Arkiv for: Bane

Elementbygging på Holmestrand stasjon

I fjellet rett bak Holmestrand sentrum er det sprengt ut en enorm fjellhall. Totalt er det sprengt ut mer enn 130 000 kubikkmeter fjell, noe som har gitt en enorm fjellhall som er 18 meter høy og 35 meter bred på det meste.

– Dette blir en av de stasjonene med størst kapasitet i Norge. Her skal tog kunne passere i høy fart, samtidig som det står tog på stasjonen, forteller Even Mannion, kontraktsingeniør i… Les videre


47 togoperatører vil kjøre på svensk jernbane

Det blir fortsatt konkurranse på strekningen Göteborg – Stockholm. Selskapene MTR Nordic, SJ AB och Skandinaviska Jernbanor AB har søkt om trafikk i 2016. Trafikverket fikk samme antall søkere som i fjor. I år søker Postnord om egne strekninger. 22 operatører søkte om å kjøre persontransport, mens 16 av selskapene søkte om godstransport.

Produksjonen av togplaner med tider for alle tog og vedlikeholdsarbeide er en kompleks oppgave. Det finnes 1.500.000 tog og over 2000 vedlikeholdsoppgaver som skal planlegges.


Konferanse: Scandinavian Rail Development

På konferansen vil du møte strategene, finansmiljøene, og innovatørene bak utbyggingen av jernbanenettet i Skandinavia. Konferansen tilrettelegger for presentasjoner og diskusjoner rundt investeringsplaner for regionens jernbanenett. Du vil i tillegg treffe operatørene for både gods- og persontransport, samt leverandørene av infrastruktur for jernbane.

Les mer om konferansen her.

Foredragene vil se nærmere på:

  • Jernbaneverket om implementering av Nasjonal Transportplan mot 2023
  • Sikkerhet på det skandinaviske jernbanenettet
  • Privat finansiering av høyhastighetstog i Sverige
  • Best practice på togkryss
  • Best i klassen på innføring… Les videre

Økt punktlighet med førerløse tog (ATO)

Loggen viste at signalfeil alene førte til 2804 innstillinger og 13 129 forsinkelser i fjor. Over 40.000 nordmenn rammes hver dag av gjennomsnittlig 223 togavganger som enten er forsinket eller innstilt. Førerløse tog kan være en løsning på problemet.

Forskere ved Railway and Transport Strategy Centre ved Imperial College London har studert 23 ulike systemer for førerløse tog verden over. Resultatene fra undersøkelsen viser at førerløse tog gir økt punktlighet og store besparelser.

6 prosent… Les videre


Togframføringen i Norge er blitt papirløs

Jernbaneverket har tidligere levert all informasjonen om togframføringen til togene på papir.  Nå skjer dette digitalt via nettbrett.  En over 150-årig tradisjon er derved brutt.

Ved å distribuere informasjon tilpasset den enkeltes rolle via nettbrett, spares uhorvelige mengder med papir.  En lokomotivfører slipper nå å bære med seg nærmere 4 kg papir.  Jernbaneverket får en effektiviseringsgevinst på ca. 10 millioner kroner årlig, og NSB sparer et tilsvarende beløp i trykkekostnader.

Ved å innføre denne løsningen… Les videre


Venstre ønsker økt statlig finansiering av bybanene

- Jeg synes det er pussig at når en bygger Intercity mellom Halden og Oslo så tar staten 100 prosent av regningen, men når vi bygger skinnegående trafikk i byene så skal det være et lokalt ansvar. Mitt mål er at vi skal få til en likestilling av alle typer skinnegående transport, sier Guri Melby (V), som er byråd for samferdsel og miljø i Oslo, skriver Bergens Tidende.

Opp fra 50 til 70 prosent

Sammen med… Les videre


Økt usikkerhet om Fornebubanen

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Usikkerheten om finansieringen er så stor, at selv Ruters prosjektleder skal ha uttrykt tvil om banen vil bli realisert.

Det var i et møte 24. februar at prosjektlederen for Fornebubanen, Øystein Otto Grov, skal ha gitt uttrykk for at han var i tvil om Oslo og Akershus’ store kollektivløft vil bli noe av.

Ruter-toppens uttalelser har skapt uro i diverse miljøer. Det bekrefter flere av møtedeltagerne… Les videre


Antistatisk ventilasjon reduserer gruveulykker

Livsfarlige gasser

I gruver oppstår det gass og støv som både kan være lett antennelig og eksplosivt. Dersom det oppstår statisk elektrisitet i gruven kan disse gassene antennes. Da er det viktig med ventilasjon som forhindrer gnistninger fra statisk elektrisitet.

– Protans Ventiflex Antistatic leveres ofte til land som Norge, Finland, Sverige og store deler av Russland. Det dreier seg særlig om kullgruver, hvor støvet som oppstår fra kullet er eksplosivt og utgjør en risiko… Les videre


BIM for samferdselprosjekter

Adi Hadzic jobber til daglig som teknisk seniorkonsulent hos EDR & Medeso. Jobben innebærer å finne innovative løsninger med BIM-verktøy for å effektivisere prosjektering og bygging av infrastruktur. Vi tok en prat med Hadzic for å høre om hans erfaringer og visjoner for BIM-verktøy innen armering og betong.

Tung bakgrunn innen BIM

– Jeg jobber med konstruksjon og detaljering for infrastruktur-prosjekter. Jeg jobber også som rådgiver for kunder som bruker Tekla Structures i samferdselsprosjekter. Tidligere… Les videre


Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser… Les videre


AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

Hovedentreprise verdt 378 millioner

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 378.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse… Les videre


Jernbaneforum 2015 – jernbanen som katalysator for vekst

Deltagerne fikk høre om erfaringer fra jernbaneutbygging i Sveits, Nederland, Sverige, og Norge. Gjennomgående for foredragene var utfordringer forbundet med reguleringsplaner og analyser av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved utbygging av jernbanen.

Jernbane som katalysator for regional utvikling

Bengt Nilsson, sjef for kollektivmyndighetene i Skåne, fortalte om deres strategi for utbygging av jernbanen i regionen frem mot år 2037. Deres tilnærming til kollektivtrafikk ser på togtrafikk som ryggraden for regional utvikling.

Regionens 1.3 millioner innbyggere inngår i… Les videre


COWI og Multiconsult forener krefter på Østfoldbanen

I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad stå ferdig innen 2024. Til Sarpsborg skal det stå ferdig innen 2026 og til Halden i 2030.

– Dette er et unikt prosjekt der vi skal ivareta eksisterende byområde, samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene. Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende, sier Terje Bygland… Les videre


Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Første i Norden 

Systemet Amparo leverer kalles flexplanovergangsystemer og vil bli installert som de første i Norden. Systemet er vedlikeholdsfritt og bygget opp av standard industrikomponenter. Sammenlignet med tradisjonelle systemer har flexplanovergangsystemer lavere levetidskostand.

– Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken, og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveiene Per Magne Mathisen i en pressemelding.

– De nye bomanleggene som… Les videreSporveien inngår kontrakt med Team Bane

Overbygningsentreprisen omfatter alt fra underkant av pukk i sporet og omfatter i tillegg spor, signalanlegg og kjørestrøm.

– Jeg er tilfreds med at vi nå har fått landet denne kontrakten og at de omfattende arbeidene på Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud kan starte som planlagt. Sporveien ser frem til å kunne tilby de reisende på Østensjøbanen en fornyet banestrekning med økt frekvens fra april 2016, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Per Magne… Les videre


Jernbaneforum 2015 vil utfordre bransjen

Konferansen vil utfordre samferdselsministeren og jernbanedirektøren på jernbanereformen. Konferansen vil også samle fagpersoner fra Norge og utlandet for å se på utfordringene forbundet med utbygging av jernbane.

– Jernbaneforum ble arrangert for 12. gang i mars 2014. Arrangementet var en stor suksess med over 340 deltagere og en rekke spennende debatter. Vår erfaring er at Jernbaneforum er en viktig arena for å formidle og diskutere jernbanesaker i Norge, og er en god møteplass for politikere,… Les videre


Brann i Bolidens Garpenberg gruve slukket

Redningstjenesten brukte termografiske kamera for å finne brannstedet og slukket brannen innen 12:00. Over 160 gruvearbeidere ble evakuert uten skader.

Ifølge selskapet var det en utfordring at brannstedet lå så langt under bakken. Ved hjelp av røykdykkere lokaliserte de brannen i en container på nivå 826.

– Ventilering ved gruvebrann er sammensatt av flere komponenter. Vi leverer ventilasjonsrørene som transporterer frisk luft til produksjonsområdene. Sammen med ventilasjonssjakter og mekaniske skillevegger kan operatøren fordele frisk luft ut… Les videre


Vekst i bruk av droner og multikoptere

Droner har lenge vært brukt til kartlegging av vei- og jernbaneprosjekter, men ubemannede fly kan også brukes til oppgaver innen landbruksplanlegging, feilsøking på kraftlinjer, landoppmåling, telling av trær og søk i skredområder. Reduserte kostnader, mer detaljert datagrunnlag, og redusert risiko for arbeidere er noen av mange fordeler ved bruk av droner.

Vekst i bruk av droner i flere bransjer

Selskapet Norgeodesi har levert avansert løsninger for slike oppgaver siden 2012 og opplever økt etterspørsel etter… Les videre


ERTMS åpner for sømløs togkjøring i Norden

ERTMS er en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring og inngår i Jernbaneverkets Nasjonale Signalplan fra 2013. Den langsiktige strategien tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for signalanlegg på nye jernbanestrekninger.

Alstom tidlige ute med ERTMS i Danmark og Sverige

Allerede i 2005 startet Alstom å levere Coradia togsett til Stockholms Lokaltrafik (SL), og frem til nå er 83 togsett levert. Når jernbanetunnelen Citybanan åpnes for trafikk i 2017, forventer SL… Les videre