Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Publisert: 3. Apr 2017 | Kategori: Bane

Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Illustrasjon: Bane NOR og ViaNova

Bane NOR har tildelt Infranord Norge AS kontrakten for jernbaneteknisk arbeid knyttet til innføring av Follobanen til Oslo S. Dette er den femte og siste totalentreprisen i forbindelse med bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon). Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor.

Tildelingsbrevet til Infranord

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Bane NOR har sendt tildelingsbrevet til Infranord. Kontrakten, kalt EPC Railway Systems Oslo S, har en verdi på 475 millioner kroner og skal etter planen signeres i slutten av april, etter at karensperioden er utløpt. Prosjekteringen starter i mai og arbeidene ferdigstilles høsten 2021.

Kontrakten omfatter arbeid med all ny jernbaneteknisk infrastruktur fra Oslo S og inn i Ekebergåsen, og for innerste del av Follobanen og Østfoldbanen.