Arkiv for: Bane

Østre linje klargjøres for ERTMS

Det er et stort sprang som nå tas på Østre linje. I fjor ble alle banens stasjoner totalt bygget om med nye plattformer, informasjonssystemer, spor, kontaktledning og publikumsanlegg. I år kommer turen til selve signalanlegget. Signalsystemet ERTMS er den nye europeiske standarden, og planen er å innføre denne på hele det norske jernbanenettet. Det er en omfattende jobb som vil pågå i mange år framover.

Erfaringsstrekning

Østfoldbanen Østre linje er valgt ut som erfaringsstrekning for det… Les videre


Hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm starter som planlagt i august

Jernbaneverket har kommet fram til at det er mulig å utsette vedlikeholdsarbeidet på Kongsvingerbanen i minst to år. SJ kan fra august i år tilby de reisende et sterkt forbedret togtilbud mellom de to hovedstedene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det forbedrede togtilbudet medfører at det blir tre daglige avganger i hver retning i stedet for to. Reisetiden reduseres fra om lag seks til om lag fire og en halv timer på grunn av nytt togmateriell… Les videre


Alstom Citadis debuterer i Kina

Alstom vant nylig en kontrakt på EUR 72 millioner for leveranse av 30 Citadis-trikker til Songjijang, et av forstedsdistriktene i Shanghai i Kina. Kontrakten betyr at Alstom’s Citadis-trikk får sin debut i Kina, hvor de aldri tidligere har levert sin teknologi. Trikkene er også de første i Songjijang-distriktiet.

Kontrakten innebærer et joint venture mellom Alstom og Shanghai Rail Traffic Equipment Development (SRTED), med navn Shanghai Alstom Transport (SATCO). Ifølge planen skal de to trikkelinjene, som… Les videre


Jernbanestasjonen på Gardermoen bygges om

Togtrafikken vil i byggeperioden gå som normalt, og du som reisende vil i liten grad bli berørt av arbeidene. Du vil likevel kunne oppleve at stasjonsområdet bærer preg av byggeaktivitetene, og at stasjonen ikke er like fin og åpen i selve utbyggingsperioden.

Midlertidig stasjonsbygg

Det er bygget et mindre, midlertidig stasjonsbygg, et slags «hus-i- huset», som skal verne om dagens stasjonshall mens ombyggingen foregår. Dette bygget blir stående i fire år, helt frem til den… Les videre


SJ stanser hurtigtog Oslo – Stockholm

Bare drøye to måneder før SJ skulle kjøre første avgang med høyhastighetstoget X2000 mellom Oslo og Stockholm avlyser selskapet hele satsingen.

– Årsaken er at Jernbaneverket skal skifte ut kontaktledningen på Kongsvingerbanen og  at banen derfor blir stengt for trafikk på dagtid mellom klokken 09 og 14 i to og halvt år fra sommeren 2016, sier administrerende direktør i SJ, Crister Fritzson. Selskapet er kritiske til at Jernbaneverket først i mars ga SJ beskjed om… Les videre


Infranord skal bygge spor og KL på Farriseidet – Porsgrunn

Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum og administrerende direktør i Infranord Norge , Roar Solhaug, signerte kontrakten som har en verdi på kr. 251.956.000 eks. mva.

Kontrakten omfatter overbygnings- og kontaktledningsarbeider på hele den 22,5 km lange dobbeltsporstrekningen mellom Larvik og Porsgrunn. I tillegg omfatter kontrakten noen grensesnittarbeider mot eksisterende bane. Dette er den første store av i alt tre jernbanetekniske kontrakter som prosjektet skal inngå de neste månedene.

Prosjektleder jernbaneteknikk Rune Røer… Les videre


AF Gruppen med ny kontrakt på Follobanen

Oppdraget starter i juni 2015 og har en varighet på ett år.

Kontrakten omfatter bygging av logistikktunneler og monteringshaller som er en del av AGJV sine forberedende arbeider før tunnelboremaskinene (TBM) kan monteres og bore hoveddelen av tunnelene for Follobanen.

Avtalens verdi er anslått til MNOK 350.

-AF er tilfreds med å fortsette tunnelproduksjonen for Follobanen, og ser frem til samarbeidet med AGJV og Jernbaneverket, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.


Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn

Å bygge en moderne jernbane med høy hastighet som først går innom Fredrikstad sentrum, og så på tvers og tilbake til Sarpsborg sentrum, før den går videre til Halden 16 min senere enn nødvendig fremstår like galt som om Gardermobanen skulle tatt en sving innom Hellerudsletta. E6 går i rett linje og ikke innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. En moderne høyhastighetsbane må selvsagt bygges etter samme premisser.

Regjeringen må gripe inn når lokale vedtak… Les videre


Jernbaneverket overtok tunnelboremaskin

– Vi gleder oss nå til å få maskinen til Bergen og komme i gang med boringen av Norges første jernbanetunnel som benytter TBM-teknologi, sier prosjektdirektør Stine B. Ilebrekke Undrum i Jernbaneverket.

Den høytidelige overtakelsen onsdag 27. mai var kombinert med en omvisning på fabrikken og inspeksjon av selve boremaskinen. Nå venter demontering av maskinen før den sendes i deler til Bergen, der største enkeltdel veier hele 171 tonn. Maskinen ankommer med skip til havnen… Les videre


Stort jernbaneoppdrag til Peab

Rombak stasjon og kryssingsspor forlenges for å utvide kapasiteten på jernbanen mellom Narvik og riksgrensen. Den offisielle åpningen av Rombak kryssingsspor er i siste halvdel av september. Det meste av prosjektarbeidet skal gjennomføres på 12 uker. Tidsplanen er tøff, sier avdelingssjef i Peab Anlegg, Johan Hansson.

− Prosjektet må gjennomføres i høyt tempo, så god planlegging og stålkontroll på sikkerhetsarbeidet blir helt essensielt. Men vi har hatt et tett og godt samarbeid med Jernbaneverket… Les videre


Fra visjonen til virkelighet på Forus

Området er en middels stor by i seg selv, men har manglet en overordnet plan. Nå ønsker politikere i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola å utvikle området til å bli et attraktivt område for både næringsvirksomhet og boligutbygging. Tanken om en visjon for Forus ble lansert på Forusmøtet i 2012. De første skissene ble presentert på Forusmøtet våren 2013, og på høsten samme år ble visjonen oversendt kommunene. Ordførere og politikere fra kommunene har nå startet et felles interkommunalt samarbeid for å lage en ny kommunedelplan for Forus.

Område… Les videre


EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

EVRY skal i samarbeid med APX systems utvikle et nytt logistikksystem for Jernbaneverkets 120 lagre over hele landet. Løsningen vil gi papirløs administrasjon av Jernbaneverkets totale lagerhold med komponenter til en samlet verdi av om lag 500 millioner kroner.

Med papirløst lagerhold oppnår Jernbaneverket blant annet bedre ressursutnyttelse, riktigere lagerhold, raskere leveranser og reduserte logistikk-kostnader. Jernbaneverkets lagerpersonell vil med den nye løsningen benytte håndholdte enheter med strekkodelesere og nettbrett i stedet for papirbaserte plukklister, noe… Les videre


Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

Stortinget har behandla Ringeriksbanen fleire gonger. I 2002 vedtok Stortinget at den vidare planlegginga av ny jernbaneline mellom Sandvika og Hønefoss skulle ta utgangspunkt i korridoren over Åsa i Buskerud. I 2007 bad eit stortingsfleirtal om at ein trasé over Kroksund i Buskerud blei vurdert på nytt.

Statens vegvesen og Jernbaneverket tilrådde tidligare i år at vidare planlegging av E16 og Ringeriksbanen bør ta utgangspunkt i ein felles trasé over Kroksund i staden for Åsa-alternativet.

Bunden… Les videre


Regjeringen oppretter Jernbanedirektorat

– Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Økte bevilgninger og bedre organisering skal gjøre jernbanen til en sentral løsning for framtidens transportbehov. I jernbanereformen skal vi fordele ansvaret bedre. Jeg er godt fornøyd med det store, positive engasjementet som jernbanemiljøet har vist i arbeidet med en reform.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han sammen med representanter fra samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la fram hovedlinjene i planene for ny organisering og… Les videre


Jernbaneverkets distribusjonssystem sviktet

– Situasjonen for togene i Oslo har bedret seg noe etter at kommunikasjonen fungerer bedre, men systemet er tregere enn normalt, melder Jernbaneverket på Twitter.

– Vi jobber på spreng for å finne feilen, sa pressevakt Dag Svinsås i Jernbaneverket til NRK mandag morgen mens all togtrafikk sto stille.

– Det var en feil på kommunikasjonssystemet mellom hvert enkelt tog og togledersentralen som førte til at det oppsto forsinkelser i store deler av togtrafikken i Norge, sa… Les videre


Bygger ut høyhastighetstog i Sverige

– Bakgrunnen for prosjektet var at vi så fremtidige kapasitetsproblemer på jernbanen i Sør-Sverige. Vi samlet en del aktører i regionen for å finne en løsning på dette. Vi konkluderte med at høyhastighetstog var løsningen og trafikkverket jobber nå for fult med å bygge ut dette nettet, innleder Gunnar Sibbmark, CEO for Europakorridoren.

Helhetlig planlegging

Det totale budsjettet for prosjektet er på 400 milliarder. 140 milliarder går til høyhastighetstog, mens det resterende går til bygging av… Les videre


Jernbane i internasjonal vekst

På den tiden var det mange måter å bygge jernbane på i Europa. UIC ønsket å samle erfaringer med jernbaneutbygging fra hele Europa og tilrettelegge for koordinering på tvers av landegrensene.

– På mange måter var organisasjonen en forløper for det vi i dag kaller interoperabilitet, sier Simon Fletcher i UIC.

– Historiske sett opplevde man en del motvilje mot samarbeid på tvers av grensene. For å møte denne utfordringen var en av de første oppgavene… Les videre


Fehmarn-prosjektet går videre

For to dager siden ble Fehmarn Bält-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland godkjent i det danske Folketinget. Vi har snakket Claus Baunkjær i Femern A/S, selskapet som planlegger prosjektet, for å høre om gangen videre for prosjektet.

– Det er tre ting som skal skje nå. Den ene er å forhandle ferdig med entreprenørene for å få en bedre pris. Vi trenger også en beslutning i EU for å vite hvor mye støtte vi får derfra. Til slutt trenger vi… Les videre


Danske Folketinget godkjenner Fehmarn Bält

Forbindelsen mellom Lolland i Danmark og Fehmarn i Tyskland blir totalt 19 km lang, inkludert 17,6 kilometer. Den er planlagt med 4-felts motorvei og to tunneler for jernbane.
Godkjenningen innebærer at to statlige selskaper blir tildelt retten til å bygge og drive forbindelsen. Prosjektet er også godkjent etter mange innsigelser på miljøkonsekvenser.

Megaprosjektet er beregnet til å koste 50 milliarder og skal ferdigstilles i 2024. Finansieringen er ennå ikke avklart, men tyske myndigheter er positivt innstilt. Når prosjektet blir fullført vil en togreise fra København til Hamburg… Les videre


Elementbygging på Holmestrand stasjon

I fjellet rett bak Holmestrand sentrum er det sprengt ut en enorm fjellhall. Totalt er det sprengt ut mer enn 130 000 kubikkmeter fjell, noe som har gitt en enorm fjellhall som er 18 meter høy og 35 meter bred på det meste.

– Dette blir en av de stasjonene med størst kapasitet i Norge. Her skal tog kunne passere i høy fart, samtidig som det står tog på stasjonen, forteller Even Mannion, kontraktsingeniør i… Les videre