Norges mest effektive havn

Av: Pressemelding | Publisert: 20. Dec 2016 | Kategori: Bane, Havn

Norges mest effektive havn

De nye toglinjene gjør Drammen havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge. Fra venstre: Norges-sjef i Maersk Marit Vårdal, havnedirektør for Drammen havn Einar Olsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, styreleder for Drammen havn Johan Baumann, byutviklingsdirektør i Drammen kommune Bertil Horvli og administrerende direktør i Autolink; Eva Sundberg. Foto: Drammen havn

Den nye jernbaneterminal på Drammen havn medfører at 30 prosent av bilene vil bli fraktet direkte videre  på bane i stedet for å belaste veinettet.

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor.– Dette gjør Drammen Havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er mer enn det man ser. Det handler om å frigi kapasitet på hovedsporet og på veinettet og om å være det intermodale knutepunktet, sa Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

SPYDSPISS

Under den offisielle åpningen av det nye jernbanesporet på Holmen onsdag formiddag understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger at utbedringen gjør Drammen havn til et multi-modalt knutepunkt.

– Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa Jernbanedirektøren i sin åpningstale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen av jernbanesporene med snorklipping. – Dette er en havn som  snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte, sa Solvik-Olsen. Han vektla at dersom overgangene ikke fungerer godt, blir logistikken for dyr og det blir enkelt å velge lastebilen helt frem. Statsråden hadde mange lovord om Drammen havn.

– Alle jeg snakker med sier at Drammen havn fungerer godt som logistikk-knutepunkt. Herfra kommer man fort ut på det sentrale veinettet og nå også rett over på bane, sier Solvik-Olsen.

FRA SJØ TIL BANE

Direkte etter åpningen ble de første importerte bilene ført over på godsvogner på havna. For Autolink, som håndterer importen av 160.000 biler betyr jernbaneutbyggingen mye.

– Tidligere måtte 30 prosent av disse bilene fraktes på trailer gjennom Drammen bysentrum. Nå går disse bilene rett over på bane, forteller leder i selskapet Eva Sunberg.
Norges mest effektive havn. Med ny jernbaneterminal på Drammen havn vil heretter 30 prosent av bilene fraktes direkte videre på bane i stedet for å belaste veinettet.

Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor. – Dette gjør Drammen havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er mer enn det man ser. Det handler om å frigi kapasitet på hovedsporet og på veinettet og om å være det intermodale knutepunktet, sa Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

SPYDSPISS

Under den offisielle åpningen av det nye jernbanesporet på Holmen onsdag formiddag understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger at utbedringen gjør Drammen havn til et multi-modalt knutepunkt.

– Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa Jernbanedirektøren i sin åpningstale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen av jernbanesporene med snorklipping.

– Dette er en havn som snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte, sa Solvik-Olsen.
Han vektla at dersom overgangene ikke fungerer godt, blir logistikken for dyr og det blir enkelt å velge lastebilen helt frem.

Statsråden hadde mange lovord om Drammen havn.

LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

– Alle jeg snakker med sier at Drammen havn fungerer godt som logistikk-knutepunkt. Herfra kommer man fort ut på det sentrale veinettet og nå også rett over på bane, sier Solvik-Olsen.

Direkte etter åpningen ble de første importerte bilene ført over på godsvogner på havna. For Autolink, som håndterer importen av 160.000 biler betyr jernbaneutbyggingen mye.

– Tidligere måtte 30% av disse bilene fraktes på trailer gjennom Drammen bysentrum. Nå går disse bilene rett over på bane, forteller administrerende direktør i selskapet; Eva Sundberg.