Arkiv for: Bane

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

– Det kommer en ny CENELEC-norm (European Committee For Electrotechnical Standardization) som innebærer at man etterhvert må kommunisere med strømmålerne med litt andre metoder enn det som gjøres per dags dato. Det var kun Com4 som viste nok fleksibilitet til å kunne håndtere dette, sier Koteich, IKT forretningsanalytiker og overingeniør i Bane NOR.

Nye strømmålere i norske tog

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier at det for tiden pågår arbeid relatert til innførelse av nye… Les videre


Partiene garanterer for grundig utredning

Samferdsel & Infrastruktur har tidligere i dag skrevet om at Europas første plussby kan bli norsk.  Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet.

Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant for Høyre

– Det er veldig flott å se hvor langt man har kommet med å detaljere ut mulighetene på Avtjerna på så kort tid. Dette er en visjon fylt med substans. Konkret kan dette dekke Bærums fremtidige… Les videre


Europas første plussby kan bli norsk

I dag består området Avtjerna i Bærum av granskog og ubygd land. Nå kjemper politikere for at planleggingen av Europas første plussby kan komme her; en ny smartby som produserer mer energi enn den bruker.

Den nye byen kan få 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser som følge av en ny stasjon på Ringeriksbanen, ifølge rådgivningsselskapet COWI som har utviklet visjonen for fremtidens by på Avtjerna. Byvisjonen har som formål å vise områdets potensiale innenfor bærekraftig… Les videre


Avrunder ni års forbedringsjobb

– I denne perioden har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad. Vi blir aldri «ferdige», men nå har vi hentet inn etterslepet. Heretter snakker vi om vanlige fornyelses- og vedlikeholdsarbeider. Du kan si at disse starter på mandag, smiler prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR.

– Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt… Les videre


Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

I revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) ble det i juni vedtatt av Stortinget at togstasjon på Avtjerna skal vurderes i det videre planleggingsarbeidet med Ringeriksbanen. Dette kom med i NTP etter en innstilling fra Transport- og kommunikasjonskomiteen tidligere i vår.

Stortingspolitiker Abid Q. Raja har vært en pådriver for å få stasjon på Avtjerna utredet.

– Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen… Les videre


Punktligheten øker

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

– Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for… Les videre


Bane NOR i Moss signerer kontrakt med Leif Grimsrud AS

Kontrakten som nå er inngått har en verdi på ca. 250 millioner kroner og omfatter deler av de forberedende arbeidene som må gjennomføres før en totalentreprenør kan starte opp. Arbeidene i 2018 forutsetter Stortingets vedtak.

– Avtalen med Leif Grimsrud AS er av stor betydning for klargjøringen før hovedarbeidene starter i 2019. Vi er fornøyde med å få denne kontrakten på plass, sier konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR.

En veldig viktig kontrakt for Leif Grimsrud

Kontrakten… Les videre


Multiconsult inngår ny rammeavtale

– Tildelingen ble blant annet begrunnet med at Multiconsult har meget solid og relevant kompetanse, samt at kompetansematrisen viser en robust organisasjon. Avtalen betyr svært mye for vår deltakelse i ulike faser av jernbaneprosjekter fremover, sier rammeavtaleansvarlig Håkon Bratlien.

Multiconsult har med seg Analyse & Strategi og LINK arkitektur. ProRail AS er underleverandør på signaltjenester og Rejlers på kapasitet, logistikk og elektro. Scansurvey og Terratec bistår på geodatatjenester og Movement Strategies på passasjerstrømmer. Avtalen kan… Les videre


Løsning på finansielle utfordringer

Bane NOR har vært i møter med entreprenøren Condotte og blitt informert om deres plan for rask betaling av underentreprenører som arbeider ved Follobaneprosjektets to anleggsområder ved Oslo S.

– Planen, som også skisserer hvordan selskapet skal garantere betaling til underleverandørene i tiden fremover, er godkjent av Bane NOR og Condottes underleverandører. Dette vil si at alle underleverandører raskt vil komme i gang med arbeidet, sier Erik Smith prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Betalingsproblemene har kun vært knyttet… Les videre


Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg

Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag… Les videre


Fører salamandere inn i manntall

– Den gamle hagedammen i prestegårdshagen må vike når arbeidene med ny jernbanetunnel går i gang i 2019, og innbyggerne i hagedammen, småsalamanderne, må finne seg et nytt bosted. I fjor anla Bane NOR en ny gårdsdam på den andre siden av prestegårdshagen, som erstatningshusvære for småsalamanderne i byggefasen, forteller koordinator for ytre miljø i Bane NOR, Linda Taje.

Den nye jernbanetunnelen skal bygges i åpen byggegrop der hvor den gamle dammen ligger, og Bane… Les videre


Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

Av en totalkostnad på 20,2 millioner har Bane NOR bidratt med 10 millioner kroner, primært til jernbanetekniske arbeider. Det er lagt inn en sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider, og sidesporet fram til bedriftsområdet er 688 meter langt. Andre bidragsytere til spleiselaget er Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Svingete fylkesveier

Bakgrunnen for nyåpningen er en søknad fra Voss Water om opprustning av det gamle sidesporet. 7.000 vogntog årlig har fraktet vann på svingete og… Les videre


Populært infosenter bygd av moduler

Infosenteret ligger i Bispegata 13 i Bjørvika i Oslo, og fungerer som et midlertidig besøkssenter for publikum hvor Bane NOR presenterer Follobaneprosjektet – Norges største infrastrukturelle prosjekt innen offentlig kommunikasjon.

Selger Frank Vrabel i Cramo Adapteo forteller at det 324 kvadratmeter store bygget ble overlevert kunden 1. mars. Byggets utforming utvendig ble tegnet av Bane NORs samarbeidspartner, Modus Design, i godt samarbeid med Cramo. Deretter har Modus Design tegnet utstillingsarkitekturen og Bane NOR fylt senteret… Les videre


Ekebergbanen har kjørt i 100 år

Hundrevis av mennesker samlet seg på Holtet for å hylle jubilanten der det ble en flott dag for hele familien. Den beste bevarte av de gamle Ekebergbanevognene var nymalt og vakker, og la grunnlaget for en dag med mimring og gode historier.

Til og med været var samarbeidsvillig, og ga oss et opphold de timene arrangementet varte – med et lite rom på hver side. Jan Erik Larssen ledet oss gjennom en dag med… Les videre


Eneleverandør på Follobanenprosjektet

– Vi var allerede tungt inne som en komplett leverandør til Follobanen og har to mann som jobber fulltid på prosjektet. At Mapei har den beste tekniske løsningen i konkurranse med flere andre dyktige leverandører og blir eneleverandør på «backfilling», er en stor anerkjennelse, sier Kenneth Gundersen, Country Manager Underground Technology Team hos Mapei.

Vårt tette samarbeid med utførende entreprenør på Follobanenprosjektet og muligheten til å benytte vårt eget teknologisenter for tunnel i Nord-Odal, har… Les videre


Riksrevisjonens jernbanerapport

Riksrevisjonen oversendte torsdag rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet» til Stortinget.

– Vi deler revisjonens vurdering av at strategisk ruteplanlegging, drift og større og mindre investeringer må sees i sammenheng slik at kundene får et forutsigbart og godt togtilbud. Jernbanereformen er gjennomført for å sikre at samfunnet får et bedre togtilbud og mer og bedre jernbane for pengene. Bane NOR har en viktig rolle i dette arbeidet, sier Gorm… Les videre


Skanska skal bygge om Arna stasjon

– Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet, sa utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien, kvitterte på sin side med å takke for tilliten.

Omfattende endringer

Endringene på Arna stasjon er nødvendige for å tilpasse stasjonen til nye Ulriken tunnel og dobbeltsporet til Bergen, og arbeidet starter allerede 1. august.

Jobben vil foregå i to perioder, med mest arbeid på sørsiden av stasjonen i den første fasen…. Les videre


Aksjonerer for sikkerhet ved planoverganger

Tog er trygt, og det er helt trygt å krysse en planovergang – så lenge den brukes riktig. Dessverre kommer det ukentlig, til tider daglig, inn meldinger fra tog- og baneansatte som forteller om uvettig bruk av planoverganger og om ulovlig kryssing av spor:

  • Biler kjører slalåm mellom bommene
  • Voksne klipper hull i gjerder
  • Unger sniker seg under bommen fordi de ikke vil vente på at toget har kjørt.
  • Ungdom utfordrer hverandre til farlig… Les videre

En kupé med utsikt

– De siste månedene har det blitt mange arbeidsdager på 16-17 timer, men vi bestemte oss for at vi skulle åpne den 31. mai. Og det har vi greid, sier Torger Haugen, mannen som ved hjelp av de nevnte ingrediensene har blitt innehaver av et unikt overnattingstilbud.

Melkebonden på Overhalla er nabo til både lakseelva Namsen og Bertnem bru på Namsosbanen, hvor persontrafikken opphørte i 1978 og siste godstog passerte en gang i 2005.

– Vi… Les videre


Livsfarlig kobberjakt!

Bane NOR og elkraftleverandør Caverion har den siste tiden oppdaget flere tilfeller av skadeverk på anlegget. Det er her helt åpenbart at det er folk som er på jakt etter kobber som står bak. Prosjektsjef i Caverion, Per Morten Rostille, forteller at de har hatt flere hendelser, og at de er glade for at kablene som er kuttet ikke har vært spenningsatt. Det er svært risikofullt både for dem som kapper kabelen og for… Les videre