Krafttak skal sikre Sirdalshytter strøm for vinteren

Publisert: 29. Jun 2015 | Kategori: Infrastruktur

Krafttak skal sikre Sirdalshytter strøm for vinteren

En 8,2 kilometer lang kraftlinje fra Kvinen kraftstasjon til Juvet i Sirdal skal oppgraderes. Arbeidet igangsettes i juli, og entreprenøren er innstilt på å holde høyt tempo for å være i forkant av snøen. 

Høyt tempo

Kraftlinjen på 22-kilovolt eies av selskapet Sira-Kvina, med Kristiansand-baserte Otera som utførende entreprenør. Hytteområdene i Sirdal har vært under kontinuerlig utvikling de siste tiårene, og behovet for økt strømtilførsel kommer i takt med denne utviklingen. Nå håper Otera å ferdigstille arbeidet før snøen kommer, og arbeidsforholdene blir langt vanskeligere.

– Arbeidet er planlagt å være ferdig i slutten av november. Vi har tidsfrist ved årsskiftet, men etter midten av november kan det være krevende å arbeide i området, som ofte opplever store snøfall. Vi vil derfor holde høyt tempo, sier prosjektleder i Otera, Svein Skarpenes.

Arbeidet innebærer å bytte 120 stolper og tilhørende materiell langs det 8,2 kilometer lange strekket. Området ligger rundt 700 meter over havet.

– Rundt halvparten av linja går nær anleggsvei og resten i mer kupert terreng. Den eneste bekymringen er forsinkelser, kombinert med tidlig snøfall. Vi satser på at hyttefolket i Sirdal skal ha fått økt kapasitet i strømnettet før vinteren setter inn for alvor, sier Skarpenes