Arkiv for: Bane

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Prosjektet er omfattende og langvarig med estimert slutt 31.12.2024. Med unntak av rene arkitekter er alle fagfelt inkludert i avtalen.

-Dette er et viktig oppdrag for Rambøll hvor vi får brukt den flerfaglige kompetansen vår. Det er også et veldig viktig oppdrag for Bergen by og alle som bor her. Vi ser frem til et faglig spennende og godt samarbeid med alle aktører fremover, sier Hans-Kristian Jacobsen, avdelingsleder Prosjektutvikling i Rambøll.

100-150 MNOK

Oppdragsgiver vil også… Les videre


Versting av porselen skal vekk

Bergensbanen i juni: Øyelokkene begynner å bli tunge hos montørene Håkon Eggen og Amir Mehraban i Bane NOR. Klokka nærmer seg 10, og de har holdt på siden 3 i natt med å skifte piggisolatorer i Reinungatunnelen. Arbeidet foregår om natten for å unngå å hindre togtrafikken. Nå venter de på et møtende tog ved Myrdal stasjon før siste økt.

– Vi rekker et par til før vi gir oss. Det skal bli godt å… Les videre


Skal planlegge gigantprosjektet Fornebubanen

Selskapene har fra før svært god samarbeidserfaring fra InterCity-prosjektet Østfoldbanen. Nå står den lenge diskuterte Fornebubanen for tur. Den kommende T-banestrekningen vil gå fra Majorstuen til sentrum av Fornebu. Denne forbindelsen knytter Fornebu i Bærum til togstasjonene på Lysaker og Skøyen og til det øvrige T-banenettet på Majorstuen.

Betydelig byutviklingsprosjekt for Osloregionen

– Man har snakket om Fornebubanen i en årrekke, og nå er det vi som skal være med på å realisere den. Dette… Les videre


Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Det ble nylig klart at Feiring Bruk skal levere betongtilslag til Follobanen, Norges største samferdselsprosjekt,og har inngått kontrakt med den ene av prosjektets totalentreprenører, Acciona Ghella.

Banen vil bestå av et dobbeltspor mellom Oslo S og Ski Stasjon med to 20 kilometer lange tunnelløp. Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) bygger hoveddelen av tunnelen på oppdrag fra Bane NOR.Den nylig signerte avtaleninnebærer at tilslag til betongen skal leveres fra Bjønndalen Bruk, Feiring Bruk sitt uttak i… Les videre


Gjennom Ulriken

Den nye passasjen gjennom fjellene vil gå ved siden av den eksisterende tunnelen, som ble åpnet i 1964. Med årene har kapasiteten blitt utnyttet til det maksimale, og behovet for et løp til er åpenbart.

– Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel trafikkavvikling, sier Katrine S. Erstad, prosjektleder for Ulriken tunnel i Bane NOR.

Skanska og Strabag dannet et Joint Venture som entreprisen for nye Ulriken tunnel.

– Vi var på… Les videre


Follobanen får ny standard for mobilnett

En avtale mellom staten, Telenor og Telia sikrer den oppgraderte mobildekningen. Samtidig ber departementet om at bedre mobildekning også prioriteres på resten av jernbanenettet.

-Vi ser at mobil- og nettbruken eksploderer og er langt større enn hva man kunne forutse for bare få år siden da løsningene for dette på Follobanen ble valgt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

-Vi mener det er svært viktig å sikre slik dekning for passasjerene på toget for at de skal kunne… Les videre


FLIRT-togene inntar Gjøvikbanen

– Kjenn den lukten av nytt tog, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da dørene åpnet seg til snorklipping på NSB Gjøvikbanens splitter nye Stadler FLIRT.

– Ja, det er faktisk bedre enn lukten av ny bil, svarte han da han ble utfordret fra en av de fremmøtte på stasjonen.

Unik kundeservice

– Gjøvikbanen er annerledes. Det er nærhet mellom de ansatte og passasjerene. Det er god kundeservice som et resultat av konkurranseutsettingen. Vi gleder oss med Gjøvikbanen og… Les videre


Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

– Vi er glade for at departementet har vedtatt planprogrammet. Det er en viktig milepel for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Planprogrammet er en slags «plan for planen» som gir føringer for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen for prosjektet.

Planprosessen

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen… Les videre


Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Uavhengig av utbyggingsprosjektene som pågår, vurderer nå Jernbanedirektoratet hvilke forbedringer i togtilbudet sør for Ski det er mulig å innføre på kort sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I dag er det ett tog i timen i grunnrute og innsatstog i rushretning for InterCity-togene på Østfoldbanen. Dagens togtilbud på strekningen mellom Ski og Moss er basert på faste timesavganger i begge retninger, i tillegg til halvtimesavganger i rushretning morgen og ettermiddag.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 legges det… Les videre


Ulrikke brøt gjennom Ulriken

En drøy time etter at arbeidslaget startet motorene inne i fjellet, løsnet de første småsteinene fra fjellveggen i Fløen til tonene fra «The Final Countdown». Barnehagebarn med rosa øreklokker telte ned, og en skog av mobiltelefoner steg fra den voksne delen av publikum. Enda tok det en time før hele veggen sprakk, og det ni meter høye borhodet kom til syne.

– Gratulerer! Vi gleder oss til de siste centimeterne. Store maskiner og flinke folk… Les videre


Mapei leverandør til Follobanen

– På Follobanen bidrar vi både med lokal kompetanse og bistand fra Mapei Global Underground Technology Team, forteller Kenneth Gundersen, country manager UTT hos Mapei.

Bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski

Staten investerer 22 milliarder kroner på den nye Follobanen, som skal sørge for bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski. To 22 kilometer lange dobbeltspor graves ut av enorme bormaskiner. I tillegg skal Ski stasjon bygges om, og det er også flere mindre delprosjekter.

– Vi sørger… Les videre


Stort jernbaneløft ved Egersund

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebrua Launes over Launes sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru ble undergravd og det ble iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring. Den siste tiden har togene passert over brua i sakte fart.

Laget en detaljert plan

Det er en nøye planlagt operasjon som skal gjennomføres i Launes-sundet fra natt til fredag… Les videre


Ny milepæl for Trikkeprogrammet

Bystyret i Oslo kommune har vedtatt at Sporveien skal kjøpe 87 nye trikker til hovedstaden. Arbeidene i Tullins gate er en del av Trikkeprogrammet, som i tillegg til selve trikke-innkjøpet, består av over 30 små og store gravearbeider i Oslogatene. Arbeidene gjennomføres for å legge forholdene til rette for de nye trikkene. I tillegg skal flere sentrale gater og byrom oppgraderes og fornyes, og enkelte steder skal det graves ekstra dypt for å… Les videre


Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

– Det kommer en ny CENELEC-norm (European Committee For Electrotechnical Standardization) som innebærer at man etterhvert må kommunisere med strømmålerne med litt andre metoder enn det som gjøres per dags dato. Det var kun Com4 som viste nok fleksibilitet til å kunne håndtere dette, sier Koteich, IKT forretningsanalytiker og overingeniør i Bane NOR.

Nye strømmålere i norske tog

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier at det for tiden pågår arbeid relatert til innførelse av nye… Les videre


Partiene garanterer for grundig utredning

Samferdsel & Infrastruktur har tidligere i dag skrevet om at Europas første plussby kan bli norsk.  Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet.

Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant for Høyre

– Det er veldig flott å se hvor langt man har kommet med å detaljere ut mulighetene på Avtjerna på så kort tid. Dette er en visjon fylt med substans. Konkret kan dette dekke Bærums fremtidige… Les videre


Europas første plussby kan bli norsk

I dag består området Avtjerna i Bærum av granskog og ubygd land. Nå kjemper politikere for at planleggingen av Europas første plussby kan komme her; en ny smartby som produserer mer energi enn den bruker.

Den nye byen kan få 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser som følge av en ny stasjon på Ringeriksbanen, ifølge rådgivningsselskapet COWI som har utviklet visjonen for fremtidens by på Avtjerna. Byvisjonen har som formål å vise områdets potensiale innenfor bærekraftig… Les videre


Avrunder ni års forbedringsjobb

– I denne perioden har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad. Vi blir aldri «ferdige», men nå har vi hentet inn etterslepet. Heretter snakker vi om vanlige fornyelses- og vedlikeholdsarbeider. Du kan si at disse starter på mandag, smiler prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR.

– Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt… Les videre


Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

I revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) ble det i juni vedtatt av Stortinget at togstasjon på Avtjerna skal vurderes i det videre planleggingsarbeidet med Ringeriksbanen. Dette kom med i NTP etter en innstilling fra Transport- og kommunikasjonskomiteen tidligere i vår.

Stortingspolitiker Abid Q. Raja har vært en pådriver for å få stasjon på Avtjerna utredet.

– Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen… Les videre


Punktligheten øker

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

– Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for… Les videre


Bane NOR i Moss signerer kontrakt med Leif Grimsrud AS

Kontrakten som nå er inngått har en verdi på ca. 250 millioner kroner og omfatter deler av de forberedende arbeidene som må gjennomføres før en totalentreprenør kan starte opp. Arbeidene i 2018 forutsetter Stortingets vedtak.

– Avtalen med Leif Grimsrud AS er av stor betydning for klargjøringen før hovedarbeidene starter i 2019. Vi er fornøyde med å få denne kontrakten på plass, sier konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR.

En veldig viktig kontrakt for Leif Grimsrud

Kontrakten… Les videre