Jernbanereform og fremtidig vedlikehold av tog

Av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 25. Sep 2015 | Kategori: Bane

Jernbanereform og fremtidig vedlikehold av tog

Foto: Mantena

Mantena ble i 2002 etablert som et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har bred kompetanse innen vedlikehold av skinnegående materiell som vil si alt fra tradisjonelle diesellokomotiver til moderne høyhastighetstog inkludert godstog, t-bane og arbeidsvogner.

Selskapets erfaring og kunnskap om vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering av ulike materielltyper for jernbaneselskaper i Norge og Sverige har gitt Mantena en unik markedsposisjon. Jernbanereformen som innebærer konkurranseutsetting av både drift og vedlikehold har gitt selskapet en uviss fremtid.

– Jernbanereformen har ikke bestemt hvem som skal eie togene. Dette påvirker naturligvis vår virksomhet siden det avgjør hvem som blir våre kunder i fremtiden, innleder Silje Nilsen, kontraktssjef i Mantena.

Politiske vedtak der detaljene ikke er avklart

Selskapet forventer at internasjonale aktører vil etablere seg i Norge, men vet ennå ikke hvordan konkurranseutsettingen vil gjennomføres.

– Vi går fra det som tilnærmet er en monopolsituasjon i Norge til å måtte konkurrere med andre aktører, og vi vet ikke hvem som blir kundene våre.

– Det er spesielt å forholde seg til dette selv om vi har forberedt oss på konkurranse siden vi ble dannet i 2002. Det har lenge vært diskutert om det er operatøren eller vedlikeholder som skal konkurranseutsettes først. I tillegg er det EU-krav som må tas hensyn til, sier hun.

– Regjeringen har uttalt at de skal gjennomføre store endringer i bransjen. De ønsker å igangsette reformen i inneværende regjeringsperiode.

– Samtidig har man sagt at det enkleste er å ta ut Mantena av NSB, noe som kan skje raskt, sier hun, og legger til at Mantena stiller seg positive til endringen.

Les hele artikkelen i neste print-utgave av Samferdsel & Infrastruktur.