Arkiv for: Flyplass

Elektriske fly tar av

Siemens har utviklet en ny elektrisk motor for fly som veier bare 50 kilo. Allikevel leverer den kontinuerlig 260 kW strøm, noe som gir et unikt kraft/vekt forhold. I april 2016 inngikk Siemens og Airbus en samarbeidsavtale om å utvikle fremdriftsteknologi for elektrisk fly basert på denne motoren.

– Innen 2030 forventer vi at de første elektriske flyene går i rute, sier Frank Anton, sjef for eAircraft i Siemens.

Energieffektivt fremdriftssystem

Det rekordpresenterende fremdriftssystemet kunne i… Les videre


Økt kapasitet og klar for nye utfordringer

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker at det er Avinors samfunnsoppdrag å sørge for tilstrekkelig kapasitet i luftfarten:

– De som har behov for å reise med fly, skal få mulighet til å gjøre det på en sikker, effektiv og mest mulig miljøvennlig måte, sier han.

Betydelig kapasitetsøkning

Falk-Petersen viser blant annet til at landets hovedflyplass til tider har vært fylt til trengsel og at de reisende på Bergen lufthavn har opplevd at innsjekkingskøene har strukket seg langt utenfor… Les videre


Fremtidens miljøvennlige kjøleanlegg

Gjennom saltløsninger plassert i 44.000 beholdere, har kjøleanlegget ved Bergens lufthavn Flesland blitt et foregangsanlegg. Metoden er banebrytende for fremtidige kjøleanlegg.

Maskiner ødelegges av lav driftstid

Kjølemaskiner er tradisjonelt sett dimensjonert for å dekke det maksimale kjølebehovet til en bygning. Klimakjølebehovet i bygg varier svært mye avhengig av utetemperatur, solinnstråling og internbelastning. Men det maksimale behovet, altså når behovet for kjøling er størst, varer gjerne bare 2-3 timer på dagen, og opptrer i tillegg svært sjeldent.

I… Les videre


Ny regional lufthavn på Helgeland

En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene; Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vil gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

Det planlegges at det skal bygges en regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter et tilskudd på 600 millioner kroner.

Bevare en god… Les videre


Sola lufthavn skal asfalteres

– Det er svært gledelig at vi har vunnet kampen om denne avtalen. Om lag 30 personer fra oss vil være involvert i arbeidet som starter opp etter påske, sier Åsbjørn Skrettingland, Direktør for kunde og salg i Lemminkäinen.

Flyplasseksperten

Lemminkäinen gjorde samme jobb på nord-sørrullebanen i 2014, og opplevde godt samarbeid den gang. Nylig ble det også annonsert at selskapet vant konkurransen om å asfaltere Torp Sandefjord lufthavn, en jobb som også skal utføres i… Les videre


Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø

Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskaping i et nordområdeperspektiv.

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende… Les videre


Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.

– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Norge er nå pålagt å rydde opp

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet,… Les videre


Legger fram forslag til en ny lufthavn i Bodø

I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og i Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning. Dette framgår av en ny rapport fra Avinor.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskost­nader,… Les videre


Vant asfaltering av Torp Sandefjord lufthavn

– Vi er veldig glade for å ha vunnet kontrakten for asfaltering av Torp Sandefjord lufthavn, et signalprosjekt for Lemminkäinen Norge, sier Åsbjørn Skrettingland, direktør for kunde og salg i selskapet.

Marthinsen & Duvholt er hovedentreprenør for prosjektet, som inkluderer bygging av nye skuldre, ny snuplass, etablering av nytt overvannssystem og asfaltering av hele rullebanen, som Lemminkäinen Norge har fått ansvaret for. Arbeidene starter til våren, og skal være ferdige i november 2017.

Asfalten, totalt 75… Les videre


Stavanger Lufthavn i verdenstoppen på punktlighet

Av alle avgangene fra Sola i 2016 var 88 prosent av flyene i rute – som betyr at avgangen skjer innen 15 minutter etter rutetabellen. Avgangene fra Stavanger til Bergen var de mest punktlige, med hele 92,6 prosent av alle avreiser i rute. Alle lufthavner med kapasitet på mellom 2,5 og 5 millioner avganger i året regnes i denne sammenheng som småflyplass.

Puslespill

– Høy punktlighet er en av de viktigste måtene vi gir våre reisende… Les videre


Widerøe anskaffer miljøvennlige jetfly

Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft. Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

– Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier Administrerende… Les videre


Ny passasjerrekord – over 50 millioner reisende i 2016

– Trafikken fortsetter å vokse, og vi forventer at den gjør det også i 2017. Dette viser hvor viktig luftfart er for Norge. Vi jobber med store prosjekter for å ivareta etterspørselen og skape gode passasjeropplevelser. I år ferdigstiller Avinor terminalutvidelser både i Oslo og Bergen. Videre etablerer vi et nytt tårnsenter basert på spennende, ny teknologi. Også i Tromsø og Stavanger utvider vi og bygger nytt, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Betydelig vekst… Les videre


Skal prosjektere kampflybasen på Evenes

Prosjekteringsgruppen NCR består av Nordic – Office of Architecture, COWI og Rambøll. Totalt fire aktører kvalifiserte og leverte tilbud i anbudsfasen, til rammeavtalen som rådgiver og prosjekterende innenfor bygg- og anleggsfag.

I tildelingsbrevet skriver Forsvarsbygg at NCR “fremstår som en klar vinner av konkurransen” og utdyper at prosjekteringsgruppen har tilbudt den beste kompetansen den nest laveste prisen.

– Fortsetter å posisjonere oss innen sikkerhetsgraderte oppdrag

Administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen, kaller dette nok en seier for… Les videre


Åpner nye Oslo lufthavn for operativ prøvedrift

I perioden frem til 27. april 2017 vil de nye områdene være i operativ prøvedrift med begrenset trafikk. Den offisielle åpningen av nye Oslo lufthavn er 27. april 2017.

– Selv om dette er en historisk milepæl for oss er det viktig å understreke at dette er en operativ prøvedrift. I første omgang skal de nye innsjekkingsområdene i den nye avgangshallen kun tas i bruk av noen få passasjerer som skal reise langdistanse med Norwegian. All… Les videre


Utreder sjømatsenter på Oslo lufthavn

Avinor ønsker å gjøre nye områder tilgjengelig for transportører med aktiviteter direkte knyttet til flyfrakt. I samarbeid med de største eksportørene innen sjømatnæringen har Avinor også jobbet med en mulighetsstudie for å tilrettelegge for et 15 000 kvadratmeter stort og verdensledende sjømatsenter for flyfrakt, med industrialiserte fasiliteter som kan møte fremtidig vekst og legge til rette for handel og verdiskapning i havbruksnæringen. Dette vil være viktig for norsk eksportnæring og spille en svært viktig… Les videre


Tilfredsstillende resultat og god drift i Avinor

– Avinor leverer sikker og effektiv drift i en periode med store utbyggingsprosjekter. Vi ligger også godt an i vårt arbeid med å modernisere og effektivisere selskapet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Svak trafikkvekst

Flytrafikken i perioden 01.01 – 30.09.2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flesland og Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo lufthavn økte med 3,9 prosent. Trafikken på Vestlandet… Les videre


Gimsøya ikke tilfredsstillende som flyplasslokasjon

Avinor fikk i oppdrag å utrede de operative forutsetningene for en slik flyplass. Basert på værmålinger mellom 2012 – 2015 ble det påvist at sidevind kunne være en utfordring på lokasjonen og at dette kunne medføre lav tilgjengelighet, spesielt om vinteren.

Avinor etablerte en ekspertgruppe for å vurdere funnene i rapporten.. Arbeidsgruppen har hatt deltakelse fra Widerøe, Norwegian, Meteorologisk institutt, Kjeller Vindteknikk og Avinor. Kompetanse innen meteorologi, flyoperasjoner, flyplassdesign og operative prosedyrer har vært dekket…. Les videre


El-fly til Norge under Zerokonferansen

Flyet krysset Den engelske kanal i fjor. Turen varte i 53 minutter – og da var det fortsatt omkring 20 prosent batterikapasitet igjen.

– Ambisjonene som ligger bak utviklingen av dette flyet viser at det ikke er noen begrensninger for hva som kan elektrifiseres i transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Norges Luftsportforbund har som mål å få to el-fly til Norge og har allerede sikret seg opsjon på fly.

– Dette er startskuddet for… Les videre


Utvikler autonom brøyting for norske flyplasser

Løsningen skal gi bedre oppetid og økt effektivitet. En fullskala demonstrasjon vil bli gjennomført i mars 2018.

Projektet blir det første i verden der store maskiner tilpasses for å kjøre autonomt og utføre den viktige samfunnsoppgaven å holde start og landingsbaner snøfrie.

Øveraasen bidrar med dyp mekanisk kunnskap og Semcon Devotek i Norge med sin kompetanse om kompleks systemintegrasjon og autonome løsninger.

– Hvert minutt et fly står stille er kostbart. Vi ser et stort potensial for… Les videre


Åpnet pir nord for innlandstrafikk på nye Oslo lufthavn

Flyet kom fra Tromsø og det var Norwegians DY375 som fikk æren av å være første flyselskap til å betjene den nye piren. SK359 fra SAS lander klokken 1330 fra Trondheim.

– Vi er glade for å åpne deler av pir nord for publikum og vi er svært stolte av å endelig kunne vise frem bygget, sier utbyggingsdirektør i Avinor Oslo Lufthavn, Thorgeir Landevaag om den historiske markeringen.

Frem til desember vil pir nord være i… Les videre