Arkiv for: Flyplass

Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

Nordic var i 2008 ett av fem prekvalifiserte, tverrfaglige team  med forslag til utvidelsen av Oslo Lufthavn T2. Her skulle de øke passasjerkapasiteten innenfor en bygningskropp med kompakt og effektiv arealbruk.

Nordic vant oppdraget i 2009 sammen med Cowi As, Norconsult AS, Aas Jacobsen AS og Per Rasmussen AS. Vi har snakket med prosjektleder i Nordic, Bjørn Olav Susæg om prosjektet og de arkitektoniske løsningene i den nye terminalen på Oslo Lufthavn.

Høster erfaringer fra Gardermoen

Den… Les videre


Vil håndtere større flymaskiner på Bodø lufthavn

Bodø kommune og næringslivet i regionen har overfor Avinor, Forsvaret og Regjeringen fremholdt at det er viktig for Bodø lufthavn å ha nødvendig godkjenning for å kunne ta ned større fly både i forhold til operasjoner mot båt (cruisetrafikk) og frakt.

-Det er stor forståelse i Avinor for at Bodø lufthavn må ha den nødvendige kapasitet for å betjene regionens behov, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Sivil overtakelse i 2016 og ny sertifisering

Avinor har fått i… Les videre


Levert kostnadskalkyle for en ny lufthavn på Hauan

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) ferdigstilt og levert et forprosjekt med kostnadskalkyle og konsesjonssøknad for en eventuell ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana.

Oppdraget ble mottatt våren 2014, og etter nødvendige avklaringer ble arbeidet igangsatt høsten 2014.

– Det er verifisert at det er teknisk og flyoperativt gjennomførbart å anlegge en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Nytt regelverk

En eventuell ny flyplass i Mo… Les videre


Oslo Lufthavn punktligst i Europa

Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent. Totalt reiste 1 932 206 antall passasjerer til og fra Oslo Lufthavn i november i år sammenliknet med 1 854 907 i fjor. De fem største destinasjonene er Trondheim, Bergen, Stavanger, København og Stockholm.

Punktligst i Europa

Punktligheten til Oslo Lufthavn var i november 89,30 prosent, en oppgang fra 86,44 prosent i oktober (4. plass) og fra 87,63 prosent i september, som da holdt til førsteplass…. Les videre


Avinor på klimakonferansen i Paris

Luftfartsindustrien har en sentral rolle i reduksjonen av globale CO₂-utslipp. Under klimakonferansen i Paris arrangeres det flere sesjoner der ulike tiltak for å redusere industriens utslipp diskuteres. Tidligere denne uken deltok Avinor i et panel der case-studier av en rekke grønne initiativer i luftfarten ble presentert.

Sammen med representanter fra blant andre ICAO, Boeing, United Airlines, NATS og ACI Europe, holdt Olav Mosvold Larsen en presentasjon av to av Avinors mange spennende miljøbidrag – biojetdrivstoffprosjektet… Les videre


Utvider ordning for enklere mellomlanding

I september ble prøveordningen Connecting Norway startet på Oslo Lufthavn. Passasjerer som er omfattet av ordningen kan gå direkte fra flyet til nytt tollområde i nærheten av dagens Duty Free-butikk i avgangshallen på utland. Etter tollklarering ledes passasjerene rett inn i avgangshall innland og flyr videre til endedestinasjonen i Norge hvor bagasjen hentes ut ved ankomst.

– Avinor har lagt opp til en gradvis innføring av Connecting Norway, i samarbeid med flyselskapene og… Les videre


God vekst i flytrafikken i november

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i… Les videre


Tildelt pris for innsats for funksjonshemmede

– Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid over flere år med representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn.

– Det er utrolig kjekt at vi slik får en offentlig anerkjennelse for alt det arbeidet som dere gjør hver eneste dag for å finne gode universelle løsninger. Midt oppi ombygginger inne og ute, og trange forhold på lufthavnen, er dette bare mulig fordi alle som… Les videre


Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram… Les videre


Fagernes lufthavn drives videre som ren charterlufthavn

Dette forutsetter at Luftfartstilsynet forlenger dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekker deler av Avinors kostnader for å videreføre driften fra 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Avinors rapport lagt til grunn

På oppdrag av SD leverte Avinor i juni en rapport om driftsalternativer for Fagernes lufthavn. I rapporten konkluderer Avinor med følgende:

Fra og med 01.04.2016 opphører FOT-rutene på Fagernes lufthavn, Leirin. Som følge av dette vil Avinor be departementet vurdere fremtidig eierskap og… Les videre


Avinor – God drift og stabile inntekter tredje kvartal

Resultatet er lavere enn i fjor i hovedsak som følge av svak inntektsvekst, samt at resultatet i fjor var positivt påvirket med 381 millioner kroner i planendringer i konsernets pensjonsordning.

Konsernet kan vise til sikker og stabil drift med regularitet 98 prosent og en punktlighet på̊ 88 prosent siste 12 måneder. I henhold til internasjonal statistikk er norske lufthavner blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i… Les videre


Etablerte kontrollert luftrom for Ekofisk

Kontrollert luftrom betyr at det er flygeledere som er ansvarlige for tilstrekkelig adskillelse mellom fly og helikopter i et område. Dermed sikres en samlet oversikt, som gir enda bedre sikkerhet enn områder der pilotene selv er ansvarlig for å holde tilstrekkelig adskillelse.

– Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og… Les videre


Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Free Route Airspace (FRA) ble innført over store deler av luftrommet til Norge, Finland, Estlandog Latvia fra 12. november. Dette knyttes sammen med eksisterende FRA-luftrom i Danmark og Sverige.

Må ikke lenger fly i faste mønstre mellom flyplassene

Den nye organiseringen betyr at flyselskapene kan planlegge å fly på en optimal måte mellom flyplasser, og uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rutemønstre. Det er dermed mulig… Les videre


Avinor Flysikring og NEFAB-partnere innfører Free Route Airspace

– Free Route er et viktig steg, som viser at vi lykkes med å finne gode løsninger for flyselskapene og samtidig bidra til å oppfylle EUs mål i Single European Sky-programmet, sier direktør for underveistjenester i Avinor Flysikring, Jan-Gunnar Pedersen.

Med innføringen av Free Route Airspace, kan flyselskapene på en helt ny måte utnytte teknologi og planlegge sine flyginger uten å være avhengige av forhåndsdefinerte ruter, eller «veier i luften». Nå kan de planlegge… Les videre


Marginal nedgang i flytrafikken i oktober

Totalt reiste 4 547 288 passasjerer over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenlandstrafikken fortsetter å synke, og påvirker totaltallet i stor grad. 2 748 966 passasjerer reiste innenlands i oktober, en nedgang på 2,1 prosent fra 2014.
Utlandstrafikken fortsetter å stige. 1 747 466 passasjerer reiste til og fra utlandet i oktober, en oppgang på hele 3 prosent.

Trafikken på Oslo Lufthavn bekrefter trenden

Ved Oslo… Les videre


Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

– Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har… Les videre


LFV etablerer seg i Norge

– Nå når det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste avreguleres, vil LFV (Air Navigation Services Provider of Sweden) være en nærværende aktør. Med selskapsetableringen viser vi at vi mener alvor med vår satsing i Norge og forenkler vår inntreden på det norske markedet, sier Niclas Gustavsson, Chef för Affärsutveckling i LFV.

Når det norske markedet nå åpnes etter at Samferdselsdepartementet har vedtatt en tidsplan for avregulering, kommer LFV altså til å være en sterk… Les videre


Ingen økning i lufthavnavgiftene

– Et effektivt og trygt flytilbud er en sentral del av landets infrastruktur og er viktig for næringslivet og innbyggerne. Da må vi sikre at avgiftsnivået holdes på et moderat nivå. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2015 i 2016, noe som gir en nedgang i avgiftssatsene når man tar hensyn til forventet prisstigning, sier samferdselsministeren.

Hva er luftfartsavgifter og hva brukes de til?

Lufthavnsavgift er en avgift flyselskapene betaler til Avinor for å få benytte lufthavnen,… Les videre


Norges Taxiforbund mot bomavgift på flyplassene

– Taxinæringen er en viktig del av kollektivtransporten i samfunnet, og har både rett og plikt til å tilby transport til reisende. At selskaper, og ikke minst statlig eide selskaper, får anledning å kreve egne bompenger er urovekkende, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Forbundet har vært i flere møter med Avinor og Samferdselsdepartementet om saken, senest fredag 25. september. På møtet deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernledelsen i Avinor, foruten andre fra… Les videre


Flytrafikken fortsetter å stige

I september fløy 4 595 879 til eller fra Avinors lufthavner, dette er en økning på 0,5 prosent fra i fjor. Økningen skyldes i hovedsak den jevne veksten på utlandstrafikken (3,5 prosent). På innlandsrutene fortsetter trenden med nedgang i antall passasjerer, i september var reduksjonen på 1,2 prosent sammenlignet med fjorårets måned.

Nedgang i Bergen, Stavanger og Trondheim

Ved Flesland er reduksjonen i trafikken 1,8 prosent sammenlignet med september 2014. Innlandstrafikken går mest tilbake (-4,4 prosent)…. Les videre