Norconsult blir først til å ta i bruk RailCOMPLETE

Publisert: 2. Feb 2017 | Kategori: Bane, IT

Norconsult blir først til å ta i bruk RailCOMPLETE

Sentral BIM-koordinator Torkil Kind i Norconsult (f.v.), CEO Claus Feyling i RailComplete. Foto: Anders Kardash. Foto: RailComplete AS

Sivilingeniør Claus Feyling så et sterkt behov for å få et mer kostnadseffektivt og nøyaktig verktøy innenfor jernbaneplanlegging. Nå er RailCOMPLETE® klar til å tas i bruk, og Norconsult er første kunde.

Torkil Kind i Norconsult sier i en kommentar at Norconsult er stolte av å være de første til å ta i bruk RailCOMPLETE®. De har allerede testet programmet en tid og mener det vil minske kostnader samt øke nøyaktigheten på planlegging av jernbane i Norge.

Fakta om RailComplete

 

RailComplete AS er selskapet som utvikler og markedsfører programvaren RailCOMPLETE®.

 

RailCOMPLETE® er laget for å gjøre det enklere for rådgivere å planlegge jernbaneanlegg. Dette gjøres ved å samle komplekse data på ett sted med tanke på gjenbruk i alle steg i planleggings- og byggeprosessen. Bruk av RailCOMPLETE® reduserer samfunnets planleggingskostnader, øker nøyaktigheten i planleggingsprosessen, reduserer antall byggefeil og gir økt datakvalitet i objektdatabasene for anlegg som er satt i drift.

 

RailComplete AS er et selskap som satser internasjonalt, basert på norskutviklet teknologi. RailComplete AS har kontorer i Sandvika, Bærum.

– Hele forretningsideen til Norconsult er å gi optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester, og RailCOMPLETE® gir oss dette, sier Kind.

Claus Feyling, CEO i RailComplete AS, sier videre at jernbaneplanlegging frem til nå har vært preget av gammel og lite kostnadseffektiv teknologi. Med RailCOMPLETE® vil man få automatisert mange av de oppgavene man i dag må gjøre manuelt.

Programvaren, i foreliggende versjon, gjør det til en lek å legge inn, editere og kontrollere store mengder med jernbanetekniske objekter. I kommende versjoner vil programmet også inneholde kompetanse som man ellers kun får gjennom et langt liv innen jernbaneplanlegging, noe som gjør at nyutdannede konsulenter kan gjennomføre komplekse prosjekt med færre muligheter for feil.

Dagens programvare har eksport til kapasitetssimuleringsverktøy og til 3D, i tillegg til å ha et kraftig innebygget tabellverktøy. Man kan til og med se i 2D den «løypa» som et tog beslaglegger på sin ferd gjennom modellen, noe som gjør at man kan planlegge plassering av utstyr, signaler og skilt tidlig i prosjektfasen uten fare for plassproblemer under bygging.

Tidkrevende operasjoner som å utarbeide objektposisjoner referert til et bestemt jernbanespor, eller beregne kollisjonspunkter i sporveksler, såkalt spormiddel, er automatisert.