Arkiv for: Bane

400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

– Vi er veldig glade for at vi fikk til dette. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Å bringe banestrekninger til standard som ny

Dette er prosjekter som i all hovedsak settes ut i entreprenørmarkedet. Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten… Les videre


Disse korridorene skal utredes fra Tønsberg til Larvik

Formannskapene i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner fikk høre hvilke korridorer Bane NOR planlegger å utrede videre. Dette arbeidet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet, som er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Flere tog gir flere klimavennlige reiser

Bakgrunnen er Stortingets vedtak om å øke jernbanens kapasitet og konkurransekraft, slik at flere velger å reise kollektivt.

– Når vi går fra enkeltspor til dobbeltspor skal det gi oss flere togavganger, økt punktlighet og kortere reisetid, sier planleggingssjef… Les videre


ERTMS: Evaluering av tilbud er i gang

Mottak av tilbud er et avgjørende moment i ethvert anskaffelsesløp. Det avslører markedets reelle interesse i oppdraget. Samtidig bekrefter det styrken i en kontraktsstrategi som skal sikre hensiktsmessig konkurranse og legge til rette for pålitelige leveranser. ERTMS-prosjektet har så langt truffet blink.

– Vi er strålende fornøyd, sier Eivind Skorstad, prosjektdirektør for innføring av ERTMS. – Timene og ressursene vi har brukt på langvarig dialog med det europeiske ERTMS-markedet, betaler seg nå for prosjektet. Leverandørene… Les videre


Norconsult blir først til å ta i bruk RailCOMPLETE

Torkil Kind i Norconsult sier i en kommentar at Norconsult er stolte av å være de første til å ta i bruk RailCOMPLETE®. De har allerede testet programmet en tid og mener det vil minske kostnader samt øke nøyaktigheten på planlegging av jernbane i Norge.

– Hele forretningsideen til Norconsult er å gi optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester, og RailCOMPLETE® gir oss dette, sier Kind.

Claus Feyling, CEO i RailComplete… Les videre


Vestlandets intercitysatsing begynner å ta form

I fremtiden vil Voss ligge kollektivt (i reisetid) nærmere Bergen sentrum enn Flesland. Vaksdal vil ligge 15 minutter unna, og Stanghelle vil ligge 20 minutter unna Bergen sentrum. Det tilsvarer Slettebakken og Paradis bybanestopp, forklarer Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Vaksdal kommune synliggjør denne muligheten ved å legge til rette for mange hundre nye boenheter rett ved de nye stasjonene på Bergensbanen.

Landsbyurbanisme er begrepet planleggerne fra Asplan Viak bruker om planene… Les videre


Østfoldbanens Østre linje har fått NoBo-sertifikat

Sertifisering foretas av et uavhengig kontrollorgan, et såkalt Notified Body (NoBo), og skal dokumentere at den gjeldende jernbanestrekningen ivaretar samtlige europeiske krav om interoperabilitet, også kjent som TSI-krav. Kravene dekker tekniske spesifikasjoner ved jernbaneanlegget samt andre krav som universell utforming av stasjoner.

Det danske selskapet TÜV SÜD foretok sertifiseringen av Østfoldbanens Østre linje ved bruk av jernbanekompetanse fra både Tyskland og Italia.

– Man kan si at hele jernbaneanlegget på Østfoldbanens østre linje er nå EU-godkjent…. Les videre


Alstom presenterte null-utslipp tog

Coradia iLint er et nytt CO2-utslippsfritt regiontog, basert på Coradia-plattformen, en togtype det i dag kjører flere hundre av i Sverige og Danmark i konvensjonelle dieselversjoner som har vært i drift i mer enn 16 år.

Nordtysk satsing

De fire delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hesse og Baden-Württemberg har gått sammen om satsing på en ny generasjon av utslippsfrie tog utstyrt med brenselceller. De to første togsettene fra Alstom settes i drift desember neste år fra Bremerhaven… Les videre


Industriledere deltar sammen for å fremme hydrogen

I det første globale initiativ i sitt slag, er Hydrogenrådet fast bestemt på å posisjonere hydrogen blant de viktigste løsningene for energiovergangen. Hydrogen er en allsidig energibærer med gunstige egenskaper, ettersom den ikke frigjør noe CO2 ved punktet for anvendelse som et rent drivstoff eller energikilde, og kan spille en viktig rolle i overgangen til et rent, lav-karbon energisystem.

Hydrogenteknologier og produkter har kommet betydelig over de siste årene, og blir nå introdusert til markedet…. Les videre


Motorvei og jernbanetrase til Hønefoss

Det planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gi en reisetid fra Oslo til Hønefoss på en drøy halvtime – og reisetiden mellom Oslo og Bergen blir 50 minutter kortere.

– Beslutningen om trasé bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Jernbaneverket.

Unikt samarbeid

Utbyggingen er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. En risikoanalyse… Les videre


Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig…. Les videre


Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system… Les videre


Jernbanereform med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på… Les videre


Feiret opprettelsen av Bane NOR

Medarbeidere i Bane NOR delte ut kaffe og boller til pendlerne på alle stasjonene, og det var mange blide fjes og hyggelige kommentarer på morgenkvisten.

På Oslo S bidrog også Jernbanens musikkorps til å sette stemningen, og konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR hilste de frammøtte:

– Bane NOR vil være en sentral del av nordmenns hverdag. Hvert år reiser det mer enn 73 millioner passasjerer gjennom vårt jernbanenett. Jobben våre 4 500 dyktige og dedikerte medarbeidere… Les videre


Bane NOR overtar for Jernbaneverket

Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven. Les mer om jernbanereformen på Samferdselsdepartementets nettside.

Fra nyttår vil du… Les videre


Kulturforståelse viktigst for den nye follotunnelen

Vi møter prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket og prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz De La Torre i det spanske konsernet Acciona, som sammen med det italienske Ghella S.p.A fikk totalentreprisen med å bygge 18,5 km av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden på totalt 20 km. Kalager og Vara har på hver sin måte det øverste ansvaret for å gjennomføre en totalentreprise til en verdi på 8,7 milliarder, den hittil største enkeltkontrakten… Les videre


På vei mot morgendagens trafikkavvikling

En tidlig morgen ruller testtoget, type X60B fra Alstom, ut fra perrongen i Sundsvall. Det mangler indre kledning og vi har godt innsyn til boggieaksler, teknisk utrustning og kilometervis med ledninger. Togsettet skal etter testene settes i trafikk som pendeltog for SL i Stockholm.

– I førerhytten får togføreren kontinuerlig informasjon gjennom ERTMS-systemet. Fra toglederen gir klarsignal til stillverket vil det bare ta sekunder før togføreren får informasjonen, forteller Fredrik Åhlander, Alstoms prosjektleder for ombordutstyr.

–… Les videre


Norges mest effektive havn

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor.– Dette gjør Drammen Havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er… Les videre


Alstom leverer 30 lokaltog til Skånetrafiken

Under kontrakten, Alstom vil levere 11 tog innen mai 2017 og de resterende 19 tog mellom mai 2018 og januar 2019.

Dette vil utvide Skånetrafiken sin flåte av Coradia Nordic tog, bedre kjent som Pågatågen, til 99 stykker. Antall reisende i Skåneregionen har vokst jevnt de siste årene og forventes å fortsette å vokse med ytterligere fem til seks prosent årlig fremover.

– Disse tilleggsleveransene marker våre kunders tilfredshet med Coradia togenes prestasjoner og passasjerenes  tilfredshet… Les videre


Jernbanereformen med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektorat og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, fortsetter Ketil Solvik-Olsen.

Godt i rute med jernbanereformen

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket… Les videre


Vestfoldbanen åpner i dag

Da åpner også nye Holmestrand stasjon, som er bygd inne i Holmestrandfjellet.

– Vi kan ikke nå se noen grunn til at vi ikke skal kunne åpne som planlagt mandag morgen. Det er ennå ting som må gjøres her og der, men ikke noe er kritisk for åpningen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

23. november ble det siste arbeidet med jernbaneskinnene på Holm ferdig. Holm-Nykirke er nå en del av Vestfoldbanen. For forbipasserende som ser området… Les videre