Arkiv for: Bane

Transportplan: mot gjennomslag for bedriftene

Regjeringspartiene Høyre og Frp har, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, dryppet godbiter til hele landet, fra den kommende NTP-en, som har en ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Selve meldingen kommer nærmere påske. Derfor er ikke alle detaljene klare ennå.

– Men ut fra det som har kommet frem til nå, både om pengebruk og store prosjekter, ser det ut til at regjeringen innfrir i stor grad på det lokale bedrifter landet rundt… Les videre


Historisk jernbanesatsing

– Nå presenterer vi noen viktige saker som partiene er enige om. Samtidig fortsetter vi arbeidet med planen, som vi tar sikte på å legge fram ved påsketider, opplyste statsminister Erna Solberg (H).

– Det er ikke tilfeldig at vi er her på Oslo S. Den nye transportplanen innebærer et kraftig løft for jernbanen, sa statsministeren.

45 prosent av investeringene

Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent… Les videre


Stasministeren lover dobbeltspor Arna – Stanghelle

– Utviklingen har trykket dette prosjektet fremover i køen på grunn av rasfare og alvorlige ulykker på vegen, sa statsminister Erna Solberg. Veg og jernbane på denne rasutsatte og svingete strekningen er grunnleggende for velferd. For næringslivet, for at folk skal komme seg trygt på jobb.

Regjeringen vil legge frem NTP før påske

Veien skal stå ferdig i 2029 og jernbanen litt senere. Prosjektet skal planlegges med statlig arealplan.

Tema for pressekonferansen var samferdselsprosjekter i Hordaland i… Les videre


Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16… Les videre


Tog som smurt i Knapstad

– Støyen skyldes friksjon mellom toghjul og skinnegang, forklarer tilstandskontrollør Åge Kristensen. Løsningen ble å installere to mekaniske smøreapparater i sporet. Det er relativt enkle, men robuste konstruksjoner. Hver gang et tog passerer presses to smøretapper ned, og frigjør en liten dose fett fra tanker plassert på siden av sporet. Fettet smører skinner og hjul. Dermed reduseres støyen betraktelig.

– Eksakt hvor mye vet vi ikke sikkert, skyter Robin Reiten i stab teknisk støtte inn…. Les videre


ABB vinner ordre på 70 millioner dollar

Det nye utstyret vil bidra til mer bærekraftig regional og urban transport med bedre intercity-tilbud, færre køer og reduserte utslipp.

ABBs avanserte, elektriske fremdriftssystemer med integrerte kraftsystemer og togtransformatorer skal installeres på 80 Stadler forstads- og interecity-tog i Sverige, Sveits og Ungarn. Systemene omformer strøm og spenning fra kjøreledningene til togets fremdriftssystem og mating av kraftsystemene om bord. ABBs kompakte, lettvekts fremdriftsteknologi fører til mer effektiv drift, økt plass og bedre passasjerkomfort.

Er en viktig partner… Les videre


Sporveien hedrer trofast sliter

Kaffe og boller, flagg og plakater var noe av det som møtte passasjerene om bord på trikk 108 grytidlig mandag morgen. Trikken kjørte fra Kjelsås litt over klokken sju, og tok med seg reisende på vanlig måte nedover Torshov og Grünerløkka, forbi Jernbanetorget og videre til Majorstuen og Ljabru. Årsaken til festivitasen var at trikk 108 på dagen i dag har kjørt hele to millioner kilometer.

Trikkevogn 108 ble satt i trafikk for 35… Les videre


Ny tunnel på Ofotbanen

Multiconsult har kontrakt med Bane NOR på byggeledelse for Djupvik krysningsspor. Byggelederteamet er et samarbeid mellom Multiconsult og Indira. Kontrakten med Bane NOR omfatter tjenester innen geologi, byggeledelse, kontrollingeniør og KU. Det er personell fra Narvik og Tromsø kontoret som er involvert i prosjektet.

Byggeleder på krysningssporet med tilhørende tunnel

Det nye krysningssporet på Ofotbanen kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,9 og 9,2 . Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir… Les videre


Utskillelse av selskaper fra NSB vedtatt

– Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen. Målet er mer og bedre persontogtrafikk, til beste for de reisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Selskapene flyttes ut av NSB i løpet av april i år. ROM Eiendom skal til infrastrukturforvalter Bane NOR SF, mens Mantena, Entur og Materiellselskapet vil eies direkte av Samferdselsdepartementet. NSB AS forblir heleid av staten ved Samferdselsdepartementet.

Materiellselskapet AS skal eie togsettene. Entur… Les videre


400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

– Vi er veldig glade for at vi fikk til dette. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Å bringe banestrekninger til standard som ny

Dette er prosjekter som i all hovedsak settes ut i entreprenørmarkedet. Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten… Les videre


Disse korridorene skal utredes fra Tønsberg til Larvik

Formannskapene i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner fikk høre hvilke korridorer Bane NOR planlegger å utrede videre. Dette arbeidet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet, som er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Flere tog gir flere klimavennlige reiser

Bakgrunnen er Stortingets vedtak om å øke jernbanens kapasitet og konkurransekraft, slik at flere velger å reise kollektivt.

– Når vi går fra enkeltspor til dobbeltspor skal det gi oss flere togavganger, økt punktlighet og kortere reisetid, sier planleggingssjef… Les videre


ERTMS: Evaluering av tilbud er i gang

Mottak av tilbud er et avgjørende moment i ethvert anskaffelsesløp. Det avslører markedets reelle interesse i oppdraget. Samtidig bekrefter det styrken i en kontraktsstrategi som skal sikre hensiktsmessig konkurranse og legge til rette for pålitelige leveranser. ERTMS-prosjektet har så langt truffet blink.

– Vi er strålende fornøyd, sier Eivind Skorstad, prosjektdirektør for innføring av ERTMS. – Timene og ressursene vi har brukt på langvarig dialog med det europeiske ERTMS-markedet, betaler seg nå for prosjektet. Leverandørene… Les videre


Norconsult blir først til å ta i bruk RailCOMPLETE

Torkil Kind i Norconsult sier i en kommentar at Norconsult er stolte av å være de første til å ta i bruk RailCOMPLETE®. De har allerede testet programmet en tid og mener det vil minske kostnader samt øke nøyaktigheten på planlegging av jernbane i Norge.

– Hele forretningsideen til Norconsult er å gi optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester, og RailCOMPLETE® gir oss dette, sier Kind.

Claus Feyling, CEO i RailComplete… Les videre


Vestlandets intercitysatsing begynner å ta form

I fremtiden vil Voss ligge kollektivt (i reisetid) nærmere Bergen sentrum enn Flesland. Vaksdal vil ligge 15 minutter unna, og Stanghelle vil ligge 20 minutter unna Bergen sentrum. Det tilsvarer Slettebakken og Paradis bybanestopp, forklarer Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Vaksdal kommune synliggjør denne muligheten ved å legge til rette for mange hundre nye boenheter rett ved de nye stasjonene på Bergensbanen.

Landsbyurbanisme er begrepet planleggerne fra Asplan Viak bruker om planene… Les videre


Østfoldbanens Østre linje har fått NoBo-sertifikat

Sertifisering foretas av et uavhengig kontrollorgan, et såkalt Notified Body (NoBo), og skal dokumentere at den gjeldende jernbanestrekningen ivaretar samtlige europeiske krav om interoperabilitet, også kjent som TSI-krav. Kravene dekker tekniske spesifikasjoner ved jernbaneanlegget samt andre krav som universell utforming av stasjoner.

Det danske selskapet TÜV SÜD foretok sertifiseringen av Østfoldbanens Østre linje ved bruk av jernbanekompetanse fra både Tyskland og Italia.

– Man kan si at hele jernbaneanlegget på Østfoldbanens østre linje er nå EU-godkjent…. Les videre


Alstom presenterte null-utslipp tog

Coradia iLint er et nytt CO2-utslippsfritt regiontog, basert på Coradia-plattformen, en togtype det i dag kjører flere hundre av i Sverige og Danmark i konvensjonelle dieselversjoner som har vært i drift i mer enn 16 år.

Nordtysk satsing

De fire delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hesse og Baden-Württemberg har gått sammen om satsing på en ny generasjon av utslippsfrie tog utstyrt med brenselceller. De to første togsettene fra Alstom settes i drift desember neste år fra Bremerhaven… Les videre


Industriledere deltar sammen for å fremme hydrogen

I det første globale initiativ i sitt slag, er Hydrogenrådet fast bestemt på å posisjonere hydrogen blant de viktigste løsningene for energiovergangen. Hydrogen er en allsidig energibærer med gunstige egenskaper, ettersom den ikke frigjør noe CO2 ved punktet for anvendelse som et rent drivstoff eller energikilde, og kan spille en viktig rolle i overgangen til et rent, lav-karbon energisystem.

Hydrogenteknologier og produkter har kommet betydelig over de siste årene, og blir nå introdusert til markedet…. Les videre


Motorvei og jernbanetrase til Hønefoss

Det planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gi en reisetid fra Oslo til Hønefoss på en drøy halvtime – og reisetiden mellom Oslo og Bergen blir 50 minutter kortere.

– Beslutningen om trasé bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Jernbaneverket.

Unikt samarbeid

Utbyggingen er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. En risikoanalyse… Les videre


Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig…. Les videre


Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system… Les videre