Veidekke bygger Nordens største vindkraft

Publisert: 22. Feb 2017 | Kategori: Infrastruktur

Veidekke bygger Nordens største vindkraft

Foto: Pixabay

Fosen Vind har tildelt Veidekke Entreprenør anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene på Fosen i Trøndelag. I april begynner arbeidet med å bygge 6 mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark.

Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

 

  • 80 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner.
  • Ca 60 kilometer internveier, inkludert kabelgrøfter, optiske fiberkabler og 36kV høyspenningskabler.
  • Trekking av cirka 300.000 meter med kabler.
  • Oppføring av ett servicebygg, en transformatorstasjonsbygning og tre transformatorceller.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt og glad for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt, dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene. Byggingen av vindparker er viktige og fremtidsrettede oppdrag, og vi gleder oss stort over å ta del i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke.

Nordens største vindpark på land

Storheia vindpark er den største av de seks vindparkene som Statkraft bygger ut for Fosen Vind DA. Når vindparken er ferdig, vil den være Nordens største vindpark på land. Den årlige kraftproduksjonen vil tilsvare strømforbruket i 50.000 norske hjem, mer enn én milliard kilowattimer.

Vindparken plasseres vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord.Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Bjugn i Sør-Trøndelag.

Anleggsarbeidene tar til i april/mai, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2019.

Oppdraget er verdt om lag 400 millioner kroner ekskl. mva.