Arkiv for: Bane

Multiconsult inngår ny rammeavtale

– Tildelingen ble blant annet begrunnet med at Multiconsult har meget solid og relevant kompetanse, samt at kompetansematrisen viser en robust organisasjon. Avtalen betyr svært mye for vår deltakelse i ulike faser av jernbaneprosjekter fremover, sier rammeavtaleansvarlig Håkon Bratlien.

Multiconsult har med seg Analyse & Strategi og LINK arkitektur. ProRail AS er underleverandør på signaltjenester og Rejlers på kapasitet, logistikk og elektro. Scansurvey og Terratec bistår på geodatatjenester og Movement Strategies på passasjerstrømmer. Avtalen kan… Les videre


Løsning på finansielle utfordringer

Bane NOR har vært i møter med entreprenøren Condotte og blitt informert om deres plan for rask betaling av underentreprenører som arbeider ved Follobaneprosjektets to anleggsområder ved Oslo S.

– Planen, som også skisserer hvordan selskapet skal garantere betaling til underleverandørene i tiden fremover, er godkjent av Bane NOR og Condottes underleverandører. Dette vil si at alle underleverandører raskt vil komme i gang med arbeidet, sier Erik Smith prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Betalingsproblemene har kun vært knyttet… Les videre


Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Usikker tidsplan for Tønsberg

Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag… Les videre


Fører salamandere inn i manntall

– Den gamle hagedammen i prestegårdshagen må vike når arbeidene med ny jernbanetunnel går i gang i 2019, og innbyggerne i hagedammen, småsalamanderne, må finne seg et nytt bosted. I fjor anla Bane NOR en ny gårdsdam på den andre siden av prestegårdshagen, som erstatningshusvære for småsalamanderne i byggefasen, forteller koordinator for ytre miljø i Bane NOR, Linda Taje.

Den nye jernbanetunnelen skal bygges i åpen byggegrop der hvor den gamle dammen ligger, og Bane… Les videre


Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

Av en totalkostnad på 20,2 millioner har Bane NOR bidratt med 10 millioner kroner, primært til jernbanetekniske arbeider. Det er lagt inn en sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider, og sidesporet fram til bedriftsområdet er 688 meter langt. Andre bidragsytere til spleiselaget er Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Svingete fylkesveier

Bakgrunnen for nyåpningen er en søknad fra Voss Water om opprustning av det gamle sidesporet. 7.000 vogntog årlig har fraktet vann på svingete og… Les videre


Populært infosenter bygd av moduler

Infosenteret ligger i Bispegata 13 i Bjørvika i Oslo, og fungerer som et midlertidig besøkssenter for publikum hvor Bane NOR presenterer Follobaneprosjektet – Norges største infrastrukturelle prosjekt innen offentlig kommunikasjon.

Selger Frank Vrabel i Cramo Adapteo forteller at det 324 kvadratmeter store bygget ble overlevert kunden 1. mars. Byggets utforming utvendig ble tegnet av Bane NORs samarbeidspartner, Modus Design, i godt samarbeid med Cramo. Deretter har Modus Design tegnet utstillingsarkitekturen og Bane NOR fylt senteret… Les videre


Ekebergbanen har kjørt i 100 år

Hundrevis av mennesker samlet seg på Holtet for å hylle jubilanten der det ble en flott dag for hele familien. Den beste bevarte av de gamle Ekebergbanevognene var nymalt og vakker, og la grunnlaget for en dag med mimring og gode historier.

Til og med været var samarbeidsvillig, og ga oss et opphold de timene arrangementet varte – med et lite rom på hver side. Jan Erik Larssen ledet oss gjennom en dag med… Les videre


Eneleverandør på Follobanenprosjektet

– Vi var allerede tungt inne som en komplett leverandør til Follobanen og har to mann som jobber fulltid på prosjektet. At Mapei har den beste tekniske løsningen i konkurranse med flere andre dyktige leverandører og blir eneleverandør på «backfilling», er en stor anerkjennelse, sier Kenneth Gundersen, Country Manager Underground Technology Team hos Mapei.

Vårt tette samarbeid med utførende entreprenør på Follobanenprosjektet og muligheten til å benytte vårt eget teknologisenter for tunnel i Nord-Odal, har… Les videre


Riksrevisjonens jernbanerapport

Riksrevisjonen oversendte torsdag rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet» til Stortinget.

– Vi deler revisjonens vurdering av at strategisk ruteplanlegging, drift og større og mindre investeringer må sees i sammenheng slik at kundene får et forutsigbart og godt togtilbud. Jernbanereformen er gjennomført for å sikre at samfunnet får et bedre togtilbud og mer og bedre jernbane for pengene. Bane NOR har en viktig rolle i dette arbeidet, sier Gorm… Les videre


Skanska skal bygge om Arna stasjon

– Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet, sa utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien, kvitterte på sin side med å takke for tilliten.

Omfattende endringer

Endringene på Arna stasjon er nødvendige for å tilpasse stasjonen til nye Ulriken tunnel og dobbeltsporet til Bergen, og arbeidet starter allerede 1. august.

Jobben vil foregå i to perioder, med mest arbeid på sørsiden av stasjonen i den første fasen…. Les videre


Aksjonerer for sikkerhet ved planoverganger

Tog er trygt, og det er helt trygt å krysse en planovergang – så lenge den brukes riktig. Dessverre kommer det ukentlig, til tider daglig, inn meldinger fra tog- og baneansatte som forteller om uvettig bruk av planoverganger og om ulovlig kryssing av spor:

  • Biler kjører slalåm mellom bommene
  • Voksne klipper hull i gjerder
  • Unger sniker seg under bommen fordi de ikke vil vente på at toget har kjørt.
  • Ungdom utfordrer hverandre til farlig… Les videre

En kupé med utsikt

– De siste månedene har det blitt mange arbeidsdager på 16-17 timer, men vi bestemte oss for at vi skulle åpne den 31. mai. Og det har vi greid, sier Torger Haugen, mannen som ved hjelp av de nevnte ingrediensene har blitt innehaver av et unikt overnattingstilbud.

Melkebonden på Overhalla er nabo til både lakseelva Namsen og Bertnem bru på Namsosbanen, hvor persontrafikken opphørte i 1978 og siste godstog passerte en gang i 2005.

– Vi… Les videre


Livsfarlig kobberjakt!

Bane NOR og elkraftleverandør Caverion har den siste tiden oppdaget flere tilfeller av skadeverk på anlegget. Det er her helt åpenbart at det er folk som er på jakt etter kobber som står bak. Prosjektsjef i Caverion, Per Morten Rostille, forteller at de har hatt flere hendelser, og at de er glade for at kablene som er kuttet ikke har vært spenningsatt. Det er svært risikofullt både for dem som kapper kabelen og for… Les videre


Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

– Det er utrolig kjekt å vinne et slikt stort og strategisk viktig oppdrag, som ligger midt mellom Bergen og Voss, der den riktige kompetansen til gjennomføring av oppdraget er «spot-on» begge steder. Prosjektet er tverrfaglig og spennende, og krever et tett samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR. Det er teknisk krevende å finne de beste løsningene, for å planlegge gjennomføring med spor i drift, sier Espen Berntzen, seksjonsleder for Bane i Multiconsult.

Fjerner flaskehals og… Les videre


Økte rammer til dobbeltspor og tunnel i Bergen

Prosjektet ble kvalitetssikret første gang av eksterne konsulenter i 2012, men kostnadsestimatet fra den gang viste seg å være for lavt. Ved ny kvalitetssikring høsten 2016, ble økningen som Regjeringen nå går inn for foreslått. Dette er også i tråd med tallene som prosjektet har meldt inn underveis til Samferdselsdepartementet siden byggestart i 2014.

Traseen Bergen-Fløen

Den videre byggingen av dobbeltsporet fra tunnelen i Fløen og inn til Bergen stasjon, er ikke tatt med i departementets… Les videre


Utfordrende dobbeltspor

Strekningen mellom Sandbukta i Moss og Såstad i Rygge er en viktig del av InterCity-strekningen gjennom Østfold.

– På slutten av 90-tallet var dette et prosjekt for å bygge nytt dobbeltspor mellom Ski og Moss og videre sørover. Sporet ble bygget fra Ski til Sandbukta, men man ble ikke enig med politikerne i Moss om traseen videre. Dermed ble det lagt på is. Så ble det bygget dobbeltspor videre sørover gjennom Rygge fra Såstad til… Les videre


Stor interesse for kommende utbyggingsprosjekter

Prosjektene som ble presentert var primært InterCity-parseller på Østlandet. Under en plenumskonferanse på SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo onsdag 10. mai ble det gitt informasjon om blant annet prosjektomfang, kontraktsstrategier og planlagt framdrift.

De aktuelle prosjektene var blant annet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli på Dovre- og Gardermobanen, Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, samt fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Presentasjonene som ble lagt fram er tilgjengelige på denne samlesiden.

Torsdag 11. mai var… Les videre


Er Norges ledende knutepunktutvikler

Tirsdag 2. mai var en viktig milepæl for Bane NOR i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom trer inn i statsforetaket, og Bane NOR Eiendom ser dagens lys. Nå blir all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom.

Skal få flere til å bruke tog

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og… Les videre


Siste milepæl for Bybane-oppdrag

Planforslaget var ute på offentlig høring i januar/februar, og de siste månedene har Swecos rådgivere jobbet med gjennomgang og justering av plandokumentene, med utgangspunkt i innspillene og merknadene som kom inn. Nå har de utført den siste leveransen, og reguleringsplanen er oversendt byrådsavdelingen for politisk behandling i byrådet, komité for miljø og byutvikling, og bystyret. Målet er at planen skal vedtas i bystyret før sommeren.

– Det har vært utrolig utfordrende og spennende å jobbe… Les videre


Rydder i gamle synder

Å levere avfall til sortering og gjenvinning er en selvfølge i dag. Slik var det ikke da Arve Bakken begynte på jernbanen i 1974.

– Da gjaldt det å finne et passe sted å tømme det og fylle over: Gamle sviller, jernskrot, alt vi ville bli kvitt. Noe annet var ikke tema, forteller den erfarne byggelederen på Hønefoss.

Gammel plattform

En av fyllplassene ligger ved Kattfoss mellom Geithus og Åmot. Her fant ryddegjengen et isfjell av sviller,… Les videre