Ny servicekontrakt til ABB for Ivar Aasen-plattformen

Av: Pressemelding | Publisert: 23. Feb 2016 | Kategori: Infrastruktur

Ny servicekontrakt til ABB for Ivar Aasen-plattformen

ABB har signert en serviceavtale for Ivar Aasen-plattformen som skal bidra til maksimal tilgjengelighet på utstyret og sikre god lønnsomhet / Foto: Det norske oljeselskap

Servicekontrakten mellom ABB og Det norske oljeselskap ble signert i fjerde kvartal 2015 og dekker driftstjenester knyttet til utstyret for kraftdistribusjon som ABB har levert til plattformen.

Kontrakten har en varighet på fire år fra høsten 2016, med mulig forlengelse til åtte år totalt.

Hindrer inntektstap gjennom maksimal oppetid

Avtalen med Det norske oljeselskap gjelder service og vedlikeholdstjenester for elektriske løsninger som skal bidra til maksimal oppetid på utstyret og sikre god lønnsomhet for plattformen.

Om ABB

 

ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen.

 

ABB i Norge har rundt 2400 ansatte og hadde driftsinntekter på 8,8 milliarder kroner i 2015.

 

Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 135 000 ansatte i cirka 100 land.

– Avtalen skal bidra til å hindre inntektstap gjennom maksimal oppetid på systemer og utstyr og skal bidra til å optimalisere vedlikeholdskostnadene på Ivar Aasen. Den vil også forenkle bestilling av servicetjenester og gi bedre kontroll på kostnader for plattformen, sier Borghild Lunde, leder for olje- og gassvirksomheten hos ABB i Norge.

Dekker service

Avtalen dekker service på frekvensomformere, motorer, transformatorer og elektriske vern som ABB har levert til Ivar Aasen. Avtalen åpner også for tilleggstjenester.

Arbeidsomfanget omfatter blant annet fjernbasert tilstandsovervåking, garantert responstid, vedlikehold, opplæring og tilgang på reservedeler.

Ivar Aasen-feltet

Det norske oljeselskap er operatør på Ivar Aasen-feltet, som etter planen skal i drift på Utsirahøyden i fjerde kvartal 2016. Feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet og inneholder rundt 204 millioner fat oljeekvivalenter. Ivar Aasen får kraft fra Edvard Grieg, og begge plattformene kan senere få elektrisk kraft fra land via Johan Sverdrup.

Det norske oljeselskap ASA er et selskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Utover Ivar Aasen er selskapet operatør for feltene Alvheim, Vilje, Volund og Jette.