Arkiv for: Bane

Oppgradering på Ekebergbanen

I midten av april 2016 startet arbeidene med oppgradering av strekningen Jomfrubråten til Holtet. Delstrekningen er på ca. 1000 meter. Det vil bli opparbeidet en gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen. Dette vil styrke det sammenhengende turveinettet i området, ved å skape en god fortsettelse ved turstien fra Ekebergskråningen naturreservat nord for Frierveien.

Ekebergbanen

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru og er ca. 6,7 km lang. Den eldste delen av banen er nesten 100 år gammel,… Les videre


Nest beste år for Flytoget

– Flytoget skal være verdens enkleste reise, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth.

2015 ble nok et godt år for Flytoget og resulterte i omsetning på 960 millioner kroner og et resultat før skatt på 235 millioner. Med over 6,6 millioner reisende og både en punktlighet og en kundetilfredshet på stabile 97 %, hadde selskapet god fart inn i det nye året.

– Vi leverer en forutsigbar og enkel tjeneste med høy punktlighet,… Les videre


Jærbanen gjøres mer robust

– De økte bevilgningene til vedlikehold gjør at vi nå virkelig begynner å se resultater, sier Lars Kile. Han er prosjektleder for flere av forbedringstiltakene som er i gang på jærnbanen fra Moi til Stavanger.

– På Jæren er det tett mellom togene, mye vind og vær og store behov for en mer robust jernbane. Etterslepet var kommet langt og det er bare økt satsing på vedlikehold som nå gjør at det går rette veien…. Les videre


Alstom leverer nye lokaltog i Stockholm

De to første togene ble levert til SLL fra Alstoms fabrikk i Salzgitter i Tyskland som planlagt i slutten av januar 2016. Alstom skal levere to tog per måned frem til november 2017. Totalt har Alstom da levert 129 tog til SL. Alstom har tidligere levert 83 tog av tidligere generasjoner av Coradia Nordic som i dag brukes i SL pendlertrafikk.

De nye lokaltogene er en videreutvikling av Coradia Nordic tog og de er forbedret… Les videre


Stort kunstprosjekt på Østensjøbanen

Fremtredende internasjonale kunstnere står bak verkene som nå vil være på de fem stasjonene. Prosjektets kunstnere har allerede satt sitt preg på bybildet i mange forskjellige land, nå er turen kommet til Oslo. Hovedstadens innbyggere vil kunne glede seg over et ferdig resultat den 17. april.

Initiativtakerne til kunstprosjektet Fra stasjon til stasjon er Sporveien og Kulturetaten. Prosjektet viderefører en lang tradisjon med å skape kunstopplevelser over hele byen. Dette prosjektet skiller seg ut… Les videre


T-banelinje i Oslo bygget på glass tilsvarende 9 millioner vinflasker

Den nye stasjonen på Løren åpnet søndag 3. april, og t-banen får et helt nytt linjekart med nye linjenummer, nytt kjøremønster og nye rutetider. På linje 3 Kolsås-Mortensrud har store deler av den nye grunnen som banen kjører på blitt lagt på materialet Glasopor, en fyllmasse som utfordrer Leca og andre produsenter.

– Når Østensjøbanen nå er åpnet igjen er det lagt helt nye t-baneskinner oppå fyllmassen Glasopor, som er norsk, resirkulert glass. Dette glasset… Les videre


Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Prosjektsjefstillingene i Ringeriksbaneprosjektet som nå lyses ut er sentrale stillinger som skal ha ansvar for å bygge opp organisasjonen og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging.

I tillegg lyses det nå også ut stillinger som kommunikasjonsrådgiver, dokumentsyringsleder og kvalitetsleder. Dette er de første seks av 18 stillinger som lyses ut de kommende to ukene.

Kick-off

Nylig var det ‘kick-off’ for lederteamet i Ringeriksbanen.

– Målet var å dele kunnskap, bli kjent og komme raskest mulig i… Les videre


Må gjøres tiltak på 66 jernbanebruer

– Det ligger an til godt samarbeid mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse utfordringene. Mange bruer er i dag for lave til å gi plass for kontaktledningsanlegget og må derfor heves eller bygges om på andre måter, forteller kommunikasjonsrådgiver i elektrifiseringsprosjektet Bård Bjerkaker.

Samspill om bruer og veier

Jernbaneverket har tatt initiativ overfor fylkeskommunen og Vegvesenet for å se på muligheter for samarbeid. Nylig presenterte man tanker rundt dette på Mæresmyra sør… Les videre


Oslo får Nordens største T-banenett

– Dette er en historisk dag og vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til en ny T-banehverdag, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Svært vellykket arbeid

Etter nesten tre års byggetid ble den nye tunnelen og stasjonen høytidelig åpnet i dag. Den 1,6 kilometer lange tunnelen er sprengt ut under Oslo og gir en direkteforbindelse fra Grorudbanen vestover mot Sinsen, Storo og Nydalen. Stasjonen, som ligger… Les videre


Samferdselsministeren starter NTP-turné

– Vi ønsker innspill og synspunkter fra mange ulike hold i arbeidet vårt med ny Nasjonal transportplan. De neste månedene vil vi derfor reise land og strand rundt for å lytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det var i slutten av februar at Solvik-Olsen mottok det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. “Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029” er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag… Les videre


NJD signerer ny storkontrakt

Prosjektet er en del av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Arna. Det omfatter utbygging av stasjonsområdet i Bergen fra stasjonshallen og ut til Fløen, samt nytt sikringsanlegg. Prosjektet inkluderer også etablering av sporforbindelser mellom verkstedsområdet for toghensetting og resten av stasjonens sporområder.

 Kontrakten ble vunnet med pris, kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse som kriterier.

– Kontrakten er en god bekreftelse på vår slagkraft. Vi har satset målrettet på utvalgte prosjekter der vi kan utnytte vår styrke,… Les videre


Trikkeanskaffelse til Oslo

Konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien sier han er svært fornøyd med at Sporveien fikk oppdraget med å anskaffe nye trikker til Oslo og at oppgaven tas svært seriøst.

– Det er gledelig at arbeidet med trikkeanskaffelsen nå holder rute og vi er en energisk gjeng som tar ansvar for dette. Sporveien har 140 års erfaring med trikkedrift i Oslo og jeg er helt sikker på at vi har den beste kompetansen til å ta dette… Les videre


​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

– Jernbaneverket oppnår for lite med midlene de blir tildelt. Tid og forutsigbarhet er avgjørende for om folk velger bil fremfor kollektivt. Dersom politikerne virkelig vil oppnå klimamålsettingene og nullvekst i personbiltrafikk i byene, må de sørge for at tog kan konkurrere med bil, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Riksrevisjonens rapport setter søkelyset på om Jernbaneverket også tar hensyn til fremkommelighet for kundene i vedlikeholdet av jernbanenettet. Den avdekker at de… Les videre


Kvalitetsløft på T-banen i Oslo

Samarbeidet vil ha en varighet på inntil 15 år, og innebærer en total oppgradering av kjedens utsalgssteder langs hovedstadens T-banelinjer.

– Sporveien T-banen runder inneværende år 100 millioner reiser og det er viktig for oss å legge til rette for økt trivsel og funksjonalitet på stasjonsområdene. Denne avtalen bidrar sterkt til det og vi gleder oss til å se de nye flotte kioskene på stasjonene våre, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien og Narvesen er mangeårige samarbeidspartnere… Les videre


Første Bybane har ankommet Flesland

– Bybanen blir et kjærkomment transportalternativ for passasjerene, og kanskje den aller viktigste årsaken til at vi skal nå en kollektivandel på 40% i 2020, sier Lufthavndirektør Aslak Sverdrup som var med i velkomstkomitéen i dag.

Både representanter for Bybanen utbygging og Hordaland Fylkeskommune tok imot Bybanen på perrongen. Om bord var kun de som var involvert i selve testingen. Det som skal testes grundig fremover er blant annet styringssystemer og grunnkontakt.

Bybanevognene som skal gå… Les videre


– Vedlikehold er mitt hjertebarn

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

– De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: – Tror dere virkelig at… Les videre


Forbedrer og bygger ved Østfoldbanen i påsken

I påsken skal Jernbaneverket gjennomføre arbeid som bidrar til et mer pålitelig og fremtidsrettet togtilbud. I perioden søndag 20. mars kl. 03.00 – mandag 28. mars kl. 06.00 blir spor 1-3 på Oslo S stengt, Østfoldbanen stenges på strekningen mellom Kolbotn og Ås og Østre linje stenges på strekningen Ski – Kråkstad. Det vil i tillegg være enkeltsporet drift ved Holmlia stasjon. Jernbaneverket beklager ulemper dette kan medføre. NSB sørger for alternativ transport av reisende… Les videre


Første TBM ferdig bygget

Tunnelboremaskinen (TBM) er spesialtilpasset Follobaneprosjektet og ble overlevert fra produsenten Herrenknecht torsdag 10. mars. I september vil den starte arbeidet med å bore TBM-delen av Follobaneprosjektet, som vil bli Nordens lengste jernbanetunnel, når den står klar i 2021. Dette er også historiens største TBM-prosjekt i Norge.

– Etter omfattende vurdering bestemte Jernbaneverket allerede i slutten av 2012, hvilken metode som skal brukes for å drive Follobaneprosjektets lange tunnel. TBM ble ansett å være den… Les videre


Lederteamet til Ringeriksbanen og E16 på plass

Klokkersveen startet som prosjektdirektør 1. mars, Vik starter 17. mars, mens de øvrige vil tiltre sine stillinger utover våren.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med så mange dyktige personer, og ser fram til å skape et godt og slagkraftig lag. Oppgavene står i kø, og det er veldig mye som skal på plass i løpet av kort tid. Ambisjonen om byggestart i 2019 og åpning i 2024 er… Les videre


Forslag til reguleringsplan på Dovrebanen

Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli. En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i planen. Utbyggingen vil skje sammen med tunnelstrekningen Kleverud – Espa, som allerede er regulert. Nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslaget omfatter i tillegg til areal for ny jernbane også… Les videre