Arkiv for: Bane

Storfornøyde lærlinger på jernbanen

Da Oddbjørn Larsen (19) skulle ha praksis i anleggsmaskinfaget, anbefalte læreren ham å søke praksisplass hos Jernbaneverket på Støren. Der trivdes han så godt at det ballet på seg med flere runder i praksis. Da muligheten bød seg til å søke lærlingeplass, slo han til. Nå er han helt sikker på at han har valgt riktig yrkesvei. Det er han ikke alene om.

Lite frafall og det faktum at 62 av 63 lærlinger avla… Les videre


Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

– Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er svært fornøyd med at det er besluttet trasé på delstrekning 4. Dermed er trasé besluttet for hele Ringeriksbanen og E16. Vi kan nå konsentrere vårt plan- og utredningsarbeid om den besluttede traséen. Beslutningen bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Ny transporthverdag

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde full framdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram… Les videre


Sikring mot vann, ras og utglidninger på Vossebanen

– Vi blir aldri helt ferdige, sier prosjektleder Karl Morten Undal mens han kikker opp i den bratte fjellsiden over Vossebanen.

Det meste av den ni mil lange banen fra Bergen til Voss klorer seg fast innunder bratte Vestlandsfjell langs fjorden eller elven. Her har det gått jernbane siden 1883 og hele tiden har det vært en kamp mot naturkreftene. Nå er det bestemt at både bane og veg skal bygges på nytt i sikre… Les videre


Oppgraderer alle Oslos t-banevogner

– 97 prosent av Oslos befolkning er fornøyd med t-banetilbudet, men vi gir oss ikke der. Vi planlegger nå en oppgradering av alle Oslos t-banevogner, slik at alle vogner skal fremstå som nye i 2018. Vi tror det er nødvendig at vognmateriellet er så attraktivt som mulig dersom vi skal vinne konkurransen om de reisende også i fremtiden, sier nyvalgt styreleder i Oslo Vognselskap, Tomm Bråten.

Fra milliardunderskudd til penger på bok

På få år har… Les videre


Fra olje til bane

Mellom Arna og Bergen pågår bygging av ny tunnel gjennom Ulriken, Norgeshistoriens første jernbaneprosjekt med bruk av tunnelboremaskin. Her har hele 11 av de 44 medarbeiderne i prosjektstaben bakgrunn fra olje- og gassvirksomhet. De er meget godt fornøyd med å ha sikret seg jobb i et utfordrende pionerprosjekt.

– Når vi rekrutterer og bemanner våre nye prosjekter, får vi nå tre–fire bra kandidater der vi tidligere bare hadde én, sier prosjektsjef for Arna–Bergen,… Les videre


Reformen skal gi mer tog for pengene

Departementet peker på flere utfordringer i sektoren: Ansvaret for jernbaneeiendom er i dag delt mellom Jernbaneverket og NSBs datterselskap Rom Eiendom, noe som skaper uklare ansvarsforhold blant annet når det gjelder knutepunktsutvikling. Videre er det svake insentivmekanismer i jernbanesektoren. Dagens organisering fremmer i for liten grad kunde- og leverandørforhold mellom aktørene. For det tredje drar jernbanesektoren for liten nytte av gevinstene som konkurranse gir. Konkurranse bidrar til effektivitet og nyskapning.

– Hovedbudskapet er å utvikle… Les videre


Snart slutt på å miste spenningen

– Det 60 år gamle kontaktledningsanlegget på Jærbanen er overmodent for utskifting, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund.

1400 stålmaster på nye kraftige betongfundamenter er på plass og bærer kontaktledningsanlegget med autotransformatorer som sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen.

– Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier Hillesund.

Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte… Les videre


Oppgradering på Ekebergbanen

I midten av april 2016 startet arbeidene med oppgradering av strekningen Jomfrubråten til Holtet. Delstrekningen er på ca. 1000 meter. Det vil bli opparbeidet en gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen. Dette vil styrke det sammenhengende turveinettet i området, ved å skape en god fortsettelse ved turstien fra Ekebergskråningen naturreservat nord for Frierveien.

Ekebergbanen

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru og er ca. 6,7 km lang. Den eldste delen av banen er nesten 100 år gammel,… Les videre


Nest beste år for Flytoget

– Flytoget skal være verdens enkleste reise, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth.

2015 ble nok et godt år for Flytoget og resulterte i omsetning på 960 millioner kroner og et resultat før skatt på 235 millioner. Med over 6,6 millioner reisende og både en punktlighet og en kundetilfredshet på stabile 97 %, hadde selskapet god fart inn i det nye året.

– Vi leverer en forutsigbar og enkel tjeneste med høy punktlighet,… Les videre


Jærbanen gjøres mer robust

– De økte bevilgningene til vedlikehold gjør at vi nå virkelig begynner å se resultater, sier Lars Kile. Han er prosjektleder for flere av forbedringstiltakene som er i gang på jærnbanen fra Moi til Stavanger.

– På Jæren er det tett mellom togene, mye vind og vær og store behov for en mer robust jernbane. Etterslepet var kommet langt og det er bare økt satsing på vedlikehold som nå gjør at det går rette veien…. Les videre


Alstom leverer nye lokaltog i Stockholm

De to første togene ble levert til SLL fra Alstoms fabrikk i Salzgitter i Tyskland som planlagt i slutten av januar 2016. Alstom skal levere to tog per måned frem til november 2017. Totalt har Alstom da levert 129 tog til SL. Alstom har tidligere levert 83 tog av tidligere generasjoner av Coradia Nordic som i dag brukes i SL pendlertrafikk.

De nye lokaltogene er en videreutvikling av Coradia Nordic tog og de er forbedret… Les videre


Stort kunstprosjekt på Østensjøbanen

Fremtredende internasjonale kunstnere står bak verkene som nå vil være på de fem stasjonene. Prosjektets kunstnere har allerede satt sitt preg på bybildet i mange forskjellige land, nå er turen kommet til Oslo. Hovedstadens innbyggere vil kunne glede seg over et ferdig resultat den 17. april.

Initiativtakerne til kunstprosjektet Fra stasjon til stasjon er Sporveien og Kulturetaten. Prosjektet viderefører en lang tradisjon med å skape kunstopplevelser over hele byen. Dette prosjektet skiller seg ut… Les videre


T-banelinje i Oslo bygget på glass tilsvarende 9 millioner vinflasker

Den nye stasjonen på Løren åpnet søndag 3. april, og t-banen får et helt nytt linjekart med nye linjenummer, nytt kjøremønster og nye rutetider. På linje 3 Kolsås-Mortensrud har store deler av den nye grunnen som banen kjører på blitt lagt på materialet Glasopor, en fyllmasse som utfordrer Leca og andre produsenter.

– Når Østensjøbanen nå er åpnet igjen er det lagt helt nye t-baneskinner oppå fyllmassen Glasopor, som er norsk, resirkulert glass. Dette glasset… Les videre


Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Prosjektsjefstillingene i Ringeriksbaneprosjektet som nå lyses ut er sentrale stillinger som skal ha ansvar for å bygge opp organisasjonen og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging.

I tillegg lyses det nå også ut stillinger som kommunikasjonsrådgiver, dokumentsyringsleder og kvalitetsleder. Dette er de første seks av 18 stillinger som lyses ut de kommende to ukene.

Kick-off

Nylig var det ‘kick-off’ for lederteamet i Ringeriksbanen.

– Målet var å dele kunnskap, bli kjent og komme raskest mulig i… Les videre


Må gjøres tiltak på 66 jernbanebruer

– Det ligger an til godt samarbeid mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse utfordringene. Mange bruer er i dag for lave til å gi plass for kontaktledningsanlegget og må derfor heves eller bygges om på andre måter, forteller kommunikasjonsrådgiver i elektrifiseringsprosjektet Bård Bjerkaker.

Samspill om bruer og veier

Jernbaneverket har tatt initiativ overfor fylkeskommunen og Vegvesenet for å se på muligheter for samarbeid. Nylig presenterte man tanker rundt dette på Mæresmyra sør… Les videre


Oslo får Nordens største T-banenett

– Dette er en historisk dag og vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til en ny T-banehverdag, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Svært vellykket arbeid

Etter nesten tre års byggetid ble den nye tunnelen og stasjonen høytidelig åpnet i dag. Den 1,6 kilometer lange tunnelen er sprengt ut under Oslo og gir en direkteforbindelse fra Grorudbanen vestover mot Sinsen, Storo og Nydalen. Stasjonen, som ligger… Les videre


Samferdselsministeren starter NTP-turné

– Vi ønsker innspill og synspunkter fra mange ulike hold i arbeidet vårt med ny Nasjonal transportplan. De neste månedene vil vi derfor reise land og strand rundt for å lytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det var i slutten av februar at Solvik-Olsen mottok det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. “Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029” er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag… Les videre


NJD signerer ny storkontrakt

Prosjektet er en del av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Arna. Det omfatter utbygging av stasjonsområdet i Bergen fra stasjonshallen og ut til Fløen, samt nytt sikringsanlegg. Prosjektet inkluderer også etablering av sporforbindelser mellom verkstedsområdet for toghensetting og resten av stasjonens sporområder.

 Kontrakten ble vunnet med pris, kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse som kriterier.

– Kontrakten er en god bekreftelse på vår slagkraft. Vi har satset målrettet på utvalgte prosjekter der vi kan utnytte vår styrke,… Les videre


Trikkeanskaffelse til Oslo

Konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien sier han er svært fornøyd med at Sporveien fikk oppdraget med å anskaffe nye trikker til Oslo og at oppgaven tas svært seriøst.

– Det er gledelig at arbeidet med trikkeanskaffelsen nå holder rute og vi er en energisk gjeng som tar ansvar for dette. Sporveien har 140 års erfaring med trikkedrift i Oslo og jeg er helt sikker på at vi har den beste kompetansen til å ta dette… Les videre


​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

– Jernbaneverket oppnår for lite med midlene de blir tildelt. Tid og forutsigbarhet er avgjørende for om folk velger bil fremfor kollektivt. Dersom politikerne virkelig vil oppnå klimamålsettingene og nullvekst i personbiltrafikk i byene, må de sørge for at tog kan konkurrere med bil, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Riksrevisjonens rapport setter søkelyset på om Jernbaneverket også tar hensyn til fremkommelighet for kundene i vedlikeholdet av jernbanenettet. Den avdekker at de… Les videre