Arkiv for: Flyplass

Utbyggingen på Oslo Lufthavn mer synlig

– Det er først i år de reisende vil merke at dette er en byggeplass, og det kan by på spennende opplevelser og mindre plass ved travle perioder sier direktør Terminaldrift og idriftsettelse T2, Thorgeir Landevaag.

Siden byggestarten våren 2011 har utbyggingen i stor grad foregått uten at det har påvirket trafikken i noen særlig grad. Dette har også vært et av de viktigste målene for Oslo Lufthavn. Man har ønsket å drifte Norges største… Les videre


Flytrafikken opp 6 prosent i februar – innenriks øker mest

Hittil i år er økningen i flytrafikken 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenrikstrafikken er på vei opp, etter å ha sunket i 2015.

Solid vekst på tre av de fire største

For både Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes stiger passasjertallene, for sistnevnte med hele 7 prosent. Her er det plusstall på både innenriks- og utenrikstrafikken.  – I Midt-Norge har vi en variert næringssammensetning, der mange bransjer er i vekst. Trafikkøkningen er stor både mot… Les videre


​Avinors jet biodrivstoff inneholder ikke palmeolje

Air BP er leverandør av det jet biodrivstoffet som nå blir solgt til flyselskap på Oslo Lufthavn. Air BP har allerede inngått avtale om en leveranse på til sammen 1,25 millioner liter til Lufthansa Group, KLM, og SAS. Målet er å øke andelen innblandet jet biodrivstoff gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn.

Air BP får den første leveransen av jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet… Les videre


Veteraner på vinterføre

– Vi har god bemanning fra 15. oktober til påskeutfarten er avviklet, sier seksjonsleder Thomas Toftevåg.

Mange trodde våren var i anmarsj, helt frem til tidligere denne uka da snøen kom tilbake for full kraft. Ved Oslo Lufthavn holdes forsinkelsene til det minimale, her står 25 ansatte per vaktlag klare for å rydde unna snøen så fort den kommer ned på bakken. I tillegg er det ca. 52 kontraktører med 150 personer dedikert til spesifiserte… Les videre


Samarbeider om isolerte thermohaller for hangarer i Chicago

Sammen med GLAVA har Rubb funnet en god løsning på levering av ferdig isolerte plasthaller, blant annet for bruk som flyhangarer på Chicago Rockford International. En felles produktutvikling med GLAVA, med tilpasning av skreddersydde isolasjonsmatter, har gitt gode leveranser for Rubb. Flere prestisjeprosjekter står på ordrelisten.

Sikrer kvalitet med skreddersøm

– Vi er opptatt av å levere produkter som ivaretar bruken for thermohaller på en god måte, og ønsker naturligvis ikke å gå på akkord… Les videre


​Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og særlig at vi har lyktes med å effektivisere driften for å møte situasjonen med færre reisende. Effektiviseringen gir et godt resultat for Avinor, og bidrar også til at vi unngår økning av lufthavnavgiftene. Det gode resultatet kommer både flyselskapene og de reisende til gode og er nødvendig for å gjennomføre planlagte investeringer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor har mål om å gjennomføre kostnadsbesparelser på 1,5… Les videre


Flypassasjeravgiften kan føre til ulike konkurransevilkår

På mandag sendte Avinor sine kommentarer til høringsnotatet hvor de påpeker at flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser. Nå blir Konkurransetilsynet med i den store kampen mot flypassasjeravgiften.

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april 2016. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Skadelig for konkurransen

Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse, som er oversendt Skattedirektoratet i dag, at flypassasjeravgiften vil… Les videre


Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

– Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor.

En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner. Det kan også forventes en noe dempet etterspørsel innenlands.

Usikre økonomiske konsekvenser

For Avinor sine… Les videre


​Varierende trafikkvekst i januar

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i januar en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Både innland og utland vokser med henholdsvis 2,8 og 4 prosent. Totalt reiste 1 655 477 passasjerer over Oslo Lufthavn i januar.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes er dere flere reisende enn samme tid i fjor, med en økning på 3,5 prosent

Både ved Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland, går trafikken ned i januar. Flesland har en… Les videre


Oslo Lufthavn får nye navn på gatene

– Nå skal det bli lettere for passasjerene å finne frem, og gjennom god skilting på flyplassen og god informasjon til de reisende, er vi helt sikre på at dette vil bli tatt godt imot, sier kommunikasjonssjef i Oslo Lufthavn Joachim Westher Andersen.

A,B,C er innlandsgater

Hver pir i terminalen vil få en egen bokstav. A, B og C viser til gatene på innland, mens D, E og F viser til gatene på utland. Gatene med… Les videre


Verdens første flyplass tilbyr jet biodrivstoff

Air BP er leverandør av biodrivstoffet og Lufthansa Group, SAS og KLM har allerede inngått avtaler om kjøp.

– 22. januar er en merkedag for internasjonal luftfart. Oslo Lufthavn er nå verdens første internasjonale storflyplass med faste leveranser av jet biodrivstoff, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant

Avinor og Air BP har tro på at dette vil være starten på en utvikling i retning av å gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant over hele verden…. Les videre


Norge på europeisk luftfartskonferanse

Rusmisbruk hos flybesetning, arbeidsforhold i luftfarten og regelverk for ubemannede luftfartøy (droner) er blant temaene Norge tar opp på konferansen.

– For rusmisbruk hos flybesetninger, er det viktig å harmonisere tiltak på europeisk nivå, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen, i forbindelse med besøket.

Når det gjelder ubemannede luftfartøy, som er et tema som løftes på konferansen, sier statssekretæren:

– Regelverk for droner må være fleksibelt, slik at det ikke hemmer innovasjon og utvikling.

Om konferansen

Aviation… Les videre


Avinor satser på en grønnere fremtid

På møtet 14. januar var hovedtemaet transport. Fylkesordfører i Bergen Anne Gine Hestetun, byrådsleder Harald Schjelderup og Bergens næringsråds leder Marit Warncke var blant foredragsholderne, for nye og gamle medlemmer.

Noen av temaene på møtet var bymiljøavtale, byplanlegging, bymiljøavtale, ferjeteknologi, kollektivtransport og bruk og tilgang til biodrivstoff/hydrogen.

Nye medlemmer holdt innlegg om egen bedrift. I tillegg til Avinor signerte også Greenstat og Asko medlemskontrakter i går.

Klimapartner arrangerer en rekke møteserier innen ulike fagfelt hvert år. Hensikten… Les videre


Sikkerhet i byggingen av kampflybase på Ørland

Både sivil og militær virksomhet har behov for kompetanse om hvordan beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg gjennomføres.

Sivile anleggsområder er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og vandalisme. Problemet er økende og flere ser etter løsninger for å stoppe utviklingen. I militære prosjekter er i tillegg både spionasje, sabotasje, og terrorhandlinger en potensiell sikkerhetstrussel. Beskyttelse av anleggsområdet må derfor være et sentralt tema for ledelsen gjennom hele prosjektet.

Forsvarsbygg… Les videre


Punktlige avganger fra Oslo Lufthavn også i vinter

Det har i gjennomsnitt falt mellom 1 og 3 meter snø hver vinter på Gardermoen siden Avinor begynte å registrere snøfallet i 2002. Sist vinter falt det 2,3 meter. Snøen gjør det krevende å opprettholde trafikken uten store forsinkelser, men bare tre ganger har Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) blitt stengt på grunn av snø.

Dedikert mannskap

Den siste stengingen kom sist vinter, da snøfallet var ekstremt selv etter norske forhold. OSL har god organisering og… Les videre


Avinor omstiller og nedbemanner

Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

– Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og… Les videre


Ny støyforskrift på Oslo Lufthavn vedtatt

Dette er således et svært viktig premissdokument både for Norges hovedflyplass og for lokalmiljøet rundt lufthavnen. Gjennom endringer som gjøres i forskriften legges det til rette for at kurvet innflyging kan bli en permanent løsning. Videre etableres det en ny utflygningskorridor nord for østre rullebane.

Reduserte klimagassutslipp

Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold.

– Vi er fornøyde med… Les videre


Svak nedgang i flytrafikken i 2015

– Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor,
Dag Falk-Petersen.

Utflating som forventet

– Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang… Les videre


Postfly styrtet i Sverige

Postflyet med to personer om bord som natt til torsdag forsvant på vei fra Gardermoen til Tromsø, er blitt funnet av et norsk F-16-fly, meddeler Aftenposten.

– Stedet er langt ute i terrenget. Det har vært et ganske hardt nedslag i bakken og et voldsomt kræsj, sier assisterende redningsleder Martin Svensson i den svenske Fly- og sjøredningstjenesten til Aftenposten.

Konsekvenser for postgangen

Posten Norge har i hele natt hatt tett kontakt med West Atlantic, som er leverandør… Les videre


Oslo Lufthavn åpnet renseanlegg for PFOS

– Renseanlegget på vestsiden av lufthavnen åpnet i høst og vi er optimistiske med tanke på den videre prosessen, sier avdelingssjef for vann og avløpshåndtering ved Oslo Lufthavn, Grethe Østby Stave.

PFOS har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet, hovedsakelig på grunn av gode overflateegenskaper. Dette har gjort det velegnet til bruk i brannskum. Det har også blitt brukt i skismurning, i teflonbelegg, i oljer og til impregnering av tekstiler. PFOS er en… Les videre