Stort jernbaneoppdrag til Peab

Publisert: 22. May 2015 | Kategori: Bane

Stort jernbaneoppdrag til Peab

Foto: Peab

For 114 millioner kroner skal Peab Anlegg bygge mer enn tre kilometer ny jernbane ved Rombak i Narvik.

Rombak stasjon og kryssingsspor forlenges for å utvide kapasiteten på jernbanen mellom Narvik og riksgrensen. Den offisielle åpningen av Rombak kryssingsspor er i siste halvdel av september. Det meste av prosjektarbeidet skal gjennomføres på 12 uker. Tidsplanen er tøff, sier avdelingssjef i Peab Anlegg, Johan Hansson.

Om Peab Anlegg

Peab Anlegg er en del av Peabs Nordiske anleggsvirksomhet, som er et av Nordens ledende anleggsselskaper. Samlet omsetter den finske, norske og svenske anleggsvirksomheten for ca.11,5 mrd svenske kroner per år og består av ca. 3 500 medarbeidere.

− Prosjektet må gjennomføres i høyt tempo, så god planlegging og stålkontroll på sikkerhetsarbeidet blir helt essensielt. Men vi har hatt et tett og godt samarbeid med Jernbaneverket her på Rombak det seneste året, og prosjektet er godt organisert fra både byggherrens og vår side, sier Johan Hansson.

Har flyttet 100 000 m3 fjell

Siden juni i fjor har Peab Anlegg arbeidet på Rombak stasjon med forberedende arbeider til jernbaneutvidelsen. Jobben har bestått i store masseforflytninger av jord og fjell. Totalt er rundt 100 000 m3 fjell flyttet.

Bane -

− Fjellmassene er hentet ut rett ved jernbanelinja, hvor det flere ganger i døgnet går lange godstog med malmtransport. Dette betyr at sikkerhetsfokuset på prosjektet har vært i høysetet hvert minutt. Vi har hele tiden jobbet intensivt med god planlegging og tydelig HMS-informasjon til medarbeidere og underentreprenører, forteller distriktssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.