Arkiv for: Flyplass

Avinor får i oppdrag å planlegge ny flyplass

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Avinor i oppdrag å fortsette arbeidet med å detaljplanlegge flyttingen av lufthavna, med sikte på å fremme en konsesjonssøknad.

Oppdraget vil kreve tett samarbeid med Forsvaret og Bodø kommune om disponering av arealene, og med Forsvaret om opprydding av forurensning og håndtering av Forsvarets infrastruktur.  Avinor får også i oppdrag å utarbeide en finansieringsplan for prosjektet, slik at statlige og lokale bidrag foreligger i takt med framdriften i prosjektet.

Nødvendig flytting… Les videre


​Nye Bergen lufthavn Flesland offisielt åpnet

Representanter fra regjeringen, norsk luftfart og andre spesielt inviterte var i dag samlet da flyplassen ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg.

Solberg fortalte de fremmøtte at flyplassen er viktig for hele regionen:

– Flesland spiller en avgjørende rolle for regionens turisme og næringsliv. Nå som flyplassen har fått doblet kapasiteten har vi fått en stor internasjonal flyplass hele Vestlandet kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på… Les videre


To nye flyplassoppdrag

– Vi er glade for å ha vunnet oppdragene, og ser veldig fram til å starte arbeidet. Lemminkäinen Norge har lang erfaring med komplekse flyplassprosjekter. Nylig asfalterte vi Stavanger Lufthavn Sola, og har et pågående prosjekt på Torp Sandefjord Lufthavn. Dette kan vi, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges Avdeling Finnmark/Harstad.

8-10 000 tonn asfalt

På Vardø lufthavn, Norges østligste flyplass, skal Lemminkäinen Norge reasfaltere hele rullebanen, taksebanen, apron (oppstillingsplass for fly) og en nyetablert… Les videre


Statlig flysikkerhetsprogram innføres for første gang

Tirsdag undertegnet han og luftfartsdirektøren statens flysikkerhetsprogram på Bodø lufthavn.

– Norge innfører med dette den første utgaven av det norske flysikkerhetsprogrammet. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet vil arbeide aktivt for at programmet blir videreutviklet og opprettholdt på en tilfredsstillende måte. Det skal være trygt å fly, og vi jobber hele tiden for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten, sier Solvik-Olsen.

Fastsetter konkrete forbedringsmål

– Flysikkerhetsprogrammet fastsetter konkrete forbedringsmål for kommersiell luftfart i Norge. Det beskriver hvordan Luftfartstilsynet… Les videre


Stor optimisme for utvikling av Bodø

Bodø har hatt jevn vekst i over 50 år. Kommunen regner med å passere 70 000 innbyggere innen 2040. Og siden man uansett må flytte på rullebanen, hvorfor ikke gjøre det skikkelig?

Utgangspunktet

– For å håndtere veksten er det viktig at vi legger til rette både for å skape arbeidsplasser og for at innbyggerne skal få sosiale tjenester og muligheter til utdanning, sier ordfører Ida Maria Pinnerød i Bodø kommune.

– Folk trives i Bodø, mange ønsker… Les videre


Flyplassbrøyting automatiseres med norsk snow-how

Yeti Snow Technology er et utviklingsprosjekt for å utvikle og demonstrere en selvkjørende brøytebil for flyplass. Oppdragsgiver er Avinor.

– Vi er med i et forsknings- og utviklingsprosjekt for å få frem denne prototypen. Her bidrar vi med vår kompetanse på flyplassdrift, sier fagsjef for rullende materiell i Avinor, Tor Holmgren.

– Brøyting er vårt kjerneområde, vi vet hva som må til for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb, sier avdelingsleder Thor Christian Øveraasen i Øveraasen… Les videre


Elektriske fly tar av

Siemens har utviklet en ny elektrisk motor for fly som veier bare 50 kilo. Allikevel leverer den kontinuerlig 260 kW strøm, noe som gir et unikt kraft/vekt forhold. I april 2016 inngikk Siemens og Airbus en samarbeidsavtale om å utvikle fremdriftsteknologi for elektrisk fly basert på denne motoren.

– Innen 2030 forventer vi at de første elektriske flyene går i rute, sier Frank Anton, sjef for eAircraft i Siemens.

Energieffektivt fremdriftssystem

Det rekordpresenterende fremdriftssystemet kunne i… Les videre


Økt kapasitet og klar for nye utfordringer

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker at det er Avinors samfunnsoppdrag å sørge for tilstrekkelig kapasitet i luftfarten:

– De som har behov for å reise med fly, skal få mulighet til å gjøre det på en sikker, effektiv og mest mulig miljøvennlig måte, sier han.

Betydelig kapasitetsøkning

Falk-Petersen viser blant annet til at landets hovedflyplass til tider har vært fylt til trengsel og at de reisende på Bergen lufthavn har opplevd at innsjekkingskøene har strukket seg langt utenfor… Les videre


Fremtidens miljøvennlige kjøleanlegg

Gjennom saltløsninger plassert i 44.000 beholdere, har kjøleanlegget ved Bergens lufthavn Flesland blitt et foregangsanlegg. Metoden er banebrytende for fremtidige kjøleanlegg.

Maskiner ødelegges av lav driftstid

Kjølemaskiner er tradisjonelt sett dimensjonert for å dekke det maksimale kjølebehovet til en bygning. Klimakjølebehovet i bygg varier svært mye avhengig av utetemperatur, solinnstråling og internbelastning. Men det maksimale behovet, altså når behovet for kjøling er størst, varer gjerne bare 2-3 timer på dagen, og opptrer i tillegg svært sjeldent.

I… Les videre


Ny regional lufthavn på Helgeland

En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene; Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vil gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

Det planlegges at det skal bygges en regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter et tilskudd på 600 millioner kroner.

Bevare en god… Les videre


Sola lufthavn skal asfalteres

– Det er svært gledelig at vi har vunnet kampen om denne avtalen. Om lag 30 personer fra oss vil være involvert i arbeidet som starter opp etter påske, sier Åsbjørn Skrettingland, Direktør for kunde og salg i Lemminkäinen.

Flyplasseksperten

Lemminkäinen gjorde samme jobb på nord-sørrullebanen i 2014, og opplevde godt samarbeid den gang. Nylig ble det også annonsert at selskapet vant konkurransen om å asfaltere Torp Sandefjord lufthavn, en jobb som også skal utføres i… Les videre


Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø

Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskaping i et nordområdeperspektiv.

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende… Les videre


Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.

– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Norge er nå pålagt å rydde opp

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet,… Les videre


Legger fram forslag til en ny lufthavn i Bodø

I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og i Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning. Dette framgår av en ny rapport fra Avinor.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskost­nader,… Les videre


Vant asfaltering av Torp Sandefjord lufthavn

– Vi er veldig glade for å ha vunnet kontrakten for asfaltering av Torp Sandefjord lufthavn, et signalprosjekt for Lemminkäinen Norge, sier Åsbjørn Skrettingland, direktør for kunde og salg i selskapet.

Marthinsen & Duvholt er hovedentreprenør for prosjektet, som inkluderer bygging av nye skuldre, ny snuplass, etablering av nytt overvannssystem og asfaltering av hele rullebanen, som Lemminkäinen Norge har fått ansvaret for. Arbeidene starter til våren, og skal være ferdige i november 2017.

Asfalten, totalt 75… Les videre


Stavanger Lufthavn i verdenstoppen på punktlighet

Av alle avgangene fra Sola i 2016 var 88 prosent av flyene i rute – som betyr at avgangen skjer innen 15 minutter etter rutetabellen. Avgangene fra Stavanger til Bergen var de mest punktlige, med hele 92,6 prosent av alle avreiser i rute. Alle lufthavner med kapasitet på mellom 2,5 og 5 millioner avganger i året regnes i denne sammenheng som småflyplass.

Puslespill

– Høy punktlighet er en av de viktigste måtene vi gir våre reisende… Les videre


Widerøe anskaffer miljøvennlige jetfly

Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft. Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

– Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier Administrerende… Les videre


Ny passasjerrekord – over 50 millioner reisende i 2016

– Trafikken fortsetter å vokse, og vi forventer at den gjør det også i 2017. Dette viser hvor viktig luftfart er for Norge. Vi jobber med store prosjekter for å ivareta etterspørselen og skape gode passasjeropplevelser. I år ferdigstiller Avinor terminalutvidelser både i Oslo og Bergen. Videre etablerer vi et nytt tårnsenter basert på spennende, ny teknologi. Også i Tromsø og Stavanger utvider vi og bygger nytt, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Betydelig vekst… Les videre


Skal prosjektere kampflybasen på Evenes

Prosjekteringsgruppen NCR består av Nordic – Office of Architecture, COWI og Rambøll. Totalt fire aktører kvalifiserte og leverte tilbud i anbudsfasen, til rammeavtalen som rådgiver og prosjekterende innenfor bygg- og anleggsfag.

I tildelingsbrevet skriver Forsvarsbygg at NCR “fremstår som en klar vinner av konkurransen” og utdyper at prosjekteringsgruppen har tilbudt den beste kompetansen den nest laveste prisen.

– Fortsetter å posisjonere oss innen sikkerhetsgraderte oppdrag

Administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen, kaller dette nok en seier for… Les videre


Åpner nye Oslo lufthavn for operativ prøvedrift

I perioden frem til 27. april 2017 vil de nye områdene være i operativ prøvedrift med begrenset trafikk. Den offisielle åpningen av nye Oslo lufthavn er 27. april 2017.

– Selv om dette er en historisk milepæl for oss er det viktig å understreke at dette er en operativ prøvedrift. I første omgang skal de nye innsjekkingsområdene i den nye avgangshallen kun tas i bruk av noen få passasjerer som skal reise langdistanse med Norwegian. All… Les videre