Arkiv for: Bane

Jernbaneverket overtok tunnelboremaskin

– Vi gleder oss nå til å få maskinen til Bergen og komme i gang med boringen av Norges første jernbanetunnel som benytter TBM-teknologi, sier prosjektdirektør Stine B. Ilebrekke Undrum i Jernbaneverket.

Den høytidelige overtakelsen onsdag 27. mai var kombinert med en omvisning på fabrikken og inspeksjon av selve boremaskinen. Nå venter demontering av maskinen før den sendes i deler til Bergen, der største enkeltdel veier hele 171 tonn. Maskinen ankommer med skip til havnen… Les videre


Stort jernbaneoppdrag til Peab

Rombak stasjon og kryssingsspor forlenges for å utvide kapasiteten på jernbanen mellom Narvik og riksgrensen. Den offisielle åpningen av Rombak kryssingsspor er i siste halvdel av september. Det meste av prosjektarbeidet skal gjennomføres på 12 uker. Tidsplanen er tøff, sier avdelingssjef i Peab Anlegg, Johan Hansson.

− Prosjektet må gjennomføres i høyt tempo, så god planlegging og stålkontroll på sikkerhetsarbeidet blir helt essensielt. Men vi har hatt et tett og godt samarbeid med Jernbaneverket… Les videre


Fra visjonen til virkelighet på Forus

Området er en middels stor by i seg selv, men har manglet en overordnet plan. Nå ønsker politikere i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola å utvikle området til å bli et attraktivt område for både næringsvirksomhet og boligutbygging. Tanken om en visjon for Forus ble lansert på Forusmøtet i 2012. De første skissene ble presentert på Forusmøtet våren 2013, og på høsten samme år ble visjonen oversendt kommunene. Ordførere og politikere fra kommunene har nå startet et felles interkommunalt samarbeid for å lage en ny kommunedelplan for Forus.

Område… Les videre


EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

EVRY skal i samarbeid med APX systems utvikle et nytt logistikksystem for Jernbaneverkets 120 lagre over hele landet. Løsningen vil gi papirløs administrasjon av Jernbaneverkets totale lagerhold med komponenter til en samlet verdi av om lag 500 millioner kroner.

Med papirløst lagerhold oppnår Jernbaneverket blant annet bedre ressursutnyttelse, riktigere lagerhold, raskere leveranser og reduserte logistikk-kostnader. Jernbaneverkets lagerpersonell vil med den nye løsningen benytte håndholdte enheter med strekkodelesere og nettbrett i stedet for papirbaserte plukklister, noe… Les videre


Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

Stortinget har behandla Ringeriksbanen fleire gonger. I 2002 vedtok Stortinget at den vidare planlegginga av ny jernbaneline mellom Sandvika og Hønefoss skulle ta utgangspunkt i korridoren over Åsa i Buskerud. I 2007 bad eit stortingsfleirtal om at ein trasé over Kroksund i Buskerud blei vurdert på nytt.

Statens vegvesen og Jernbaneverket tilrådde tidligare i år at vidare planlegging av E16 og Ringeriksbanen bør ta utgangspunkt i ein felles trasé over Kroksund i staden for Åsa-alternativet.

Bunden… Les videre


Regjeringen oppretter Jernbanedirektorat

– Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Økte bevilgninger og bedre organisering skal gjøre jernbanen til en sentral løsning for framtidens transportbehov. I jernbanereformen skal vi fordele ansvaret bedre. Jeg er godt fornøyd med det store, positive engasjementet som jernbanemiljøet har vist i arbeidet med en reform.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han sammen med representanter fra samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la fram hovedlinjene i planene for ny organisering og… Les videre


Jernbaneverkets distribusjonssystem sviktet

– Situasjonen for togene i Oslo har bedret seg noe etter at kommunikasjonen fungerer bedre, men systemet er tregere enn normalt, melder Jernbaneverket på Twitter.

– Vi jobber på spreng for å finne feilen, sa pressevakt Dag Svinsås i Jernbaneverket til NRK mandag morgen mens all togtrafikk sto stille.

– Det var en feil på kommunikasjonssystemet mellom hvert enkelt tog og togledersentralen som førte til at det oppsto forsinkelser i store deler av togtrafikken i Norge, sa… Les videre


Bygger ut høyhastighetstog i Sverige

– Bakgrunnen for prosjektet var at vi så fremtidige kapasitetsproblemer på jernbanen i Sør-Sverige. Vi samlet en del aktører i regionen for å finne en løsning på dette. Vi konkluderte med at høyhastighetstog var løsningen og trafikkverket jobber nå for fult med å bygge ut dette nettet, innleder Gunnar Sibbmark, CEO for Europakorridoren.

Helhetlig planlegging

Det totale budsjettet for prosjektet er på 400 milliarder. 140 milliarder går til høyhastighetstog, mens det resterende går til bygging av… Les videre


Jernbane i internasjonal vekst

På den tiden var det mange måter å bygge jernbane på i Europa. UIC ønsket å samle erfaringer med jernbaneutbygging fra hele Europa og tilrettelegge for koordinering på tvers av landegrensene.

– På mange måter var organisasjonen en forløper for det vi i dag kaller interoperabilitet, sier Simon Fletcher i UIC.

– Historiske sett opplevde man en del motvilje mot samarbeid på tvers av grensene. For å møte denne utfordringen var en av de første oppgavene… Les videre


Fehmarn-prosjektet går videre

For to dager siden ble Fehmarn Bält-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland godkjent i det danske Folketinget. Vi har snakket Claus Baunkjær i Femern A/S, selskapet som planlegger prosjektet, for å høre om gangen videre for prosjektet.

– Det er tre ting som skal skje nå. Den ene er å forhandle ferdig med entreprenørene for å få en bedre pris. Vi trenger også en beslutning i EU for å vite hvor mye støtte vi får derfra. Til slutt trenger vi… Les videre


Danske Folketinget godkjenner Fehmarn Bält

Forbindelsen mellom Lolland i Danmark og Fehmarn i Tyskland blir totalt 19 km lang, inkludert 17,6 kilometer. Den er planlagt med 4-felts motorvei og to tunneler for jernbane.
Godkjenningen innebærer at to statlige selskaper blir tildelt retten til å bygge og drive forbindelsen. Prosjektet er også godkjent etter mange innsigelser på miljøkonsekvenser.

Megaprosjektet er beregnet til å koste 50 milliarder og skal ferdigstilles i 2024. Finansieringen er ennå ikke avklart, men tyske myndigheter er positivt innstilt. Når prosjektet blir fullført vil en togreise fra København til Hamburg… Les videre


Elementbygging på Holmestrand stasjon

I fjellet rett bak Holmestrand sentrum er det sprengt ut en enorm fjellhall. Totalt er det sprengt ut mer enn 130 000 kubikkmeter fjell, noe som har gitt en enorm fjellhall som er 18 meter høy og 35 meter bred på det meste.

– Dette blir en av de stasjonene med størst kapasitet i Norge. Her skal tog kunne passere i høy fart, samtidig som det står tog på stasjonen, forteller Even Mannion, kontraktsingeniør i… Les videre


47 togoperatører vil kjøre på svensk jernbane

Det blir fortsatt konkurranse på strekningen Göteborg – Stockholm. Selskapene MTR Nordic, SJ AB och Skandinaviska Jernbanor AB har søkt om trafikk i 2016. Trafikverket fikk samme antall søkere som i fjor. I år søker Postnord om egne strekninger. 22 operatører søkte om å kjøre persontransport, mens 16 av selskapene søkte om godstransport.

Produksjonen av togplaner med tider for alle tog og vedlikeholdsarbeide er en kompleks oppgave. Det finnes 1.500.000 tog og over 2000 vedlikeholdsoppgaver som skal planlegges.


Konferanse: Scandinavian Rail Development

På konferansen vil du møte strategene, finansmiljøene, og innovatørene bak utbyggingen av jernbanenettet i Skandinavia. Konferansen tilrettelegger for presentasjoner og diskusjoner rundt investeringsplaner for regionens jernbanenett. Du vil i tillegg treffe operatørene for både gods- og persontransport, samt leverandørene av infrastruktur for jernbane.

Les mer om konferansen her.

Foredragene vil se nærmere på:

  • Jernbaneverket om implementering av Nasjonal Transportplan mot 2023
  • Sikkerhet på det skandinaviske jernbanenettet
  • Privat finansiering av høyhastighetstog i Sverige
  • Best practice på togkryss
  • Best i klassen på innføring… Les videre

Økt punktlighet med førerløse tog (ATO)

Loggen viste at signalfeil alene førte til 2804 innstillinger og 13 129 forsinkelser i fjor. Over 40.000 nordmenn rammes hver dag av gjennomsnittlig 223 togavganger som enten er forsinket eller innstilt. Førerløse tog kan være en løsning på problemet.

Forskere ved Railway and Transport Strategy Centre ved Imperial College London har studert 23 ulike systemer for førerløse tog verden over. Resultatene fra undersøkelsen viser at førerløse tog gir økt punktlighet og store besparelser.

6 prosent… Les videre


Togframføringen i Norge er blitt papirløs

Jernbaneverket har tidligere levert all informasjonen om togframføringen til togene på papir.  Nå skjer dette digitalt via nettbrett.  En over 150-årig tradisjon er derved brutt.

Ved å distribuere informasjon tilpasset den enkeltes rolle via nettbrett, spares uhorvelige mengder med papir.  En lokomotivfører slipper nå å bære med seg nærmere 4 kg papir.  Jernbaneverket får en effektiviseringsgevinst på ca. 10 millioner kroner årlig, og NSB sparer et tilsvarende beløp i trykkekostnader.

Ved å innføre denne løsningen… Les videre


Venstre ønsker økt statlig finansiering av bybanene

- Jeg synes det er pussig at når en bygger Intercity mellom Halden og Oslo så tar staten 100 prosent av regningen, men når vi bygger skinnegående trafikk i byene så skal det være et lokalt ansvar. Mitt mål er at vi skal få til en likestilling av alle typer skinnegående transport, sier Guri Melby (V), som er byråd for samferdsel og miljø i Oslo, skriver Bergens Tidende.

Opp fra 50 til 70 prosent

Sammen med… Les videre


Økt usikkerhet om Fornebubanen

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Usikkerheten om finansieringen er så stor, at selv Ruters prosjektleder skal ha uttrykt tvil om banen vil bli realisert.

Det var i et møte 24. februar at prosjektlederen for Fornebubanen, Øystein Otto Grov, skal ha gitt uttrykk for at han var i tvil om Oslo og Akershus’ store kollektivløft vil bli noe av.

Ruter-toppens uttalelser har skapt uro i diverse miljøer. Det bekrefter flere av møtedeltagerne… Les videre


Antistatisk ventilasjon reduserer gruveulykker

Livsfarlige gasser

I gruver oppstår det gass og støv som både kan være lett antennelig og eksplosivt. Dersom det oppstår statisk elektrisitet i gruven kan disse gassene antennes. Da er det viktig med ventilasjon som forhindrer gnistninger fra statisk elektrisitet.

– Protans Ventiflex Antistatic leveres ofte til land som Norge, Finland, Sverige og store deler av Russland. Det dreier seg særlig om kullgruver, hvor støvet som oppstår fra kullet er eksplosivt og utgjør en risiko… Les videre


BIM for samferdselprosjekter

Adi Hadzic jobber til daglig som teknisk seniorkonsulent hos EDR & Medeso. Jobben innebærer å finne innovative løsninger med BIM-verktøy for å effektivisere prosjektering og bygging av infrastruktur. Vi tok en prat med Hadzic for å høre om hans erfaringer og visjoner for BIM-verktøy innen armering og betong.

Tung bakgrunn innen BIM

– Jeg jobber med konstruksjon og detaljering for infrastruktur-prosjekter. Jeg jobber også som rådgiver for kunder som bruker Tekla Structures i samferdselsprosjekter. Tidligere… Les videre