Arkiv for: Bane

Alstom leverer høyhastighetstog til sveitsiske SBB

Alstom har blitt tildelt en kontrakt verdt ca. EURO 115 millioner av SBB, den sveitsiske føderale jernbaneoperatør, for levering av ytterligere fire Pendolino høyhastighetstog. De to første togene vil bli levert i 2016 og de andre to i 2017.

Med Alstoms signalsystem Atlas møter togene de nye europeiske standarder for interoperabilitet, og kan kjøres på ruter mellom Italia og Sveits og dermed håndtere den økende antall passasjerer på disse rutene.

Pendolino som leveres til SBB er sammensatt… Les videre


Behov for flere og mer effektive signalanlegg for jernbane

Beregninger viser at for hvert år frem mot 2027 forventes togtrafikken bare på Østlandet å øke med 3,7 prosent. I statsbudsjettet for 2015 beregnes etterslepet årene 2014-2027 til 17,3 milliarder kroner. I tillegg kommer behovet for fornyelse, et beløp som er beregnet til totalt 47,6 milliarder kroner. Totalt er behovet på over 64 milliarder, som gir et samlet behov på fem milliarder årlig.

70 % av dagens norske signalanlegg er eldre reléanlegg som er kostbare… Les videre


Forventer satsing på godstog og skipsfart

– Vi henger etter gjennom mange år med nedprioritering av bane og sjø. Skylden kan fordeles på alle fraksjoner på Stortinget uansett farve. Godstog har vært sulteforet og sjøsatsningen har vært uten innhold. Derimot ser det ut til at satsingen på veg og persontrafikk på bane går lysere tider i møte. Historisk har samferdselsspørsmål gjennom tidene vært distriktspolitisk orientert og desentralisert til lokalpolitisk nivå.

De lokale lederne har kjempet frem sine samferdselsprosjekter uten særlig hensyn til helheten landet trenger. Satsingen har vært stykkevis og delt. Nåværende… Les videre


ERTMS: Digital togfremføring for fremtidens jernbane

I dag er situasjonen slik at de fleste signalanleggene på norsk jernbane er basert på reléteknologi, og flere av dem bokstavelig talt synger på siste verset. Den eldre signalteknologien er lite fleksibel og mer sårbar for feil som forårsaker togforsinkelser. På mange måter vil innføringen av ERTMS – European Rail Traffic Management System – bety en revolusjon for jernbanen og driften av den i Norge. ERTMS er et felleseuropeisk og EU-initiert system for å styre togtrafikken.

Flere og nye muligheter

– Hovedforskjellen mellom dagens reléanlegg… Les videre


Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt… Les videre


Ny samferdselsdirektør i COWI

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

– Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen… Les videre


Vekst i LED-belysning for infrastruktur

– Vi opplever stor økning i forespørsler etter LED-belysning. Jernbaneverket og Sporveien har laget en plan for å effektivisere energiforbruket og går konsekvent over til LED når de skal skifte belysningen, innleder Lars Chr. Oppegaard i Multilux.

Rammeavtale for LED-belysning

Både tuneller og plattformer skal leveres med LED-belysning gjennom åpne konkurranser.

– Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket via Solar Norge, og gjør fortløpende effektberegninger på dagens situasjon sammenlignet med overgang til LED. For kunden er… Les videre


Varsler pangstart i Follotunnelsen, ny jernbanetid?

Infrastruktur er det nettverk av faste anlegg som danner grunnlaget for at virksomheter og privatpersoners aktiviteter kan fungere effektivt. Dette krever ofte store kapitalinvesteringer. Mange påpeker at dagens system for finansering i Norge er basert på en modell som er lite hensiktsmessig og for rigid. Ved å se til utlandet kan vi få nye tanker som utfordrer dagens finansieringsystem for infrastruktur i Norge.

Det  innes for eksempel muligheter for større innslag av private investeringer. Fordelene med dette kan være at private investorer vil ha større interesse for… Les videre