Arkiv for: Bane

Jernbaneverket anbefaler ny trasé inn mot Ski stasjon

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag fikk overlevert en konseptvalgutredning (KVU) for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Utredningen, som ble overlevert av jernbanedirektør Elisabeth Enger, tar for seg hvordan de langsiktige kapasitetsutfordringene kan håndteres for å gi en effektiv håndtering av kollektivtrafikken fra områdene langs Østre linje mot Oslo etter at Follobanen mellom Oslo og Ski åpner for trafikk.

Anbefaler ny trasé lenger sør for Ski stasjon

Jernbaneverket anbefaler en… Les videre


I fremtiden reiser vi heller kollektivt enn med bil

– Vi kan forvente 240 millioner nye bilreiser i 2060, og enda mer kø på hovedveiene inn til Oslo dersom det ikke gjøres nødvendige investeringer i kollektivtrafikken nå. For at byene fortsatt skal være attraktive å bo, jobbe og treffes i, må buss, trikk og bane utvikles i et nettverk sammen med sykkel og gange. Vi velger derfor å snakke om fremtidens mobilitetsløsninger for å understreke at sykkel og gange nå er med i… Les videre


Statsministerbesøk på Lørenbanen

Fornøyd med utviklingen

Det var Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V), som var vertskap for besøket sammen med Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø. Statsminister Erna Solberg var godt fornøyd med omvisningen og mener mange andre norske byer har mye å lære av Oslos ambisiøse satsing på kollektivtrafikk.

–Jeg er imponert over det de får til i kollektivtrafikken i Oslo, både når det kommer til miljø og utvidelsen med… Les videre


Vivens blir ny partner i Eress

“Vi er glade for å kunngjøre at Vivens fra i dag blir vår 7. partner. Som et energi-innkjøpssamarbeid, bringer Vivens et nytt sett av krefter inni Eress partnerskap. For oss er det givende å se at partnerskapet fortsetter å vokse, og at vårt daglige arbeid gir resultater når det gjelder å redusere energiforbruk på tog i Europa. Eress, med sitt Erex system, er blitt en europeisk plattform for å administrere energiforbruk på tog. Kjernen… Les videre


Bedre økonomi hos Sporveien

Driftsresultatet for 2014 ble på 298 321 000 kroner, som var 75 042 000 kroner mer enn for 2013. Dette er først og fremst et resultat av Sporveiens satsing på effektivisering, sier konserndirektør for økonomi og finans, Anders Riiber.

Fjorårets resultat gir en driftsmargin på 7,1 prosent, og det er Riiber fornøyd med. – Dette er en veldig forbedring fra 2012 da vi hadde en driftsmargin på 2,9 prosent. Det blir en mye sunnere økonomisk… Les videre


Brynsbakken stengt for totalrenovering

Stenger togtrafikk i to uker

To jernbanebruer skal også skiftes ut på strekningen. Brynsbakken er navnet på strekningen ut fra Oslo S på Hovedbanen. Fram til Etterstad går det fire spor, før Gardermobanen og Gjøvikbanen grener av fra Hovedbanens trasé.

– Det vi gjør nå er å fortsette med totalfornyelsen videre fra der vi avsluttet i 2012, forteller prosjektleder Martin Algrøy til Jernbaneverket.

Omfanget av prosjektet skaper et totalt brudd i togtrafikken på strekningen mellom Bryn og Oslo… Les videre


Sporveien satser på elbiler

Elbiler til vedlikehold og utrykning

Med en kjørelengde på rundt 15 mil og god plass til verktøykassa baki, skal de nye elbilene til Sporveien bidra til bedre klimaregnskap og lavere drivstoffutgifter.

Det er Peugeot som er valgt som leverandør, og bilen heter El-partner. bilansvarlig i Sporveien, Alf Veland tror at dette bare er begynnelsen.

– Bilene skal i første omgang brukes til planlagt vedlikehold og til utrykning, og foreløpig har vi valgt at 15 av bilene… Les videre


Sporveien satser på eget klimaregnskap

Ser hvor skoen trykker

Energi- og klimaregnskapet er basert på den internasjonale Greenhouse Gas-protokollen (GHG). Dette regnskapet viser et totalt klimagassutslipp på 15.396,9 tonn CO2-ekvivalenter.

– Det er veldig bra at Sporveien nå har startet arbeidet med å lage et klimaregnskap, sier Kjetil Selmer-Olsen, seniorrådgiver i firmaet CO2fokus, som er Sporveiens rådgiver i klimaspørsmål.

– På denne måten har man da et basisår, som er 2014, også kan man sette seg både kortsiktige og langsiktige mål… Les videre


Jernbaneverket planlegger flere spor og avganger

Må møte befolkningsveksten

I tillegg til at vi stadig blir flere mennesker, flytter også mange fra personbil til kollektivt. For å møte etterspørselen etter flere avganger må det lages mer plass til parkering og vedlikehold av tog ved utvalgte stasjoner.

I dag er det verken lange nok hensettingsspor eller tilstrekkelig areal til dette.

Jernbaneverket utreder nå i samarbeid med kommunene egnede steder ved utvalgte stasjoner på Østlandet. Rapportene med forslag til plassering er nå på høring.

Bedre togtilbud… Les videre


Debatterte jernbanereformen

Spektersjefen slo fast at punktlighetsforstyrrelsene i jernbanetrafikken først og fremst er et resultat at tidligere tiders mangel på bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet.

Samtidig minnet hun om at det de siste årene har vært mye å glede seg over når det gjelder jernbanen. Bevilgningene til jernbaneformål over statsbudsjettet har økt fra 11,5 milliarder kroner i 2011 til 21 milliarder kroner i 2015.

NSB har i perioden utvidet tilbudet, kjøpt inn mange nye tog og hatt en… Les videre


Streik mot Jernbanereform

Det er medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som går til politisk streik. Bakgrunnen er regjeringens forslag til Jernbanereform, som behandles i Stortinget samme dag.

På grunn av regjeringens forslag til Jernbanereform, oppfordrer fagorganisasjonene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sine medlemmer til å delta i en politisk markering mandag 15. juni, mellom klokken 10.00 og klokken 13.00. Under stansen blir det heller ikke kjørt alternativ transport, skriver NSB på sine nettsider.

Tog som er underveis… Les videre


Analyserer offentlig transport i London med Big Data

Infrastrukturen blir brukt av millioner reisende hver dag og er en integrert del av hverdagen for majoriteten av byens innbyggere. Ved hjelp av billetteringsystem, sensorer, lyssignaler, og markedsundersøkelser optimaliserer TfL trafikken og informasjon ut til reisende.

– London vokser i et fenomenalt tempo. Befolkningen i dag er på 8.6 millioner og er forventet å vokse til 10 millioner i løpet av kort tid, sier Lauren Sager-Weinstein, leder for analyseavdelingen hos TfL, i et intervju med… Les videre


Østre linje klargjøres for ERTMS

Det er et stort sprang som nå tas på Østre linje. I fjor ble alle banens stasjoner totalt bygget om med nye plattformer, informasjonssystemer, spor, kontaktledning og publikumsanlegg. I år kommer turen til selve signalanlegget. Signalsystemet ERTMS er den nye europeiske standarden, og planen er å innføre denne på hele det norske jernbanenettet. Det er en omfattende jobb som vil pågå i mange år framover.

Erfaringsstrekning

Østfoldbanen Østre linje er valgt ut som erfaringsstrekning for det… Les videre


Hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm starter som planlagt i august

Jernbaneverket har kommet fram til at det er mulig å utsette vedlikeholdsarbeidet på Kongsvingerbanen i minst to år. SJ kan fra august i år tilby de reisende et sterkt forbedret togtilbud mellom de to hovedstedene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det forbedrede togtilbudet medfører at det blir tre daglige avganger i hver retning i stedet for to. Reisetiden reduseres fra om lag seks til om lag fire og en halv timer på grunn av nytt togmateriell… Les videre


Alstom Citadis debuterer i Kina

Alstom vant nylig en kontrakt på EUR 72 millioner for leveranse av 30 Citadis-trikker til Songjijang, et av forstedsdistriktene i Shanghai i Kina. Kontrakten betyr at Alstom’s Citadis-trikk får sin debut i Kina, hvor de aldri tidligere har levert sin teknologi. Trikkene er også de første i Songjijang-distriktiet.

Kontrakten innebærer et joint venture mellom Alstom og Shanghai Rail Traffic Equipment Development (SRTED), med navn Shanghai Alstom Transport (SATCO). Ifølge planen skal de to trikkelinjene, som… Les videre


Jernbanestasjonen på Gardermoen bygges om

Togtrafikken vil i byggeperioden gå som normalt, og du som reisende vil i liten grad bli berørt av arbeidene. Du vil likevel kunne oppleve at stasjonsområdet bærer preg av byggeaktivitetene, og at stasjonen ikke er like fin og åpen i selve utbyggingsperioden.

Midlertidig stasjonsbygg

Det er bygget et mindre, midlertidig stasjonsbygg, et slags «hus-i- huset», som skal verne om dagens stasjonshall mens ombyggingen foregår. Dette bygget blir stående i fire år, helt frem til den… Les videre


SJ stanser hurtigtog Oslo – Stockholm

Bare drøye to måneder før SJ skulle kjøre første avgang med høyhastighetstoget X2000 mellom Oslo og Stockholm avlyser selskapet hele satsingen.

– Årsaken er at Jernbaneverket skal skifte ut kontaktledningen på Kongsvingerbanen og  at banen derfor blir stengt for trafikk på dagtid mellom klokken 09 og 14 i to og halvt år fra sommeren 2016, sier administrerende direktør i SJ, Crister Fritzson. Selskapet er kritiske til at Jernbaneverket først i mars ga SJ beskjed om… Les videre


Infranord skal bygge spor og KL på Farriseidet – Porsgrunn

Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum og administrerende direktør i Infranord Norge , Roar Solhaug, signerte kontrakten som har en verdi på kr. 251.956.000 eks. mva.

Kontrakten omfatter overbygnings- og kontaktledningsarbeider på hele den 22,5 km lange dobbeltsporstrekningen mellom Larvik og Porsgrunn. I tillegg omfatter kontrakten noen grensesnittarbeider mot eksisterende bane. Dette er den første store av i alt tre jernbanetekniske kontrakter som prosjektet skal inngå de neste månedene.

Prosjektleder jernbaneteknikk Rune Røer… Les videre


AF Gruppen med ny kontrakt på Follobanen

Oppdraget starter i juni 2015 og har en varighet på ett år.

Kontrakten omfatter bygging av logistikktunneler og monteringshaller som er en del av AGJV sine forberedende arbeider før tunnelboremaskinene (TBM) kan monteres og bore hoveddelen av tunnelene for Follobanen.

Avtalens verdi er anslått til MNOK 350.

-AF er tilfreds med å fortsette tunnelproduksjonen for Follobanen, og ser frem til samarbeidet med AGJV og Jernbaneverket, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.


Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn

Å bygge en moderne jernbane med høy hastighet som først går innom Fredrikstad sentrum, og så på tvers og tilbake til Sarpsborg sentrum, før den går videre til Halden 16 min senere enn nødvendig fremstår like galt som om Gardermobanen skulle tatt en sving innom Hellerudsletta. E6 går i rett linje og ikke innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. En moderne høyhastighetsbane må selvsagt bygges etter samme premisser.

Regjeringen må gripe inn når lokale vedtak… Les videre