Klart for utbygging på Sola

Publisert: 15. May 2015 | Kategori: Flyplass

Klart for utbygging på Sola

Stavanger lufthavn Sola skal øke kapasiteten og servicetilbudet for reisende. Utvidelsen skal være gjennomført 30. juni 2018.

Øker kapasiteten

 

Flyplass -

Utbyggingen av Stavanger lufthavn Sola er en del av Solaløftet, som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen. Det er i dag lav kapasitet både i ankomsthallene og innsjekkingsområdet i terminalen.

– Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud. Dette har vært særlig krevende i chartersesongen, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Nybygget vil bli på rundt 5 000 kvadratmeter. Samtidig vil det gjøres ombygginger på 5 000 kvadratmeter. Den utvidede terminalen vil kunne håndtere mer enn 6 millioner passasjerer i året.

Arbeidet vil pågå frem til våren 2018, men første fase vil bli tatt i bruk allerede sommeren 2015.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

-For mange reisende representerer Stavanger lufthavn det første møtet med regionen vår. For andre starter reisen ut i verden her. Målet er at vi har en terminal som vokser i takt med passasjerveksten, avslutter Lorentzen.