Arkiv for: Bane

Jernbanereform med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på… Les videre


Feiret opprettelsen av Bane NOR

Medarbeidere i Bane NOR delte ut kaffe og boller til pendlerne på alle stasjonene, og det var mange blide fjes og hyggelige kommentarer på morgenkvisten.

På Oslo S bidrog også Jernbanens musikkorps til å sette stemningen, og konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR hilste de frammøtte:

– Bane NOR vil være en sentral del av nordmenns hverdag. Hvert år reiser det mer enn 73 millioner passasjerer gjennom vårt jernbanenett. Jobben våre 4 500 dyktige og dedikerte medarbeidere… Les videre


Bane NOR overtar for Jernbaneverket

Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven. Les mer om jernbanereformen på Samferdselsdepartementets nettside.

Fra nyttår vil du… Les videre


Kulturforståelse viktigst for den nye follotunnelen

Vi møter prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket og prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz De La Torre i det spanske konsernet Acciona, som sammen med det italienske Ghella S.p.A fikk totalentreprisen med å bygge 18,5 km av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden på totalt 20 km. Kalager og Vara har på hver sin måte det øverste ansvaret for å gjennomføre en totalentreprise til en verdi på 8,7 milliarder, den hittil største enkeltkontrakten… Les videre


På vei mot morgendagens trafikkavvikling

En tidlig morgen ruller testtoget, type X60B fra Alstom, ut fra perrongen i Sundsvall. Det mangler indre kledning og vi har godt innsyn til boggieaksler, teknisk utrustning og kilometervis med ledninger. Togsettet skal etter testene settes i trafikk som pendeltog for SL i Stockholm.

– I førerhytten får togføreren kontinuerlig informasjon gjennom ERTMS-systemet. Fra toglederen gir klarsignal til stillverket vil det bare ta sekunder før togføreren får informasjonen, forteller Fredrik Åhlander, Alstoms prosjektleder for ombordutstyr.

–… Les videre


Norges mest effektive havn

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor.– Dette gjør Drammen Havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er… Les videre


Alstom leverer 30 lokaltog til Skånetrafiken

Under kontrakten, Alstom vil levere 11 tog innen mai 2017 og de resterende 19 tog mellom mai 2018 og januar 2019.

Dette vil utvide Skånetrafiken sin flåte av Coradia Nordic tog, bedre kjent som Pågatågen, til 99 stykker. Antall reisende i Skåneregionen har vokst jevnt de siste årene og forventes å fortsette å vokse med ytterligere fem til seks prosent årlig fremover.

– Disse tilleggsleveransene marker våre kunders tilfredshet med Coradia togenes prestasjoner og passasjerenes  tilfredshet… Les videre


Jernbanereformen med mange milepæler i 2017

– En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektorat og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, fortsetter Ketil Solvik-Olsen.

Godt i rute med jernbanereformen

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket… Les videre


Vestfoldbanen åpner i dag

Da åpner også nye Holmestrand stasjon, som er bygd inne i Holmestrandfjellet.

– Vi kan ikke nå se noen grunn til at vi ikke skal kunne åpne som planlagt mandag morgen. Det er ennå ting som må gjøres her og der, men ikke noe er kritisk for åpningen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

23. november ble det siste arbeidet med jernbaneskinnene på Holm ferdig. Holm-Nykirke er nå en del av Vestfoldbanen. For forbipasserende som ser området… Les videre


Beste masteroppgave innen jernbane ved NTNU 2016

Øyvind får prisen for oppgaven Life Cycle Cost (LCC) for ballastert jernbanespor. Veiledere har vært Elias Kassa fra NTNU og Alf Helge Løhren i Jernbaneverket. Oppgaven sto til karakteren A og han ble innstilt til prisen fra sine veiledere på NTNU.

– En utrolig prestasjon sier Nils-Petter Aspestrand, divisjonssjef i Rejlers. Dette har Øyvind prestert samtidig med egne kundeoppdrag, lederansvar for en stor gruppe medarbeidere og ikke minst et privatliv.

I juryens begrunnelse heter det: Øyvind… Les videre


Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

En utslitt 60 år gammel kontaktledning er erstattet av en ny standard for slike anlegg.

Kontaktledningsanlegget på den 62 kilometer lange strekningen fra Kjelland øst for Egersund over Jæren til Sandnes var i svært dårlig forfatning. Anlegget ble bygget på 1950-tallet, og på den vær- og vindutsatte strekningen var det sterkt preget av tidens tann da penger og beslutning om utskifting og oppgradering ble tatt i 2009.

Det er med andre ord en omfattende jobb… Les videre


Bygger en 23 km lang tunnel fra Sandvika til Sundvollen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største vei- og baneprosjektet i Norge. Tunnelen som planlegges blir trolig Nord-Europas lengste jernbanetunnel på hele 23 kilometer.

Jernbaneverket har i løpet av høsten utredet om Ringeriksbanen bør bygges med en lang tunnel direkte fra Jong ved Sandvika til Sundvollen eller om det skal være to tunneler med en kort dagsone ved Rustan i Bærum. Jernbaneverket har nå konkludert med at den beste løsningen er å bygge en lang… Les videre


Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal til 10 milliarder

Billigste alternativ koster 9,4 milliarder kroner

Av de fire sportraseene er det konsekvensutredningens alternativ A som er billigst, 9,4 milliarder kroner. Traseen går langs kysten som i dag, men nye tuneller gir rettere sportrasè. Kostnadsberegningen viser at alternativ D2 er mindre enn 200 millioner kroner dyrere. Alternativet har en langtunnel som gir mulighet for god hastighet, men har en sving innom Værestranda som på deler av strekningen kun gir 70 km/t. Det er tidligere konkludert… Les videre


Byrådet må ta tilbake styringen av trasévalg med Fornebubanen

Kronikken ble først publisert i Samferdsel & Infrastruktur, utgave 13.

Trasevalget kommer til å gå gjennom landets mest folkerike område, og nå ber vi om at Byrådet tar tilbake styringen av prosessen, tenker nytt, og er åpne og demokratiske medvirkning.

Det rødgrønne byrådet har åpenhet og innbyggermedvirkning som kjernesaker i sin byrådserklæring. Men det hjelper lite om godviljen ikke kommer ut av rådhuskontoret.

Spørsmål vi har er følgende:

  • Ble de politiske partiene bevisst forledet med dagens trasevalg… Les videre

Sikkerhetsgodkjenning av Bane NOR

– Vi er meget godt fornøyd med å ha mottat sikkerhetsgodkjenningen. Det er mange medarbeidere som har jobbet intensivt med søknaden for at vi skal komme i mål, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

– Det har vært en fornøyelse å få jobbe med denne saken nå i temmelig nøyaktig ett år, sier Jens Melsom. Vi har gjennomført såkalte veiledningsmøter med Statens jernbanetilsyn hver måned fra og med november 2015 til og med juni 2016… Les videre


Bane NOR klargjøres for full drift

– Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017…. Les videre


Stabekk stasjon nominert til Betongtavlen

Stasjonen ble totalt fornyet i perioden 2013-15 mens Drammenbanen var stengt for byggingen av nytt vendeanlegg på Høvik. Stabekk har fått ny mellomplattform og kulvert med nye adkomster fra Stabekk sentrum på nordsiden av sporene, og fra parkeringsplassene på sydsiden. Det er bygget nytt tak til plattformene og installert heis. Stasjonen er universelt utformet og de nye plattformene er bygget med vannbåren varme for snøsmelting.

– Det er høy kvalitet på den fornyelsen som ble… Les videre


Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Den 28 meter lange fagverksbrua over Retelva ved Fidjetun får nå nye brusviller. Når sporet over brua nå får nye sviller, ønsker Jernbaneverket samtidig å teste ut en type syntetiske sviller for å se om disse kan være en god erstatning for kreosotimpregnerte tresviller. På Sørlandsbanen benyttes slike tresviller både på banens mange stålbruer og i de lange tunnelene.

– Vi har sjekket hva som benyttes i andre land i Europa og landet på… Les videre


Første tunnelborhode monteres i Norge

Delene til borehodet ankom Fredrikstad havn i april fra Herrenknechts fabrikk i Tyskland. De neste ukene fram mot sommeren ventes jevnlige leveranser til Åsland med deler til TBMen. De to siste er fortsatt i produksjon ved Herrenknechts fabrikk. Det tar om lag ti måneder å designe og bygge en av disse tunnelboremaskinene.

– Det er nå det virkelig begynner. Fire tunnelboremaskiner ankommer Åsland i løpet av sommeren, og de vil nå installeres og klargjøres… Les videre


Mulighetsstudie for etablering av bytog i Trondheim

Studien viser at det er mulig å etablere kvartersfrekvens med bytog i tillegg til gods- og fjerntogtrafikken uten å bygge dobbeltspor hele strekningen. Ved å gjennomføre en del mindre tiltak i infrastrukturen vil man få på plass tilstrekkelig antall kryssingspunkter.

  • Samtidig innkjør på Heimdal, Selsbakk, Marienborg, Lademoen, Leangen og Ranheim.
  • Ny plattform Heimdal, Selsbakk, Skansen, Lademoen, Leangen, Rotvoll, Ranheim
  • Dedikert vende- buttspor på Heimdal stasjon
  • Forlengelse av spor fra Heimdal mot Trondheim, ca. 1,8 km. Gir… Les videre