Arkiv for: Bane

Knutepunkt på Lierstranda – NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen deltar

I tillegg deltar Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune, Brakar, Statens vegvesen, NSB og Buskerudby-samarbeidet. Partene har fått utarbeidet forslag fra tre arkitektkontor på lokalisering og utforming av knutepunktet.

Tre team, tre ulike forslag

Tre team med arkitekter og andre faggrupper har laget hvert sitt forslag til hvordan knutepunktet kan bli. De tre teamene har løst oppgaven ulikt, både når det gjelder plassering av knutepunktet, utforming av jernbanestasjon og gatestruktur, og utforming av bybebyggelsen. Forslagene ble presentert for samarbeidspartnerne under… Les videre


Peab utfører grunn- og betongarbeider på Follobanen

Peabs kontrakt omfatter grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det skal etableres nøvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid

− Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Vår jobb er godt planlagt, nødvendige ressurser er på… Les videre


– Vi skal lykkes med innføring av ERTMS

ERTMS er et avansert, databasert signalsystem som bruker togradio for å sende kjøretillatelser til lokfører. Det betyr at lyssignaler er fjernet, og flere potensielle feilkilder langs sporet er borte. Jernbaneverket har naturligvis testet og gransket systemet grundig før det ble tatt i bruk, men selv etter en utførlig testing, har vi dessverre støtt på noen overraskelser, sier Sverre Kjenne.

Tett samarbeid med NSB

– Det er særlig vending av doble togsett som har bydd på utfordringer for… Les videre


Rekordstor satsing på planlegging

På dagens tre InterCity-linjer mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien videreføres planleggingen. For disse tre InterCity-strekningene legger regjeringen opp til å følge tidsplanen for utbygging som er angitt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette betyr at det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Seut utenfor Fredrikstad i 2024. Ambisjonen er at sammenhengende dobbeltspor skal være fullt utbygd på de tre InterCity-strekningene i 2030.

– Regjeringens bevilgning på 835 millioner kroner… Les videre


Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

Regjeringen foreslår å bruke vel 8,1 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet neste år. Det er 1,2 milliarder kroner mer enn i 2015. Til investeringer i nye baner legges det opp til en reduksjon fra 11,6 milliarder i 2015 til 9,7 milliarder i 2016. Dette henger sammen med at behovet er noe redusert og bevilgningene er tilpasset dette. Reduksjonen er på 14 %. Alle nyanleggene opprettholder full framdrift i 2016.

Innenfor vedlikeholdsbudsjettet legges… Les videre


Sporveien fyller 140 år

6.oktober 1875 gikk den første ordinære avgangen med sporvogn fra Homansbyen til Stortorvet i Kristiania. Sporvognen ble trukket av hester og ble driftet av Christiania Sporveisselskab som ble stiftet 26.august 1874. I dag, 140 år senere er trikken et svært viktig element i kollektivtrafikken i Oslo og frakter ikke mindre enn 50 mill. passasjerer årlig. Hestesporvognen var det første kollektivtilbud i Norge.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte opp

I… Les videre


Ustabil ERTMS på Østre linje

Det er først fremst vending av doble togsett på Mysen som skaper de største problemene og forsinkelsene. Ved oppstart får det bakerste togsettet «ukjent posisjon» i systemet, og for å få avgangsprosedyren i gang må det benyttes manuelle rutiner mellom fører og togleder. Ofte er nedkobling av førerbordet nødvendig før vending kan påbegynnes. Denne situasjonen kan gi alt fra noen minutter til en halvtime forsinkelse.

Vi vurderer flere løsninger inntil ombordutstyret er oppgradert

– Vi vurderer… Les videre


Jernbanereform og fremtidig vedlikehold av tog

Selskapets erfaring og kunnskap om vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering av ulike materielltyper for jernbaneselskaper i Norge og Sverige har gitt Mantena en unik markedsposisjon. Jernbanereformen som innebærer konkurranseutsetting av både drift og vedlikehold har gitt selskapet en uviss fremtid.

– Jernbanereformen har ikke bestemt hvem som skal eie togene. Dette påvirker naturligvis vår virksomhet siden det avgjør hvem som blir våre kunder i fremtiden, innleder Silje Nilsen, kontraktssjef i Mantena.

Politiske vedtak der detaljene ikke er avklart

Selskapet… Les videre


Små grep gir stor effekt for jernbanen

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

– Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur.  “You… Les videre


Ofotbanen med 30% større kapasitet

Arbeidet med å øke kapasiteten på Ofotbanen har nådd en viktig milepæl når de to nye lange kryssingssporene nå er er offisielt åpnet. På både Rombak og Bjørnfjell er det bygget tre nye spor med effektiv lengde på over 1000 meter. Sammen med kryssingssporene på stasjonene Katterat og Straumsnes som ble fullført for noen år siden, er kapasiteten på  Ofotbanen økt med 30 prosent.

Stor betydning

– Dette er en svært viktig bane, både for malmtrafikken… Les videre


Firesafe skal brannsikre jernbanetunneler i Danmark

Statsforetaket Banedanmark skal bygge en nesten fire kilometer lang jernbanestrekning mellom Købehavn og byen Ringsted, og det danske entreprenørselskapet Per Aarsleff AS er totalentreprenør for milliardoppdraget. Norske Firesafe er valgt som underentreprenør med ansvar for brannsikring av to tunneler på jernbanestrekningen.

– Avtalen er banebrytende i ordets rette forstand. At en av Danmarks største entreprenører velger oss til å utføre brannsikringen viser at vi har oppnådd en sterk posisjon i det danske markedet, sier… Les videre


Satser 250 millioner på jernbane til Drammen havn

Det omfattende prosjektet på Drammen havn vil også bidra til at den planlagte økningen i persontrafikken på Drammensbanen kan gjennomføres.

– Dette er et prosjekt  som gir en sterk bedring av havnas tilknytning til jernbanen og styrker Drammen havn som en fullverdig intermodal knutepunkthavn, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo.

Sikrere

Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye spor for på- og avlasting av biler på Holmen. Slik vil havna uten problemer kunne… Les videre


Oslo kommune gir Sporveien ansvar for å kjøpe nye trikker til hovedstaden

«Vi har valgt å legge det overordnede ansvaret for trikkeanskaffelsen til Sporveien. Trikkeprogrammet, bestående av Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten, skal videreføres, og Sporveien skal ha den overordnede ledelsen.Jeg ser frem til at Sporveien og trikkeprogrammet nå kommer i gang med arbeidet og er trygg på at det vil bli ivaretatt på en god måte på vegne av hele hovedstaden, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, fra Venstre.

–Tillitserklæring til Sporveien

«Sporveien setter… Les videre


“Drill & Split” på Follobanen: første gang i bruk i Norge

Starten for tunnelboringa på Oslo-sida av Follobanen blei markert torsdag. Med “drill & split” –metoden blir det gjennomført ei mekanisk bryting av fjell for å oppnå ei ekstra skånsam tunnelbygging. For fyrste gong blir metoden tatt i bruk i Noreg. På oppdrag frå Jernbaneverket skal den italienske entreprenøren Condotte som utføre dette arbeidet på Oslo-sida av Follobanen.

Urban tunnelboring utan sprengstoff

“Drill & split”-teknologi ved tunnelboring i urbane strøk er føremålstenleg. I byområda er det gjerne… Les videre


Jobber kontinuerlig til Bergensbanen er åpnet igjen

Bergensbanen blir ventelig stengt i minst to døgn etter raset tidlig torsdag morgen 3.september. De enorme nedbørsmengdene som har kommet på Østlandet de siste dagene har ført til problemer flere steder på jernbanenettet. Både Bergensbanen, Sørlandsbanen og Spikkestadbanen har blitt rammet.

OPPDATERING: Bergensbanen: Stengt Hønefoss – Flå
Det er stengt for togtrafikk mellom Hønefoss og Flå på grunn av ras. Arbeidet pågår for fullt. Det er tidkrevende med nye masser som skal kjøres ut. Ny prognose for… Les videre


Lørenbanen – nedtellingen er i gang

Et suksessprosjekt

Som ny banestrekning vil Lørenbanen i hovedsak fungere som et nytt og viktig bindeledd mellom Oslo øst og vest. Grorudbanen og Ringbanen vil knyttes sammen noe som i praksis betyr frigjøring av kapasitet i sentrumstunnelen til å kjøre flere avganger fra østlige linjer.

”Løren stasjon og den nye banestrekningen blir en viktig milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i Oslo-regionen” – Cato Hellesjø

I arbeidet med å få mest mulig ut av dagens kapasitet står Lørenbanen… Les videre


ERTMS tatt i bruk på Østre linje

Østfoldbanens østre linje er den første jernbanestrekningen i Norge som tar i bruk det felles europeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Innføringen markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Systemet gir mulighet for økt kapasitet, samt økt sikkerhet på grunn av kontinuerlig hastighetsovervåking. ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa.

– Den digitale jernbanen er et faktum med åpningen av Østre linje. Vi går fra reléteknologi anno 1835 til serverbaserte… Les videre


Planlegger byggestart for Ringeriksbanen i 2019

– Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen. Med Ringeriksbanen vil vi få en betydelig forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny, sikker og kapasitetssterk E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Planleggingstiden reduseres med om… Les videre


Østre linje snart klar for ERTMS

Det er en stor begivenhet for jernbanen i Norge når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag etter planen erklærer landets første ERTMS-strekning åpnet for ordinær trafikk. Samtidig er en lang arbeidsøkt over. Jernbaneverket besluttet i 2007 at Norge skulle bygge en erfaringsstrekning for det nye signalsystemet og at dette skulle være Østfoldbanen Østre linje, Ski – Mysen – Sarpsborg.

-Vi er glade for å være ferdig og for at vi kan begynne å kjøre tog igjen,… Les videre


Jernbaneverket anbefaler ny trasé inn mot Ski stasjon

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag fikk overlevert en konseptvalgutredning (KVU) for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Utredningen, som ble overlevert av jernbanedirektør Elisabeth Enger, tar for seg hvordan de langsiktige kapasitetsutfordringene kan håndteres for å gi en effektiv håndtering av kollektivtrafikken fra områdene langs Østre linje mot Oslo etter at Follobanen mellom Oslo og Ski åpner for trafikk.

Anbefaler ny trasé lenger sør for Ski stasjon

Jernbaneverket anbefaler en… Les videre