avinor har signert på er den helt nye hjullasteren Cat 950M på 20 tonn. 950M er den minste av Cat’s mellomstore hjullastere. Nytt på 950M er at den er utstyrt med Cat’s unike spakstyring som gjør kjøring og håndtering av maskinene mye lettere enn ved bruk av ratt. Systemet har innbygget sikkerhet samt girskift og vendegir integrert i spaken som for øvrig følger maskinen sine bevegelser og gir fører en veldig god følelse… Les videre


Cochin er verdens første solcelledrevne flyplass

Mer enn 46 000 solcellepaneler har blitt lagt ut over en 45 måls overflate for å drifte Cochin internasjonale flyplass. Dette er Indias fjerde største flyplass i forhold til passasjertrafikk.

Myndigheter ved flyplassen forteller at den nå vil bli “absolutt energi nøytral”, og skal produsere overskuddsstrøm for å styrke statens strømnett.

Prosjektdesignerne forteller at anlegget på 12 megawatt skal supplere mellom 50 000 og 60 000 strømenheter hver dag.

Anlegget er bestilt av det tyske selskapet Bosch for… Les videre


SAS avslutter ruten mellom oljebyene Houston og Stavanger

– Oljeruten var et resultat av en konstruktiv og kreativ produktutvikling mellom SAS og våre kjernekunder i oljeindustrien. Vi har gjort et helhjertet forsøk det siste året ved å søke muligheter for dens fortsatte eksistens i markedet. Dessverre må vi konstatere at nedgangen i oljebransjen også påvirker oss, og dette forklarer hvorfor vi flytter flyet for å forsterke tilbudet mellom København og New York, hvor markedspotensialet er vesentlig bedre nå, sier konserndirektør for kommersiell… Les videre


AF Gruppen bygger ny helikopterbase på Sola

Avtalen omfatter bygging av nytt hangarbygg og administrasjonsbygg for 330 skvadronen på Sola. Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre og ny taxevei til nytt fuel-anlegg. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 107 ekskl. mva…. Les videre


Avinor etablerer simulatoranlegg på Fornebu

– Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes… Les videre


Statsministeren åpnet hydrogenstasjon ved Oslo Lufthavn

Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

– Etablering av hydrogenstasjonen på Oslo Lufthavn er første brikke i den… Les videre


Oppfordrer til varsomhet med droner

– Vi hatt flere tilfeller av droner som kunne utgjort en fare for flysikkerheten. Droner utgjør en betydelig fare, med potensiale for stor skade på flyene, og dermed også for passasjerene. Jeg vil oppfordre alle som tenker å fly en drone om å sette seg godt inn i regelverket, og alltid ta nødvendige sikkerhetshensyn, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Tillatelse nødvendig

Hvis du bruker dronen utelukkende på hobbybasis sport eller konkurranse, kan du følge samme… Les videre


Usikkert om Gimsøya er egnet som lufthavnlokasjon

I henhold til Nasjonal Transportplan har Avinor utredet Gimsøya som alternativ ny storflyplass i Lofoten.

Det har pågått innsamling av værdata i perioden oktober 2012- mai 2015. Meteorologisk institutt har utarbeidet to statusrapporter, og bekrefter nå at det foreligger tilstrekkelig med meteorologisk data for en god vurdering.

– Analyser fra innsamlet værdata viser at sterke sidevinder og generelt operativt ugunstige vindforhold vil påvirke regulariteten for flytrafikken ved Gimsøya. Spesielt om vinteren vil dette være et problem… Les videre


Moderat resultatvekst for Avinor første halvår

Konsernets driftsinntekter første halvår var 5117 millioner kroner sammenlignet med 5101 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernet hadde i årets seks første måneder et resultat etter skatt på 566 millioner kroner sammenlignet med 523 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014.Resultatet er styrket fra i fjor i hovedsak som følge av reduserte prosjektkostnader samt reduserte netto finanskostnader.

– Med begrenset vekst, er det viktig for Avinor å drive effektivt. Vi jobber målbevisst for… Les videre


Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab har blitt valgt ut som leverandør av kanalsystemet til det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Det nye terminalbygget på Flesland skal stå ferdig i 2017 og vil ha en kapasitet på 7,5 – 10 millioner passasjerer i året. Terminalarealet er på hele 63 000 kvadratmeter (dagens areal 22 000). Samlet areal blir 85 000 kvadratmeter.

«For oss lokalt i Bergen representerer avtalen Lindab har signert med GK Norges underentreprenør Andersen og Dingsør AS,… Les videre


Åpner for trafikk foran ny avgang- og ankomsthall

En av Norges lengste broer og etablering av egen park

Den nye broen, inklusive trafikkforplassen, er hele 450 meter lang og har tatt 16 måneder å bygge. Med forlengelsen blir dette en av Norges lengste broer. Prosjektet består for øvrig av forlengelse av veien foran ankomsthallen, etablering av ramper og anleggelse av et eget parkområde for besøkende. Anlegget, inkludert parken, skal stå ferdig høsten 2016.

Godt samarbeid mellom offentlige aktører

Arbeidene med ny bro har vært tett… Les videre


Avinor og KONGSBERG inngår avtale om verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Leveransen inneholder en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett kontrollsenter. Avinor har tidligere besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for opp til 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner. Avtalen mellom Avinor og KONGSBERG er den mest omfattende satsing på fjernstyrte tårn som noensinne er lansert innenfor internasjonal luftfart.

Fjernstyring av flyplasser

KONGSBERG anvender teknologi fra militære prosjekter og knytter… Les videre


Avinor innfører bruk av partikkeldetektor (ETD) i sikkerhetskontrollen

Gradvis innføring

På de største lufthavnene vil man fra 1. september undersøke en andel av håndbagasjen og en andel av passasjerene ved hjelp av detektorene, basert på et tilfeldig utvalg. Avinors 46 lufthavner har noe ulikt ETD-utstyr og dermed vil det være noe ulik implementeringsrekkefølge.

Erfaringer fra testperioder på Oslo lufthavn og tester fra utlandet tyder på at passasjerene foretrekker denne kontrollmetoden fremfor alternativer som f.eks. håndsøk.

Security-regelverket er i kontinuerlig utvikling, og endringene iverksettes for å… Les videre


Ny teknologi skal erstatte radaren

Forbedrer nøyaktighet og presisjon

Prosjektet NORWAM har en kostnadsramme på omkring 300 millioner kroner, og arbeidet med å fase ut de første radarene er allerede i gang.

-I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, opplyser direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

-Disse teknologiene forbedrer… Les videre


Norwegian med solid resultatforbedring og rekordfulle fly

Fyllingsgraden i andre kvartal var 85 prosent, opp fem prosentpoeng sammenlignet med samme peiode i fjor. På langdistanserutene var fyllingsgraden enda høyere med 91 prosent. I andre kvartal fløy 324 000 passasjerer på Norwegians langsdistanseruter. Det er mer enn en fordobling fra fjoråret hvor passasjertallet var 139 000 dette kvartalet. Norwegian flyr nå 434 ruter i Europa, USA og Asia, hvorav 21 er langdistanseruter. Til sammen har Norwegian nå 28 langdistanseruter i salg og… Les videre


Avinor planlegger fremtidens flyplass

I løpet av et par tiår – kanskje før, vil «screening in motion» være å finne på lufthavnene.

-Produsenter av sikkerhetsutstyr har beveget seg fra å være rene produsenter av «hardware» til i mye større grad å tenke prosess og utstyr som skal gi god flyt gjennom sikkerhetskontrollen. De forsker nå tungt på teknologier som kan effektivisere sikkerhetskontrollen, og jeg tror at «screening i motion» blir det neste «store» innen sikkerhetskontroll av passasjerer, sier securityrådgiver… Les videre


To flyselskaper ønsker å drive regionale ruteflyginger i Sør-Norge

Disse selskapene har lagt i anbud:

  • Danish Air Transport AS (DAT)
  • Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe)

Anbudene har kommet inn etter utlysning av en åpen anbudskonkurranse 7. mai 2015 der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter i Sør-Norge for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020

De aktuelle flyrutene er:

  1. Røros – Oslo
  2. Førde – Oslo
  3. Sogndal – Oslo
  4. Sandane – Oslo
  5. Sogndal – Bergen
  6. Sandane – Bergen
  7. Førde – Bergen
  8. Ørsta-Volda – Bergen

Gjennom anbudskonkurransen… Les videre


Oslo lufthavn stenger rullebane

Vestre rullebane stenges

Oslo Lufthavn legger ny asfalt på vestre rullebane, et prosjekt som startet 11. april.

Hele prosjektet gjennomføres i tre etapper, hvor rullebanen har vært i bruk med forkortet bane i to av etappene.

– Det siste som gjenstår i prosjektet er asfalteringen av midtseksjonen, og da må vestre rullebane stenges helt for flytrafikk, forteller prosjektleder Runar Botten ved Oslo Lufthavn

– Dette betyr at vi får litt begrenset kapasitet på Oslo Lufthavn, men med… Les videre


Avinor investerer i ny tårnløsning for lufthavner

– Satsingen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene. Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø

Avinors har tidligere besluttet at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017.

Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne… Les videre