Arkiv for: Flyplass

Økt konkurranse og effektivisering innen flysikring

§10-planen er styrets rapport om virksomheten og råd til eier om den fremtidige utviklingen av konsernet. Det er også innspill til Regjeringens eiermelding om Avinor, som er forventet i løpet av høstsesjonen 2016.

Økt konkurranse og effektivisering

Avinor arbeider for å legge til rette for større grad av konkurranse innen flysikringstjenesten. Avinor anbefaler å legge ut 10-20 tårn for konkurranse i perioden 2017-2023. Etablering av fjernstyrte tårn er et sentralt element i arbeidet med kostnadseffektiviseringen og… Les videre


Svak oppgang i flytrafikken – rekordtall på Oslo Lufthavn

– Oppstarten av nye ruter, markedsføring av Norge som reisemål og noe lavere kronekurs har ført til et økt antall innkommende turister, sier trafikkdirektør Jasper Spruit i Avinor.

– I tillegg har det vært en økning i antall nordmenn som reiser utenlands i forbindelse med påskeferien, som i år var i mars.

Størst vekst i Bergen

Spesielt Oslo, Bergen og Trondheim opplever sterkt vekst på utlandsreisende i mars. Bergen økte mest av de store lufthavnene med hele… Les videre


Ny cargosjef ansatt i Avinor

Langaas har lang erfaring fra frakt- og logistikkbransjen og inngående kjennskap til norsk luftfartsindustri og norsk næringsliv for øvrig.

– Dette er en viktig ansettelse for oss i Avinor. Cargo vil i fremtiden spille en enda viktigere rolle, og vi har nå styrket oss til å kunne betjene flyselskapene og øvrig næringsliv enda bedre, sier trafikkdirektør i Avinor, Jasper Spruit.

Viktig for Norge

Han er opptatt av at Avinor skal være en viktig samarbeidspartner for norsk… Les videre


Helsinki flyplass best i Norden

Resultatet bygger på svarene fra nærmere 13 millioner passasjerer. Helsinki ble dermed indirekte utpekt til Nord-Europas beste. Nærmeste svenske flyplass kom på 67. plass. Finnair flyr til ni av de ti fremste flyplassene. Singapore Changi Airport fikk flest stemmer. Det beste måltidet får du på Narita-flyplassen i Tokyo, som også har den reneste flyplassen – Haneda.

+27 500 til Asia via Helsinki

Hittil i år har 320 300 passasjerer valgt å fly den korteste veien til… Les videre


Flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam

Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47 prosent jet biofuel og 53 prosent fossil jetfuel.

Innfasing av biodrivstoff i luftfarten

Disse flygningene markerer enda et steg i riktig retning mot innfasing av biodrivstoff i luftfarten. Flyene går fra Oslo Lufthavn, som i januar i år ble den den første internasjonale flyplassen i verden med faste leveranser av biodrivstoff i hydrantsystemet sitt.

Biodrivstoffet er produsert av Neste innenfor Itaka-prosjektet* (finansiert… Les videre


Brussel rammet av terrorangrep

To eksplosjoner rammet avgangshallen i Brussel lufthavn Zaventem like før klokken 8 tirsdag morgen. Minst 34 drept etter bomber på metro og flyplass, meddeler Dagbladet.

– Jeg fordømmer dagens terrorangrep i Brussel på det sterkeste. Mine tanker og medfølelse går til de som er rammet og deres familier. Vi står sammen med Belgia og det belgiske folk, sier utenriksminister Børge Brende.

– Terroristenes mål var å ramme så mange uskyldige mennesker som mulig. Brussel er et… Les videre


Utenlandsk arbeidskraft i norsk luftfart

Samferdselsdepartementet har mandag sendt ut høringsnotatet «Høringsnotat om globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart», der de vil gjøre endringer i utlendingsforskriften slik at flypersonell får rett til enklere grensepassering uavhengig av hvor flyet er registrert.

Etterlyser sikkerhetsaspektet

Einan viser til at myndighetene ikke har noen kontroll med flypersonell utenfor EU.

– For norsk- og europeisk ansatte er det krav om utfyllende politiattest der samtlige sjekkes minst fem år tilbake i tid. Departementet vil nå… Les videre


En fremtid for norsk luftfart

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med offentliggjøring av Samferdselsdepartementets utredning om norsk luftfart. Utredningen gir økt kunnskap om forholdene i luftfarten og skal være et grunnlag for å ta stilling til hvordan luftfarten i Norge skal utvikles fremover. Luftfartsutredningen blir nå sendt på tre måneders høring sammen med en presisering i utlendingsforskriften.

Luftfartsutredningen

Utredningen ser på handlingsrommet i myndighetenes rammevilkår, som for eksempel passasjerrettigheter, forenklet transfer, forhåndsklarering ved flyreiser til USA (preclearance), bruk av… Les videre


Sikrere regelverk i luftfartsfrafikken

Frivillig rapportering

Endringene i luftfartsloven innebærer blant annet at personer som rapporterer frivillig får samme beskyttelse mot negative konsekvenser av å rapportere, som de som har plikt til å rapportere.

Bedre nytte av rapportering

Det legges større vekt på å sikre seg at de rapporterte opplysningene faktisk blir bruk, og fører til styrket sikkerhet. Bruken av opplysningene skal knyttes til de interne sikkerhetsstyringssystemene i flyselskaper og for eksempel hos leverandører av flysikringstjenester.

Bedre kvalitet på rapportering

Kvaliteten på… Les videre


Utbyggingen på Oslo Lufthavn mer synlig

– Det er først i år de reisende vil merke at dette er en byggeplass, og det kan by på spennende opplevelser og mindre plass ved travle perioder sier direktør Terminaldrift og idriftsettelse T2, Thorgeir Landevaag.

Siden byggestarten våren 2011 har utbyggingen i stor grad foregått uten at det har påvirket trafikken i noen særlig grad. Dette har også vært et av de viktigste målene for Oslo Lufthavn. Man har ønsket å drifte Norges største… Les videre


Flytrafikken opp 6 prosent i februar – innenriks øker mest

Hittil i år er økningen i flytrafikken 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenrikstrafikken er på vei opp, etter å ha sunket i 2015.

Solid vekst på tre av de fire største

For både Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes stiger passasjertallene, for sistnevnte med hele 7 prosent. Her er det plusstall på både innenriks- og utenrikstrafikken.  – I Midt-Norge har vi en variert næringssammensetning, der mange bransjer er i vekst. Trafikkøkningen er stor både mot… Les videre


​Avinors jet biodrivstoff inneholder ikke palmeolje

Air BP er leverandør av det jet biodrivstoffet som nå blir solgt til flyselskap på Oslo Lufthavn. Air BP har allerede inngått avtale om en leveranse på til sammen 1,25 millioner liter til Lufthansa Group, KLM, og SAS. Målet er å øke andelen innblandet jet biodrivstoff gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn.

Air BP får den første leveransen av jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet… Les videre


Veteraner på vinterføre

– Vi har god bemanning fra 15. oktober til påskeutfarten er avviklet, sier seksjonsleder Thomas Toftevåg.

Mange trodde våren var i anmarsj, helt frem til tidligere denne uka da snøen kom tilbake for full kraft. Ved Oslo Lufthavn holdes forsinkelsene til det minimale, her står 25 ansatte per vaktlag klare for å rydde unna snøen så fort den kommer ned på bakken. I tillegg er det ca. 52 kontraktører med 150 personer dedikert til spesifiserte… Les videre


Samarbeider om isolerte thermohaller for hangarer i Chicago

Sammen med GLAVA har Rubb funnet en god løsning på levering av ferdig isolerte plasthaller, blant annet for bruk som flyhangarer på Chicago Rockford International. En felles produktutvikling med GLAVA, med tilpasning av skreddersydde isolasjonsmatter, har gitt gode leveranser for Rubb. Flere prestisjeprosjekter står på ordrelisten.

Sikrer kvalitet med skreddersøm

– Vi er opptatt av å levere produkter som ivaretar bruken for thermohaller på en god måte, og ønsker naturligvis ikke å gå på akkord… Les videre


​Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og særlig at vi har lyktes med å effektivisere driften for å møte situasjonen med færre reisende. Effektiviseringen gir et godt resultat for Avinor, og bidrar også til at vi unngår økning av lufthavnavgiftene. Det gode resultatet kommer både flyselskapene og de reisende til gode og er nødvendig for å gjennomføre planlagte investeringer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor har mål om å gjennomføre kostnadsbesparelser på 1,5… Les videre


Flypassasjeravgiften kan føre til ulike konkurransevilkår

På mandag sendte Avinor sine kommentarer til høringsnotatet hvor de påpeker at flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser. Nå blir Konkurransetilsynet med i den store kampen mot flypassasjeravgiften.

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april 2016. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Skadelig for konkurransen

Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse, som er oversendt Skattedirektoratet i dag, at flypassasjeravgiften vil… Les videre


Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

– Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor.

En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner. Det kan også forventes en noe dempet etterspørsel innenlands.

Usikre økonomiske konsekvenser

For Avinor sine… Les videre


​Varierende trafikkvekst i januar

Vekst i Oslo og Trondheim

Oslo Lufthavn har i januar en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Både innland og utland vokser med henholdsvis 2,8 og 4 prosent. Totalt reiste 1 655 477 passasjerer over Oslo Lufthavn i januar.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes er dere flere reisende enn samme tid i fjor, med en økning på 3,5 prosent

Både ved Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland, går trafikken ned i januar. Flesland har en… Les videre


Oslo Lufthavn får nye navn på gatene

– Nå skal det bli lettere for passasjerene å finne frem, og gjennom god skilting på flyplassen og god informasjon til de reisende, er vi helt sikre på at dette vil bli tatt godt imot, sier kommunikasjonssjef i Oslo Lufthavn Joachim Westher Andersen.

A,B,C er innlandsgater

Hver pir i terminalen vil få en egen bokstav. A, B og C viser til gatene på innland, mens D, E og F viser til gatene på utland. Gatene med… Les videre


Verdens første flyplass tilbyr jet biodrivstoff

Air BP er leverandør av biodrivstoffet og Lufthansa Group, SAS og KLM har allerede inngått avtaler om kjøp.

– 22. januar er en merkedag for internasjonal luftfart. Oslo Lufthavn er nå verdens første internasjonale storflyplass med faste leveranser av jet biodrivstoff, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant

Avinor og Air BP har tro på at dette vil være starten på en utvikling i retning av å gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant over hele verden…. Les videre