Arkiv for: Flyplass

Åpner nye Oslo lufthavn for operativ prøvedrift

I perioden frem til 27. april 2017 vil de nye områdene være i operativ prøvedrift med begrenset trafikk. Den offisielle åpningen av nye Oslo lufthavn er 27. april 2017.

– Selv om dette er en historisk milepæl for oss er det viktig å understreke at dette er en operativ prøvedrift. I første omgang skal de nye innsjekkingsområdene i den nye avgangshallen kun tas i bruk av noen få passasjerer som skal reise langdistanse med Norwegian. All… Les videre


Utreder sjømatsenter på Oslo lufthavn

Avinor ønsker å gjøre nye områder tilgjengelig for transportører med aktiviteter direkte knyttet til flyfrakt. I samarbeid med de største eksportørene innen sjømatnæringen har Avinor også jobbet med en mulighetsstudie for å tilrettelegge for et 15 000 kvadratmeter stort og verdensledende sjømatsenter for flyfrakt, med industrialiserte fasiliteter som kan møte fremtidig vekst og legge til rette for handel og verdiskapning i havbruksnæringen. Dette vil være viktig for norsk eksportnæring og spille en svært viktig… Les videre


Tilfredsstillende resultat og god drift i Avinor

– Avinor leverer sikker og effektiv drift i en periode med store utbyggingsprosjekter. Vi ligger også godt an i vårt arbeid med å modernisere og effektivisere selskapet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Svak trafikkvekst

Flytrafikken i perioden 01.01 – 30.09.2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flesland og Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo lufthavn økte med 3,9 prosent. Trafikken på Vestlandet… Les videre


Gimsøya ikke tilfredsstillende som flyplasslokasjon

Avinor fikk i oppdrag å utrede de operative forutsetningene for en slik flyplass. Basert på værmålinger mellom 2012 – 2015 ble det påvist at sidevind kunne være en utfordring på lokasjonen og at dette kunne medføre lav tilgjengelighet, spesielt om vinteren.

Avinor etablerte en ekspertgruppe for å vurdere funnene i rapporten.. Arbeidsgruppen har hatt deltakelse fra Widerøe, Norwegian, Meteorologisk institutt, Kjeller Vindteknikk og Avinor. Kompetanse innen meteorologi, flyoperasjoner, flyplassdesign og operative prosedyrer har vært dekket…. Les videre


El-fly til Norge under Zerokonferansen

Flyet krysset Den engelske kanal i fjor. Turen varte i 53 minutter – og da var det fortsatt omkring 20 prosent batterikapasitet igjen.

– Ambisjonene som ligger bak utviklingen av dette flyet viser at det ikke er noen begrensninger for hva som kan elektrifiseres i transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Norges Luftsportforbund har som mål å få to el-fly til Norge og har allerede sikret seg opsjon på fly.

– Dette er startskuddet for… Les videre


Utvikler autonom brøyting for norske flyplasser

Løsningen skal gi bedre oppetid og økt effektivitet. En fullskala demonstrasjon vil bli gjennomført i mars 2018.

Projektet blir det første i verden der store maskiner tilpasses for å kjøre autonomt og utføre den viktige samfunnsoppgaven å holde start og landingsbaner snøfrie.

Øveraasen bidrar med dyp mekanisk kunnskap og Semcon Devotek i Norge med sin kompetanse om kompleks systemintegrasjon og autonome løsninger.

– Hvert minutt et fly står stille er kostbart. Vi ser et stort potensial for… Les videre


Åpnet pir nord for innlandstrafikk på nye Oslo lufthavn

Flyet kom fra Tromsø og det var Norwegians DY375 som fikk æren av å være første flyselskap til å betjene den nye piren. SK359 fra SAS lander klokken 1330 fra Trondheim.

– Vi er glade for å åpne deler av pir nord for publikum og vi er svært stolte av å endelig kunne vise frem bygget, sier utbyggingsdirektør i Avinor Oslo Lufthavn, Thorgeir Landevaag om den historiske markeringen.

Frem til desember vil pir nord være i… Les videre


Flytrafikken økte i september

Sterk økning innenriks

– Den sterke økningen i passasjertallene innenriks henger sammen med en bedring i norsk økonomi etter sommeren. Det er større optimisme både blant bedrifter og privatpersoner, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Nedgangen i utlandstrafikk skyldes spesielt kapasitetskutt i Stavanger og Haugesund.

Offshoretrafikken fortsetter å falle kraftig, med 18,8 prosent nedgang i september.

Sterk vekst i nord og på Oslo lufthavn

Av de største lufthavnene er det sterkest vekst på Bodø (7,3 prosent), Tromsø… Les videre


Flyindustrien bidrar til å redusere klimautslipp

Det er unikt at et så stort antall stater har oppnådd enighet om en global klimaavtale, og innebærer at co2-utslippet fra internasjonale flygninger skal stabiliseres på 2020 års nivå. Systemet (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) bygger på at utslipp kompenseres ved at flyselskapene kjøper utslippsrettigheter som bidrar til å minske utslippene der det er mest effektivt. 65 land deltar i den frivillige fasen med start i 2021. Med dette omfattes 86 % av verdens… Les videre


Mulige brudd på arbeidsmiljøloven på Oslo lufthavn

– Vi har bedt Select Service Partner (SSP) undersøke forholdene og rette opp eventuelle brudd med sine underleverandører, sier direktør for terminaldrift ledelse og utbygging, Thorgeir Landevaag.

 SSP er leverandør av restauranttjenester til Oslo lufthavn og har i forbindelse med utvidelsen av flyplassen også vunnet anbud for videre drift av 21 spisesteder. For levering av innredningselementer til Ritazza har SSP etter en tilbudskonkurranse inngått avtale med Oslo Storkjøkkensenter, Berg & Dahl AS. Disse har for… Les videre


Klare regler for droner rundt Avinors lufthavner

Særlig rundt lufthavner kan en drone utgjøre en stor fare, og Avinor har nå utarbeidet detaljerte retningslinjer for hver enkelt lufthavn.

– For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi de er så nærme bakken at droner utgjør en reell kollisjonsfare. Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette… Les videre


Avinor vant tilbudskonkurranse på Torp

– Vi er svært glade for å ha blitt valgt som leverandør til Sandefjord lufthavn for de neste fem årene. Vi ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Ved å vinne dette tilbudet, viser vi at vi er et selskap som leverer en god tjeneste med høy kvalitet, til en konkurransedyktig pris, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

Avinor Flysikring har lagt ned en betydelig innsats for å levere et best mulig… Les videre


Flyplasskrysset åpner for trafikk

Siden sommeren 2015 har NCC på oppdrag for Statens vegvesen bygget nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16 ved Jessheim og to nye felt på E6 mellom kryss E6/E16 og avkjøringen til Jessheim. Mellom disse to kryssene er det også skiftet rekkverk og veglys.

Åpner før nytt terminalbygg på OSL

NCC er nå ferdig med arbeidene, og onsdag 14. september klokken 05.00 ble den nye rampen fra E6 nordfra i retning Gardermoen tatt i… Les videre


Avinor i rute med utbyggingsprosjekter

– Vi leverer god drift og et tilfredsstillende resultat i første halvår. I en periode preget av store utbyggingsprosjekter, er vi særlig fornøyde med å levere en sikker og effektiv tjeneste til millioner av reisende, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Konsernet har en gjennomsnittlig regularitet (andelen avganger som er gjennomført som planlagt) på 99 prosent og en punktlighet (andelen avganger som er i rute) på 88 prosent over siste 12 måneder. Norske regionale lufthavner… Les videre


Avinor investerer milliarder i nord

Kommentar fra Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Påstander redaktøren i Finnmarksposten kom med sist uke oppfattes som urettmessig og udokumentert. Det har også kommet påstander fra havnefogden om begrensninger for snuhavnoperasjoner ved Lakselv, noe som heller ikke medfører riktighet. Jeg ønsker med dette å redegjøre for både rullebanen i Lakselv og Avinors satsning i Finnmark.

Avinors satsning i Finnmark

Avinor har 11 lufthavner i Finnmark. Dette er den desidert største tettheten av lufthavner pr. innbygger i Norge,… Les videre


Ett år til nye Flesland åpner

Avinor investerer vel 4 milliarder i utbyggingen av Bergen lufthavn, Flesland. Målet er å etablere en moderne og velfungerende flyplass.

Det er ikke bare Avinor som har høye forventninger. Leder for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, gleder seg enormt til den nye terminalen står ferdig.

– Bergensregionen har et internasjonalt næringsliv, og økt kapasitet vil åpne muligheter for flere direkteruter og mer internasjonal kontakt. Ikke minst vil våre tilreisende få et helt annet førsteinntrykk av Bergen og… Les videre


Oslo lufthavn retter fokuset mot Asia

Avinor har i den forbindelse ansatt Ulv Elbirk som direktør for utvikling av asiatiske ruter. Elbirk skal i hovedsak jobbe med å sikre direkteruter fra store destinasjoner i Asia til Oslo Lufthavn, som er en av de største inngangsportene til Skandinavia.

– Oslo Lufthavn er den nyeste og mest effektive hovedflyplassen i Skandinavia, og vi investerer tungt og utvider våre toppmoderne anlegg. Norge har et stort potensial for ytterligere vekst i turismen, ikke minst fra… Les videre


Bli med og test nye Oslo Lufthavn

Fra august og frem til 1. desember 2016 skal rundt 4.000 testpassasjerer rekrutteres til testing av de nye arealene på Oslo Lufthavn. De frivillige skal til sammen gjennomføre rundt 6.000 simulerte passasjerreiser og 60.000 bagasjeenheter skal håndteres gjennom bagasjeanleggene. Målet med testene er å sikre at alt fungerer som det skal før åpningen i 2017.

Alle som melder seg til testingen vil motta et gavekort til en verdi av 1.000 kr. De får også dekket… Les videre


Avinor overtar ansvaret for Bodø Lufthavn

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet ga i 2014 et felles oppdrag til Avinor og Forsvaret om å overføre driftsansvaret for Bodø til Avinor 1. august i år. I dag kommer derfor Avinorledelsen, representanter fra Forsvaret og politisk ledelse til Bodø, for å være til stede under den offisielle overleveringen av flyplassansvaret.

Ny driftsmodell

Avinor har valgt en driftsmodell som innebærer eksterne leveranser innenfor områdene brann- og redningstjenester, plasstjenester og flyside elektrotjenester ved Bodø lufthavn. Mesta, Falck og Forsvarsbygg… Les videre


Oslo Lufthavn tildelt prestisjetung miljøpris

– Vi er både glade for stolte over å få denne anerkjennelsen for det viktige miljøarbeidet som gjøres på Oslo Lufthavn, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som mottok prisen på vegne av Oslo Lufthavn.

Juryen la spesielt vekt på at Oslo Lufthavn er den første lufthavnen i verden nå leverer jet biodrivstoff til alle flyselskap via det normale påfyllingssystemet for flydrivstoff. Dette ble betegnet som et pionerarbeid. Juryen fremhevet også det gode samarbeidet Avinor… Les videre