Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

Av: Pressemelding | Publisert: 12. Nov 2015 | Kategori: Bane

Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

F.v.: Prosjektleder for Jernbanereformen Carlo Thomsen og Divisjonssjef i Rejlers Nils-Petter Aspestrand / Foto: Rejlers

Regjeringen skal styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I jernbanereformen tas det høyde for at staten blant annet skal eie infrastruktur og togmateriell, ha ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet, samt å planlegge og koordinere togruter.

Fakta

Rammeavtalen er på fire år med opsjon på to år, og gjelder jernbanefaglig rådgivning knyttet til jernbanereformen blant annet innenfor følgende områder:

 

  • Sikkerhet og beredskap
  • Salgs- og billetteringsløsninger, herunder utfordringer knyttet til takstsamarbeid/inntektsfordeling og tekniske løsninger
  • Utbygging og forvaltning av jernbaneinfrastruktur, herunder planprosessene
  • Hele verdikjeden for rullende materiell (herunder turnering og vedlikehold)
  • Styrings- og finansieringsmodeller i jernbanesektoren
  • Utforming av avtaler og incentivsystemer mellom aktører i transportsektoren.
  • Bistå ved utforming av rammebetingelser og sentrale produksjonsfaktorer for konkurranseinnføring om statlig kjøpt persontransport på jernbane
  • Bistå ved utforming av konkurransestrategi for kommende konkurranser, herunder målene for konkurranse om trafikken, utforming av hvilket togtilbud som skal inngå i trafikkpakker og fremdriftsplan for utlysning av trafikkpakker
  • Bistå ved utforming av kvalifikasjonsgrunnlag, konkurransegrunnlag, evaluering, samt eventuelt bistå ved forhandlinger

Det er med stor glede at vi kan annonsere at Rejlers Norge, har vunnet rammeavtalen for jernbanefaglig rådgivning knyttet til jernbanereformen for Samferdselsdepartementet.

– Gjennom denne avtalen viser Rejlers at vi representerer det ypperste av Jernbanefaglig kompetanse og erfaring i landet. Vi er stolte, glade og ikke minst ydmyke for å få en så viktig rolle fremover i å sikre gode og effektive produkter for kundene av jernbanetransport i fremtiden, sier Divisjonssjef Nils-Petter Aspestrand i Rejlers.

– Jeg tror vår styrke er god kjennskap til aktørene og sektoren totalt, samt at vi har jobbet med å forbedre og utvikle skinnegående transport over lang tid. Våre medarbeidere representerer en god blanding av formell utdanning og lang erfaring med praktisk drift og implementering. Samferdselsdepartementet skal få god drahjelp med vårt team slik at arbeidet med å reformere norsk jernbane lykkes, fortsetter Aspestrand.