Arkiv for: Bane

SJ vil kjøre tog i Norge

I fjor ble det gjennom Jernbanereformen åpnet for konkurranse om persontogtilbudene på utvalgte strekninger i Norge, med oppstart i desember 2018. Nå kommer SJ som første utenlandske aktør på banen.

– Vi ønsker å bidra til et langt bedre togtilbud for de reisende her i Norge. SJ har 30 års erfaring i et konkurranseutsatt marked, og har operert i Sverige i 160 år. Vi er overbevist om at vi i samarbeid med andre aktører vil… Les videre


Norsk firma verdensledende på tunnelventilasjon

Arbeid i tunneler og gruver krever effektive ventilasjonsløsninger som sørger for frisk luft og transport av gasser og støv ut av produksjonsområdene. Vi har snakket med Kjell Thoen i Protan for å høre hvordan de møter utfordringer forbundet med dette.

Lang historie

Protan er en av verdens ledende produsenter av systemer for ventilasjonsrør og leverer til gruver og tunneler over hele verden. Produksjonen av Ventiflex Air startet i 1949 og var det første fleksible ventilasjonsrøret… Les videre


Første tverrforbindelse klar

Det skal bygges en slik tverrforbindelse mellom hovedløpene av tunnelen hver 500 meter, totalt 45. Alt teknisk utstyr som ikke må stå ute i trafikktunnelen vil bli montert i tverrforbindelsene. Tverrforbindelsene vil også tjene som rømningsveier mellom de to parallelle tunnelløpene når Follobanen er ferdig bygget.

Sikkerhet for de reisende

– Bane NOR valgte et tunnelkonsept med to atskilte tunnelløp og tverrforbindelse minst hver 500 meter basert på sikkerhet for de reisende gjennom den ferdige… Les videre


Endret byggestart for Ringeriskbanen

– Vi forstår at mange er skuffet, men god kontroll på prosjektet er vår første prioritet. Om vi må velge mellom det og rask gjennomføring, er det viktigst å ha kontroll, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Prosjektet jobber nå etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig.

– Planprosessen er i rute, men det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser, påpeker Frimannslund.

Modning og optimalisering

Prosjektdirektør i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten… Les videre


Betong er velferdens fundament

– Når penger skal tjenes og når noe varig skal formes, er betongens industrielle kvaliteter utvilsomt ettertraktet. Den er et ekko av vår uendelige effektivitet, og nettopp derfor kan den for noen oppfattes som syndens materiale. Betongen var alt fra starten dømt til å bli utskjelt og fornektet, noe blant annet diskursen rundt arkitekt Erling Viksjøs brutalistiske verk: Høyblokken i regjeringskvartalet og Norsk Hydros bygg på Frogner testamenterer, mener førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm.

Viksjø utviklet naturbetongen av sand, småstein og sement, og det satt… Les videre


Nedsatt hastighet i Holmestrandsporten

– Ristingen oppstår når togene kjører mellom 170 og 200 km/t og er ingen fare for sikkerheten, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. – Derimot oppleves ristingen ubehagelig og skremmende for passasjerene. Det er direktetogene som er mest rammet. I samråd med NSB besluttet vi derfor å sette ned hastigheten til 130 km/t inntil årsaken er funnet og utbedret.

– Hvorfor ikke sette ned hastigheten til 160 km/t for å minske forsinkelsene?

– Det viser seg at… Les videre


Planlegging av InterCity går for fullt

Bystyret i Sarpsborg vedtok 2. mars planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Fredrikstad -Sarpsborg. Planen omfatter også ny Sarpsbru på fylkesvei 118.

Før jul endte saken med utsettelse. Det var derfor knyttet en viss spenning til hvordan det ville gå denne gangen, men nå er altså forslaget vedtatt. Med stort politisk flertall fastsatte bystyret forslag til planprogram.

Det ble i løpet av bystyremøtet fremmet flere alternative forslag som ble nedstemt. Det ble til slutt formannskapets… Les videre


Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Corshammar har jobbet med høyhastighetsutbygginger over hele verden, og er klar på at det finnes velutprøvde løsninger som kan spare samfunnet for enorme beløp.

Corshammar mener at prefabrikkert brobaner vil gi så mange positive effekter at han synes det er rart at det fortsatt letes etter argumenter for ikke å benytte det. Han hører ofte argumenter som at tekniske regelverk ikke tillater disse løsningene, noe han er innforstått med. Men regler bør i langt større… Les videre


Arbeid på Bergensbanen

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

En ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen.

Det er først og fremst prosjektet med byggingen av nye Ulriken tunnel som trenger å ha sporet periodevis fritt for tog i… Les videre


På sporet av fremtidens Oslo

Antall reiser med kollektivtrafikk vil øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i Oslo nær fordobles fra dagens 53 millioner årlige påstigninger, til 100 millioner pr. år. For å sikre at det er kapasitet til å dekke dette behovet, skal Sporveien på vegne av Oslo kommune kjøpe 87 nye trikker og fornye skinnegangen trikken kjører på.

Et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud

Arbeidet med anskaffelsen av de nye trikkene… Les videre


Viktig togsatsing i NTP, men vi må se helheten

Når regjeringen og samarbeidspartiene legger frem at de er så godt som enige om Nasjonal Transportplan, er det enkeltprosjektene som frontes. Men tiltak som rassikring, tunnelsikkerhet og bytransport betyr også mye for folks hverdagsreiser.

-Folk er ikke bare avhengig av å komme seg raskt frem, det må også være trygt. I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for… Les videre


Transportplan: mot gjennomslag for bedriftene

Regjeringspartiene Høyre og Frp har, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, dryppet godbiter til hele landet, fra den kommende NTP-en, som har en ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Selve meldingen kommer nærmere påske. Derfor er ikke alle detaljene klare ennå.

– Men ut fra det som har kommet frem til nå, både om pengebruk og store prosjekter, ser det ut til at regjeringen innfrir i stor grad på det lokale bedrifter landet rundt… Les videre


Historisk jernbanesatsing

– Nå presenterer vi noen viktige saker som partiene er enige om. Samtidig fortsetter vi arbeidet med planen, som vi tar sikte på å legge fram ved påsketider, opplyste statsminister Erna Solberg (H).

– Det er ikke tilfeldig at vi er her på Oslo S. Den nye transportplanen innebærer et kraftig løft for jernbanen, sa statsministeren.

45 prosent av investeringene

Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent… Les videre


Stasministeren lover dobbeltspor Arna – Stanghelle

– Utviklingen har trykket dette prosjektet fremover i køen på grunn av rasfare og alvorlige ulykker på vegen, sa statsminister Erna Solberg. Veg og jernbane på denne rasutsatte og svingete strekningen er grunnleggende for velferd. For næringslivet, for at folk skal komme seg trygt på jobb.

Regjeringen vil legge frem NTP før påske

Veien skal stå ferdig i 2029 og jernbanen litt senere. Prosjektet skal planlegges med statlig arealplan.

Tema for pressekonferansen var samferdselsprosjekter i Hordaland i… Les videre


Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16… Les videre


Tog som smurt i Knapstad

– Støyen skyldes friksjon mellom toghjul og skinnegang, forklarer tilstandskontrollør Åge Kristensen. Løsningen ble å installere to mekaniske smøreapparater i sporet. Det er relativt enkle, men robuste konstruksjoner. Hver gang et tog passerer presses to smøretapper ned, og frigjør en liten dose fett fra tanker plassert på siden av sporet. Fettet smører skinner og hjul. Dermed reduseres støyen betraktelig.

– Eksakt hvor mye vet vi ikke sikkert, skyter Robin Reiten i stab teknisk støtte inn…. Les videre


ABB vinner ordre på 70 millioner dollar

Det nye utstyret vil bidra til mer bærekraftig regional og urban transport med bedre intercity-tilbud, færre køer og reduserte utslipp.

ABBs avanserte, elektriske fremdriftssystemer med integrerte kraftsystemer og togtransformatorer skal installeres på 80 Stadler forstads- og interecity-tog i Sverige, Sveits og Ungarn. Systemene omformer strøm og spenning fra kjøreledningene til togets fremdriftssystem og mating av kraftsystemene om bord. ABBs kompakte, lettvekts fremdriftsteknologi fører til mer effektiv drift, økt plass og bedre passasjerkomfort.

Er en viktig partner… Les videre


Sporveien hedrer trofast sliter

Kaffe og boller, flagg og plakater var noe av det som møtte passasjerene om bord på trikk 108 grytidlig mandag morgen. Trikken kjørte fra Kjelsås litt over klokken sju, og tok med seg reisende på vanlig måte nedover Torshov og Grünerløkka, forbi Jernbanetorget og videre til Majorstuen og Ljabru. Årsaken til festivitasen var at trikk 108 på dagen i dag har kjørt hele to millioner kilometer.

Trikkevogn 108 ble satt i trafikk for 35… Les videre


Ny tunnel på Ofotbanen

Multiconsult har kontrakt med Bane NOR på byggeledelse for Djupvik krysningsspor. Byggelederteamet er et samarbeid mellom Multiconsult og Indira. Kontrakten med Bane NOR omfatter tjenester innen geologi, byggeledelse, kontrollingeniør og KU. Det er personell fra Narvik og Tromsø kontoret som er involvert i prosjektet.

Byggeleder på krysningssporet med tilhørende tunnel

Det nye krysningssporet på Ofotbanen kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,9 og 9,2 . Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir… Les videre


Utskillelse av selskaper fra NSB vedtatt

– Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen. Målet er mer og bedre persontogtrafikk, til beste for de reisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Selskapene flyttes ut av NSB i løpet av april i år. ROM Eiendom skal til infrastrukturforvalter Bane NOR SF, mens Mantena, Entur og Materiellselskapet vil eies direkte av Samferdselsdepartementet. NSB AS forblir heleid av staten ved Samferdselsdepartementet.

Materiellselskapet AS skal eie togsettene. Entur… Les videre