Arkiv for: Flyplass

Etablerte kontrollert luftrom for Ekofisk

Kontrollert luftrom betyr at det er flygeledere som er ansvarlige for tilstrekkelig adskillelse mellom fly og helikopter i et område. Dermed sikres en samlet oversikt, som gir enda bedre sikkerhet enn områder der pilotene selv er ansvarlig for å holde tilstrekkelig adskillelse.

– Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og… Les videre


Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Free Route Airspace (FRA) ble innført over store deler av luftrommet til Norge, Finland, Estlandog Latvia fra 12. november. Dette knyttes sammen med eksisterende FRA-luftrom i Danmark og Sverige.

Må ikke lenger fly i faste mønstre mellom flyplassene

Den nye organiseringen betyr at flyselskapene kan planlegge å fly på en optimal måte mellom flyplasser, og uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rutemønstre. Det er dermed mulig… Les videre


Avinor Flysikring og NEFAB-partnere innfører Free Route Airspace

– Free Route er et viktig steg, som viser at vi lykkes med å finne gode løsninger for flyselskapene og samtidig bidra til å oppfylle EUs mål i Single European Sky-programmet, sier direktør for underveistjenester i Avinor Flysikring, Jan-Gunnar Pedersen.

Med innføringen av Free Route Airspace, kan flyselskapene på en helt ny måte utnytte teknologi og planlegge sine flyginger uten å være avhengige av forhåndsdefinerte ruter, eller «veier i luften». Nå kan de planlegge… Les videre


Marginal nedgang i flytrafikken i oktober

Totalt reiste 4 547 288 passasjerer over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenlandstrafikken fortsetter å synke, og påvirker totaltallet i stor grad. 2 748 966 passasjerer reiste innenlands i oktober, en nedgang på 2,1 prosent fra 2014.
Utlandstrafikken fortsetter å stige. 1 747 466 passasjerer reiste til og fra utlandet i oktober, en oppgang på hele 3 prosent.

Trafikken på Oslo Lufthavn bekrefter trenden

Ved Oslo… Les videre


Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

– Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har… Les videre


LFV etablerer seg i Norge

– Nå når det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste avreguleres, vil LFV (Air Navigation Services Provider of Sweden) være en nærværende aktør. Med selskapsetableringen viser vi at vi mener alvor med vår satsing i Norge og forenkler vår inntreden på det norske markedet, sier Niclas Gustavsson, Chef för Affärsutveckling i LFV.

Når det norske markedet nå åpnes etter at Samferdselsdepartementet har vedtatt en tidsplan for avregulering, kommer LFV altså til å være en sterk… Les videre


Ingen økning i lufthavnavgiftene

– Et effektivt og trygt flytilbud er en sentral del av landets infrastruktur og er viktig for næringslivet og innbyggerne. Da må vi sikre at avgiftsnivået holdes på et moderat nivå. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2015 i 2016, noe som gir en nedgang i avgiftssatsene når man tar hensyn til forventet prisstigning, sier samferdselsministeren.

Hva er luftfartsavgifter og hva brukes de til?

Lufthavnsavgift er en avgift flyselskapene betaler til Avinor for å få benytte lufthavnen,… Les videre


Norges Taxiforbund mot bomavgift på flyplassene

– Taxinæringen er en viktig del av kollektivtransporten i samfunnet, og har både rett og plikt til å tilby transport til reisende. At selskaper, og ikke minst statlig eide selskaper, får anledning å kreve egne bompenger er urovekkende, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Forbundet har vært i flere møter med Avinor og Samferdselsdepartementet om saken, senest fredag 25. september. På møtet deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernledelsen i Avinor, foruten andre fra… Les videre


Flytrafikken fortsetter å stige

I september fløy 4 595 879 til eller fra Avinors lufthavner, dette er en økning på 0,5 prosent fra i fjor. Økningen skyldes i hovedsak den jevne veksten på utlandstrafikken (3,5 prosent). På innlandsrutene fortsetter trenden med nedgang i antall passasjerer, i september var reduksjonen på 1,2 prosent sammenlignet med fjorårets måned.

Nedgang i Bergen, Stavanger og Trondheim

Ved Flesland er reduksjonen i trafikken 1,8 prosent sammenlignet med september 2014. Innlandstrafikken går mest tilbake (-4,4 prosent)…. Les videre


Brudd på arbeidsmiljøloven avdekket på Oslo Lufthavn

Kruse Smith er entreprenør for tak og fasader for «Pir Nord» i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn. De har gjennom sin danske underleverandør CSK Stålindustri fått innsyn i et brev som er rettet fra det polske firmaet Antidotum Spolka z o.o s. Brevet beskriver brudd på arbeidsmiljøloven som skal ha foregått hos Antidotum Norge, som er underleverandør til CSK Stålindustri.

Oslo Lufthavn har startet gransking av forholdet

Da Oslo Lufthavn som byggherre ble kjent med innholdet i… Les videre


Avinor legger ut brann- og redningstjenesten på anbud

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkurranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. Forbedringsarbeidet skal styrke Avinors konkurransekraft, og komme kundene og samfunnet til gode.

Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste… Les videre


Oslo Lufthavn mest punktlig i Europa

– Dette er vi selvsagt godt fornøyd med da vi vet at punktlighet verdsettes høyt av flypassasjerene, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

Dette er vi selvsagt godt fornøyd med

Oslo Lufthavn har også tidligere blitt kåret til den mest punktlige flyplassen i Europa, sist høsten 2013, da man var mest punktlig tre måneder på rad (August, september og oktober). At man oppnår en så god punktlighet, samtidig som man driver Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt, forklarer Hasaas med… Les videre


Avinor høster internasjonal anerkjennelse for miljøprosjekter

– Luftfartsbransjen spiller en vital rolle i verdensøkonomien ved å sørge for effektiv infrastruktur og tilrettelegging for handel. Vår industri har tatt en ledende rolle i klimaarbeidet, ved å definere felles rammer og mål for å redusere utslippene fra en samlet luftfart. «Aviation Climate Solutions” er en rapport som inneholder 100 gode eksempler fra ulike deler av bransjen over hele verden, inkludert Avinors fire tiltak. Prosjektene er viktige bidrag for å redusere vår klimapåvirkning,… Les videre


Verdien på Værnes satt til 256 millioner

Pris

Tingretten fastsette verdien til 256 millionar kroner ved sal, eventuelt 18 millionar kroner i årleg leigesum. Alle beløp er i 2010-kroner. Dette kjem av at det var då den nye avtalen mellom forsvarssektoren og Avinor tredde i kraft. Spørsmålet gjaldt verdien av rullebanen og ein del tilstøtande område på Værnes som i dag høyrer til forsvarssektoren. Til saman ca. 1 100 dekar.

Prinsipp

Fristen for å begjære overskjønn er nå passert og ingen av partane ønsket… Les videre


Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

I august annonserte Kongsberg Gruppen og Avinor Flysikring AS en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS.

Mandag 28. september ble planene og de teknologiske mulighetene presentert.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet møtet og fikk demonstrert løsningen.

– Fjernstyrte tårn er en viktig satsing som byr på store muligheter både for Avinor-konsernet og norsk luftfartsindustri. Teknologien legger til rette for sikker og… Les videre


Avinor kjører Cat på Flesland

Maskinene Avinor har signert på er den helt nye hjullasteren Cat 950M på 20 tonn. 950M er den minste av Cat’s mellomstore hjullastere. Nytt på 950M er at den er utstyrt med Cat’s unike spakstyring som gjør kjøring og håndtering av maskinene mye lettere enn ved bruk av ratt. Systemet har innbygget sikkerhet samt girskift og vendegir integrert i spaken som for øvrig følger maskinen sine bevegelser og gir fører en veldig god følelse… Les videre


Cochin er verdens første solcelledrevne flyplass

Mer enn 46 000 solcellepaneler har blitt lagt ut over en 45 måls overflate for å drifte Cochin internasjonale flyplass. Dette er Indias fjerde største flyplass i forhold til passasjertrafikk.

Myndigheter ved flyplassen forteller at den nå vil bli “absolutt energi nøytral”, og skal produsere overskuddsstrøm for å styrke statens strømnett.

Prosjektdesignerne forteller at anlegget på 12 megawatt skal supplere mellom 50 000 og 60 000 strømenheter hver dag.

Anlegget er bestilt av det tyske selskapet Bosch for… Les videre


SAS avslutter ruten mellom oljebyene Houston og Stavanger

– Oljeruten var et resultat av en konstruktiv og kreativ produktutvikling mellom SAS og våre kjernekunder i oljeindustrien. Vi har gjort et helhjertet forsøk det siste året ved å søke muligheter for dens fortsatte eksistens i markedet. Dessverre må vi konstatere at nedgangen i oljebransjen også påvirker oss, og dette forklarer hvorfor vi flytter flyet for å forsterke tilbudet mellom København og New York, hvor markedspotensialet er vesentlig bedre nå, sier konserndirektør for kommersiell… Les videre


AF Gruppen bygger ny helikopterbase på Sola

Avtalen omfatter bygging av nytt hangarbygg og administrasjonsbygg for 330 skvadronen på Sola. Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre og ny taxevei til nytt fuel-anlegg. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 107 ekskl. mva…. Les videre


Avinor etablerer simulatoranlegg på Fornebu

– Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes… Les videre