Trenger ikke å lagre fornybar energi

Publisert: 3. Feb 2016 | Kategori: Infrastruktur

Trenger ikke å lagre fornybar energi

Foto: Pixabay

Fornybar energi og høyspent likestrømsoverføring kan i løpet av 15 år redusere utslipp av drivhusgass i USA med omkring 80 % uten at strømprisene øker.

Dette viser en undersøkelse fra University of Colorado og NOAA, en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet. Rapporten er publisert i magasinet Nature Climate Change.

Fakta

 

Høyspent likestrømsoverføring (HVDC) er et overføringssystem av elektrisk energi over store avstander ved hjelp av likestrøm.

 

HVDC har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm.

 

HCDC ble mulig med utviklingen av moderne kraftelektronikk, og teknikken består grovt sett av å benytte likerettere for å skape likestrøm av vekselstrøm.

 

Kilde: Wikipedia

Stor utfordring

En stor utfordring med sol- og vindenergi er at det er behov for energireserverer både når det er mørkt og når det ikke blåser. Disse reservene kommer som oftest fra fossile kraftverk der det er kostbart å bygge anlegg for energilagring.

I rapporten skriver forskerne at meteorologiske data viser at det alltid blåser et eller annet sted i USA, og når det er skyer et sted, er det alltid sol et annet.

Regionale kraftnett

Det anbefales derfor å bygge regionale kraftnett, som kan knyttes sammen med et nasjonalt nett, som distribuerer energi dit behovet er størst.

Når det gjelder lange strekninger, faller valget på høyspent likestrømsoverføring (HVDC) som har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm.

Ulike prisscenarioer

I sin undersøkelse har forskerne prøvd ulike scenarioer med varierende priser på både fornybar energi og fossilt brensel. Hvis prisen på den fornybare energien var lavere, samtidig som prisen på naturgassen var høyere, ville det redusere CO2-utslippet med 78 % sammenlignet med 1990. Strømprisen kunne da tilsvare 86 øre/kWh.