Arkiv for: Flyplass

Norge på europeisk luftfartskonferanse

Rusmisbruk hos flybesetning, arbeidsforhold i luftfarten og regelverk for ubemannede luftfartøy (droner) er blant temaene Norge tar opp på konferansen.

– For rusmisbruk hos flybesetninger, er det viktig å harmonisere tiltak på europeisk nivå, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen, i forbindelse med besøket.

Når det gjelder ubemannede luftfartøy, som er et tema som løftes på konferansen, sier statssekretæren:

– Regelverk for droner må være fleksibelt, slik at det ikke hemmer innovasjon og utvikling.

Om konferansen

Aviation… Les videre


Avinor satser på en grønnere fremtid

På møtet 14. januar var hovedtemaet transport. Fylkesordfører i Bergen Anne Gine Hestetun, byrådsleder Harald Schjelderup og Bergens næringsråds leder Marit Warncke var blant foredragsholderne, for nye og gamle medlemmer.

Noen av temaene på møtet var bymiljøavtale, byplanlegging, bymiljøavtale, ferjeteknologi, kollektivtransport og bruk og tilgang til biodrivstoff/hydrogen.

Nye medlemmer holdt innlegg om egen bedrift. I tillegg til Avinor signerte også Greenstat og Asko medlemskontrakter i går.

Klimapartner arrangerer en rekke møteserier innen ulike fagfelt hvert år. Hensikten… Les videre


Sikkerhet i byggingen av kampflybase på Ørland

Både sivil og militær virksomhet har behov for kompetanse om hvordan beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg gjennomføres.

Sivile anleggsområder er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og vandalisme. Problemet er økende og flere ser etter løsninger for å stoppe utviklingen. I militære prosjekter er i tillegg både spionasje, sabotasje, og terrorhandlinger en potensiell sikkerhetstrussel. Beskyttelse av anleggsområdet må derfor være et sentralt tema for ledelsen gjennom hele prosjektet.

Forsvarsbygg… Les videre


Punktlige avganger fra Oslo Lufthavn også i vinter

Det har i gjennomsnitt falt mellom 1 og 3 meter snø hver vinter på Gardermoen siden Avinor begynte å registrere snøfallet i 2002. Sist vinter falt det 2,3 meter. Snøen gjør det krevende å opprettholde trafikken uten store forsinkelser, men bare tre ganger har Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) blitt stengt på grunn av snø.

Dedikert mannskap

Den siste stengingen kom sist vinter, da snøfallet var ekstremt selv etter norske forhold. OSL har god organisering og… Les videre


Avinor omstiller og nedbemanner

Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

– Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og… Les videre


Ny støyforskrift på Oslo Lufthavn vedtatt

Dette er således et svært viktig premissdokument både for Norges hovedflyplass og for lokalmiljøet rundt lufthavnen. Gjennom endringer som gjøres i forskriften legges det til rette for at kurvet innflyging kan bli en permanent løsning. Videre etableres det en ny utflygningskorridor nord for østre rullebane.

Reduserte klimagassutslipp

Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold.

– Vi er fornøyde med… Les videre


Svak nedgang i flytrafikken i 2015

– Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor,
Dag Falk-Petersen.

Utflating som forventet

– Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang… Les videre


Postfly styrtet i Sverige

Postflyet med to personer om bord som natt til torsdag forsvant på vei fra Gardermoen til Tromsø, er blitt funnet av et norsk F-16-fly, meddeler Aftenposten.

– Stedet er langt ute i terrenget. Det har vært et ganske hardt nedslag i bakken og et voldsomt kræsj, sier assisterende redningsleder Martin Svensson i den svenske Fly- og sjøredningstjenesten til Aftenposten.

Konsekvenser for postgangen

Posten Norge har i hele natt hatt tett kontakt med West Atlantic, som er leverandør… Les videre


Oslo Lufthavn åpnet renseanlegg for PFOS

– Renseanlegget på vestsiden av lufthavnen åpnet i høst og vi er optimistiske med tanke på den videre prosessen, sier avdelingssjef for vann og avløpshåndtering ved Oslo Lufthavn, Grethe Østby Stave.

PFOS har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet, hovedsakelig på grunn av gode overflateegenskaper. Dette har gjort det velegnet til bruk i brannskum. Det har også blitt brukt i skismurning, i teflonbelegg, i oljer og til impregnering av tekstiler. PFOS er en… Les videre


Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

Nordic var i 2008 ett av fem prekvalifiserte, tverrfaglige team  med forslag til utvidelsen av Oslo Lufthavn T2. Her skulle de øke passasjerkapasiteten innenfor en bygningskropp med kompakt og effektiv arealbruk.

Nordic vant oppdraget i 2009 sammen med Cowi As, Norconsult AS, Aas Jacobsen AS og Per Rasmussen AS. Vi har snakket med prosjektleder i Nordic, Bjørn Olav Susæg om prosjektet og de arkitektoniske løsningene i den nye terminalen på Oslo Lufthavn.

Høster erfaringer fra Gardermoen

Den… Les videre


Vil håndtere større flymaskiner på Bodø lufthavn

Bodø kommune og næringslivet i regionen har overfor Avinor, Forsvaret og Regjeringen fremholdt at det er viktig for Bodø lufthavn å ha nødvendig godkjenning for å kunne ta ned større fly både i forhold til operasjoner mot båt (cruisetrafikk) og frakt.

-Det er stor forståelse i Avinor for at Bodø lufthavn må ha den nødvendige kapasitet for å betjene regionens behov, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Sivil overtakelse i 2016 og ny sertifisering

Avinor har fått i… Les videre


Levert kostnadskalkyle for en ny lufthavn på Hauan

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) ferdigstilt og levert et forprosjekt med kostnadskalkyle og konsesjonssøknad for en eventuell ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana.

Oppdraget ble mottatt våren 2014, og etter nødvendige avklaringer ble arbeidet igangsatt høsten 2014.

– Det er verifisert at det er teknisk og flyoperativt gjennomførbart å anlegge en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Nytt regelverk

En eventuell ny flyplass i Mo… Les videre


Oslo Lufthavn punktligst i Europa

Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent. Totalt reiste 1 932 206 antall passasjerer til og fra Oslo Lufthavn i november i år sammenliknet med 1 854 907 i fjor. De fem største destinasjonene er Trondheim, Bergen, Stavanger, København og Stockholm.

Punktligst i Europa

Punktligheten til Oslo Lufthavn var i november 89,30 prosent, en oppgang fra 86,44 prosent i oktober (4. plass) og fra 87,63 prosent i september, som da holdt til førsteplass…. Les videre


Avinor på klimakonferansen i Paris

Luftfartsindustrien har en sentral rolle i reduksjonen av globale CO₂-utslipp. Under klimakonferansen i Paris arrangeres det flere sesjoner der ulike tiltak for å redusere industriens utslipp diskuteres. Tidligere denne uken deltok Avinor i et panel der case-studier av en rekke grønne initiativer i luftfarten ble presentert.

Sammen med representanter fra blant andre ICAO, Boeing, United Airlines, NATS og ACI Europe, holdt Olav Mosvold Larsen en presentasjon av to av Avinors mange spennende miljøbidrag – biojetdrivstoffprosjektet… Les videre


Utvider ordning for enklere mellomlanding

I september ble prøveordningen Connecting Norway startet på Oslo Lufthavn. Passasjerer som er omfattet av ordningen kan gå direkte fra flyet til nytt tollområde i nærheten av dagens Duty Free-butikk i avgangshallen på utland. Etter tollklarering ledes passasjerene rett inn i avgangshall innland og flyr videre til endedestinasjonen i Norge hvor bagasjen hentes ut ved ankomst.

– Avinor har lagt opp til en gradvis innføring av Connecting Norway, i samarbeid med flyselskapene og… Les videre


God vekst i flytrafikken i november

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i… Les videre


Tildelt pris for innsats for funksjonshemmede

– Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid over flere år med representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn.

– Det er utrolig kjekt at vi slik får en offentlig anerkjennelse for alt det arbeidet som dere gjør hver eneste dag for å finne gode universelle løsninger. Midt oppi ombygginger inne og ute, og trange forhold på lufthavnen, er dette bare mulig fordi alle som… Les videre


Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram… Les videre


Fagernes lufthavn drives videre som ren charterlufthavn

Dette forutsetter at Luftfartstilsynet forlenger dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekker deler av Avinors kostnader for å videreføre driften fra 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Avinors rapport lagt til grunn

På oppdrag av SD leverte Avinor i juni en rapport om driftsalternativer for Fagernes lufthavn. I rapporten konkluderer Avinor med følgende:

Fra og med 01.04.2016 opphører FOT-rutene på Fagernes lufthavn, Leirin. Som følge av dette vil Avinor be departementet vurdere fremtidig eierskap og… Les videre


Avinor – God drift og stabile inntekter tredje kvartal

Resultatet er lavere enn i fjor i hovedsak som følge av svak inntektsvekst, samt at resultatet i fjor var positivt påvirket med 381 millioner kroner i planendringer i konsernets pensjonsordning.

Konsernet kan vise til sikker og stabil drift med regularitet 98 prosent og en punktlighet på̊ 88 prosent siste 12 måneder. I henhold til internasjonal statistikk er norske lufthavner blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i… Les videre