Fornyet rammeavtale for Olav Thon Gruppen

Publisert: 27. Apr 2016 | Kategori: Infrastruktur

Fornyet rammeavtale for Olav Thon Gruppen

Fra venstre Thor-Erik Kolsrud, direktør for drift og vedlikehold i Olav Thon Gruppen og Petter Arnesen, divisjonssjef i Rejlers / Foto: Rejlers

Rejlers har nå fornyet rammeavtale innen energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg for Olav Thon Gruppen AS med fokus på energieffektiv drift og energieffektivisering.

En rammeavtale som Rejlers har hatt helt siden energimerkeordningen ble innført i 2010. Avtalen inkluderer Olav Thon Gruppen inkludert AMFI.

Som en del av avtalen skal Rejlers gjennom sin tverrfaglige kompetanse energimerke nye og eksisterende bygg i porteføljen, komme med forslag på energieffektiviseringstiltak, samt gjennomføre 2. gangs energivurdering av tekniske anlegg. I henhold til Energimerkeforskriften skal tekniske anlegg energivurderes hvert 4. år, og bygg energimerkes hvert 10. år.

Om Olav Thon Gruppen

 

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

 

Gruppen er delt inn i to divisjoner: Thon Eiendom er markedsledende innen eiendom med 104 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer.

 

Olav Thon Gruppen hadde i 2014 en omsetning på 8,8 milliarder kroner.

– Vi er stolte av å få fornyet tillit og fortsette å være en viktig leverandør og samarbeidspartner med Olav Thon Gruppen sier Petter Arnesen, divisjonssjef i Rejlers Norge.

– Gjennom energimerkeordningen og samarbeidet med Rejlers ønsker vi å sette enda mer fokus på energieffektiv drift og på energibesparende tiltak sier Thor-Erik Kolsrud, direktør for drift og vedlikehold i Olav Thon Gruppen. Vi ser helt klare miljømessige og økonomiske gevinster ved å iverksette tiltak rapportene fra energimerkingen gir oss, fortsetter han.

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1 000 m² skal til enhver tid være energimerket. Hensikten med energimerkeordningen er å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand. Samt mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning. Det er NVE som administrerer ordningen.