Arkiv for: Bane

Bergen stasjon pusses opp

– Det betyr at Bergen stasjon for togpassasjerene vil framstå som byggeplass gjennom hele sommersesongen og frem til i begynnelsen av desember, sier prosjektleder Jarle Strønen i Jernbaneverket. Togtrafikken vil i liten grad bli berørt, men adkomsten til plattformene og tilgjengeligheten i toghallen er begrenset som følge av arbeidene.

Støy og begrenset tilgjengelighet

Av hensyn til sikkerheten for de reisende som følge av at plattformbredden er redusert, vil de fleste togene fra i juni stanse utenfor… Les videre


T-banen fyller 50 år

– Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap ønsket å gjenskape begivenheten da det første offisielle T-banetoget kjørte fra Jernbanetoget til Bergkrystallen 22. mai 1966 og vi ønsket å by på folkefest, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien – og det ble det.

Jubileumstoget var nesten fullt allerede ved avgang fra Jernbanetorget, og flere kom til underveis. På Bergkrystallen ventet publikumsarrangement og offisiell lansering av boken «T-banen – 50 historier om byens puls».

Ordfører Marianne Borgen trakk frem… Les videre


Forbedringsarbeider på Østfoldbanen

Det er omfattende arbeider som nå gjør at Østfoldbanen blir mer stabil, får færre feil og bedre kvalitet. Arbeidene omfatter det som i prosjektene kalles «forberdende renseverk» og avsluttes med å kjøre selve ballastrenseverket på strekningene.

– Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier prosjektleder Håkon Lindberg på Østfoldbanen.

Å forberede en strekning ballastrensing omfatter full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det… Les videre


Skal bytte bru ved Egersund

Kontrakten er på 35,1 millioner kroner eks mva, og omfatter alle arbeider som inngår i tiltaket, også de jernbanetekniske arbeidene.

Den eksisterende fagverksbrua i stål er en av tre bruer på Launes og denne kontrakten gjelder utskifting av Launes I. Den gamle brua skal skiftes ut med ei ny traubru i stål som vil få et spenn på ca 35 meter.

– Samtidig skal landkarene på begge sider av sundet forsterkes med stålkjernepeler som bores ned… Les videre


Første tunnelborhode monteres

De fire gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 meter leveres alle i 2016 og innen nyttår er planen å ha alle fire i drift. To av tunnelboremaskinene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

Tunnelboremaskinene (TBM) skal drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir… Les videre


Vil prioritere Citylink på Østlandet

Utbygging av Intercitystrekningene til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg er allerede vedtatt av Stortinget. Spørsmålet er hva som er de neste store investeringene – om det skal være forlengelsen av Intercity til Lillehammer, Halden, og Skien eller om det er på tide å ruste opp de mest trafikkerte jernbanestrekningene på Østlandet.

– Ønsket om å bygge ut hele IC-triangelet, handler om en målrettet utbygging fra Oslo og utover, slik at vi kan binde byer og tettsteder… Les videre


Sporveien T-banen befester sin posisjon

Samtidig befestes resultatet fra i fjor hva angår kundetilfredshet, selv om resultatet er ned 1 poeng fra 77,4 til 76,4. Innenfor samme bransje er Sporveien T-banen på 2.plass, bare slått av Flytoget og med SAS på 3.plass.

I samme måling er Sporveien Trikken på 11.plass med 70,2 poeng med Ruter og Buss (røde bybusser) og Buss (grønne regionbusser) på de neste plassene. Alt over 70 poeng ansees for øvrig å være gode resultater.

Norsk Kundebarometer

Forskningsprosjektet Norsk… Les videre


Numedalsbanen sikrer arbeidsplasser

Onsdag forrige uke ankom det første toget  til Moelven Numedal AS. Direktør Rune Frogner sier at frakt av varer via Numedalsbanen praktisk talt har vært en forutsetning for videre drift ved sagbruket.

– For oss har spørsmålet om banen skal åpnes eller ikke vært et «være eller ikke være». Derfor der det veldig gledelig at vi nå får transportert gods på Numedalsbanen igjen. Med banen i drift er vi nærmere markedet for fiberprodukter. Det er driftsøkonomisk… Les videre


Skoppum vest anbefalt for InterCity korridor

17. februar presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering går Jernbaneverket inn for alternativ 3, Skoppum vest. En stasjon vest for Skoppum har dessuten et stort kundegrunnlag – og er det klart rimeligste løsningen å bygge ut.

Best for miljøet

Alternativ 3 (Skoppum vest) kommer best ut nå det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, som landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Alternativ 1, korridoren lengst øst… Les videre


Slik kan Hønefoss stasjon bli i 2030

Oppdragsgiver, Ringerike kommune, fikk overlevert tre parallelloppdrag der Asplan Viak var en av bidragsyterne med mulighetsstudien ‘Neste stopp Hønefoss’, hvor jernbanen står sentralt.

– InterCity-stasjonen, med høy frekvens og kortere reisetid inn til Oslo, danner grunnlaget for veksten og byutviklingen. For oss var derfor det naturlig å fusjonere byen og stasjonen til ett – selve bynerven, forteller sivilarkitekt Hanne Jonassen.

Når du i fremtiden ankommer Hønefoss med tog er du midt i sentrum.

– Hønefoss skal bli… Les videre


Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Jernbaneverket har vært ambisiøse i sin bestilling. Ingen andre stasjoner i verden har tog som passerer i 250 km/t med folk på plattformen i samme hall.

Mange hensyn

– De to sporene der tog kan passere uten å sakke farten ligger i midten av stasjonen. Så på hver side har vi spor for tog som stopper ved plattformene, med støyvegger i mellom, forklarer Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

Denne løsningen krever mye på grunn av… Les videre


For mange lokale hensyn i InterCity-satsingen?

Høyest har diskusjonen gått om trasévalg i Østfold. Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener det smarteste valget burde vært en korridor med samme standard som Gardermobanen og som i større grad følger E6. Jernbaneverket mener det ikke er trafikkgrunnlag for å legge traséen utenom Fredrikstad og Sarpsborg.

På vei til Europa

Ueland er av dem som mener en ny stasjon mellom Sarpsborg og Fredrikstad kan bli en sentral stopp på for tog på vei fra Oslo til… Les videre


Jernbaneverket får ny ‘stemme’

Innen 1. august skal alle mikrofoner på stasjonene over det ganske land slås av. Alle meldinger vil deretter ha stemmen til Anne Grethe Dammyr, jernbanens vinner av «The Voice». På alle jernbanestasjoner der det er en høyttaler, hver dag og uansett tid på dagen når det skal ut en melding, er det toginformatør Dammyr som er stemmen. Men hun har heller ingen mikrofon lenger.

Det er Acapela Group, et profesjonelt lydselskap med… Les videre


Storfornøyde lærlinger på jernbanen

Da Oddbjørn Larsen (19) skulle ha praksis i anleggsmaskinfaget, anbefalte læreren ham å søke praksisplass hos Jernbaneverket på Støren. Der trivdes han så godt at det ballet på seg med flere runder i praksis. Da muligheten bød seg til å søke lærlingeplass, slo han til. Nå er han helt sikker på at han har valgt riktig yrkesvei. Det er han ikke alene om.

Lite frafall og det faktum at 62 av 63 lærlinger avla… Les videre


Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

– Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er svært fornøyd med at det er besluttet trasé på delstrekning 4. Dermed er trasé besluttet for hele Ringeriksbanen og E16. Vi kan nå konsentrere vårt plan- og utredningsarbeid om den besluttede traséen. Beslutningen bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Ny transporthverdag

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde full framdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram… Les videre


Sikring mot vann, ras og utglidninger på Vossebanen

– Vi blir aldri helt ferdige, sier prosjektleder Karl Morten Undal mens han kikker opp i den bratte fjellsiden over Vossebanen.

Det meste av den ni mil lange banen fra Bergen til Voss klorer seg fast innunder bratte Vestlandsfjell langs fjorden eller elven. Her har det gått jernbane siden 1883 og hele tiden har det vært en kamp mot naturkreftene. Nå er det bestemt at både bane og veg skal bygges på nytt i sikre… Les videre


Oppgraderer alle Oslos t-banevogner

– 97 prosent av Oslos befolkning er fornøyd med t-banetilbudet, men vi gir oss ikke der. Vi planlegger nå en oppgradering av alle Oslos t-banevogner, slik at alle vogner skal fremstå som nye i 2018. Vi tror det er nødvendig at vognmateriellet er så attraktivt som mulig dersom vi skal vinne konkurransen om de reisende også i fremtiden, sier nyvalgt styreleder i Oslo Vognselskap, Tomm Bråten.

Fra milliardunderskudd til penger på bok

På få år har… Les videre


Fra olje til bane

Mellom Arna og Bergen pågår bygging av ny tunnel gjennom Ulriken, Norgeshistoriens første jernbaneprosjekt med bruk av tunnelboremaskin. Her har hele 11 av de 44 medarbeiderne i prosjektstaben bakgrunn fra olje- og gassvirksomhet. De er meget godt fornøyd med å ha sikret seg jobb i et utfordrende pionerprosjekt.

– Når vi rekrutterer og bemanner våre nye prosjekter, får vi nå tre–fire bra kandidater der vi tidligere bare hadde én, sier prosjektsjef for Arna–Bergen,… Les videre


Reformen skal gi mer tog for pengene

Departementet peker på flere utfordringer i sektoren: Ansvaret for jernbaneeiendom er i dag delt mellom Jernbaneverket og NSBs datterselskap Rom Eiendom, noe som skaper uklare ansvarsforhold blant annet når det gjelder knutepunktsutvikling. Videre er det svake insentivmekanismer i jernbanesektoren. Dagens organisering fremmer i for liten grad kunde- og leverandørforhold mellom aktørene. For det tredje drar jernbanesektoren for liten nytte av gevinstene som konkurranse gir. Konkurranse bidrar til effektivitet og nyskapning.

– Hovedbudskapet er å utvikle… Les videre


Snart slutt på å miste spenningen

– Det 60 år gamle kontaktledningsanlegget på Jærbanen er overmodent for utskifting, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund.

1400 stålmaster på nye kraftige betongfundamenter er på plass og bærer kontaktledningsanlegget med autotransformatorer som sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen.

– Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier Hillesund.

Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte… Les videre