Strømlinjeformer digital prosjektering for samferdsel

Av: Pressemelding | Publisert: 27. Apr 2016 | Kategori: IT

Strømlinjeformer digital prosjektering for samferdsel

Hans Olav Naas – Vei / Foto: Hjellnes Consult

Med felles rutiner for hvordan fagene vei, elektro og vann og avløp (VA) skal prosjektere digitalt, vil Hjellnes Consult sikre mer effektive og bedre prosjekter.

BIM har for alvor satt tredimensjonal prosjektering på dagsordenen – men som det ligger i navnet, handler dette først og fremst om bygninger.

– Samferdsel er foreløpig ikke på samme nivå i digital prosjektering som de tekniske fagene med åpent IFC-format, sier Erik Viggo Nielsen De Santana, konstituert gruppeleder vei i seksjon for infrastruktur og miljø. Seksjonen har derfor opprettet en egen utviklingsgruppe for digitalprosjektering.

– Vi har blant annet laget egne presentasjonsoppsett slik at vi enkelt kan strukturere opp de ulike fagene i Novapoint 19, og har nå fullstendige rutiner for prosjektering, forklarer De Santana.

IT - Hans Olav Naas – Vei, Erik Viggo Nielsen De Santana – Leder Vei, Tiril Gjerde Seielstad – Vei, Ingvild Hegrenæs – Vei, Sigurd Stoll –Elektro og Magnus Færøy – Vann og Avløp / Foto: Hjellnes Consult

Hans Olav Naas – Vei, Erik Viggo Nielsen De Santana – Leder Vei, Tiril Gjerde Seielstad – Vei, Ingvild Hegrenæs – Vei, Sigurd Stoll –Elektro og Magnus Færøy – Vann og Avløp / Foto: Hjellnes Consult

Mer smidig samhandling

Hjellnes Consult har som mål at alle nye prosjekter skal bruke denne nyeste versjonen av Novapoint.

– Vi ser nytten av hva den kan tilby – spesielt 3D-vinduet der vi direkte ser hva vi prosjekterer. Dette gjør at samhandlingen går mye mer smidig, poengterer De Santana.

Hjellnes Consult har vært tidlig ute med å bruke ny programvare, og legger vekt på å dra nytte av nye funksjoner.

– Vi har brukt Novapoint 19 mer eller mindre siden det ble sluppet sent i 2012. I dag startes alle nye prosjekter opp i NP 19. Vi har hele veien vært opptatt av å jobbe med rutiner for å sikre god arbeidsflyt og godt grunnlag for opplæring. Våre rutiner er nå på et så høyt nivå at vi kan utnytte programmet fullt ut og jobbe på smartest mulig måte, sier De Santana.

Følger med

Selv om selskapet har satset mye på Novapoint, følger de også med på konkurrerende programmer.

– Vi vil til enhver tid bruke de programmene som gir oss og kundene best mulig utbytte. Derfor har vi også god kompetanse på Infraworks, som vi også bruker i våre tverrfaglige prosjekter, utdyper De Santana.

IT - Fra venstre: Sigurd Stoll – Elektro og Hans Olav Naas –Vei / Foto: Hjellnes Consult

Fra venstre: Sigurd Stoll – Elektro og Hans Olav Naas –Vei / Foto: Hjellnes Consult

DAK-gruppa drar også veksler på kompetanse hos de tekniske fagene i Hjellnes Consult.

– Sammen med Harald Yggeseth som leder BIM-utvikling ser vi nærmere på hvordan vi skal samhandle med de tekniske fagene. Vi ruster oss opp med det som finnes av programvare. Når vi får noe tilsvarende Solibri for våre fag, skal vi være med på utviklingen, lover De Santana.

Raskere og bedre

Enn så lenge gjelder det å utnytte tilgjengelig programvare mest mulig effektivt gjennom stramme kjøreregler. De tar hensyn til alle funksjonene som nå finnes i Novapoint 19.

– Vi har basert oss på erfaringer fra både små enkelt prosjekter og store, tverrfaglige prosjekter for å finne de smarteste måtene å jobbe på. Målet er å jobbe raskere – og på samme måte. Rutinene er også tilpasset vårt system for kvalitetskontroll, så vi tror på bedre prosjekter for både oss og kundene våre, sier De Santana.